ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) – ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိနည္းပါးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ျခင္းလား (သမၼတလင္ကြန္းႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္)

ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိနည္းပါးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ျခင္းလား (သမၼတလင္ကြန္းႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္)
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃


သမၼတလင္ကြန္းဆိုလွ်င္ ျမန္မာမ်ားသိၾကပါသည္။ ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီး အေမရိကန္ကိို မကြဲေအာင္ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္တြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတမ်ား အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းၾကံဳလွ်င္ သမၼတလင္ကြန္းရုပ္ပံုကိုၾကည့္ျပီး သူသာဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ…ဟု စဥ္းစားၾကသည္ဟုဆိုသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း သမၼတလင္ကြန္းသည္ မိမိထက္၊ ေတာ္တတ္သူမ်ားကို က႑အသီးသီးတြင္ခန္႔ထား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူ မဟာလူသားၾကီးျဖစ္သည္။ ကြ်န္စနစ္မၾကိဳက္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား စစ္ပြဲကိုဆင္ႏြဲရေတာ့သည္။ သမၼတလင္ကြန္းသည္ ကြ်န္စနစ္ကို လံုးဝမၾကိဳက္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အရိုးစြဲေနသူ ေတာင္ပိုင္းမ်ားက ကြ်န္စနစ္သည္ မွန္ကန္သည္ဟ  ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ တရားဥပေဒႏွင့္ဆံုးျဖတ္မႈကို မနာခံေတာ့ပဲ ခြဲထြက္သည္။ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေထာင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး ၄ႏွစ္ခန္႔ ျဖစ္ပြားျပီး သမၼတလင္ကြန္းက ျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုကိ ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာျပည္သည္ သမၼတလင္ကြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ မဆိုးလွေသးပါ။ စစ္အုပ္စု ဆိုသည္တြင္ စစ္ပညာရွင္အုပ္စုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု ႏွစ္ခုရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုသည္ လက္ဝါးၾကီးအုပ္စီးပြားေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ေနၾကျပီး၊  စစ္ပညာရွင္အုပ္စုမွာ ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရကို တည္ေထာင္လိုၾကသည္။ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုျပိဳင္ဆိုင္မႈၾကားတြင္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡေရာက္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပိုလာၾကသည္။ ေငြရွင္မ်ားက ေငြထုပ္ပိုက္ျပီး စီပြားလုပ္သူမ်ားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မၾကံဳစဖူးမ်ားျပားလာသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာမွလက္တစ္ဖက္စာ  လူတစုအက်ိဳးစီးပြား လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ပိုမိုခက္ခဲလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွင့္စားဝတ္ေနစရိတ္ကို အစိုးရကနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖူလႈံေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ၾကားမွ လာဘ္ယူလွ်င္လဲ ဘာမွအေရးမယူခံရ။ 
ဘတ္ဂ်တ္ (ရသံုးမွန္းေခ်စာရင္းဥပေဒ)
– အခြန္ေကာက္ျခင္း
– ခ်ေပးေငြကိုသံုးစြဲျခင္း
– ေခြ်တာစုေဆာင္းျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္က အမွန္အကန္အခြန္ေကာက္ႏိုင္လွ်င္ (ဥပမာ Tax per GDP ကို ၄% မွ ၁၅% တိုးျမွင့္ေရး) ေအာင္ျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔တြင္ ဘတ္ဂ်တ္ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ယခု ၂၀၁၃တြင္ ပညာေရး US$900 million, က်န္းမာေရး US$500 million ခ်ေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေငြမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈရန္ အလြန္လြယ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အလြဲသံုးစားမႈမွ ကင္းေဝးျပီး၊ ခ်ိဳးျခံေခြ်တာသံုးစြဲသည့္ စနစ္ကို ဝန္ထမ္းျဖစ္ရန္ သံုးစြဲနည္းစနစ္ျပဌာန္းထားရေတာ့မည္။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ဝန္ထမ္းလစာကို စုေဆာင္းသည့္စနစ္  Saving ကို တည္ေထာင္ထားသည္။ စင္ကာပူတိုးတက္မႈတြင္ လူမ်ားကို အတင္းမစုမေနရ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းသည္။ မည္သည့္အစိုးရျဖစ္ပါေစ၊ အေျခခံလူတန္းစားကို မငတ္မျပတ္ေအာင္ အေျခခံစားဝတ္ေနေရးမေၾကာင့္က်ေအာင္ အဓိကထားျပီးလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က အခိုင္အမာေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ 
● သမၼတဦးသိန္းစိန္က လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၁၂မိန္႔ခြန္း
 အစိုးရအဖြဲ႔ကိုေျပာသည့္ မိန္႔ခြန္းဓါတ္ပံုကို ျပန္လည္သတိရေစလိုပါတယ္။ ညာဘက္ဒုသမၼတထိုင္ခံု လစ္လပ္ေနစဥ္မွာအခုလို အလြန္အားရဖြယ္မိန္႔ခြန္းၾကားသိရခဲ့သည္။ ေျပာသမွ်မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ရွိသူတိုင္း အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ေဆာင္ပုဒ္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာသြားခ်က္ကိုသာ ျပန္လည္ေရးသားပါလွ်င္  “နုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖုိ့အတြက္ နုိင္ငံသားတုိင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ တုိးတက္လုိတဲ့ဆႏၵသာရိွျပီး အလုပ္ကုိ ျကုိးစားမလုပ္ရင္၊ စည္းကမ္းမရိွရင္၊ စည္းလံုးမွဳမရိွရင္ သူမ်ားနုိင္ငံေနာက္က လုိက္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရေျမေတာေတာင္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ္ လည္း အလုပ္ကုိ ျကုိးစားပမ္းစားနဲ့မလုပ္ရင္ ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္းရဲဆံုး LDC နုိင္ငံဘ၀ကရုန္းထြက္နုိင္ဖုိ့အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟာ ဥပေဒနဲ့အညီအလုပ္လုပ္ၾကဖုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ေကာင္းမြန္တဲ့ မူေတြခ်ေပးျပီးျဖစ္ပါတယ္။ မူကေကာင္းေသာ္လည္း လူေတြမေကာင္းရင္ မေအာင္ျမင္နုိင္ပါဘူး။ တုိးတက္လုိတဲ့အျမင္မရိွတဲ့ ေရွးရုိးစြဲေတြ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆဲြလုိသူေတြကုိေတာ့ ေနာက္မွာခ်န္ထားခဲ့ရပါမယ္။ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေရးနဲ့ဟန္ခ်က္ညီစႊာ စီးပႊားေရးက႑ကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ့ တြန္းတင္ ရပါမယ္။ တစ္နွစ္ကုန္သႊားျပီ ျဖစ္လုိ ့ Second Wave တြန္းတင္ၾကဖုိ့ တုိက္တြန္း ရင္း နိဂံုးခ်ုပ္လုိက္ပါတယ္။ “  သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာႏွင့္ေငြခ်မ္းသာသူမ်ား လက္ဝါးၾကီးမအုပ္ရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း သူ႕လူမ်ားကို မႏိုင္ပဲ၊ ရခိုင္၊ မိထၳီလာ၊ ကခ်င္၊ လက္ပေတာင္းေတာင္၊ ဗံုးခြဲမႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ စသည့္အေရးခင္းမ်ား လက္သည္မဖမ္းႏိုင္ပဲ အဆက္မပ်က္ျဖစ္ေနရွာသည္။ အျငိမ္းစားယူသြားသူ ဦးသန္းေရႊလည္း ျပည္သူကို မိမိမွားေၾကာင္း ထြက္လာျပီးဝန္ခံသင့္လွ်င္ ဝန္ခံရပါမည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္းေမတၱာ အလြန္ၾကီးမားသည္ကိုလဲ ထည့္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ေထာင္ခ်လိုက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း အလြန္နည္းသြားျပီး ေထာင္မွလႊတ္လိုက္ျခင္းမ်ားသာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ သာဓကမထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ပါ။ 
မိန္႔ခြန္းတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္သူမ်ားကို အေၾကာင္းသမၼတၾကီးမေျပာေတာ့ပါ။ ေျပာသေလာက္ ျဖစ္မလာပါ။
● ယခုလံုးဝ အေျဖေပၚေလျပီ
ဒီဇင္ဘာလ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္လာသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မွျဖစ္မည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္ွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုလာသည္။  အဓိကအေျခခံဥပေဒ ၅၉(စ) ႏို္င္ငံျခားသားႏွင့္လက္ထပ္သူအား သမၼတမျဖစ္ေစရ၊ အခ်က္ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီးသည့္အခ်က္မ်ား ဥပမာ စစ္သား၂၅% ပါဝင္ေနျခင္းကို ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရန္  အတိုက္ခံ NLD ပါတီမွေတာင္းဆိုသည္။ သမၼတက အခ်ိန္မတန္ေသးဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို မလိုလားျခင္းဟု ေျပာဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ဦးခ်ဳပ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က ျငိမ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးသတင္းစာ Eleven Media Group CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေခါင္းေဆာင္ေလးဦး၊ ညွိ္ႏိႈင္းရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၾသဇာရွိသည္ဟူေသာ အျငိမ္းစားဦးသန္းေရႊ ပါဝင္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုသြားသည္။ အစိုးရမွ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား လာဘ္ထိုးသကဲ့သို႔ (ကားပါမစ္ သိန္း၅၀၀မွ သိန္း၁၀၀၀) ေပးကမ္းျခင္းကိုလဲ မဖြယ္မရာလုပ္ရပ္မ်ားဟု စြတ္စြဲထားသည္။ ေနာက္ဆံုး ဦးသန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ ထမင္းစားပြဲလုပ္သင့္က လုပ္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာ NGO, Grant, FDI ေထာက္ပံေၾကး၊ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ထိုင္စားေသာက္ေနေသာ လာအို၊ ကေမၻာဒီယားတို႔ မတိုးတက္သည့္အျပင္၊ ၂၀၁၃ အဂတိအလိုက္စားဆံုးႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံေရာက္သြားသည္။ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ပဲ၊ သူမ်ားေပးတာထိုင္စားေသာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ အေျခအေနမေကာင္းလွပါ။  ျမန္မာျပည္ အဆင့္၁၅ခု တက္လာေသာေၾကာင့္ ေျဖသာပါေသးသည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာရိတၱပညာအားနည္းေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းဥပေဒ (ဒါဏ္ေငြ)ျဖင့္ ထိမ္းေၾကာင္းေနရပါသည္။
● သမၼတလင္ကြန္း၏ ျပတ္သား၊ မယိမ္းယို္င္ေသာေပၚလစီ
တိုင္းျပည္မျပိဳကြဲရန္အတြက္ သမၼတလင္ကြန္းမတက္ခင္က သမၼတေဟာင္းက ေျမြမေသ၊ဒုတ္မက်ိဳးလုပ္ေဆာင္သြားသည္။ စစ္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးထားသည္။ လင္ကြန္းကို သမၼတေရြးေကာက္လိုက္ေသာအခါ အာဏာမလြဲခင္ လပိုင္းအလိုတြင္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားက သမၼတတစ္ဦး ထပ္မံေရြးေကာက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္သြားေလေတာ့သည္။  ျပက္သားေသာ သမၼတလင္ကြန္းသည္ ေတာင္ပိုင္းကြ်န္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား လက္မလႊတ္ခ်င္သည့္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ား ခြဲထြက္၊ စစ္တိုက္သည့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတလင္ကြန္းက မိမိအစိုးရတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရာထူးေပးလိုက္သည္။ ထိုသူမ်ားကလည္း ရာထူးလက္ခံျပီး သမၼတလင္ကြန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခက္ခဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည္။ မိမိတို႔အာဏာထူးေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ခဏႏွင့္ျပီးႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္မွာ ေလးႏွစ္ၾကာသြားျပီး၊ ျပည္သူ၊ စစ္သားမ်ား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ အမွန္တရားျဖင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံျပီး ကြ်န္စနစ္ပယ္ဖ်က္ေစကာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္လည္း အာဏာႏွင့္ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားကို စြဲကိုင္ထားလိုသူမ်ားက ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ၊ ျပီးခဲ့သည့္ ၂ႏွစ္အတြင္း မၾကံဳစဖူးၾကီးမားလွေသာ ခရိုနီစနစ္ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာသည္။ မီဒီယာမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ေက် ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တရားစီရင္မ႑ိဳင္သည္ ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိျဖစ္ေနရွာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးတို႔ အာဏာျပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား SME Small & Medium Enterprise မ်ားစြာ အရံႈးေပၚရသည္။ သမၼတက SME မ်ားကို သူ၏ေနာက္၂ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ ဦးစားေပးေတာ့မည္ဟုဆိုျပန္သည္။ SME ဆိုသည္မွာ က်ပ္သန္း၅၀၀ ေဒၚလာ၅သိန္းလုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္သျဖင့္၊ အရင္းႏွီးနဲပါက လုပ္ငန္းဆံုရႈံးဖို႔ လမ္းမ်ားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုသည္မွာ အစိုးရဝန္ထမ္းႏွင့္စီးပြားေရးမလုပ္သည့္ေလာကကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ အဂတိႏွင့္လက္ေဆာင္ အတူတူဟု ေျပာႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီေဘာ့စ္ျဖစ္သူက အျမတ္ရရွိေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးမည္ျဖစ္ျပီး အစိုးရႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မတရား၊အႏိုင္က်င့္မရွိေအာင္ ထိမ္းေပးရသည္။ အက်င့္စာရိတၱမေကာင္းသူထံမွ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာယူရသည္ ..ဟူေသာ ဟာသမဟုတ္သည့္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိမိခ်မွတ္ထားေသာ”ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ” လမ္းေၾကာင္းကို ျပက္သားစြာရပ္တည္ဖို႔လိုသည္။ 
● ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုသြားမလဲ
အခက္အခဲေပၚလွ်င္ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းသည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးေနေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ ထိုနည္းလမ္းကို ဆက္လက္စြဲကိုင္က်င့္သံုးရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။ က်န္သည့္ ၂ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ ျပက္သားစြာရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ တိုင္းရင္းသာမ်ားျပားစြာရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္မ်ားစြာရွိသည္ စသျဖင့္ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါ။ ျပည္နည္အစိုးရမ်ားတြင္ သူတို႔လည္း ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေနျခင္းမွာ အလြန္ေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားမွ အဂတိမလိုက္စားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာလည္း အလြန္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲေပၚလာသည့္ ျပသနာေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ အားလံုး၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ Corruption ပင္ျဖစ္သည္။ သံုးႏွစ္ကာလတြင္ CPI Corruption Index 8 , 15, 21 စသျဖင့္ တိုးတက္လာျခင္းသည္ အလားအလာေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လက္ရွိကမၻာ CPI Index ကုိၾကည့္လွ်င္ Singapore 86, Malaysia 50, Philippine 34, Thailand 35, Indonesia 32, Vietnam 31, Laos 26, Myanmar 21, Cambodia 20, N.Korea 8 ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္ CPI တြင္ ျမန္မာသည္ အဆင့္ ၂၆ထက္ ေက်ာ္လြန္ေစရမည္ဟူေသာ သံဓိဌာန္ရွိရမည္။ ျမန္မာအစိုးရမပါေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတစ္ခုက CPI Monitoring Team  တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းေပးျပီး၊ ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစိုးရဌာနမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ လစဥ္ CPI ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းေလစြဟု စိတ္ထဲတြင္ အာရုံျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္တစ္ဦးတည္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ကာ/ခ်ဳပ္ အာဏာမ်ားစြာရရွိထားျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကီးမားလွေသာ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ညွိႏႈိင္း၊ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း ဆိုသည္မွာ လက္ရွိအာဏာရွိသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts