Letter to MoeMaKa

တျပည္ေထာင္ လ်ပ္စစ္မီးစနစ္ကေန ျပည္ေထာင္စုုလ်ပ္စစ္မီးစနစ္ ဆီသိုု႔ – TheGeek

တျပည္ေထာင္ လ်ပ္စစ္မီးစနစ္ကေန ျပည္ေထာင္စုုလ်ပ္စစ္မီးစနစ္ ဆီသိုု႔

ႏိုင္ငံတကာသာဂိ၊ (ေပးစာ)၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃

ဒီစာကိုု အေထာက္အထားေတြ၊ အညႊန္းကိန္းေတြ၊ အကိုုးအကားေတြ မပါဘဲ ေပ့ါေပါ့ပါးပါးပဲ ေရးမွာမိုု႔လိုု႔ မိုုးမခက႑က ေပးစာမွာပဲ ထည့္ရန္ အဆိုုတင္သြင္းလိုုက္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေတြ တက္မယ္လိုု႔ ေျပာလိုုက္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပင္းထန္လာပါတယ္။ ၾကံ့ဖြတ္လႊတ္ေတာ္က သူတိုု႔ပဲ လူေရြးျပီး ခန္႔လႊတ္လိုုက္တဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစိုုးရကိုု ျပန္ျပီးေတာ့ မီတာခႏႈန္းထားေတြ တက္တာကိုု လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္ေဆြးေႏြးဖိုု႔ တားယူရတဲ့ အထိပါပဲ။

ျမန္မာျပည္ရဲ့ လ်ပ္စစ္လုုပ္ငန္းကိုု ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ကိုုင္တြယ္တာကိုု လက္ခံပါတယ္။ ဗဟိုုကေန လ်ပ္စစ္ထုုတ္၊ လ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း တိုုးခ်ဲ့ေရးေတြ လုုပ္ၾကပါ။ သိုု႔ေသာ္ တိုုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုုးရေတြကိုု လ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ဆီမွာ သူတိုု႔ေတြရဲ့ သေဘာဆႏၵ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ လုုပ္ၾကရင္ ေကာင္းၾကလိမ့္မယ္ ထင္တာပါပဲ။

ဗဟိုုအစုိးရကေနျပီး တိုုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစုုိးရေတြကိုု သူတိုု႔နယ္ေျမရဲ့ GDP ေပါ့ဗ်ာ၊ ဖြ႔ံျဖဴိးမႈနဲ႔ ၀င္ေငြႏႈန္းအလိုုက္ ၊ သုုံးစြဲေနမႈ အင္အားအလိုုက္မူတည္ျပီးေတာ့ သီးသန္႔ အစုုိးရေစ်း တမ်ဳိးစီနဲ႔ ခ်ေပးလိုုက္ ရန္ကုုန္တိုုင္းကိုု ၁ က်ပ္ ဆိုုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္ကိုု ၂၅ျပား ဆိုုတာမ်ဳိး လက္ကားေစ်းနဲ႔ ခ်ေပးလိုုက္ပါ။ တုုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစုုိးရေတြက သူတိုု႔ နယ္ေျမေတြက အေျခအေနနဲ႔အညီ အိမ္သုုံး၊ ရုုံးသုုံး၊ စီးပြားသုုံး၊ လုုပ္ငန္းသုုံး သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားနဲ႔ သူတိုု႔ေဒသနဲ႔ လိုုက္ဖက္သလိုု ေဆာင္ရြက္စီမံၾကပါေစ။ ေနရာတကာကိုု ဗဟိုုကေန (ျပည္ေထာင္စုုကေန) တေျပးညီသတ္မွတ္တာမ်ဳိး၊ ကိုုတာေတြသတ္မွတ္ျပီး ခ်ေပးေနတာေတြကေန ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုုက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ရန္ကုုန္တိုုင္းတိုု႔ မႏၱေလးတိုုင္းတိုု႔က တိုုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္လိုု႔ မီတာလက္ကားေစ်းက ၁ က်ပ္၊ အဲသည္ ၁ က်ပ္ ကိုု လိုုတိုုး ပိုုေလ်ာ့ျပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကိုု ေကာက္တဲ့ေနရာမွာ လက္လီေစ်းက အိမ္သုုံးက ၇၅ျပား၊ စီးပြားသုုံးက ၁ က်ပ္၊ လုုပ္ငန္းသုုံးက ၅ မတ္ စသည္ျဖင့္ မွ်ျပီး ေကာက္ၾကေပါ့ဗ်ာ။ လက္ကားေစ်းနဲ႔ ဗဟိုုအစုုိးရကိုု ေငြျပန္ေခ်၊ ပုုိတာ လိုုတာကိုု တိုုင္း၊ျပည္နယ္ အစုုိးရနဲ႔ ဗဟိုုအစုုိးရတိုု႔ အခ်င္းခ်င္း ရွင္းၾကေပါ့ဗ်ာ။ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ေလ်ာ့ေပါ့ေၾကး (sibside) လုုပ္ေပးမလား၊ ျပီးေတာ့ လ်ပ္စစ္မီး လိုုအပ္ခ်က္ တိုုးျပီး ေတာင္းလာတဲ့အခါ ေစ်းျပန္ညိွၾကတာေပါ့။

အဲသည္ၾကားထဲမွာမွ စီမံကိန္းဌာနေတြကေန ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္၊ တိုုင္းျပည္နယ္အဆင့္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ လိုုအပ္ေနေသးတဲ့ လ်ပ္စစ္မီးေတြျဖည့္ဆည္းဖိုု႔ ေဆြးေႏြး ျပင္ဆင္ၾကတာေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လ်ပ္စစ္မီးထုုတ္ႏိုုင္တယ္ ဆိုုရင္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရက ဗဟိုုပိုုင္လုုပ္ငန္းအျဖစ္ကေန ထူေထာင္လည္ပတ္လုုပ္ကိုုင္ရာက ျပည္နယ္အစုုိးရပိုုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုုဂၢလိကပိုုင္ျဖစ္ျဖစ္ လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ ေပးႏိုုင္ေသာ္လည္း တျပည္လုုံးအတိုုင္းအတာ အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုလက္ကားေစ်းနဲ႔ပဲ ေရာင္းခ် တင္သြင္းဖိုု႔ကိုု ထိန္းညိွျပီး ခ်ီတက္ႏိုုင္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ လ်ပ္စစ္မီးကိစၥကိုု ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္ေနတာကေန ျပည္နယ္နဲ႔ တိုုင္းေတြက အစုုိးရေတြဆီကိုု ျဖန္႔က်က္ စီမံခြင့္အေလ့အက်င့္ကိုု လုုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ တျပည္ေထာင္အက်င့္ကေန တိုုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ အားလုုံး အသံနဲ႔ ဆႏၵပါတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုအက်င့္ကိုု စတင္ က်င့္သံုုးရာ ေရာက္ပါတယ္။

သူတိုု႔ ဗဟိုုကေျပာေတာ့ တျပည္လုုံးက ၃၀ % ကပဲ လ်ပ္စစ္မီး ရေသးသတဲ့။ က်န္တဲ့ ၇၀ % အတြက္ မီးရဖိုု႔ လိုုသတဲ့။ မီးရေနတဲ့ ၃၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းဆိုုတာ ေဒသဆိုုင္ရာအလိုုက္ ခြဲေျပာေနတာလား၊ လူဦးေရ ထူထပ္တဲ့ ျမိဳ့ျပ၊ စီးပြားေရးဇုုံေဒသေတြကိုုပဲ အာရုုံျပဳျပီး ေျပာေနတာလားလဲ မသိေသးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရ ၅၄ သန္း ရွိတယ္။ ၃၄% က ျမိဳ့ေပၚေန လူဦးေရ၊ အဲသည္မွာ ရန္ကုုန္မွာ လူ ၅ သန္း (၁၀%) နီးပါး က ေနထိုုင္တယ္။ မႏၱေလးမွာ လူ ၁ သန္း ( ၂ %) လူဦးေရ ရွိတယ္။ သူတိုု႔ေျပာတာကိုု လိုုရာဆြဲေျပာရမယ္ ဆိုုရင္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသၾကီးက ျမန္မာျပည္မွာ လ်ပ္စစ္မီး အရရွိဆုံး၊ အသုုံးစြဲဆုုံးျဖစ္ေနသလိုုပါပဲ။

တျပည္လုုံးရဲ့ လူ ၃၀ % ပဲ မီးရတယ္။ အဲသည္က ၃ ပုုံ ၁ ပုုံက ရန္ကုုန္မွာ ေနတယ္။ တျပည္လုုံးရဲ့လ်ပ္စစ္မီးရသူ (၁၀% = လူ ၅ သန္း ) ရန္ကုုန္တိုုင္းမွာပဲ ရွိတယ္။ တတိုုင္းျပည္လုုံးရဲ့ လ်ပ္စစ္မီး ကံၾကမၼာနဲ႔ ေျပာေရးဆိုုခြင့္က အျခားေသာ တိုုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ၾကီးေတြက ျပည္သူေတြမွာ မရွိၾကေတာ့ဘူးလား။ မႏၱေလးတိုုင္းေဒသၾကီးက ျမိဳ့ေနလူဦးေရေတြအနက္ မႏၱေလးက လူ ၁ သန္း ( တျပည္လုုံးရဲ့ ၂%) ပဲ မီးရတယ္ဆုုိရင္ေတာ့ က်န္တဲ့ တိုုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေျပာစရာမရွိေတာ့ ဘူးဆိုုသလုုိပါပဲ။ သူတိုု႔ဟာ မီးမရတဲ့ မီးမရွိတဲ့ ၇၀% ေတြ၊ အမ်ားဆုုံးရွိတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုုင္းေဒသၾကီးေတြ ျဖစ္ေနပါေပါ့လား။

လ်ပ္စစ္မီးစနစ္က တျပည္ေထာင္စနစ္၊ ဗဟိုုဦးစီးစနစ္ျဖစ္ေနတာ ထင္ရွားေနပါျပီ။ ျပည္ေထာင္စုုလ်ပ္စစ္မီးစနစ္ျဖစ္ၾကဖိုု႔ ၀ိုုင္း၀န္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကပါစုုိ႔။ လူတကိုုယ္ မီးတပြင့္ ရဖိုု႔အေရး ဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုု အေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း မိုုးမခကေန ေပးစာ ပိုု႔လိုုက္ပါတယ္။


(Photo Credit – http://www.mmtimes.com/2012/news/628/news62801.html )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts