ရသေဆာင္းပါးစုံ

ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား – အပုိင္း (၂)

ေမာင္လူေ၀း
ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၂
ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား အပုိင္း (၂) မွာေတာ့ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ရပိုင္ခြင့္ဆုိက ဘာေတြလဲ? ေနာက္ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ ခံစားပုိင္ခြင့္ဆုိတာ ..ဘာေတြလဲ? ဆုိၿပီး က်ေနာ္ေလ့လာထားမိသေလာက္ကုိ အပုိင္းေလးမ်ားခြဲၿပီး တင္ျပပါ့မယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ မေလးႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရွိေနတဲ့လူမ်ဳိးမ်ားကေတာ့ မေလးလူမ်ဳိး (အစၥလန္ဘာသာကုိးကြယ္) မူလဘူထ ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္ မ်ားနဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံဖြား တ႐ုတ္လူမ်ဳိးႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံဖြား အိႏၵိယလူမ်ဳိးဆုိၿပီး လူမ်ဳိးႀကီးသုံးမ်ဳိးနဲ႔ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကတာပါ။ ႁခြင္းခ်က္ အေနနဲ႔ေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံကေနေျပာင္းေရြ႕အလုပ္လာလုပ္ၿပီး မေလးႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မေလးရွားမွတ္ပုံတင္ရရွိၿပီးေနထုိင္ၾကတဲ့ အင္ဒုိ နီးရွားလူမ်ဳိး မေလးႏုိင္ငံသားမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္သြားသူမ်ားကေတာ့ ရွိေပမဲ့ အေရအတြက္အားျဖင့္ေတာ့နည္းပါတယ္။

• ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား
မေလးရွားႏုိင္ငံရဲ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအရ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကေတာ့ေနထုိင္မေကာင္းေသာအခါ .
(၁) မေလးရွားႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတုိ္င္းအတြက္ ကုမၼဏီမွ အေကာင့္ဖြင့္ထားေသာေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ကုိ ကုမၼဏီ မွ တာ၀န္ယူေပးထားပါတယ္။

(၂) လုိအပ္လုိ႔ေဆး႐ုံတက္ရသည့္အခါ ေဆးခြင့္မ်ား medical leave မ်ားေပးထားၿပီး အလုပ္သမားေဆး႐ုံမွ မဆင္းမခ်င္း အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းမ်ား လုံး၀မရွိပါ။ (ျဖဳတ္လုိ႔လည္းမရပါ။ အလုပ္သမားဥပေဒအရကာကြယ္ေပးထားပါတယ္)

(၃) ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတုိင္း မျဖစ္မေန အာမခံ insurance ထားေပးထားရပါတယ္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဒဏ္ရာရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး insurance အာမခံကုမၼဏီ မွ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြအျပည့္အ၀ေပးပါတယ္။ ဥပမာ- လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခုိက္မႈ႔ေၾကာင့္ သင္၏လက္ေခ်ာင္းေလးတေခ်ာင္း ျပတ္သြားသည္ဆုိပါစုိ႔။ လက္ညႇဳိး၊ လက္မ၊ လက္ခလယ္၊ လက္သူႂကြယ္၊ လက္သန္း အစရွိသည့္လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားအတြက္ အာမခံေလွ်ာ္ေၾကးေငြရရွိပါတယ္။ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားရဲ့သဘာ၀အရ အာမခံေလွ်ာ္ေၾကးေငြဟာအနည္းအမ်ားရွိပါတယ္။

ကုမၼဏီမွလည္း ေလွ်ာ္ေၾကး (သုိ႔) ဂ႐ုဏာေၾကးဆုိၿပီး မနစ္နာေအာင္ေပးရပါတယ္။ မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအလုပ္ သမားတုိင္းအတြက္ insurance အာမခံကုိ အလုပ္သမားတုိင္းကုိကုမၼဏီမွ မျဖစ္မေနထားေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတုိင္း ရဲ့ အခြင့္အေရးပါ။

(၄) ကုမၼဏီမွ နုိင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအား သုံးလတႀကိမ္ လစာတုိးေပးပါတယ္။ အလုပ္သမား၏ ႀကိဳးစားမႈအေပၚမွာၾကည့္ၿပီး လစာ တုိးေပးျခင္း အနည္းအမ်ားပဲ ကြာျခားတာပါ။ အလုပ္၏ေနရာအေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး စေပးလစာနဲ႔ ဂိတ္ဆုံးလစာရယ္လုိ႔ေတာ့ သတ္ မွတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။

ရက္မွန္ေၾကး allowance တုိ႔ bonus တုိ႔ ရွိပါတယ္။ ေဘာနပ္ bonus ဆုိတာကေတာ့ ႏွစ္တႏွစ္ ျပည့္ၿပီးလုိ႔ ေနာက္ႏွစ္အစမွာ ပထမလ၊ ဒုတိယေလာက္မွာ bonus ေပးပါတယ္။ ေဘာနပ္ bonus သေဘာကေတာ့ တႏွစ္တာကာလမွာ ကုမၼဏီရဲ့အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွ အလုပ္သမား မ်ားအား မွ်ေ၀ခံစားေစျခင္းဆုိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေပးတဲ့ေဘာနပ္ bonus ကုိေတာ့ မေလးရွားရွိလုပ္ငန္းရွင္ တ႐ုတ္ မ်ားက အန္ေပါင္း (တ႐ုတ္အေခၚ) ဆုိၿပီး ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ bonus ပါ။ အဲဒီ bonus ကလည္း လုပ္သက္အလုိက္အနည္း အမ်ားရွိပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ေပးပါတယ္။ ကုမၼဏီရဲ့ တႏွစ္တာ အက်ဳိးအျမတ္အရ အနည္းအမ်ားသာကြာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆုံး လုပ္သက္တႏွစ္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦးဟာ bonus ေဘာနပ္ တလစာေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ရပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ က်ေနာ့္အသိမိတ္ေဆြတဦးက က်ေနာ့္ကုိေျပာဘူးပါတယ္။ သူေျပာတာက သူတုိ႔အလုပ္ဆင္းရက္မွာ အလုပ္ပ်က္ရင္ “ေဘာ” ျပဳတ္တယ္လုိ႔ေျပာဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ျပန္ေမးၾကည့္ဖူးပါတယ္။ ဘာလဲ ေဘာျပဳတ္တယ္ဆုိတာ..?။ အလုပ္ဆင္းရက္မွာ အလုပ္ ပ်က္ ခဲ့ရင္ ေဘာနပ္မရတာကုိဆုိလုိတာလုိ႔ က်ေနာ့္ကုိေျပာျပခဲ့ဘူးပါတယ္။ အမွန္က အဲဒါ ေဘာနပ္ bonus မဟုတ္ပါဘူး။ ရက္မွန္ေၾကးပါ။ ရက္ မွန္ေၾကးျပဳတ္တာ (သုိ႔မဟုတ္) မရတာသာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခါ ေန႔ဖက္မွာအလုပ္လုပ္ရတဲ့ တေန႔၀င္ေငြနဲ႔ ညဖက္မွာ အလုပ္လုပ္ရ တဲ့ တေန႔၀င္ေငြ မတူပါဘူး။ ညဖက္ကပုိေပးရပါတယ္။ ညဖက္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ကေတာ့ မအိပ္ခ်င္ေအာင္ဆုိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္က မုန္႔ေကြၽးတာ၊ စားစရာတခုခုေကြၽးတာ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ အေအး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ေနာက္တခါ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကေလးမီးဖြားခြင့္၊ ေဆးခြင့္၊ အသက္အာမခံ အစရွိသည္တုိ႔ကုိလည္း အျပည့္အ၀ ကုမၼဏီမွတာ၀န္ယူ ေပးထားပါတယ္။ ေယာက်ၤားေလးမ်ားနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မီးဖြားခြင့္ပဲပုိတာပါ။

(၅) ေနာက္တခါ ကုမၸဏီမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အလုပ္သမားအား အလုပ္ျဖဳတ္ေတာ့မည္ဆုိပါက ထုိအလုပ္သမား၏လစာရဲ့ သုံးလ စာကုိေပးေစၿပီးမွ အလုပ္ထုတ္ပယ္ရပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ ျပစ္မႈမွလြဲ၍)။ သေဘာကေတာ့ ထုိအလုပ္သမား ေနာက္အလုုပ္တခု မရႏုိင္ေသးခင္ အဆင္ေျပေစႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေပးျခင္းပါ။ ဒါကလည္း မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒအရ ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။

(၆) ေနာက္တခါ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား လစာတုိးေရးကိစၥေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစုံတရာနစ္နာမႈရွိသည္ဟု အလုပ္သမားအမ်ားစုမွ ယူဆလုိ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္စဥ္ကာလ ပဠိပကၡျဖစ္ေနစဥ္မွာေတာ့ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေကာင္းဆုံးနည္းျဖင့္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ညွိႏႈိင္းၾကတာ ပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ကသာလုိက္ေလွ်ာေပးတာမ်ားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအမ်ားစု ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းလုိ႔ အဆင္မေျပေတာ့မွ အလုပ္သမားသမဂၢဆီေရာက္တာပါပဲ။ မေလးရွားအလုပ္သမားသမဂၢဟာ အလုပ္သမားထုကုိ ကုိယ္ စားျပဳေပးတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားထုႀကီးရဲ့အားထားရာတခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္လုိအတုိေကာက္ကေတာ့ TUMလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္အလုပ္သမားထု ပဠိပကၡျဖစ္ေနစဥ္ကာလမွာ လုပ္ငန္းရွင္မွ ဗီတုိအာဏာသုံးၿပီးေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္မယ္၊ အလုပ္မဆင္းနဲ႔ေတာ့ ..အစရွိ သျဖင့္ ရာဇသံေပးလုိ႔မရပါဘူး။ ေပးလည္း မေပးၾကသလုိ အဆင္ေျပေအာင္ေျဖရွင္းၾကရင္းနဲ႔ အားလုံးအဆင္ေျပသြားၾကတာပါပဲ။

ေနာက္တခုက ကုမၼဏီမွာရွိတဲ့ security လုိ႔ေခၚတဲ့ ဂိတ္ေစာင့္ဟာလည္း သူ႔တာ၀န္ဟာ ကုမၸဏီ ရွိပင္မတံခါးႀကီးကုိ အဖြင့္အပိတ္လုပ္ေပးဖုိ႔၊ ဧည့္သည္မ်ားကုိ လက္ခံေျပာေပးဖုိ႔၊ ကုမၸဏီရွိပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွမႈမရွိေအာင္၊ သူခုိးမခုိးရေအာင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ၾကပ္ရန္တာ၀န္မွလြဲၿပီး အျခားမည္သည့္တာ၀န္မွ မရွိပါဘူး။ security လုိ႔ေခၚတဲ့ ဂိတ္ေစာင့္ဟာလည္း ကုမၼဏီက အလုပ္သမားတဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆုိပါဂိတ္ ေစာင့္လုံျခဳံေရးဟာ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ့ လက္ကုိင္တုတ္သဖြယ္ လုပ္ေပးေနစရာမလုိအပ္ပါဘူး။

(၇) ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦးဟာ သူ႔မလုပ္ႏုိင္တဲ့အလုပ္တခုကုိ တရားသျဖင့္ ျငင္းခြင့္၊ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းမဲ့အလုပ္ ျဖဳတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းမဲ့ အက်ဳိးမဲ့ အလုပ္သမားတဦးကုိ လုပ္ငန္းရွင္မွ အလုပ္မွထုတ္ပယ္တယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္တယ္ဆုိရင္ အလုပ္ သမားဟာ TUM မေလးရွားအလုပ္သမားသမဂၢဆီကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ မေလးရွားအလုပ္သမားသမဂၢဟာ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားထုကုိ ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦးမေျပာနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားတဦးမွ အလုပ္ရွင္မွ မတရားဖိႏွိပ္မႈ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈလုပ္သည္ဟုတုိင္ၾကားလာပါက အဆုိပါ မေလးရွားအလုပ္သမားသမဂၢမွ ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ေတြရွိပါတယ္။

• ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား
မေလးရွားႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦးဟာ တနဂၤေႏြေန႔ (အမ်ားသူငါ နားရက္ Public Holiday မွာ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ ဆႏၵ အတုိင္း အနားယူခြင့္ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ကုမၼဏီမွလည္း ေပးထားပါတယ္။ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခုိင္းေစခြင့္မရွိပါ။ (မွတ္ခ်က္) အကယ္၍အ လုပ္သမားမွ ထုိတနဂၤေႏြေန႔တြင္အလုပ္ဆင္းခဲ့ပါမူ ႏွစ္ဆေပးရပါတယ္။ Double charge ရပါတယ္။ ဒါက အလုပ္သမားဥပေဒအရေပးရျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုအေခၚ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔၊ အလုပ္သမားေန႔၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ အာဇာနည္ေန႔ အစရွိသည့္ သမုိင္း၀င္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း အလုပ္သမား၏ဆႏၵအေလွ်ာက္ အနားယူခြင့္အျပည့္အ၀ ရွိသလုိ ..အကယ္၍ အလုုပ္မနားဘဲ ကုမၼဏီဖြင့္ပါက အလုပ္ဆင္းခဲ့ပါမူ တေန႔လုပ္ခ၏ သုံးဆ Triple ေပးရပါတယ္။ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခါမွ ကုမၼဏီသည္ အဆုိပါရက္မ်ားတြင္ လုပ္အားခအားသုံးဆေပးေလ့ရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုိရက္မ်ားတြင္ ကုမၼဏီသည္ အလုပ္ပိတ္ ေလ့ရွိပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ အနာတရျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးခန္း ေဆး႐ုံမွ သက္ဆုိင္ရာဆရာ ၀န္၏ ထုိအလုပ္သမားသည္ ရက္မည္မွ်အနားယူရန္ လုိအပ္သည္ဟူေသာေဆးေထာက္ခံစာျဖင့္ အလုပ္သမားသည္ လြတ္လပ္စြာ အနား ယူခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိသည္။ လုပ္ငန္းရွင္သည္ မည္သုိ႔မွ်ဖိအားေပး၍မရေခ်။ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦးသည္ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္အား ၁ နာရီတိတိ အျပည့္အ၀ယူခြင့္ရွိၿပီး ေန႔လည္စာ ထမင္းစားခ်ိန္သည္ ၁၂ နာရီမွ ၁ နာရီထိ ျဖစ္သည္။ နံက္ ၈ နာရီ အလုပ္စဆင္းသည့္ အလုပ္ သမားသည္ ညေန ၅ နာရီတြင္ အလုပ္ၿပီးဆုံး၍ အေျခခံအလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီသာလွ်င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO ၏ ျပ ဌာန္းထားေသာ အလုပ္သမားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိအလုပ္ခ်ိန္ တေန႔ ၈နာရီသာလွ်င္ တရား၀င္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ရရွိေသာလစာသည္ လြန္စြာနည္းပါးလြန္းသည္ဟုယူဆခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၼ ဏီမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊အလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ဘ၀အာမခံခ်က္မရွိပါဟုယူဆခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားျပားလြန္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္မိမိတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖၚ ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ မိမိ၏လြတ္လပ္ေသာဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္သည္ပင္လွ်င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO ၏ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း တရား၀င္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

Over Time – အုိဗာတုိင္ဟုေခၚေသာ အခ်ိန္ပုိ အလုပ္ဆင္းျခင္းသည္ အလုပ္သမား၏ စိတ္ဆႏၵအရ မိမိႏွစ္သက္ပါက အခ်ိန္ပုိဆင္းႏုိင္သလုိ၊ မိမိ အခ်ိန္ပုိမဆင္းလုိ္ပါက မဆင္းပဲေနခြင့္ရွိသည္။ ထုိအခ်က္သည္လည္း ILO ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးရွားအလုပ္ သမား ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားတဦးသည္ မိမိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိပါက လုပ္ငန္းရွင္အား လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသလုိ၊ လုပ္ငန္းရွင္မွ မလို္က္ေလွ်ာပါကလည္း TUM သုိ႔ တုိင္ၾကားခြင့္ရွိသလ ုိILO အဖြဲ႔ႀကီးသုိ႔လည္းတရား၀င္တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔တုိင္ၾကားသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မွ အလုပ္သမားအား မည္ သုိ႔မွ် အေရးယူခြင့္မရွိေခ်။

အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားတဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစေသာနစ္နာမႈမ်ဳိးကုိက်ဳးလြန္ပါက ထုိအလုပ္ရွင္အား အလုပ္သမားမွ တရား စြဲဆုိပုိင္ခြင့္အား မေလးရွားအလုပ္သမားဥပေဒတုိ႔တြင္ ျပဌာန္းေပးထားပါသည္။ က်ေနာ္ေလ့လာမိသေလာက္ က်ေနာ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွ စၿပီး ယေန႔ခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားတုိ႔၏ပဋိပကၡမ်ားသည္ မရွိသေလာက္နည္းပါးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကား မေလးရွားႏုိင္ငံ တြင္ တိက်ေသာ၊ ခုိင္မာေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢတုိ႔ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

• ယေန႔ျမန္မာျပည္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ အလုပ္သမားမ်ားအေျခအေန
ယေန႔ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ ပုလဲ၊ ၀ုိင္ေဂ်၊ စပယ္ပြင့္၊ ေနမင္းေအာင္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီ yangon crow myanmar goldenstar (MGS)အခ်ဳိ ရည္စက္႐ုံႏွင့္အျခားေသာ ကုမၼဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ အလုပ္သမားထုႀကီးသည္ လုပ္ခလစာတုိးျမင့္ေရးႏွင့္ အျခားေသာအလုပ္သမားမ်ား ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ဆႏၵေဖၚထုတ္ေနၾကသည္ကုိအမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအလုပ္သမားထုႀကီးသည္ ကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းလည္းမရွိ၊ ဆူပူမႈလည္း အလွ်င္းမရွိဘဲ မိမိတုိ႔ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိသာ တရားသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖၚထုတ္ေနျခင္းအား သက္ဆုိင္ရာကုမၼဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲမ်ားမွသက္ဆုိင္ရာတုိ႔သည္ တက္ႂကြစြာျဖင့္ အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အပူတျပင္းလုိအပ္လွ်က္ရွိေနေတာ့ သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားထုႀကီး၏လုပ္ခလစာသည္ အျခားေသာတုိင္းျပည္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ခလစာႏွင့္မည္သုိ႔မွ် ႏႈိင္းယွဥ္လုိ႔မရေအာင္ အလြန္အမင္းနိမ့္က်လွ်က္ရွိေနျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားဆူပူအုံႂကြမႈဆီသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေနသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေနေတာ့ သည္။ ထုိသုိ႔ အလုပ္သမားထုႀကီး၏ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ေပးေရးေတာင္းဆုိမႈသည္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္ တမ်ဳိး ျဖစ္ေနျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရေပေတာ့သတည္း။

မွတ္ခ်က္ – ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚတင္ျပေနၾကေသာ ကုမၸဏီအသီးသီးမွ အလုပ္သမားထုႀကီးသည္ မိမိတုိ႔အလုပ္သ မားရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိရယူခံစားႏုိင္ၿပီး သာယာေသာ အနာဂတ္အလုပ္သမားထုႀကီး လူ႔ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစ လုိ႔ဆႏၵျပဳရင္း …။

က်ေနာ္ ေမာင္လူေ၀းပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts