မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

လွ်ပ္စစ္ (၁) ၀န္ၾကး ဦးေဇာ္မင္းရဲ့ ကိုုယ္က်ဳိးရွာမႈ ကြန္ယက္ၾကီးအေၾကာင္း ေပးစာမ်ား

နင္းျပား၀န္ထမ္း ျပည္သူမ်ား၊ ဇူလိုုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၂

ေပးစာ (၁) – ၀န္ၾကီးဌာနတခုုလုုံး အမ်ဳိးနဲ႔ ခရိုုနီေတြခ်ည္းပဲ

က်ေနာ္ဟာ လွ်ပ္စစ္(၁) ၀န္ႀကီးဌါနက အရာထမ္းတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဌါနက ၀န္ထမ္းေရးရာ ရာထူးတိုး အေျပာင္းအေရြ႔ မသမာမႈေတြ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီး(ဦးေဇာ္မင္း)၊ ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးတို႔ဟာ ၄ငး္တို႔နဲ႔ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳး တပည့္သားေျမးေတြနဲ႔ ေငြေပးနို္င္သူေတြကိုသာ ရာထူးတိုး ျမွင့္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ရာထူးအလိုက္ သိန္း ၂၀၀ -၃၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။

တည္ေဆာက္ေရး အမွတ္ (၁) ကိုေရြ႔ေျပာင္းဖို႔ အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး (၂)ေယာက္ အျပိဳင္ေစ်း ေပးၾကရတာ သိန္း (၈၀၀) အထိေရာက္ ေနေၾကာင္း ၊ ကာယကံရွင္ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔အလိုက္ လုပ္သက္ အလိုက္ အရည္အခ်င္းအလိုက္ တိုးျမွင့္ေျပာင္းေရြ႔ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဌါနတြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႔ ပ်က္ျပားၿပီး ျခစားမႈ႔ေတြ မသမာမႈ႔ေတြ တိုးပြားလွ်က္ရွိပါတယ္။ လူမွန္ေနရာမွန္ မရွိတဲ့ အတြက္ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ မ်ားၿပီး ရစ္ေခြေနၾကတာနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္သလို နည္းပညာပိုင္းမွာလဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွားၿပီး စီမံကိန္းေတြမွာ ဆံုးရႈံးမႈ႔ေတြ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနပါတယ္။

ရဲရြာ စီမံကိန္းနဲ႔ ကြန္းစီမံကိန္းေတြက သို၀ွက္ထားတဲ့ ဆံုးရႈံးပ်က္စီးမႈ႔ေတြရဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလဲ ဒါေတြေၾကာင့္ပါပဲ ပိုၿပီး ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းတာက ဌါနတြင္း ၀န္ထမ္းေရးရာ ကိစၥေတြမွာ ကုမၸဏီေတြက ပါ၀င္ စြက္ဖက္ခ်ယ္လွယ္ေနၾကတာပါပဲ အထူးသျဖင့္ ေအးရွား၀ါး (ဟိုက္တက္၊အမ္အက္စ္ပီ၊ မင္းအေနာ္ရထာ) စတဲ့ ကမၸဏီေတြ အေရးႀကီးတဲ့ ရာထူးေနရာေတြ ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေပးနိုင္တဲ့ ရာထူး၊ ေငြေရးေၾကးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တဲ့ ရာထူးေနရာ ပစၥည္း၀ယ္ယူတင္သြင္းေပးနိုင္တဲ့ ရာထူးေနရာေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့ အရာထမ္းေတြ တိုးျမွင့္ ခန္႔ထားေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးကို ေငြေပးၿပီး တြန္းအားေပးၾကတာ အလြန္ရုပ္ပ်က္လွပါတယ္။

၀န္ႀကီးကလဲ ဒီကုမၸဏီေတြရဲ့ ေပးကမ္းမႈေတြနဲ႔ သူ႔မိသားစု စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ေနေတာ့ သူတို႔ ခိုင္းသမွ် လုပ္ေနတာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း(ရ)ခု အတြက္ ေကာ္မရွင္ေတြ ေပးထား၊ သူမိသားစု သူ႔သားသမီးေတြအတြက္ အိမ္ေတြ ေဆာက္ေပး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ေပးထားတဲ့ ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ ခိုင္းသမွ် ေျမ၀ယ္မက်နာခံၿပီး လုပ္ေပးေနတာ က်ေနာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ ရင္နာစရာပါ။

          ၀န္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႔ ခန္႔ထားတဲ့ အရာထမ္းေတြကလည္း ဌါနအတြက္ ပစၥည္း၀ယ္ရင္ ၀န္ႀကီးသား အႀကီးရဲ့ ကုမၸဏီ(COSY ကုမၸဏီ)က၀ယ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုရင္ သားအႀကီးရဲ့ (ေရႊ၀ါလႈိင္-ကုမၸဏီ)ကိုအပ္၊ လုပ္ငန္းအပ္နွံမယ္ဆိုရင္ သားအႀကီးရဲ့ (COSY-ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာ့ဇြဲမာန္-ကုမၸဏီ)ကို အပ္၊ ဖုန္း၀ယ္မယ္ဆိုရင္ သားအႀကီးရဲ့ (ဂရိတ္မိုဘိုင္း-ကုမၸဏီ)က၀ယ္၊ နိုင္ငံျခား ခရီးသြား လက္မွတ္ဆိုရင္ သမီးေတာ္ရဲ့ ကုမၸဏီက၀ယ္၊ က်မ္းမာေရးကိစၥဆိုရင္ သားအငယ္ရဲ့ ျမတ္သုခ ေဆးတိုက္မွာျပ ဆိုၿပီး ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြကို ညႊန္ၾကားတယ္။ ၀န္ႀကီးသား အငယ္မဂၤလာေဆာင္တုန္းကလဲ တေယာက္ကို အနည္းဆံုး ၅ သိန္း လက္ဖြဲ႔ရမယ္လို႔ အရွက္မရွိညႊန္ၾကားါ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ဆိုရင္ ေအးရွား၀ါးကို အပ္ရတယ္။ အျခား (ဟိုက္တက္၊ အမ္အက္စ္ပီ၊ မင္းအေနာ္ရထာ) ကုမၸဏီေတြကိုလဲ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ လုပ္စားၾကေသးတယ္ ၾကာေတာ့ ၀န္ထမ္း္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ေလာကကို စိတ္ကုန္ စိတ္နာလာပါၿပီ သမၼတႀကီးကို ေလလႈိင္းက တဆင့္ ေျပာေပးပါ။ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုေတြကို ဒုကၡမေပးဘူး ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ဒီမတရားမႈေတြ ျခစားမႈေတြကို ရုံးအမွတ္(၃၈)ေရွ႔မွာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳပါ ၿပီးေတာ့ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ေတြကို ေျပာျပခ်င္တယ္။

က်ေနာ္တို႔ကို လာစစ္ေပးပါ။ (ဒုသမၼတ(၁)ကိုေတာ့ မေျပာခ်င္ဘူး၊ သူက ၀န္ႀကီးနဲ႔ အလိုတူ အလိုပါ မို႔ပါ)။

ေပးစာ(၂) – ျမစ္ဆုုံကိုု မ်က္လွည့္လုုပ္ထားတဲ့ ခ်ီေဖြစီမံကိန္းကိုု တားေပးပါ

          က်ေနာ္ဟာ လွ်ပ္စစ္(၁)မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႈးတဦးပါ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာက က်ေနာ္တို႔ ဌါန က်ေနာ္တုိ႔ အစိုးရရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ ၊ ျပည္သူကို နားလွည့္ ပါးလွည့္လုပ္၊  စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ တရုတ္ေတြနဲ႔ လက္၀ါးျခင္းရိုက္တဲ့ ကိစၥေတြပါ၊

(၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁) ေန႔မွာ လွ်ပ္စစ္ (၁) ေအးရွားေ၀ါလ္ဒ္နဲ႔ စီပီအိုင္ (တရုတ္)တို႔ ခ်ီေဖြ စီမံကိန္းကို ဒီဇင္ဘာမွာ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္။ (၁၅.၁၂.၁၁)ညေန(၇)နာရီမွာ ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းအမိန္႔နဲ႔ ညႊန္ခ်ဳပ္ဦးႀကီးစိုး က သူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

(၁၆.၁၂.၁၁)ေန႔မွာ ဒုသမၼတ(၁)နဲ႔  ဒီစီမံကိန္းကိစၥကို တေန႔လံုး အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ျပည္သူေတြကို လံုး၀ခ်မျပပါဘူး။ သတင္းစာမွာလဲ မေဖၚျပပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အတတ္ပညာရွင္ေတြကိုေတာင္ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ငါသိတယ္၊ ငါတတ္တယ္၊ ငါေကာ္မရွင္ယူၿပီးသား၊ ငါလုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္၊ ျပည္သူ သေဘာတူစရာမလိုဘူး … ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

          တကယ္ေတာ့ ခ်ီေဖြစီမံကိန္းဆိုတာ စီမံကိန္းအသစ္မဟုတ္ပါဘူး ျမစ္ဆံု ျမစ္ညွာ ျမစ္၀ွမ္း စီမံကိန္း ထဲက (၁)ခုပါ။ ဒီစီမံကိန္းက သမၼတကိုယ္တိုင္ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကျငာထားတာပါ ျမစ္ဆံုရဲ့ အထက္ မိုင္(၆၀) အကြာ ေမချမစ္ေပၚမွာ ရွိၿပီး မဂၢ၀ပ္ (၃၄၀၀) ထုတ္မွာပါ။ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေတြကေတာ့ အရင္စာခ်ဳပ္ထဲက အတိုင္းပါ။

 ျမစ္ဆံု ျမစ္ညွာ ျမစ္၀ွမ္းစီမံကိန္းထဲက တခုျဖစ္တဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိ္န္းမွာ စိုက္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏကို က်န္ (၆) ထဲ ခြဲထည့္လို႔ေငြစာရင္းအရ ေျပာင္းသြားတာပဲ ကြာပါတယ္။ ျပည္သူလူထု သိသြားလည္း ျမစ္ဆံုကို လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ခ်ီေဖြကို လုပ္တာပါဆိုၿပီး မလိွမ့္တပတ္နဲ႔ လိမ္ညာ မုသားေတြ ေျပာဦးမွာပါ။ ျပည္သူေတြ မသိရင္ေတာင္မွ တာ၀န္သိ ၀န္ထမ္းေတြ ရွိေသးတယ္ ျပည္သူကိုလည္း အသိေပးဦးမယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္။

သမၼတရပ္ခိုင္းတာ ဒီျမစ္ဆံု ျမစ္ညွာ ျမစ္၀ွမ္း စီမံကိန္းႀကီး တခုလံုးပါ ျမစ္ဆံုေလးတခုတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ီေဖြကို လုပ္ရင္လည္း လူမႈ႔ေရးေရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွာပါပဲ။ အဲဒီနယ္က လူမ်ိဳးေတြေရာ သယံဇာတေတြေရာ အကုန္ တရုတ္က သိမ္းမွာပဲ ထြက္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္ကလည္း တရုတ္နိုင္ငံအတြက္ပဲ ေအးရွားေ၀ါလ္ဒ္း ဦးထြန္းျမင့္နိုင္၊ ဦးေဇာ္မင္းနဲ႔ ဒုသမၼတတို႔ မိသားစု ေကာ္မရွင္ရ ေကာင္းစားေရးအတြက္ ကခ်င္လူမ်ိဳးနဲ႔ တိုင္းျပည္ သယံဇာတေတြရင္းလိုက္ရတာပါပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးကို ေျပာေပးပါ။

ဒီကိစၥ ပြင့္လင္းစြာ ျပည္သူကို ခ်ျပေပးေစလိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အတတ္ပညာရွင္ေတြကို ေၾကညက္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါ။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္ဆင့္ကို သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳ႔ပ္မႈ႔ မ်ိဳး ေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ပညာေပးေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါတယ္။

ေပးစာ (၃) – မသန္႔ရွင္း ညစ္ပတ္ေသာ အစုုိးရ၀န္ၾကီးမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေပးပါ

          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္း ၀န္ႀကီးတခ်ိဳ႔နွင့္ အရာရွိႀကီး တခ်ိဳ႔၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစား၍ တရားမ၀င္ရရွွိထားေသာ  တရားမ၀င္သည့္ ၀င္ေငြပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စိစစ္သင့္ပါသည္။

ဥပမာ လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းသည္ ဘိန္းဘုရင္ ထြန္းျမင့္နိုင္၏ ဘိန္းျဖဴလုပ္ငန္းမွ ရရွိေငြ ေငြမဲမ်ားမွ တဖက္လွည့္ျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈ႔ ရရွိထားျခင္း

 ျမစ္ဆံု ျမစ္ညွာ ျမစ္၀ွမ္း စီမံကိန္း(၇)ခုနွင့္ ေသာက္ေရခပ္ စီမံကိန္း အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဒု သမၼတ (၁) အပါအ၀င္ ေကာ္မရွင္(၁၀.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအား ရယူထားျခင္း၊

လွ်ပ္စစ္(၁) JV စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ MOU အဆင့္မွာ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းအား စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ညႊန္ခ်ဳပ္ဦးႀကီးစိုးထံမွ တဆင့္လက္ခံ ရယူထားျခင္း။

MOU အဆင့္မွာ (၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူျခင္း၊

JV ကုမၼဏီ ထူေထာင္ခြင့္ အဆင့္တြင့္ ထပ္မံ (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားျခင္းမ်ားအား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌါန အရာရွိအပိုင္းမွတဆင့္ သတင္း တိက်စြာ ရရွိထားပါသည္။

          ဦးထြန္းျမင့္နိုင္မွ ပံ့ပိုးေပးပံုေပးနည္းမွာလည္း သိမ္ေမြ႔လွေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိတြင္ နန္းေတာ္ႀကီးပမာ ခန္းနားလွေသာ အိမ္ေတာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ့တာေမြ ေမတၱာရိပ္မြန္တြင္ ဦးေဇာ္မင္းအတြက္ ၿခံက်ယ္ႀကီးနွင့္ အိမ္ႀကီးတလံုး ၊ သားႀကီး ေဒါက္တာ အာကာေဇာ္၊ သားငယ္ ေဒါက္တာ လင္းထက္ေအာင္ ၊ သမီးရတနာ ေဇာ္မင္းတို႔ အတြက္ အပ်ံစား အိမ္တလံုးစီ ေဆာက္လုပ္္ လက္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။

သားႀကီး အာကာေဇာ္အတြက္ Great Mobile ဖုန္းဆိုင္ကိုလည္း ရင္းနွီးထုတ္ေပးထားပါသည္။

သားငယ္ေဒါက္တာ လင္းထက္ေအာင္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ဇီ၀က ဆိုင္တန္းတြင္ ျမတ္သုခ အမည္ရွိ ေဆးတုိက္ႀကီးနွင့္ Health Club Fitness Centre အား ရင္းနွီးမတည္ဖြင့္လွစ္ ေပးထားပါသည္။

သမီးရတနာေဇာ္မင္းအတြက္လည္း ရန္ကုန္ဆူးေလအနီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ကုမၼဏီႀကီးတခုကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ သားႀကီး ေဒါက္တာအာကာေဇာ္၏ COSY ကုမၼဏီအတြက္ စက္ယာဥ္ယႏၱရားႀကီး (၂၆)စီး အား ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း (ရ)ခုနွင့္ ေသာက္ေရခပ္ စီမံကိန္းအတြက္ စာရင္းျပ၍ ေရာေရာင္တင္သြင္းၿပီး အၿပီးလက္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။

          ဦးေဇာ္မင္း မိသားစုသို႔ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ေသာက္ေရခပ္စီမံကိန္္းတြင္ ေက်ာက္လုပ္ငန္း အေပးျပလွ်က္ သားႀကီး အာကာေဇာ္၏ COSYကုမၸဏီမွ တဆင့္ လစဥ္ သိန္း (၂၀၀၀) မွ (၄၀၀၀) အၾကား လုပ္အားခအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဦးထြန္းျမင့္နုိင္ကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ားလည္းရွိပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဘိန္းျဖဴလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိထားေသာ ေငြမဲမ်ားအား ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ထံမွ လြယ္ကူစြာ လက္ခံရယူထားေသာ ဦးေဇာ္မင္းနွင့္ ဒု သမၼတ(၁)တို႔ အေပၚတြင္ SANCTION ပိတ္ဆို႔မႈ႔ကို ဖြင့္လွစ္ မေပးသင့္သလို စိစစ္အေရးယူ သင့္ေပသည္။

၀န္ႀကီးဌါနတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ႔မ်ားကိုလည္း လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ထမ္းမ်ားမွ တဆင့္ နားမဆံ့ေအာင္ ၾကားေနရပါသည္။

ဥပမာ-တနလၤာရီတိုင္း ဆလံု တိုင္းရင္းသား ကၽြန္းသူကၽြန္းသား တရြာလံုးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ သတ္ေဖၚ သတ္ဖက္ တပည့္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္ (၁) ဌါနအတြင္း ရာထူးေနရာေကာင္းေကာင္း ျမင့္ျမင့္မ်ား ေပးထားျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ ရာထူးတိုးျမွင့္မႈမ်ားတြင္ ေငြမ်ားစြာ ရယူ၍ မတန္မရာ ရာထူးမ်ားအား မတန္တဆ မတရား တိုးျမွင့္ေပးထားျခင္း၊  

စစ္ဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အရပ္ဘက္ နဂိုရွိၿပီး ပညာရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ားထက္ အခြင့္အေရးပိုမိုေပးၿပီး ခြဲျခားဖိနွိပ္ဆက္ဆံသလို ပညာရ်င္မ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးမထားျခင္း၊

၀န္ႀကီးဌါနအတြက္ ခြဲေ၀ရရွိေသာ အမ်ိဳးအစားေကာင္းမြန္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး(၃၀) ေက်ာ္အား လက္ေအာက္အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ေပးျခင္း မရွိပဲ ၀န္ႀကီးသံုး အရန္ယာဥ္မ်ား အျဖစ္ ေမာင္ပိုင္စီးထားျခင္း နွင့္ အဆိုပါယာဥ္မ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ရသည့္ စက္သံုးဆီမ်ားအား ရုံးအဖြဲ႔မႈးမွ ေရာင္းခ်၍ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ သိမ္းယူျခင္း၊

၀န္ႀကီးအဆင့္မွ မတရားမႈမ်ား ရွိေနေတာ့ ေအာက္က စစ္ဘက္အရာထမ္း မ်ားကပါ လိုက္လံ အတုခိုး အက်င့္ပ်က္ျခစားလာသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္ အထက္ ေပါင္းေလာင္းနွင့္ နန္ခ်ိဳ စီမံကိ္န္းမ်ားမွ စက္သံုးဆီ ဘိလပ္ေျမ သံေခ်ာင္းလံုးမ်ားစြာ အသံုးျပဳ၍ ေနအိမ္တိုက္တာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၾကသည္မွာ ျမင္မေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီး တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြ ေျမာက္မ်ားစြာ ေလလြင့္ ဆံုးရႈံးေနေၾကာင္း ဓါတ္ပံုနွင့္ စာရင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရျခင္း၊

၀န္ႀကီးဌါနစီမံကိန္း မွန္သမွ်၏ စီမံကိန္းပစၥည္း အားလံုးကိုလဲ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း သားႀကီး အာကာေဇာ္၏ ေရႊ၀ါလႈိင္ သယ္သူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီကပဲ သယ္ယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ သလို ပ်က္စီးမႈ႔ျဖစ္လာရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကသာ ေျဖရ်င္းရျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ား ၀တ္ဆင္တဲ့ ပုဆိုး ထမီ အစုတ္ပလုပ္က အစ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ အထိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ မတရားရယူၿပီး ဌါနႀကီးတခုလံုးရဲ့ ဘတ္ဂ်က္တခုလံုးကို သိမ္းပိုက္ၿပီး တသက္စာ စားမကုန္ေအာင္ ရွိေန႔ရက္နဲ႔ ထပ္၍ ထပ္၍ ေလာဘေဇာ္တိုက္ေနတဲ့  ဒီလို၀န္ႀကီးမ်ိဳးေတြ ဟာ Clean Government Good Government လို႔ ေအာ္ေနတဲ့ သမၼတႀကီးနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ အခ်ိဳ႔၀န္ႀကီးမ်ားမွ စိစစ္ေဖၚထုတ္ ဟန္႔တားသင့္ပါသည္။

 ေနစဥ္ရုံးတက္ေနရတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေတာင္ ရုံးရဲ့ အလယ္၀င္ေပါက္က ၀င္ခြင့္မျပဳပဲ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ၀င္ခြင့္ျပဳထားတာဟာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားကို တရိစၦာန္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံၿပီး လူဂုဏ္သိကၡာကို ခ်ိဳးဖဲ့သလို ခံစားေနရေၾကာင္း၊

 လွ်ပ္စစ္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြအဖို႔ အလုပ္ကို ညအခ်ိန္မေတာ္အထိ အနိုင္က်င့္ေစခိုင္းတာ ခံေနရၿပီး ရာထူး၀င္ေငြ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မိသားစု အရသာ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ ဘ၀ေတြပ်က္ေနရေၾကာင္း

ရင္ဖြင့္တာကို စိတ္မေကာင္းစြာ ထပ္တူ ခံစားရပါသည္။

ဒီလို အျဖစ္ပ်က္မ်ိဳးေတြ အျခား၀န္ႀကီးဌါနေတြမွာလည္း( ဥပမာ စည္ပင္သာယာလို ေဆာက္လုပ္ေရးလို  စီပြားကူးသန္းလို အေကာက္ခြန္လို) ရွိေနနိုင္တာမို႔ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံ(သို႔) လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးထံသို႔ ယင္းဌါနမ်ားအား ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာစံုစမ္း၍ ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုုိးရကိုု ”ဖြတ္” မတက္ပါေစနဲ႔ခင္ဗ်ား။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

8 thoughts on “လွ်ပ္စစ္ (၁) ၀န္ၾကး ဦးေဇာ္မင္းရဲ့ ကိုုယ္က်ဳိးရွာမႈ ကြန္ယက္ၾကီးအေၾကာင္း ေပးစာမ်ား
 1. အင္း……….စဥ္းစာစရာပဲ. ဘာသာတရားရွိေပလို႔သာလို႔မွတ္ရမလား (သို႔)ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုေတြးရမလား.

 2. တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ ့ ။ ရာထူးကလဲ ခတ္ျကီးျကီး လူပုံစံ ကို ျကည့္လိုက္ေတာ့လဲ တကယ့္ သိတ္ခါ သမာဓိ ျကီးနဲ ့ ျပည္သူအက်ိ ုးကိုပဲ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသလိုလို နဲ ့။ တဘဝ စာ တနပ္စာ ကိုပဲ ျကည့္ျပီး စားေနျကတာေတြ ျကားရေတာ့ ေအာ့နွလုံးနာတယ္ဗ်ာ။ ဒီလိုလူမ်ိ ုးေတြ အျမန္ဆုံး အျမင္မွန္ရျကပါေစဗ်ာ။

 3. ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလုိေအာက္တန္းက်ျပီး အက်င့္ပ်က္၀န္ျကီးေတြကုိ မထားသင့္ေတာ့ပါ။ဒီမုိကေရစီ နိင္ငံေတာ္ကုိ ခ်ီတက္ေနတဲ့ အခုလုိ အခ်ိန္မ်ဴိးမွာ အစုိးရအေနနင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသင့္ပါတယ္။စီးပြါးေရးသမားေတြလည္း တုိင္းျပည္ဖ်က္တဲ့ အထဲမွာ တစ္စိပ္တစ္ပုိင္းပါေနျကတယ္။ျပည္သူမ်ားက ဆန္က်င့္ ကန္ကြက္ရပါမည္။

 4. အင္း…. ဒီအသံေတြက ၀န္ႀကီးဌာန အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကားေနရပါတယ္….
  လွ်ပ္စစ္(၁)ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္မႈ ကေတာ့ အဆိုးဆံုး ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္….
  ဒုတိယက လယ္/ဆည္ လိုက္မယ္ထင္တယ္…. ဒီမိုေ၀ယံ Site မွာ ေရထားတာေတာ့ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ပဲ….
  တတိယ လိုက္သူကေတာ့ ဘဏာ` အခြန္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ဗ်….
  ဒါေတြကို ၿခံဳငံု သံုးသပ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ …. ခင္ဗ်ားတို႕ ေကာင္းပါတယ္လို႕ ေျပာေနတဲ့ သမၼတႀကီးက ခြဲတမ္း ကိုလ်ိဳ႕၀ွက္ ရယူထားလို႕ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္….
  ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ေၾကျငာ ရမယ္ဆိုတဲ႕ အဆိုကို တင္သြင္းရံုပဲ ရိွေသးတယ္….
  ဦးေရႊမန္ ေတာင္ ေဒါသေတြကို မထိန္းႏိုင္ေအာင္ ရုတ္ပ်က္ ေနၿပီ….
  တိုင္းျပည္ ကေတာ့ ရင္ေလးဖို႕ ေကာင္းပါတယ္

 5. Dear Mr.President,our country will be failed mafia state like Cambodia,The Philippines.Columbia and Russia again with those mafia ministers.We don’t want Mafia Democracy.Do something before too late.

  1. ဟုတ္ပါတယ္သမၼတျကီးသူ့ကိုေအာင္သိန္းလငိးကိုစစ္ေဆးသလုိစစ္ေဆးျပီးအျမန္ဆံုးအေရးယူေပးပါ။ သူ့ကိုဘာျဖစ္
   လုိ့ထုတ္မပစ္နုိင္ရတာလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။ဒီေလာက္ေတာင္ဆုိးရြားေနတာသိရဲ့နဲ့ထိုင္ခံုျမဲေနတာကိုအံ့ျသလုိ့
   မဆဳံးနုိင္ပါဘူး။

 6. မင္းတို ့ေတြ ေတာ္
  မလိုလိုနဲ ့တကယ့္ငတံုးေတြဘဲ….ဒီလိုလူေတြကိုအေရးယူ၍မရပါ။ဒီေကာင္ေတြကိုပါးရိုက္ရင္နားၿပန္ကိုက္လိမ္ ့မယ္ သမၼတ နဲ ့တဖြဲ ့ထဲဘဲေလ…………

Comments are closed.