ရသေဆာင္းပါးစုံ

မေလးရွားအစုိးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ရရွာဦးမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀ – အပုိင္း (၂)

ေမာင္လူေ၀း
ဧၿပီ ၁၇၊ ၂၀၁၂
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းက (မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ရရွာဦးမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀) ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မေလးရွားေရာက္ အိမ္ေဖာ္ (သုိ႔) အိမ္ကြၽန္ အင္ဒုိနီးရွားအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀အေၾကာင္းကုိတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ မျပည့္စုံေသး၊ က်န္ေန ေသးသည့္ ပကတိမေလးရွားအိမ္ေဖာ္ေလးမ်ားဘ၀ကုိဆက္ေရးပါလုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက တုိက္တြန္းလာသည္ကတေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရလုပ္ေနသည့္အခ်က္အလက္ေတြကုိၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ မေလးရွားသုိ႔ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ ျဖင့္ေစလႊတ္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ကုိ ၾကားသိျမင္ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ အပုိင္း (၂) ဆုိၿပီး ဒီစာကုိ ဆက္ေရးလုိက္ရပါတယ္။

မွန္ေသာစကားကုိဆုိရပါမူ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ မည့္သည့္ႏုိင္ငံကုိမွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္၊ တနည္း အိ္မ္အေစခံအလုပ္ျဖင့္ မလာေရာက္ေစခ်င္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မေလးရွားတြင္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ဟူသည္ အျခားေသာအလုပ္သမားမ်ားႏွင္မတူ အလုပ္သမားဟူ၍ပင္ သေဘာမထားပဲ၊ အလြန္အမင္း ႏွိမ္ခ်စြာဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား၊ တျခားအလုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အလုပ္ခ်ိန္ဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္းလည္းမရွိ၊ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အိမ္မႈကိစၥမ်ားအားလုံးႏွင့္ မဆုိင္တာေရာ၊ ဆုိင္တာေရာ အကုန္လုံး သူ႔အလုပ္ခ်ည္းျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ရွင္မ်ား မအိပ္မခ်င္း၊ ထုိအိ္မ္ေဖာ္ အိမ္အေစခံအလုပ္သမမွာ အိပ္လုိ႔မရေတာ့ေပ။ အိမ္ရွင္မ်ားမွ ညဖက္ပုိင္းတြင္ ေသာက္စားမူး႐ူးၿပီးဆုံးသည္အထိ အလုပ္လုပ္ေပးရေလေတာ့သည္။ မနက္လည္း အေစာႀကီးထရၿပီး အိမ္အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ရ၏။ ထုိအခါ အိမ္ေဖာ္ေခၚ အိမ္အေစခံသည္ အလုပ္သမားႏွင့္မတူေတာ့။ “အိမ္ကြၽန္” ႏွင့္ ပုိ၍တူလာသည္။

အိ္မ္ေဖာ္အလုပ္လာလုပ္ေသာ အင္ဒုိအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာေနလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား အခြင့္ အေရးနားမလည္မႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ ဗဟုသုတအားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္အလုပ္မ်ားလုပ္စဥ္တြင္ အမွားအယြင္းျဖစ္ေပၚလာပါက အိမ္ရွင္မ်ားမွ ခြင့္မလႊတ္ေတာ့။ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္ေလေတာ့သည္။ ေရေႏြးပူႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ ဓါးျဖင့္မြန္းျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားလုပ္ျခင္း၊ အစရွိသည့္ လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေလေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ အိမ္ရွင္မွ အိမ္ေဖာ္အားႏွိပ္စက္သည့္အခါ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိအိမ္မ်ားမွ အကူအညီေပးျခင္းမ်ား လုံး၀မရွိ။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္အိမ္နီးနားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ စုံစမ္းျခင္း ကူညီမႈမ်ားလုံး၀မေတြ႔ရ။ အလြန္႔အလြန္ ဆုိး၀ါးေသာအိမ္ရွင္မ်ားကမူ အိမ္ေဖာ္အား သူတုိ႔စိတ္ႀကဳိက္ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္ၿပီးသည့္အခါ ရဲစခန္းတြင္ ထပ္မံၿပီးအမႈဖြင့္၏။ ထုိအမႈဖြင့္ျခင္း ကား ပုိက္ဆံခိုးျခင္း၊ ပစၥည္းခုိးျခင္းဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လြန္စြာမွယုတ္ကန္းေသာ၊ ေအာက္တန္းက်ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္၏။ အိမ္ေဖာ္တြင္ နားရက္မရွိ၊ အခ်ိန္နာရီမရွိ၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လူမဆန္စြာ ေျခလြန္လက္လြန္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေဖာ္အမ်ဳိးသမီးမွာ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေရာက္သည့္အခါမွ ထုိျပႆနာမွာ ဘြားကနဲေပၚလာၿပီး သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ လူအမ်ား ၾကားရ သိရေလေတာ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ျပႆနာမ်ားမေပၚဘဲ ႀကိတ္ၿပီးအႏွိပ္စက္ခံ၊ အညႇင္းဆဲခံၿပီးအလုပ္လုပ္ေပးေနရသည့္ အိမ္ေဖာ္မ်ား မည္မွ်ရွိေနပါၿပီလဲ…? အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွေပေတာ့သည္။

ထုိထုိေသာျပႆနာမ်ား ခဏ ခဏ ေပၚေပါက္သိရွိလာရေသာ အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားေရးရာ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ ေဒါသတႀကီးျဖင့္ မေလး ရွား အစုိးရတာ၀န္ရွိသူတုိ႔အား အေရးတႀကီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေတာ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးကုိ တိတိက်က် ေတာင္းဆုိတင္ျပၾကေတာ့သည္။

အရင္ကလုိ ႏုိင္ငံကူးပတ္စ္ပုိ႔ (passport) အား အိမ္ရွင္မွသိမ္းထားျခင္း၊ ေအးဂ်င့္ လူပြဲစားမွ သိမ္းထားျခင္းမ်ားကုိ လုံး၀ခြင့္မျပဳေတာ့ေပ၊၊ တပတ္ တရက္နားရက္ေပးရန္၊ လစာကုိလည္း တလကုိ စားစာရိတ္ၿငိမ္း ၉၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀ ေပးရန္ႏွင့္ ကုိ္ယ္ထိလက္ေရာက္ လူမဆန္စြာညႇင္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ လုံး၀ လုံး၀ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေ၇းမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ေပးရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အ ကယ္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မလုိက္နာ မလုိက္ေလွ်ာပါက အင္ဒုိနီးရွားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ေစလႊတ္ ျခင္းကုိ လုံး၀ခြင့္မျပဳေတာ့ဟု အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ ျပတ္သားစြာရာဇသံေပးလုိက္ေလေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္သမားတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ ျပတ္သားစြာရာဇသံေပးလုိက္ျခင္း၏အက်ဳိးဆက္မွာ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ဦးေဆာင္ေသာ မေလးအစုိး ရကုို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာဦးသိန္းစိန္အစုိးရသုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအိမ္ေဖာ္ေစလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၏အစ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးေလးမ်ား၏ အိမ္ေဖာ္ဘ၀နိဒါန္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

• အိမ္ေဖာ္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ ဘယ္သူကတာ၀န္ယူမွာလဲ… ျမန္မာအစုိးရသံ႐ုံးက တာ၀န္ယူမွာလား … ?
လက္ရွိျမန္မာဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အရပ္သားအစုိးရဟု တြင္တြင္ေအာ္ေနေလ၏။ ပါးစပ္က တြင္ တြင္ေအာ္ေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးေခ်။ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာအစုိးရျဖစ္ပါက ျပည္သူကတင္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥႀကီးငယ္ တုိ႔အား ေလးစားစြာျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ယခု ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားအား မေလးရွားသုိ႔ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္ေစအျဖစ္ ေစလႊတ္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းကလည္း မ်ားစြာရွိ၏။ ျမန္မာျပည္ တြင္ လူပြဲစားေအးဂ်င့္ဖြင့္ထားေသာ ေအးဂ်င့္အမ်ားစုသည္ အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီးနဲ႔ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပတ္သက္ေန ေသာ သူမ်ားကအမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေပါင္းပါမ်ား အလုပ္အကုိင္ရေစရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြရေစရန္ ၾကံၾက ဖန္ၾက ေပအုန္းေတာ့ မည္။

ထုိသုိ႔ မျဖစ္မေန ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးကေလးမ်ား မေလးရွားသုိ႔ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ေစလႊတ္မည္ဆုိပါက၊ မည္သူက တာ၀န္အျပည့္အ၀ယူမည္နည္းဟု မေလးရွားရွိျမန္မာလူမ်ဳိးတဦးအေနျဖင့္ က်ေနာ္မွေမးလုိသည္။

 • ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တာ၀န္ယူမည္လား …?
 • ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားက တာ၀န္ယူမည္လား ..?
 • မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူတုိ႔မွ တာ၀န္ယူမည္လား …?
 • တာ၀န္ယူပါမည္ဆုိေစကာမူ မည္သုိ႔မည္ပုံတာ၀န္ယူမည္ဆုိသည္ကုိ ပြင္းလင္းထင္သာျမင္သာရွိရန္ လုိအပ္လွေပသည္။

လက္ရွိ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမွတာ၀န္ရွိသူဆုိသူတုိ႔မွာ ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ မေကာက္ေသာ၊ မယူေသာ အခြန္ေကာက္ျခင္းသည္ “တုိ႔ တာ၀န္အေရးသုံးပါး” ထဲတြင္ ပါေနသလားမသိ။ တာ၀န္ႀကီးတရပ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား passport သက္ တမ္းတုိးျခင္း ၊ passport အသစ္လဲလွယ္ျခင္းမ်ားအား မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ မေကာက္ေသာ၊ မရွိေသာ၊ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ TAX အခြန္မ်ားကုိ တက္ ႂကြစြာျဖင့္ ေကာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုမွာ မေလးရွားရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္ဆုိသူ လူပြဲစားမ်ားၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာမ်ားစြာရွိ၏။ ျမန္မာအလုပ္ သမားအမ်ားစု တရားမ၀င္အလုပ္သမားျဖစ္ရျခင္း တနည္း (OVERSTAY) ျဖစ္ရျခင္း အမ်ားစုမွာ ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ေအးဂ်င့္အမ်ားစုသည္ မေလးရွားသုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားကုိ အလုပ္ျဖစ္ၿပီးေရာဆုိၿပီး အလုပ္သြင္းေပးၾက၏။ ထုိသုိ႔ အလုပ္ျမန္ျမန္သြင္းေပးျခင္းမွာ ၎တုိ႔မွေကြၽးထားရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ၎တုိ႔သြင္ေပးေသာအလုပ္မွ အလုပ္ရွင္သည္ လစာ မွန္မွန္ေပးသလား၊ မေပးလား၊ မစုံစမ္း မေမးျမန္းေခ်။ လစာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စာခ်ဳပ္စဥ္ကေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံလစာ ျဖစ္မျဖစ္ ဟုတ္မဟုတ္ လုံး၀မစဥ္းစားေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားအလုပ္သမားအသစ္အမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္လုိလည္း ေရလည္ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ကာစျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလးစကားကုိလည္း လုံး၀နားမလည္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိမေလးေအးဂ်င့္ (သုိ႔) မေလးတ႐ုတ္ ေအးဂ်င့္၏ဘာသာျပန္ဆုိသူ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ပုိလု႔ိပင္လက္စြမ္းျပၿပီး အတင္းထုိးထည့္ေလေတာ့သည္။ ထုိစဥ္တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူသစ္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွာ အဂၤလိပ္စကား နဲနဲပါးပါးေျပာႏုိင္ ဆုိႏုိင္သူပါလာလုိ႔ ေမးျမန္းပါမူ (temporary) ခဏဟုေျပာဆုိကာ တသက္လုံးသြင္း ထားေလေတာ့သည္။ ထုိအခါ အလုပ္သမားမွ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားလြန္းျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွလာစဥ္က ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံလစာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္အားေျပာဆုိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုိတီ (overtime) သတ္မွတ္နာရီ မရရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆုိေမးျမန္းေသာအခါ ျပသာနာမ်ားစြာျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိအခါ ထုိထုိအလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေအးဂ်င့္အားလႊဲခ်ကာ ၎တ႔ုိမသိ ေၾကာင္း၊ တာ၀န္မယူႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္ရွင္က အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေျပာ၏ တခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္ရွင္ကမူ ရင့္သီး႐ုိင္း စုိင္းစြာေျပာေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အလုပ္သမားသည္ ေအးဂ်င့္အားဖုန္းဆက္၏။ ေအးဂ်င့္တုိ႔သည္ ဖုန္းမကုိင္ေတာ့ေခ်။ ဖုန္းကုိင္ျပန္ေသာအခါ လာမည္ဟုေျပာဆုိေသာ္လည္း မေပၚလာေတာ့ေပ။ ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ အလုပ္သမား သည္ ထုိအလုပ္မွေျပးေလေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ေကာလင္းေျပး (running calling ) ဟူေသာစကားလုံးအသစ္ မေလးရွားတြင္ ထူးဆန္းစြာေပၚလာေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ (running calling) ဟူေသာ ေ၀ၚဟာရအသစ္စကားလုံးသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားအသုိင္းအ၀န္းတြင္ ေခတ္သစ္ေ၀ၚဟာရစကားလုံး တလုံးအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေရပန္းစားလွ်က္တည္ရွိေနေလေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚအၿပီးတြင္ ထုိေကာလင္းေျပးအလုပ္ သမားသည္ ေအးဂ်င့္အားဖုန္းဆက္၍ မိမိ passport ပတ္စ္ပုိ႔အား ျပန္ေရြးယူရန္ညႇိႏႈိင္းေသာအခါ မတန္တဆ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းေလ ေတာ့၏။ ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသည္မွာကား ထုိအလုပ္သမားအား ျမန္မာျပည္ျပန္ပုိ႔မယ္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ထုိေကာ လင္းေျပးသူ ျမန္မာအလုပ္သမားသည္ အႀကီးအက်ယ္လန္႔သြားေလေတာ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ လယ္ေပါင္ခဲ့သူမ်ား၊ အိမ္ ေပါင္ခဲ့သူမ်ား၊ မတန္တဆအတုိးမ်ားျဖင့္ ေငြေခ်းငွားလာခဲ့ရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေကာလင္းေျပး ျမန္မာအလုပ္သမား မွာ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ျမန္မာျပည္သုိ႔မျပန္ရဲေသးေပ။ ေကာလင္းေျပးမ်ားကဲ့သုိ႔ ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားမွ နုိင္ထက္စီးနင္းဖိႏွိပ္ျခင္းကုိခံေနရ ေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မည္မွ်ရွိေနပါၿပီလဲ…?

အမွန္မွာမူ ထုိေအးဂ်င့္၏ မ႐ုိးသားေသာ၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆုိၿပီး လြန္စြာယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထုိအလုပ္သမား သည္ တရား၀င္လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာအလုပ္သမားအျဖစ္မွ တရားမ၀င္အလုပ္သမားအျဖစ္ (သုိ႔) ေကာလင္းေျပးဘ၀သုိ႔ေရာက္ရျခင္း၏အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ထုိသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားသည္ ေအးဂ်င့္မ်ားမွ၊ တဖက္သတ္မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကုိ မေလးရွားရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံးသည္ မသိမဟုတ္။ ေကာင္းစြာသိ၏။ ျမန္မာသံ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္ သိလြန္းလုိ႔ ခက္ေနသလားမေျပာတတ္။ က်ေနာ္ မေလးရွား အႏွစ္၂၀ ကာလအတြင္း ျမန္မာသံ႐ုံးမွ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ႏုိင္ေသာျပသာနာဟူ၍ တခါမွမၾကားဖူးခဲ့။ ယခုလည္း မၾကားခဲ့ဘူးေသးေခ်။ သံ႐ုံးသံအမတ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာေငြထုပ္ပုိက္ၿပီးေျပာင္းသြားၾကေသာ္လည္း အသစ္အသစ္ေရာက္လာေသာ ၀န္ ထမ္းတုိ႔၏ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈအျပဳအမူတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းကပင္ သင္တန္းတက္လာသလားမသိ။ ႐ုိင္း႐ုိင္းစုိင္းစုိင္းေျပာဆုိပုံ၊ မေခ် မငံဆက္ဆံပုံတုိ႔မွာ တပုံစံတည္းပင္ျဖစ္ေနသည္မွာ ရြံ႕စရာေကာင္းလွေတာ့သည္။

လက္ရွိမေလးရွားရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ (passport) ပတ္စပုိ႔စ္မ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားမ၀င္ အလုပ္ရွင္မွသိမ္းထားျခင္းမ်ား ႏွင့္ ေအးဂ်င့္လူပြဲစားမ်ားမွသိမ္းထားတာကုိ ရေအာင္ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္တဲ့ မေလးရွားျမန္မာသံ႐ုံးက တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးကေလးမ်ား မေလးရွားကုိ အိမ္ေဖာ္ အိမ္ေစအျဖစ္ အလုပ္လာလုပ္ခဲ့ေသာ္ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္ ဆုိတာ က်ေနာ္တင္ျပခဲ့တာေတြကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေ၀ဖန္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

(ဆက္လက္၍ ၁၉၉၁ မွ ယေန႔ခ်ိ္န္ထိ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဘ၀အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္တင္ျပေပးပါဦးမည္။)
e-mail ; mgluuway@gmail.com


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

18 thoughts on “မေလးရွားအစုိးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ရရွာဦးမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားဘ၀ – အပုိင္း (၂)
 1. ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူၾကီးမင္းမ်ား အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနသူ တာဝန္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ား ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္မ်ား ဆိုလိုရင္းမ်ား ကိုအေလးထား စဥ္းစားေပးပါ ရန္ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ မေလးရွားတြင္ လက္ရွိ ပညာသည္ အလုပ္ ျဖင့္ ေနထိုင္ေနသူတစ္ဦး ရဲ့ မွန္ကန္စြာသိျမင္ ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ မေလးလူမ်ဳိး၊မေလးတရုတ္လူမ်ဳိး ႏွင့္မေလးႏိုင္ငံသား အမ်ားစု ရဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ(ပညာသည္၊အလယ္အလတ္၊ေအာက္ေခ်အလုပ္သမားအားလံုး)ထား ေသာ သေဘာထား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားမွာ မွာ ႏွိမ္ခ်ခဲြျခားျခင္း၊ လက္တစ္လံုးခ်ားလီမ္္ျခင္း၊ အိမ္ၾကက္ျခင္းအိုးမဲသုပ္ ခြတ္ခိုင္းျခင္း၊ ႏိုင္လို့ရလ်င္ေတာ့လူကိုကိုယ္ထိလက္ေရာက္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေစာ္ကားျခင္း တို႔သာျဖစ္ပါသည္။
  စားဝတ္ေနေရး အတြက္ သမာအာဇီဝ အသက္ေမြးမႈ မွန္သမွ်ု လုပ္ႏိုင္ၾက၊လုပ္သင့္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ အထူးသျဖင့္ မေလးရွားမွာ အီမ္ေဖၚမလုပ္ၾကပါနဲ့လို႕ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။

 2. ဟုတ္တယ္ခင္ဗ်ာ က်ြန္ေတာ္ေနလာတဲ့အတြင္းမွာ မေလးရွာရွိျမန္မာသံရံုးကရွင္းေပးတဲ့ျပသနာဆိုလို.တခုမွမႀကားဘူး……….ဒါေႀကာင္.လဲက်ြန္ေတာ္ဘ၀ကခဲကိုေႀကာင့္ေန၇တဲ့စ စာကေလးတေကာင္လို ၁၉၉၉ကထဲက ျဖတ္းသန္းခဲ့ရတာ ၂၀၁၁ ၈လပိုင္းႀကမွပဲ အမွန္ဘ၀ေလး၇ျပီးေအးခ်မ္းမွဳရွိခဲ့၇တာဗ်ာ ဒါေတြအားလံုးကိုသိေစခ်င္ပါတယ္ မိန္းကေလးေတြဆိုေတာ့ မေတြးစရာပဲ

 3. ေနာက္တခု ဟိုတေလာကႀကားလိုက္ေသးတယ္ စင္ကာပူက အိမ္ေပၚျမန္မာမိန္းကေလးတေယာက္ ခုန္ခ်ျပီးေသသြားရတဲ့အေႀကာင္းေလးကို အပိုင္း၃မွာဆက္လက္ေဖၚျပေစခ်င္ပါတယ္ အကိုေရ

 4. ဒီစာေလးကိုဖတ္ရတာ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ဘဲ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္.အေဝးေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသူ~-သားေတြ
  ရဲ႕ဘဝဟာလြတ္လပ္မွဳ႕နဲလံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ႔ ဘဝအာမခံခ်က္မရွိလို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္. ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကံဳေတြ႔
  ခံစားေနရတာေတြကိုၾကည္႕ျပီး မလာေစလိုတာ ရင္ထဲကတကယ္႔ကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိလို႔ပါ။
  ဒီစာေလးထဲကလိုဘဲ အရာအားလံုးဟာသူတို႔ရဲ႕လက္ထဲမွာ ကိုယ္ကံၾကမာ ဟာကိုယ္လက္ထဲ
  မွာမရွိပါဘူး.ဒါေၾကာက္ နိုင္ငံျခားတိုင္ျပည္ေတြကို အထင္ၾကီးျပီ အားက်ရင္ ကိုယ္ဘက္ကေပးဆပ္ရမည္႔
  အရင္းႏွီးပမာ႑ ၾကီးမားေၾကာင္း .ကၽြန္ေတာ္႕ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကို ညီငယ္.ညီမငယ္ အစ္မ အစ္မၾကီးတို႔
  အားသိေစ ၾကားေစရန္ ေမတာၱ ဂဂု႑ ထားပီစဥ္းစားခ်င္႔ခ်ိန္သံုးသပ္နိုင္ရန္ အၾကံျပဳလိုက္ရပါသည္။

 5. သိပ္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ဦးသိန္းစိန္ဆီ တုိက္ရုိက္ေရာက္နုိင္ရင္သိပ္ေကာင္းမယ္ ။ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းရွိေသာ အစုိးရလူၾကီး တစ္ဦးဥိးးဖတ္မိျပီးေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ စာေရးဆရာေရ nld ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လြတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္ျပႏုိင္ရင္ ပုိျပီးေကာင္းမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ ။ ဒါမွလည္း လူတကာသိကုန္ျပီး ၀ိုင္းကန္႔ကြက္ႏုိင္မွာပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခုလုိ အမ်ားသိေအာင္တင္ျပေပးတာ ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆုိတာ ဒါကုိေျပာတာပါ။ ပါးစပ္ကေအာ္ျပီး သူမ်ားေထာက္ပ႔ံတာစားေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုေတာ့ သတိေလးေပးခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ ။ ေသခါနီးရင္ ဘယ္သူမွ မကယ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ။ ကိုယ္လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ပါ။

 6. ဆက္လက္ျပီ ေဖၚျပေပးပါ အမ်ားတြက္ တကယ္အက်ိဳး ရွိတဲ႔ အသိေပးမွဳေတြပါ

 7. မေလးရွားကျမန္မာသံရဳံကုိအားကုိယ္လုိ့ကေတာ့ဘ၀ဘာပ်က္ဦးမယ္။အစ္ကုိေမာင္လူေ၀းက်ြန္ေတာ္တုိ့ဒီလုိ့ေျပာ။ေရေနလုိ့ကေတာ့မရေတာ့ဘူးဗ်ာ။ျမန္မာသံရဳံကုိကန့္ကြက္စားေလးေပးရင္းမေကာင္းဘူးလား။အလုပ္ျဖင့္မယ္ဆုိရင္းေရႊျမန္မာေတြကုိတုိက္သြန္းေပးပါေနာ္။ကုိလူေ၀းအခုကြ်န္ေတာ္တုိ့ေရေနတဲ့စားေတြကုိဦးသိန္းစိန္အစုိးရမသိဘူးလားေၾကာက္လုိ့မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊မ်က္စိ နားေရာေကာင္းရက္လားလုိ့ေမးၾကည့္ခ်င္တယ္။ကုိယ့္သားသမီးမဟုတ္လုိ့ဒီလုိ့လြတ္ေနတာေပါ့။သိတယ္ေခြးအမီဟာပါနဲ့ဘဲလုပ္လုပ္အခိ်န္တန္းရင္းေကာက္တာပါဘဲဗ်ာ။အေမစုေကာင္းပါတယ္ေနာ္သားတုိ့ LND ကုိအားကုိေနတယ္အေမစု။

 8. they writting is correct.malysia don’t have law.everything depan on money.don’t want come with agent calling and maid.

 9. yes..he is wrote true,,burma embassy is they need money .they do not care about our people..stupid….

 10. သမၼတၾကီးဆီကိုေရာ အစိုးရအဖြဲ႕ဆီကိုပါ အခက္အခဲေတြကိုအက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပျပီး တိုက္ရိုက္စာေရးျပီး ပို႕သင္႕ပါတယ္။ဒါမွပိုျပီးထိေရာက္မွာပါ။ဟုတ္ပါတယ္၊ေဆာင္းပါးေတြမွာေရးထားတာေတြ အမွန္ေတြခ်ည္းပါဘဲ။

 11. သမၼတ(သို႕)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ တိုက္ရိုက္တင္ျပျပီးေျပာႏိုင္ရင္ ပိုထိေရာက္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္၊ internet ကစာကို သူတို႕မဖတ္အားရင္အက်ိဳးမရွိႏိုင္ဘူး၊ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုေတာ့ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ေမးခြန္း(၃)ခုကိုလဲ သိပ္ၾကိဳက္ပါ တယ္၊ ပြဲစားေတြရဲ႕လူမဆန္တဲ႕လုပ္ရပ္ ေတြကေတာ႕ မၾကားခ်င္မွအဆံုးပါဘဲ၊ အခုလဲဘာမွမသိနားမလည္တဲ႕မိန္းကေလး ေတြကို ေတာၾကိဳေတာင္ၾကား အထိသြားရွာျပီး ပို႕ဖို႕စိုင္းျပင္းေနၾကေရာေပါ့၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာဆိုတဲ႕ပြဲစားေတြလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ မိန္းက ေလးေတြ ဘ၀ပ်က္ၾကရအံုးမယ္၊ သမၼတၾကီးနဲ႕သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕လဲ ဘာညႊန္ၾကားခ်က္မ ွမထုတ္ ေသးေတာ့တားႏိုင္ ရင္ရမွာပါ။ ျမစ္ဆံုတံုးကေတာင္ျပည္သူေတြရဲ႕ေတာင္းဆို ခ်က္ကို သမၼတၾကီးအမိန္႕နဲ႕ရပ္ဆိုင္းခဲ႕ေသးတာဘဲ၊ ေဆာင္းပါးရွင္ မ်ားကိုေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ့ အဆက္မ ျပတ္ အကိုး အကားမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ေရးေပးၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္မေရးတတ္လို႕ပါ။ မေလးရွားမွာေနတဲ႕သူေတြေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနတဲ႕သူက မေလးရွားအၾကာင္းပိုမသိႏိုင္ပါဘူး၊

 12. မေလးရွားကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား အိမ္ေဖၚအလုပ္နဲ႔ လုံး၀မလာၾကပါနဲ႔ဗ်ာ
  ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲေတြကိုလဲ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးေကာင္းသမီးေလးေတြကို ဒီဘာမွမဟုတ္တဲ႔မေလးရွားနိုင္ငံမွာ
  ကြ်န္ဇတ္လာမသြင္းပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုပါတယ္..ဒီမေလးရွားမွာရွိတဲ႔ ခ်ီးတရုတ္ ခ်ီးမေလး နဲ႔ ခ်ီးကုလား
  ေတြက ေကာင္းတာထက္မေကာင္းတာကမ်ားတယ္. ႏွိပ္စက္တဲ႔ေနရာမွာလက္သံေျပာင္သလို
  တဏာရွုုးေတြကမ်ားတယ္ က်ေနာ္ကေတာ့ အိမ္ေဖၚေခၚမဲ႔ကိစၥကိုလုံး၀ကန္႔ကြက္တယ္ဗ်ာ
  မေလးရွားေလာက္ကို လုံး၀ေအာက္က်မခံပါနဲ႔ ဘာမွအထင္ၾကီးစရာမရွိပါဘူး ေတာ္ၾကာမျဖစ္စေလာက္ေလးေပးျပီး ၂၄ နာရီလုံးလုံးအႏွိပ္စက္ခံဘ၀
  ေရာက္ေနပါအုံးမယ္..မေလးရွားကိုအိမ္ေဖၚအျဖစ္နဲ႔ လုံး၀ လုံး၀ မလာၾကပါနဲ႔….

 13. မေလးရွားကို ျမန္မာအမ်ဴိးသမီးေကာင္းေလးေတြ ဘယ္ေတာ ့မွ အလုပ္လာမလုပ္ၾကပါနဲ ့။က်ေနာ္လည္းမေလးရွားမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာပါပဲ။ေယာက်ာ္းေလးေတာင္ မလြယ္ကူတာ မိန္းကေလးဆုိရင္ ပိုဆိုးသြားမွာေပါ ့။အိမ္ေဖာ္ အလုပ္ကို ဘယ္သူမွလာမလုပ္ၾကပါနဲ ့။ဒီမွာ ကူညီနုိင္တဲ ့သူရွားပါတယ္။ဒီနုိင္ငံရဲ ့ဥပေဒက အလုပ္ရွင္ကိုဘက္လုိက္တာမ်ားတယ္။ျမန္မာျပည္မွာလည္းတ၀မ္းတခါးရွာစားလုိ ့ရမွာပါ။မေလးမွာဘ၀ပ်က္သြားတဲ ့ျမန္မာအမ်ဴိးသမီးေကာင္းေလးေတြဘယ္ေလာက္မ်ားရွိျပီလဲမသိနုိင္ပါ။မေလးရွားဟာ တကယ္ေတာ ့ ခပ္ညံ ့ညံ ့ထြက္ေပါက္တခုပါပဲ။အထူးသတိထားၾကေစခ်င္ပါတယ္။အေပၚက comment ေရးတဲ ့ညီကိုေတြကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပ ကန္ ့ကြက္နိုင္ၾကပါေစ။က်ေနာ္တို ့ျမန္မာအမ်ဴိးသမီးေလးေတြကို၀ိုင္၀န္းကာကြယ္ထိန္သိမ္းေပးၾကပါ။

 14. i am agree with what they have been comments….don´t every never go to work in malaysia…because they don´t care about humanright or whatever…..myanmar embassy also look like money seeker…if you go there to work,you will be lost everything….i would like to say to everyone BE CAREFULL.

 15. Please don’t come to Malaysia as a maid.
  It is the living hell.
  They can’t get enough numbers of maid from Indo & other countries.
  So they try to get from our country.
  For Myanmar girls, it is hell.

 16. က်ေနာ္ေရးခဲ့ေသာေဆာင္းပါးအား ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အန္အင္ဒီပါတီကထုတ္တဲ့ ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္သုိ႔တုိက္
  ရုိက္ေပးပို႔ထားပါတယ္..၄င္းအျပင္ျပည္တြင္းကမိတ္ေဆြမ်ားကုိလည္း ေမးလ္ဖလုိင္းယာနဲ႔ျဖန္႔ေ၀ထားပါ
  တယ္..လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြင္းကလူမ်ားဖတ္မိသိရွိျပီးျဖစ္လိမ့္မည္ဟုထင္ပါတယ္…က်ေနာ့္ဆီ
  ကုိလည္း ေ၀ဖန္အၾကံဥာဏ္ေပးစာမ်ား..တင္ျပခ်င္သည့္ကိစၥမ်ားရွိပါကေအာက္ေဖၚျပပါအီးေမးလ္အား
  အားေပးပုိ႔ထားနဳိင္ပါေၾကာင္းေလးစားစြာျဖင့္ အထက္ပါကြန္မန္႔ရွင္မ်ားသုိ႔ေလးစားစြာျဖင့္အေၾကာင္းျပန္
  ၾကားအပ္ပါသည္။ e.mail… mgluuway@gmail.com …philosophermgmyathar@gmail.com. ပါ
  ခင္ဗ်ား …. အားလုံးကုိေလးစားလွ်က္..
  က်ေနာ္ေမာင္လူေ၀းပါ

Comments are closed.