မွတ္စုုမွတ္တမ္း

ေအးျငိမ္း – ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း – ၅ (နိဂုံး)

ေအးျငိမ္း – ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း – ၅ (နိဂုံး)
အခန္း (၅) – စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ကုစားျခင္း
(မိုးမခ) ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၈

စင္ကာပူသုိ႔ ယခုမွ သင္ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အရာအားလံုး အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

 သင္မသိေသးသည္းအရာမ်ား အမ်ားအျပား ရိွေနပါလိမ့္မည္။
 သင္မသိေသးသည့္ အရာမ်ားကုိ ေလ့လာ သင္ယူပါ။
 စင္ကာပူမွ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာပါ။ သူတို႔ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
 သင့္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သူ႔မိသားစု၏ ေနထိုင္မႈပံုစံကို ေလ့လာပါ။ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
 ဘာသာေရးအရ ေရွာင္ၾကဥ္သည္မ်ားရိွပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပထားပါ။ (ဥပမာ – အမဲသားမစားျခင္း)

 အလုပ္ရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို စာႏွင့္ေရးမွတ္ထားပါ။
 မရွင္းသည္မ်ားကို နားလည္သည္ထိ ေမးပါ။
 အမွားလုပ္မိလွ်င္ ဝန္ခံပါ။ မညာပါႏွင့္။
 ဘာေၾကာင့္မွားရသလဲဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ပါ။
 အမွားအေပၚမွ သင္ခန္းစာယူပါ။ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မမွားရေအာင္ သတိထားပါ။
 လုပ္စရာရိွသည္မ်ားကို စာျဖင့္ ခ်ေရးထားပါ။ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္ပါ။
 အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ပိုက္ဆံ၊ ပစၥည္းမ်ားေတြ႔ပါက အလုပ္ရွင္အား ျပန္ေပးပါ။ သင့္ပစၥည္း၊ ပိုက္ဆံမဟုတ္ပါက သိမ္းမထားပါႏွင့္။

အားလပ္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ –

ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္ သြားႏိုင္သည္။
ဘာသာစကားသင္တန္း၊ အခ်က္အျပဳတ္သင္တန္း၊ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ား သြားတက္ႏိုင္သည္။

တက္ႏုိင္သည့္ သင္တန္းမ်ား

အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအား ကူညီေရးအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ ျဖစ္သည့္ FAST တြင္ အခ်က္အျပဳတ္၊ ကြန္ျပဴတာ၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကေလးထိန္း၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ဂီတသင္တန္းမ်ားတက္ႏုိင္သည္။ ဖုန္း – ၆၅ဝ၉ ၁၅၃၅

ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ရပ္ျခား အလုပ္သမားမ်ားအဖဲြ႔ – အခ်က္အျပဳတ္၊ လက္မႈပညာ၊ ကြန္ျပဴတာ စသည့္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသည္။ ဖုန္း – ၆၂၅၀ ၀၀၁၁

ACMI သင္တန္းေက်ာင္း – ကြန္ျပဴတာ၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ သက္ႀကီးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာ၊ ဆံပင္ညွပ္ စသည့္ သင္တန္းမ်ား။ ဖုန္း – ၆၂၈၄ ၈၇၉၇

GoForth သင္တန္းေက်ာင္း – သူနာျပဳ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ကြန္ျပဴတာ စသည္။

လူအမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနျခင္း

 သင့္အိမ္ရွင္မိသားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေအာင္ ျပဳပါ။
 အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ယူပါ။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ယူရပါမည္။
 သင္ယူလိုစိတ္ကိုေမြးပါ။
 လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေအာင္ ေလ့က်င့္ယူပါ။
 သင့္အေၾကာင္း၊ မိသားစုအေၾကာင္း ေမးလာပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အမွန္အတိုင္း ေျပာျပလုိက္ပါ။
 သင့္အေၾကာင္း ပိုသိလာရျခင္းျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးမႈ ရလာပါလိမ့္မည္။
 အမွန္အတိုင္းေျပာပါ။ ယဥ္ေက်းပါ။ ေဖာ္ေရြပါ။ ကူညီတတ္ပါေစ။
 တာဝန္မ်ားကို မခိုမကပ္ဘဲ ဝီရိယထား လုပ္ပါ။
 အၿမဲ အျပဳသေဘာထားပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား

 ခ်စ္ခင္ရသူမ်ား ေသဆံုးျခင္း
 အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ရျခင္း
 ေၾကြးၿမီတင္ျခင္း
 ဖ်ားနာျခင္း
 အိမ္ေထာင္က်ျခင္း
 ရည္းစားက အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ျခင္း
 အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း
 အိမ္ေထာင္ကဲြျခင္း
 ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း
 အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္း
 အလုပ္အဆင္မေျပျခင္း

ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳေတြ႔လာရပါက –

 အသက္ဝဝ ရႉသြင္းလုိက္ပါ။
 စိတ္ကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ။
 တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာပါ။

 ျပႆနာတိုင္း၌ ေျဖရွင္းစရာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွသည္။
 သင့္အခက္အခဲမ်ားကို တစ္ေယာက္ေယာက္သို႔ ေျပာျပ အကူအညီေတာင္းပါ။
 အကူအညီေတာင္းလိုလွ်င္ SOS (ဖုန္း – ၁၈၀၀ ၂၂၁ ၄၄၄၄) သို႔လည္းေကာင္း MOM (1800 339 5505) သုိ႔လည္းေကာင္း ဖုန္းဆက္ပါ။
 မိမိ၏ ေအးဂ်င့္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

 သင္သည္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္။ သင့္တြင္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားရိွသည္။
 သူတို႔သည္ သင့္ျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကလိမ့္မည္။
 သင့္ကုိ အကူအညီေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။
 မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရန္ မေတြးပါႏွင့္။
 သည္ေလာကတြင္ အသက္ထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွ မရိွပါ။
 သင္ေသသြားပါက သင္သာမက သင့္မိသားစုကုိပါ ထိခိုက္မည္ကို အၿမဲသတိရပါ။
 သင့္မွာ ခ်စ္သူမ်ားစြာရိွသည္။ သူတို႔သည္ သင့္အတြက္ အင္အားမ်ား ျဖစ္သည္။

အလုပ္စဝင္စဥ္ –

 ယခုမွ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ေရာက္ဖူးသျဖင့္ စိတ္အားငယ္ေနမည္။
 အိမ္ကိုလြမ္းေနမည္။ အထီးက်န္သလို ခံစားရမည္။
 ျမင္ျမင္သမွ် အသစ္အဆန္းခ်ည္းျဖစ္ေနၿပီး မသိတာေတြမ်ားေနသည့္အတြက္ ငါနဲ႔အဆင္မွ ေျပပါ့မလားဟု စိုးရိမ္စိတ္ေတြ မ်ားေနမည္။
 အိမ္တြင္ တစ္ခါမွ သည္လို မလုပ္ခဲ့ရဖူးသည့္အတြက္ ပင္ပန္းမည္။
 တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္သည့္တိုင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္က်မည္။
 မလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္ႏွင့္ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ေနမည္။
 ကေလးငယ္မ်ားကို မကိုင္တြယ္တတ္သျဖင့္ ျပႆနာတက္မည္။
 အသက္ႀကီးေသာ လူႀကီးမ်ားကို ျပဳစုရာတြင္ မလုပ္တတ္၍ ေအာ္တာေငါက္တာ ခံရမည္။
 အၿမဲ ျပႆနာတက္ေနေတာ့ ေန႔တိုင္း ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတာ ခံရမည္။ ထုိအခါ စိတ္ညစ္မည္။

 အိမ္ရွင္ကုိ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ထြက္သြားျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။
 အိမ္ရွင္အေၾကာင္း မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္ တိုင္ၾကားျခင္း လုံးဝ မလုပ္ပါႏွင့္။
 ျပႆနာကုိ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းပါ။
 မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ ကိုယ့္အသက္ကိုကုိယ္ ရန္မရွာပါႏွင့္။

 ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာပါက အိမ္ရွင္ႏွင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ တိုင္ပင္ပါ။
 အိမ္ရွင္ႏွင့္မေျပလည္လွ်င္ ေအးဂ်င့္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။
 ေအးဂ်င့္ႏွင့္အဆင္မေျပပါက MOM သို႔သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းပါ။

 သင္သည္ ထိုအိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ လံုးဝ ဆႏၵမရိွေတာ့ပါက အိမ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။
 စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားရက္ (Notice) ျပည့္သည္ထိ လုပ္ေပးရပါမည္။

 အိမ္မွ ထြက္ေျပးမည္ႀကံပါက ကေလးငယ္မ်ားနွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို သည္အတိုင္း ပစ္မထားခဲ့ရ။
 မီးဖိုမွမီးမ်ားကို ၿငိမ္းခဲ့ရမည္။ မီးပူမီးကို ပိတ္ခဲ့ရမည္။
 ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ေန႔တြင္ပင္ MOM သို႔ သြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ သုိ႔မွသာ လုပ္စရာရိွသည္မ်ားကို အခ်ိန္မီ လုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
 အကယ္၍ မည္ကဲ့သို႔မွ ထြက္ေျပးလုိ႔ မရသည့္အဆံုး MOM ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။

ႏိွပ္စက္ခံရျခင္း အေျခအေနမ်ား

 လက္သီးျဖင့္ထိုးျခင္း၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ကန္ျခင္း၊ ပါးရိုက္ျခင္း၊ လည္ၿမိဳကိုညွစ္ျခင္း၊ တြန္းထုတ္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း၊
 အစာေရစာ ဝလင္ေအာင္မေကြ်းျခင္း၊ အိပ္ေရးဝေအာင္ မအိပ္ရျခင္း၊ ေဆးကုသမႈေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း
 ေၾကာက္လန္႔ေနေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားရမႈမ်ား

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္း၊ မ်က္ရည္လြယ္ျခင္း၊ စိတ္ထိခိုက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ေဒသထြက္ျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊ အၿငိမ္မေနဘဲ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ျခင္း

MOM သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ အကူအညီေတာင္းျခင္း

လစာမေပးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ အစာေရစာ ဝလင္ေအာင္ မေကြ်းျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္း၊ စသည္တို႔အတြက္ MOM ထံ တင္ျပ အကူအညီေတာင္းပါ။
အမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ အေတာအတြင္း အလုပ္လုပ္ခ်င္သည္ဆိုပါက MOM ႏွင့္ ညိွယူႏိုင္ပါသည္။ MOM သည္ FDW မ်ားအား ကူညီရန္ အသင့္ရိွေနပါသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈကို ကုစားျခင္း

၁။ မွန္ကန္ေသာ သေဘာထား ထားရိွျခင္း – အျပဳသေဘာထားပါ၊ စိတ္မလႈပ္ရွားပါႏွင့္။ `ငါလုပ္ႏိုင္ရမယ္´ သို႔မဟုတ္
`အိမ္ကငါ့မိသားစုအတြက္ ငါလုပ္ရမယ္´ `အားလုံးေကာင္းသြားမွာပါ´ လို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အၿမဲအားေပးပါ။
၂။ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ပါ။
၃။ အစားကိုမွ်တေအာင္စားပါ – တစ္ေန႔ထမင္း ၃နပ္စားပါ။ အစာဝေအာင္စားေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။
၄။ သင့္အလုပ္ရွင္၊ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို စကားေျပာပါ။ သူတို႔ကို သင္ေတြးမိသည္မ်ား သို႔မဟုတ္
စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ေျပာျပပါ။
၅။ သင္ေနမေကာင္းပါက ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္အတြက္ သင့္အလုပ္ရွင္ကိုေျပာျပပါ။
၆။ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းစေရးပါ။
• သင့္စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို စာျဖင့္ခ်ေရးပါ။
• သင္ေရးထားသည္မ်ားကို ျပန္ဖတ္ပါက သင္ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးေနရသည္ကို သိလာပါလိမ့္မည္။
၇။ အိမ္ကိုဖုန္းဆက္ပါ။

အခန္း (၅) ၿပီး၏။
အားလံုး ၿပီးပါၿပီ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts