မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သူတိုု႔အာေဘာ္

ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ နုိင္ငံေရးစင္ေပၚ ေရာက္လာျခင္း – Lt-Gen Wai Lwin goes to Parliament


ညြန္႔ေထြး
ဇူလုိင္ ၁၂၊ ၂၀၁၂

 

(Moemaka file photos)


သတင္းႀကိဳထြက္ျခင္း
ေနျပည္ေတာ္က ျပဳလုပ္ေနသည့္ ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းတခ်ဳိ႕
ျပင္ပသုိ႔ ႀကိဳတင္ေပါက္ၾကားေနသည္။ ထုိသတင္းမ်ားအနက္ ေခ်ာင္ထုိးခံထားရသည့္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ ေနရာေကာင္းရလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းလည္း ပါ၀င္သည္။

ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွသည္ဟု သတင္းထြက္ေနေၾကာင္း အလဲဗင္းမီဒီယာ၏ Facebook တြင္ တနလၤာေန႔က ေရးသားထားသည္။

စာဖတ္သူ တခ်ဳိ႕က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မဟုတ္သျဖင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

ေနာက္ ၂ ရက္အၾကာ ဗုဒၶဟူး ညေနပုိင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း အစုိးရက တရား၀င္ ေၾကညာလိုက္ေလသည္။

ထုိေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေပါက္ၾကားထားသည့္ သတင္းက ပုိမုိခုိင္မာသြားသည္။

အမ်ား ထင္ေၾကး
သူ႔အား လစ္လပ္ေတာ့မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေနရာတြင္ “အစားထုိးဖို႔ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုပါတယ္” ဟု DVB သတင္းတပုဒ္တြင္ ယေန႔ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

မည္သုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည္နည္း
ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ လစ္လပ္မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ အဆုိျပဳေရြးခ်ယ္ရမည့္သူမွာ တဦးတည္းသာ ရိွသည္။ ထုိသူမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။
လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္က ထုိကုိယ္စားလွယ္ကုိ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရမည္။
ဤသည္မွာ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က သမၼတ ေျပာသမွ် သေဘာတူမည္သာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။
၁။ သမၼတ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္သူသည္ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တေယာက္တြင္ ရိွရမည့္ “အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္အရွားမျပႏုိင္ပါက” ျငင္းပယ္ခြင့္ မရိွဟု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
သမၼတကလည္း ထုိသုိ႔ေသာသူကုိသာ အဆုိျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
၂။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀက့ံခုိင္ေရး ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္၊ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က ႀကီးစုိးထားသည္။ သူတုိ႔အားလုံး တသံတည္းထြက္မည္။ ကန္႔ကြက္သူက အနည္းစုသာ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။


ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဝလြင္ ရန္ကုန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမလား
ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးကုိ တုိင္းအဆင့္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ျခင္းမွာ တာ၀န္ႀကီးႀကီး ယူနိုင္ရန္ စစ္တပ္က ပုိ႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တာ၀န္ႀကီးႀကီး မေပးပါက သူ႔အား အျပစ္ေပး အရွက္ခဲြသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေပမည္။
ထုိ႔ျပင္ သမၼတ ႏွင့္ စစ္တပ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေတာ့မည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္ ဘယ္သူလဲ
မ်ားျပားလွေသာ ျမန္မာျပည္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္အေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္တခ်ဳိ႕ေတာ့ ထြက္ေပၚခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္းဗုိလ္သန္းေရႊ ေမြးထားခ့ဲသူ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ခ် အားကုိးရသူတဦးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သူက ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတုိင္းမွဴး ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ေနျပည္ေတာ္တည္ျပီးေနာက္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိ အေရးပါေသာ ေနရာ ၂ ခုကုိ ကုိင္တြယ္ခြင့္ရခ့ဲျခင္းက ထုိသတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပဆုိေနသည္။

စစ္တပ္အတြင္းေရးမ်ား ပါ၀င္သည့္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္၏ ဖခင္သည္ မဆလေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဦးေအးေမာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကုိ ေက်းဇူးျပဳဖူးေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိတ္အဆက္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္ ရာထူး ခုန္တက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ တုိင္းမွဴး ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း ေရးထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚေဆြေဆြဦး၊ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဝၿဖိဳး၊ ေဒၚလြင္ယမင္းတုိ႔၏ အမည္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္၏အေရြ႕သည္ စစ္အရာရိွမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း ပုံစံ ၂ မ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္လာၾကျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတခုသာ ျဖစ္သည္။
ေနျပည္ေတာ္က အကြက္ခ်သည့္အတုိင္း သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး ရသြားလွ်င္လည္း ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာဦးမည္ မဟုတ္ေခ်။
ထုိကိစၥမွန္သမွ်မွာ အေျခခံဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အစုိးရ နွင့္ အစုိးရဘက္ေတာ္သားမ်ားက ဆုိလိမ့္မည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားကလည္း ထုိရာထူးအေျပာင္းအလဲေနာက္သုိ႔ မ်ားစြာ အာရုံစုိက္ၾကမည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။
ထုိ႔ျပင္ သမၼတသည္ မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခ့ဲေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ခုပ္သံအမ်ားအျပား ရရိွထားသူ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ေပါင္းျပီး စစ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးကုိ ရာထူးႀကီးတေနရာေပးျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ျငိဳျငင္ခံရဖြယ္မရိွဟု ယူဆရပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ နုိင္ငံေရးစင္ေပၚ ေရာက္လာျခင္း – Lt-Gen Wai Lwin goes to Parliament
 1. Lt.Gen Wai Lwin’s father name is U Mya Than from Irrawaddy devision and he was a farmer .

 2. Why is he attending Parliament with a gun?
  Why & What is he afraid of?
  I don’t agree that he becomes Yangon GPM.

 3. NAY PYI TAW, Burma – A retired general, widely seen as a hardliner, has been nominated to be vice president, a military official said Tuesday (June 10th).

  Burma regime hardliner becomes a monkThailand warns of ‘threats’ by alleged Karen drug lord Speaking to reporters in the capital, Brigadier General Wai Lin said that Myint Swe, 61, was selected by the military representatives who make up a quarter of the country’s legislature. If the nomination goes through, he will replace Tin Aung Myint Oo, who retired due to ill health.

  According to the BBC, Burma observers do not expect him to alter the reformist course Burma has taken under the current president, Thein Sein.

Comments are closed.