ထြန္း၀င္းျငိမ္း လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား သမိုင္းနဲ႔ အစဥ္အလာ ျမန္မာျပည္တြင္း

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း- သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ – ၁၉၇၅) အပုိင္း (၂)

သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ – ၁၉၇၅)
အပုိင္း (၂) 

ထြန္းဝင္းၿငိမ္းျပဳစုသည္
(မိုးမခ) မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ေခတ္မွာ သခင္ဇင္ႏွင့္ဆံုေတြ႔ရပံုကို ကေလာင္ပ်ံဦးဘကိုးက ေရးသားေဖာ္ျပ ရာမွာ”ဂ်ပန္ေခတ္ေရာက္ေသာအခါ ဂိုးလ္ဒင္းဘယ္လီGolden Velly(ယခု-ေရႊေတာင္ၾကား) ရွိ သခင္သန္းထြန္းအိမ္တြင္ ကိုဇင့္အား သခင္သန္းေဖ(ျဖဴး)ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရပါသည္။ ၁၉၄၄ ခု ႏွစ္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေနာင္ ဖဆပလ)ဖြဲ႔စည္းၿပီးစအခ်ိန္ ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မည္ဟုေတြးမိသျဖင့္ ဘာေၾကာင့္လာသည္ကိုမေမးဘဲ ကိုယ္ေရးကိစၥကိုသာ သူနဲ႔ေျပာပါသည္” ဆိုၿပီးေရးခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမတိုင္ခင္မွာေတာ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ပါတီကလာပ္ စည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းေရးတာဝန္ယူခဲ့ကာ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေရးအတြက္ လွ်ဴိ႕ဝွက္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ၿပီး သခင္ဇင္ကိုယ္္တိုင္ မာ့က္စ္လီနင္သေဘာတရားေရးႏွင့္ အႏုပဋိေလာမရုပ္ဝါဒကိုပို႔ခ် သင္ ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ပါတီကလာပ္စည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားခ်မွတ္ တာဝန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ လက္နက္ပုန္းမ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ လွ်ဴိ႕ဝွက္တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္း သိမ္းျခင္း စသည့္အလုပ္တာဝန္မ်ားခ်မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာရင္က ေရးသား ခဲ့ပါတယ္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးစတဲ့အခါမွာ သခင္သန္းထြန္းရဲ႕တာဝန္ေပးမႈအရ တိုင္း ၄ စစ္ေရးတာဝန္ ခံဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔သြားေတြ႔ခ်ိန္မွာ သခင္ဇင္နဲ႔လည္းေတြ႔ရပံုကိုကေလာင္ပ်ံ ဦးဘကိုးက အခုလို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

”၁၉၄၅၊ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ျဖဴးအေနာက္ ဘက္၊ ပဲခူးရိုးမေပၚတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သခင္သန္းထြန္း၏ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးစခန္း၌ တာဝန္က်ေသာေၾကာင့္ တိုင္း (၄) စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္သြား ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာရွိေလရာ ေညာင္ေလးပင္အေနာက္ဘက္ သံုးမိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ဒိုးတန္းေက်းရြာသို႔သြားၿပီး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ေတြ႔ရပါသည္။ အခန္႔သင့္ပင္ ကိုဇင္ႏွင့္ပါ ေတြ႔ရသျဖင့္ ဝမ္းသာရပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕ဆက္ရမည့္အေရးတို႔ကို ကိုဇင္ကပင္ စီစဥ္ေပးပါသည္။”
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ သခင္ဇင္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးမွဴးတာဝန္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဗကပ-တပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာရင္က သူ႔ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔ အႀကံဳကို အခုလို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

”၁၉၄၅၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ည ေတာ္လွန္ေရးမစခင္ ညေနပိုင္းတြင္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕၊ေဖာင္ဝဲရြာသို႔ သြားခဲ့ရၿပီး ည ဘက္ခ်ီတက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ တပ္ခြဲတခြဲကို ဗိုလ္ႀကီးဘသိန္းဦးေဆာင္ၿပီးခ်ီတက္လာေသာတပ္အား ေတာ္ဝိမွႀကိဳ ဆိုၿပီး ေကာင္းမယ္သူ၊ အင္ကုန္း၊ ကရင္ရြာမဘက္သို႔ခ်ီတက္ေနရာယူခဲ့ရပါသည္။ မိမိမွာ တပ္ ခြဲႏိုင္ငံေရးမွဴးတာဝန္ျဖင့္ တပ္ခြဲမွဴးႏွင့္အတူ တပ္ခြဲကိုေခါင္းေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ဇင္မွာ
တပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးအုန္းေက်ာ္တို႔ႏွင့္အတူတြဲၿပီး တပ္ရင္းႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ ”

”တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ တပ္မွဴးမ်ားမွာတာဝန္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးမွဴးမ်ား၏သေဘာတူညီမႈ ျဖင့္သာ တိုက္ပြဲမ်ားတိုက္ခိုက္ၾကရပါသည္။ သခင္ဇင္္ဦးေဆာင္ရသည့္တပ္ရင္းမွာ တိုင္း ၄၊ တပ္ရင္း ၁ဝ၁ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိက ယင္း ၁ဝ၁ မွ တပ္ခြဲတခြဲ၊ ခြဲ(၁)ကို တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစုကြဲဂ်ပန္မ်ားအား လိုက္လံေခ်မႈန္းျခင္း၊ ဌာန(ရဲ) စခန္းမ်ားကိုဝင္ေရာက္ စီး နင္းျခင္းမ်ား လုပ္ၾကရပါသည္။ သခင္ဇင္ႏွင့္တပ္ရင္းမွဴးတို႔သည္ မိမိတို႔မေရာက္ခင္ဖဒိုဌာနသို႔ စီးနင္းဝင္ေရာက္ကာ လက္နက္မ်ားရယူသိမ္းဆည္းထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းမွ စုန္ဆင္း လာေသာ ဂ်ပန္အစုကြဲမ်ားကို မိမိတပ္ခြဲက လိုက္လံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရပါသည္။”

ဆက္လက္ၿပီး ”စစ္ပြဲၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မိမိႏွင့္သခင္ဇင္တို႔မွာ မူလအတိုင္းအဖြဲ႔အစည္း တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္တာဝန္ယူခဲ့ၾကရသျဖင့္ သခင္ဇင္က ၿမိဳ႕နယ္ဖဆပလအတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူၿပီး မိမိမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ သခင္ဇင္မွာ တႀကိမ္တည္း၊ တခ်ိန္တည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္တာဝန္ ယူခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္”

ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠ႒

ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္းဦးရဲလင္းရဲ႕မွတ္တမ္းတခုမွာေတာ့ ”ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္၏။ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသခင္ သန္းၿမိဳင္(ျဖဴး)ျဖစ္၏။ သခင္ဇင္သည္ ဗဟိုသမဂၢအမႈေဆာင္၊ ပဲခူးခရိုင္၊
ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠ႒ ျဖစ္၏။”ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ သခင္ဇင့္ကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားရာမွာ…
”သခင္ဇင္သည္ ရိုးသည္။ ေအးသည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။ လံု႔လဝီရိယ ရွိသည္။ ဇြဲႀကီးသည္။ စိတ္ရွည္သည္။ ျပႆနာတရပ္ကိုေျပလည္သြားသည္အထိ ရွင္းလင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ တနည္း စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ ရွိ၏။
စည္းကမ္းႀကီး၏။ ေငြေရးေၾကးေရး လက္မဖြာ၊ စိစစ္သည္။ စာရင္းအင္းတိတိက်က်ထားသံုးစြဲ တတ္သည္။ နာမည္ပ်က္တစက္မွ်မရွိ။ ထူးျခားမႈတခုမွာ ဘာပစၥည္းသံုးသံုး အေကာင္းစားကို သံုး၏။ အေကာင္းစားသည္ ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း တာရွည္ခံသည္။
ေစ်းေပါတာက ခဏခဏ ပ်က္၊ျပင္ရ။ ျပင္ခနဲ႔ပင္ ၂ ဆခန္႔ေစ်း ျဖစ္သြားတတ္သည္ဟု
တြက္ျပသည္။ သူ႔အတြက္ ပစၥည္းဝယ္ရာမွာသာ သံုးျခင္းမဟုတ္။ အမ်ားအတြက္တာဝန္ယူရာ မွာပင္ သူ႔မူအတိုင္း က်င့္သံုး၏။

စာၾကမ္းေရးသည့္အခါတိုင္း လက္ေရးေသာ့မေရး။ စာေခ်ာေရးသလိုပင္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေရး၏။ အမွားျပင္စာျဖည့္လုပ္သည့္အခါ ေသေသသပ္သပ္ေရးၿပီး ျပင္တတ္၊ ျဖည့္တတ္၏။ အားကစား လိုက္စား၏။ ေဘာလံုးသမားျဖစ္ခဲ့သူျဖစ္၍ေရာက္ရာတြင္ ေဘာလံုးကန္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္း၏။ ေဘာလံုးကန္သင္ျပ၏။ အအိပ္အေနနည္း၏။ မအိပ္ဘဲလည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္၏။ အစားအေသာက္ ေခ်းမမ်ား။ အမ်ားစားသလို စား၏။” ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။

စစ္ႏိုင္ကြန္ဂရက္ႏွင့္

၁၉၄၅ ခု၊
ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔မွာ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗားကရာလမ္းက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံခ်ိန္မွာ က်င္းပတဲ့ကြန္ဂရက္မို႔ ကြန္ဂရက္သဘာပတိျဖစ္တဲ့ သခင္သန္းထြန္းက ”စစ္ႏိုင္ကြန္ဂရက္”လို႔ သံုးႏႈန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကြန္ဂရက္ကို သခင္ဇင္ တို႔ ပဲခူးေျမာက္ပိုင္းစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ပံုကို သခင္တင္ျမရဲ႕ ”ဘံုဘဝမွာျဖင့္ စာအုပ္” (ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၇၄၊ ၾသဂုတ္လ) စာ-၈၁၂ မွာေတာ့ အခုလို ေတြ႔ရပါတယ္။

”ကိုႀကီးျမင့္တို႔အား ပါတီတရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ရေရးအတြက္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားအျမန္တင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲပ်က္ကြက္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ားဝွက္ထားျခင္းတို႔အတြက္ ပါတီ ညီလာခံတက္ရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။
ကိုႀကီးျမင့္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပဲခူးေတာင္ပိုင္း စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔ ကိုယ္စား လွယ္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ခံရေသာ္လည္း သခင္ဇင္(ယခု-ဗကပဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒)ေခါင္းေဆာင္ ေသာ ပဲခူးေျမာက္ပိုင္းစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာမူ ပါတီကြန္ဂရက္သို႔ တက္ခြင့္ရၾကပါသည္။

သခင္ဇင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ကလည္း ကိုႀကီးျမင့္တို႔အား ပါတီကြန္ ဂရက္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။ ေတာင္းဆို၍မရေသာအခါ ပါတီ ကြန္ဂရက္သို႔ သူတို႔မတက္ေတာ့ဟုေျပာလာသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မွာ သခင္ဇင္ တို႔အား ပါတီကြန္ဂရက္သို႔တက္ရန္ အေတာ္ပင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရပါသည္။”

ဖူးစာဖက္

၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အလယ္ပစၥယံမွာ ဖဆပလညီလာခံက်င္းပခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီညီလာခံမွာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးကြန္ဂရက္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဇနီးေဒၚခင္ၾကည္က ဥကၠ႒၊ သခင္ဗဟိန္းဇနီီး ေဒၚခင္ႀကီးက ဒု-ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ေလးပင္သူေဒၚၾကည္ၾကည္က အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာေတာ့ သခင္ဇင္ဟာ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕က ဦးဘဦး၊ ေဒၚလြင္တုိ႔၏သမီး ေဒၚၾကည္ၾကည္နဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မမၾကည္(ေဒၚၾကည္ၾကည္)ကို
ၾကည္ၾကည္ဇင္လို႔ေခၚၾကတဲ့အျပင္ အမ်ားက ၾကည္ၾကည္ဇင္လို႔အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဒၚခင္ လက္်ာရဲ႕ ေဒၚၾကည္ၾကည္ (၁၉၂ဝ-၂ဝဝ၁) ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

သခင္ဇင္ ေဒၚၾကည္ၾကည္နဲ႔အိမ္ေထာင္က်တာကုိ ကေလာင္ပ်ံဦးဘကုိးက အခုလုိမွတ္တမ္း တင္ပါတယ္။

”ေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ကာလအတန္ၾကာေသာအခါ ကုိဇင္ႏွင့္ မၾကည္ၾကည္တုိ႔ လက္ထပ္လုိက္ၾကၿပီဆုိေသာသတင္း ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ ရဲေဘာ္မ်ားက အမ်ဳိး မ်ဳိးထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။

‘ကုိဇင္ဟာမိန္းမပုိးတတ္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လုိလုပ္ မိန္းမရတာလဲ’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘လူ မတတ္ေပမယ့္၊ လက္ဖက္ထုပ္တတ္တာျဖစ္မွာေပါ့’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘တုတ္နဲ႔ပစ္လုိ႔ ရရ၊ ေခြးကုိက္လုိ႔ရရ၊ ယုန္ရဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္’ဟုဆုိသူကဆုိ။ ေနာက္ဆုံးရဲေဘာ္တေယာက္ က ေညာင္ေလးပင္ အလွဘုရင္မကုိ ကုိဇင္ရတာ ေကာ္တာေပါ့’ဟုေျပာခ်လုိက္ရာ အားလုံး ေသာရဲေဘာ္မ်ားက ‘ဟုတ္တယ္၊ မွန္တယ္’ဟု ၾသဘာေပးေထာက္ခံလုိက္ၾကပါသည္။”

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ႀကံမခံရမီျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပဲခူးေျမက္ပိုင္းကေန သခင္ဇင္နဲ႔ ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္း သခင္ေစာရင္တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံၾကပံုနဲ႔ ၁၉၄၇ ျဖဴးလယ္သမားသမဂၢကြန္ဂရက္အေၾကာင္းတို႔ကို သခင္ေစာရင္က အခု လို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

”၁၉၄၇ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳဥပေဒေရးဆြဲေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပဲခူးေျမာက္ပိုင္းမွ သခင္ဇင္ႏွင့္ မိမိတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဖဆပလ၏မသမာသည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေရြးမခံရပါ။ ၁၉၄၇ ျဖဴးကြန္ကရက္တြင္ သခင္သန္းထြန္း ဥကၠ႒၊ သခင္ဇင္ ဒု-ဥကၠ႒၊
သခင္သန္းေဖအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ သခင္တင္ေဖ တြဲဖက္-အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မိမိအပါအဝင္ သခင္ေစာရင္တို႔ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ၾကရပါသည္။”

၁၅၊ ၃၊ ၁၉၄၇ ေန႔စြဲထုတ္သူရိယသတင္းစာမွာ

”သိန္းသန္းပါတီအမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ေပၚလစ္ျဗဴရုိက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္”ေခါင္းစီးနဲ႔ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေအာက္ပါ အတုိင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းအေရြးခံလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၁။ ေတာင္ငူေတာင္ပုိင္း (၁) သခင္ သန္းေဖ။ (၂)ဗုိလ္သိန္းတန္။ ၂။ ေတာင္ငူေျမာက္ ပုိင္း။ (၁) ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္သန္း။ (၂)ဦးထြန္းေဖ။ ၄။ ပ်ဥ္းမနားခရုိင္ေတာင္ပုိင္း (၁)သခင္ တင္ထြန္း၊ (၂)ကုိေမာင္ေမာင္။ ပ်ဥ္းမနားခရုိင္ေျမာက္ပုိင္း (၁) ကုိလွ။ (၂) သခင္တင္ရွိန္ (ပ်ဥ္းမနား)။ ပဲခူးေျမာက္(၁)သခင္ဇင္။ (၂)သခင္ေစာရင္။ သရက္အေနာက္(၁) ဗုိလ္ရန္ ေအာင္။ (၂)ကုိဘေအာင္။ သရက္အေရွ႕ပုိင္း(၁)သခင္ဘေအး။ (၂) သခင္သြင္။ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕မ (၁) ဗုိလ္ေအာင္မင္း။ ရန္ကုန္ သိမ္ျဖဴ(၁)သခင္ခ်စ္။ ဗုိလ္တေထာင္(၁) ဗုိလ္ဘတင္၊ (၂)ကုိစံေက်ာ္(ဒလ)။ ေျမာင္းျမအေနာက္ (၁)သခင္ဗုိလ္ဦး။(၂)ကုိျမေမာင္(အိမ္မဲ)။ေျမာင္းျမ အေရွ႕သခင္သိန္းေမာင္ႏွင့္ခရုိင္ပါတီမွ သူသေဘာတူသူတဦး။ ပုသိမ္ ေတာင္ပုိင္း(၁) ကုိတင္ ကြန္႔။ (၂) ကုိဝင္းေမာင္။ ထားဝယ္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴတုိ႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္ရန္ ဆုိင္ရာပါတီခြဲမ်ားသုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း။

ေပၚလစ္ျဗဴရုိက အေရြးမခံ

ေပၚလစ္ျဗဴရုိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကုိဦးစီးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုိယ္စား လွယ္အျဖစ္အေရြးမခံရန္ ဗဟုိေကာ္မတီကဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း၊ အေရြးခံရေသာကြန္ျမဴနစ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ဗဟုိေကာ္မတီလူႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သခင္ သန္းေဖ၊ သခင္တင္ထြန္း၊ သခင္ဇင္၊ ဗုိလ္သိန္းတန္တုိ႔က ေရွ႕ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
(သခင္ဇင္ စာအုပ္၊ ယဥ္မ်ဳိးစာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၁၆ မွ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts