မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ျဗဟၼာဦးေခါင္း

မုိးမခေပးစာ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္ အမက (၃) မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုေၾကး ဟုဆိုကာ လစဥ္ ငါးေထာင္က်ပ္မွ တစ္ေသာင္းက်ပ္အထိ ေတာင္းယူလ်က္ရွိသည္။ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အဦးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပင္ပတြင္လဲ က်ဴရွင္မ်ားသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ စာေမးပြဲခ်ျခင္း၊အမွန္တကယ္ရရွိေသာ အဆင္႔ထက္ခ်ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ အခ်ိန္ပိုႏွင္႔က်ဴရွင္မတက္ေရာက္နိုင္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔မိဘျပည္သူမ်ားကို ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးျပျပီး ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳလ်က္ရွိသည္။

အထက္ပါ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏အက်င္႔ပ်က္ျခစားမွဴမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္သူ ဦးလွမင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ၾကီး ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္ အမက (၃) မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ေက်ာင္းျပင္ပ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ က်ဴရွင္သင္ၾကားေနခ်ိန္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၂  ညေန ၄ နာရီတြင္  မွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံမ်ားရယူခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားရယူျခင္းကို တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈျဖင္႔တိုင္ၾကားခံခဲ႔ရသည္။ ထိုသို႔ တိုင္ၾကားျခင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ လုံေလာက္ေသာစုံစမ္းမႈမ်ားမျပဳဘဲ ဦးလွ မင္းကို နိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၂ တြင္ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမွဴမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ၾကိဳးစားမိေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္သူ ဦးလွမင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တရားရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံတိုင္ၾကားထားေသာ တိုင္စာကို ပူးတြဲေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အနိုင္က်င္႔ ေစာ္ကားျခင္းကိုခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႔မီဒီယာမွ လာေရာက္အင္တာဗ်ဴးမည္ဆိုပါက အတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္းတို႔မီဒီယာမွ လာေရာက္အင္တာဗ်ဴးေပးပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင္႔

အက်င္႔ပ်က္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အနိုင္က်င္႔ေစာ္ကားျခင္းကိုခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ နိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ား  ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊

ဆက္သြယ္ရန္ – ဖုန္း 09 49 341 690 (ဦးလွမင္း)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts