ေမာင္မိုးသူ

ေ မာ င္ မုိ း သူ ျမ န္ မာ ျပ န္ သ ည္ – ရွ က္ ၿပီ း ေ သ တဲ့ သ ေ ဘၤ ာ (အ ပုိ င္ း – ၁)

March 14, 2015
ေ မာ င္ မုိ း သူ ျမ န္ မာ ျပ န္ သ ည္ – ရွ က္ ၿပီ း ေ သ တဲ့ သ ေ ဘၤ ာ (အ ပုိ င္ း – ၁)

 ေ မာ င္ မုိ း သူ ျမ န္ မာ ျပ န္ သ ည္ – ရွ က္ ၿပီ း ေ...

Read more »

ေမာင္မိုးသူ – ၁ ႏွစ္ ဆိုတဲ့အခ်ိန္

July 11, 2014
ေမာင္မိုးသူ – ၁ ႏွစ္ ဆိုတဲ့အခ်ိန္

    ၁ ႏွစ္ ဆိုတဲ့အခ်ိန္ ေမာင္မိုးသူ။ ေမ ၁၉၊ ၂၀ဝ၇ (မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း) ၁ ႏွစ္ ဆိုတဲ့အခ်ိန္ဟာ ဘာမွ မၾကာလိုက္သလိုပါပဲလား။ ၂၀ဝ၀ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ဟာ...

Read more »

ပန္းခ်ီ ခင္ေမာင္ရင္ (၁၉၃၈-၂၀၁၄) ကြယ္လြန္

June 11, 2014
ပန္းခ်ီ ခင္ေမာင္ရင္ (၁၉၃၈-၂၀၁၄) ကြယ္လြန္

ပန္းခ်ီ ခင္ေမာင္ရင္ (၁၉၃၈-၂၀၁၄) ကြယ္လြန္ မိုးမခ၊ ေမာင္မိုးသူ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႔ဦးေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီဆရာ၊ အာခီတက္၊ အႏုပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ရင္သည္ ဇြန္ ၁၀၊ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔၊...

Read more »

Archives