မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

သူ႔ထက္ကဲ (သုိ႔) မုိက္႐ုိင္းသူမ်ား (ေပးစာ)

ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၁၂

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တေနရာတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္တခု

သစ္သားေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ားေနရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီး သံပုိက္မ်ား၊ သံဟင္ဂလန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ယေန႔လမ္းေဘးမ်ားတြင္ စုိက္ထူးထားသည့္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ႀကီးမ်ားအသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွ မိမိကြၽမ္းက်င္ရာျဖင့္ ေနရာရွာေဖြၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေနရာေတြ႕ရွိပါက စုိက္ထူူႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွးဦးစြာၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မီတီသုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရးဌာနအဆင့္ဆင့္မွ စစ္ေဆး စားေသာက္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ေသာအခါ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မီတီမွ သတ္မွတ္ေသာအခြန္အခမ်ားကုိေပးသြင္းၿပီးမွ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ရပါသည္။ ေၾကာ္ျငာလုိေသာ လုပ္ငန္းရွာေဖြၿပီး ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရပါသည္။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၏သေဘာသဘာ၀ အၾကမ္းဖ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ အက်ဳိးအေၾကာင္းမရွိပဲ စည္ပင္ခြန္ တုိးရန္ဟုဆုိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လူစည္ကားေသာေနရာေကာင္းမွ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားကုိ စည္ပင္ခြန္ေပးသြင္းရန္ေနာက္က်သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေလလံတင္ၿပီး လက္သင့္ရာကုိလႊဲေပးခဲ့ပါသည္။ ေလလံတင္ၿပီး လက္သင့္ရာေပးလုိက္သည္ဟုေျပာရျခင္းမွာ ေလလံ ေအာင္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ပတ္သက္သူ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွမဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာျဖစ္ေနၿပီး မိမိတုိ႔လက္ရွိလုပ္ ေနသူမ်ား မေပးႏုိင္ေသာေစ်းမ်ားအၿပိဳင္ေပးၿပီး ေလလံေအာင္သြားၾကပါသည္။ ေလလံေအာင္ၿပီးမွ ယင္းေစ်းျဖင့္တြက္ေခ်မကိုိက္သျဖင့္ ေလလံေအာင္ေစ်းမွာ တႏွစ္စာမဟုတ္ပဲ သုံးႏွစ္စာလုိလုိေျပာၾကသံ ၾကားပါသည္။ ၃ ႏွစ္ျပည့္ေသာ္လည္း ေစ်းႀကီးေပးေလလံဆြဲထားသျဖင့္ မနစ္နာရန္ ေလလံထပ္မဆြဲခုိင္းပဲ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ဆက္ခြင့္ျပဳေနမွန္းမသိ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အက်ဳိးအေၾကာင္းေမးေသာ္လည္း ၀န္ထမ္း မ်ားမွ အစပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္ေျပာေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ မသိပါဟူေသာတခြန္းသာ ၾကားရပါေတာ့သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြ စသျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္ေျပာင္းလဲလာသေယာင္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လည္း ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ပုိမုိေကာင္း မြန္ေသာလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါသည္။ ၁၀၊ ၄၊ ၂၀၁၂ ေန႔သည္ ႏွစ္သစ္ကူးအတာသဘင္ပြဲအတြက္ ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္မပိတ္ ခင္ေနာက္ဆုံး႐ုံးတက္ရက္ျဖစ္ၿပီး အားလပ္ရက္ရွည္အတြက္ အေပ်ာ္စိတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလက္စသတ္လုပ္ေနရာ ေန႔ခင္း ၃ နာရီခန္႔တြင္ စည္ပင္မွ ၀န္ထမ္းတဦးက ဖုံးဆက္ၿပီး အမိန္႔စာလာယူခုိင္းသျဖင့္ သြားယူရာ ႐ုံးမ်ားျပန္ဖြင့္ေသာ ၂၅၊ ၄၊ ၂၀၁၂ ေန႔ေနာက္ဆုံးထား ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားဌာန ႏွစ္ခု၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္စိုက္ထူထားေသာ ျမန္မာ့မီးရထား၀န္းအတြင္းမွ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားကုိ ျဖဳတ္ခ်ခုိင္းေသာ အမိန္႔စာ (အေၾကာင္းၾကားစာ) ျဖစ္ေနပါသည္။ စာပါအရ အျမင္မတင့္တယ္ျခင္း၊ မလွပျခင္းမ်ားရွိပါက မိမိတုိ႔အား အေၾကာင္းၾကားေခၚယူၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္သာရွိပါသည္။ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနသုိ႔ လွမ္းေမးရာ မသိရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္သုိ႔ခ်ီတက္ရန္ မိမိတုိ႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႏွိပ္ကြက္ရန္ လုိပါသလား။ ရာထူးႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈျဖင့္ ခန္႔ခြဲကာ ျပည္သူမ်ား စည္ပင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသ လဲဟု ၀ုိင္း၀န္းေမးၾကေျဖေပးၾကေစခ်င္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အေျခအေနကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ပိတ္ရက္ရွည္ခံကာ လြန္စြာအက်ည္းတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာအမိန္႔ကုိထုတ္သည့္ ဌာနႏွင့္ အရာရွိသည္ ကုိယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရေသာ ျပည္သူအေပၚ ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ႏွင့္ တနပ္စား အႏုိင္က်င့္သည့္လုပ္ရပ္ဆုိေသာ အေျဖမွလြဲ ၿပီး ငါစားခ်င္လုိ႔ ဂြင္ရွာတာဆုိေသာ အေျဖသာရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိတုိ႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ အႏုိင္က်င့္ခံေနရျခင္းကုိ ၀ုိင္း၀န္း အေျဖရွာ အၾကံေပးၾကေစခ်င္ပါသည္။

မတ္လေနာက္ဆုံးပတ္ကလည္း မန္း စည္းပင္မွ ေစ်းခ်ဳိတ၀ုိက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံစုိက္ထူထားေသာ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားကုိ ဘတ္ဂ်က္ကုန္ ၿပီ၊ အခြန္တင္သြင္းတာျပည့္ၿပီ ျဖဳတ္ေပးပါ။ ေစ်းအလွကြယ္လုိ႔ ေစ်းေကာ္မီတီက ကန္႔ကြက္လုိ႔ဟုေျပာၿပီး မျဖဳတ္ပါက အာဏာဖီဆန္သည္ ဟု အလြယ္တကူ ႐ုိင္းစုိင္းစြာ ေခၚယူေျပာဆုိ ႏႈတ္မိန္႔ေပးခဲ့ေသာ အလားတူအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

ကုိယ့္အလွည့္မွာ ကုိယ္ထင္သလုိလုပ္ ရာထူးႏွင့္ အာဏာသုံးၿပီး ကုိယ့္အတြက္သာၾကည့္ေနေသာ အရာရွိမ်းာ၏ေန၀င္ခ်ိန္ကုိ အားလုံး၀ုိင္း ၀န္းပို႔ေဆာင္ သၿဂႋဳလ္ေပးေစခ်င္ပါသည္။

မ်ဳိးခ်စ္ေမာင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

9 thoughts on “သူ႔ထက္ကဲ (သုိ႔) မုိက္႐ုိင္းသူမ်ား (ေပးစာ)
 1. ဦးေအး ….ကအထူးအေထြ ..ေတြးတာကိုး…မေမးနဲ့

  အားလံုးသိေနတာကို ။{ AUNG THEIN LIN, THE MOST RESPECTABLE PERSON IN OUR COUNTRY.}

  တဲ့လား…ေတာ္ၾကာ..စာထဲပါ တာဟုတ္မဟုတ္ကေနာက္…ဦေအး ကို အရူးေလး လို့ ခ်စ္စႏိုးေၿပာေနရမယ္

 2. ဦးေအး ေရ အထူးေမးမေနနဲ့
  အရူးေလးလို့ ..ေခၚလိုက္မွာေနာ္..ဘာတဲ့
  ” AUNG THEIN LIN, THE MOST RESPECTABLE PERSON IN OUR COUNTRY.”

  ေပးစာ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူး ..ကြန္မန့္ ကေတာ့ ဟီး..ဟီးးး ေနာက္ေနတာလား

 3. Yes,Of course,I am totally support this article by “Myo Chit Maung”. Nearly all of the (Si Pin) or Robbers Department,has the rights to do what ever for their benefits,or their sake. Mostly,the Department Heads of that Department,are millionaire. So,don’t even think about Aung Thein Linn ,how rich is He?. These Authorities (Construction) are the worst.They and the Construction Companies are like husband and wife. They share together.Famous Construction Companies like Naing Brorthers,Mother Land, Shine…etc:.,are the worst.They intentionally took other people properties by forced,build and change their names.Even one of my mother lands were build and share by them. We don’t even know.After we realised, we have claimed, in the newspapers, protest, BUT, nothing strange. Even,the left behind quoter of the land owner’s room, are 4 rooms out of 32 rooms,are occupied by Si-Pin’s staff,and never removed. We have to wait till now,nothing strange.Many,many people(the poor original land owners were suffered,and bullied, and occupied in these ways. My mother plot is situated in Thompson Lane, Botahtaung Tsp. The very rich and famous Construction,are the worst Robbers,together with partners Si-Pinn,staffs. Till now,our rooms were still control by them. This is the true story.Many of the previous land owners’ names were changed in their own ways secretly with the authorities of Si-Pinn, and the Land record department,construction department. Many original ,and poor owners,lands were happened to be like this.Anybody can find out the truth,to those people who suffered.

 4. ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့လဲပါတယ္ဆိုတာလိုပါပဲ ။ ၀ိုင္းလုပ္ၾကဖို့
  ဘယ္ကစရမယ္မသိဘူး။ ဦးေဆာင္ေပးၾကပါလိုက္မယ္…..ဒီ စည္ပင္ ဆိုတာ
  ” စည္ပင္ ေခြးၾကီးလြတ္ေနၿပီ ” ။ ၾကာခဲ့ၿပီ တေန့လုပ္တေန့စားေတြကို ႏွိပ္
  စက္ေနတာကစလို့ တၿမ်ဳိ. လံုးကိုတတိတိနဲ့ ညွင္းပန္းေနတာ…ၿမို့ေတာ္၀န္
  ဆိုတာပါ ..ၿပည္သူေတြကပဲေရြးေကာက္တင္ေမွ်ာက္သင့္တယ္ ။ သူခိုး
  အၾကီးကေန သူ့ေနာက္က မ်ိဳးနဲ့ရိုးနဲ့ ခိုးေနတဲ့သူေတြ တေယာက္ၿပီးတေယာက္
  လက္ဆင့္ကမ္းအေမြခံလုပ္စားေနၾကတာရပ္ဖို့ …ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္းဆိုသင့္
  တယ္…pစိတ္၀င္စားရင္ Comment နဲ့အၾကံညဏ္ ေတြ share လုပ္ၾကပါအံုး

 5. ထိထိေရာက္ေရာက္သူတို့ကိုတိုင္ရမဲ့ေနရာမရွိလို့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ထင္တိုင္းလုပ္ေနတာ ။
  လမ္းေၾကာင္းသိတဲ့သူေတြေၿပာၾကပါ..

 6. မ်ားမ်ားေၿပာၾကရမယ္။မဟုတ္တာေတြၿငိမ္ခံရမဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

  အမွန္တရားကိုေၿပာရဲ ၿပီး ရပ္တည္ေပးရဲရမယ္။

Comments are closed.