ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ

ေမာင္စိန္ေသာ္ ● မန္ခါတိုက္ပဲြ (သို႔မဟုတ္) ရန္သူ႔ထိုးစစ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္သည့္ တပ္ရင္းေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပဲြ – အပုိင္း (၁)

ေမာင္စိန္ေသာ္ ● မန္ခါတိုက္ပဲြ (သို႔မဟုတ္) ရန္သူ႔ထိုးစစ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္သည့္ တပ္ရင္းေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပဲြ – အပုိင္း (၁)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈

(၁)
၁၉၇၉ ခုနွစ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၇၉ လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သလို ပါတီ ႏွစ္ ၄ဝ ျပည့္သည့္ ထူးျခားေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ တိုက္ဆိုင္မုႈဆိုရမည္လားမေျပာတတ္။ အဲဒီအခိ်န္က ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းတြင္ ရဲေဘာ္ေတြ လူစံုတက္စံု ရိွေနခိ်န္ျဖစ္သည္။ ပါတီ ႏွစ္ ၄ဝ ေျမာက္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ ဒီေရျမင့္သစ္ကိုႀကိဳဆို-ကျပသီဆိုတဲ့ “မိုးေသာက္-ၾကယ္နီ ေအာ္ပရာကဇာတ္ႀကီး” ကို တင္ဆက္ကျပႏိုင္ခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုမဟာမိတ္အင္အားမ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္စံုစံုလင္လင္ ေရာက္ရိွေနခိ်န္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ တပ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းမ်ားတက္၊ ေလ့လာ၍ အ ျပန္အလွန္အေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္မႈမ်ားလည္း လုပ္ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ ညီေနာင္ပါတီတခ်ဳိ႕လည္း ရိွေန ေသးသည္။ အဲဒီကာလ ပါတီဗဟိုရိွရာ ပန္ဆန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနသည္။ ထိုကာလ က ျပည္တြင္း ျပည္ပေတာ္လွန္ေရးအေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။ ရဲေဘာ္တိုင္း အေတြးအေခၚအရ ျပင္ဆင္မႈရိွေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျမင့္မားေနခိ်န္ဟု ေျပာနိုင္သည္။

တခိ်န္တည္းတြင္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မွာ ပန္ဆန္းေဒသတဝိုက္ ဝ နယ္ေတာင္ပိုင္းလူထုမွာ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏံွထြက္ မ ေကာင္း၍ စားေရရိကၡာျပတ္ အငတ္ေဘးရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လူအေသအေပ်ာက္ပင္ ရိွခဲ့သည္။ ဒီကပ္ေဘးကို အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသပါတီေကာ္မတီက အငတ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရး လူထုကူညီေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အဖဲြ႔ ဖဲြ႔၍ အျမန္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးသည္။ ဒိုင္နယ္မွ ေက်းရြာသမဂၢမ်ားထိဆင္းကာ လူထုကူညီေရး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည္၊ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အလုပ္အဖဲြ႔ဝင္တဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၇၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းေလာက္ထင္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၇၉ လမ္းစဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသပါတီသည္ ကြန္ဖရင့္တရပ္ေခၚယူ၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကဒါမ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပန္ဆန္းတြင္ ခ႐ိုင္တပ္မဟာနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကဒါႀကီးမ်ား ကြန္ဖရင့္ တက္ရန္ ေရာက္ရိွေနပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ နယ္စပ္ ဗဟိုအေျခခံေဒသပါတီတြင္း အလုပ္မ်ားေနသည့္အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မဆလ စစ္အစိုး ရတပ္မ်ားသည္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တည္ရာ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္သို႔ မင္းရန္ေအာင္ အမည္ျဖင့္ တပ္အင္အားအလံုးအရင္းသံုးကာ စစ္ေရးထိုးစစ္ဆင္လာသည္။ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္ အဲဒီကာလအတိုင္းအတာအရ အႀကီးမားဆံုးထိုးစစ္ဟုပင္ ဆိုနိုင္ သည္။ မဆလစစ္အစိုးရမွာ ထိုအခိ်န္က OECD အကူအညီမ်ား ရရိွေန ၿပီး အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားလည္း ရရိွေနခိ်န္ျဖစ္သည္။ ဒါကို မဆလစစ္အစိုးရက စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေနၿပီဟု ႂကြားလံုး ေတာင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ နိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ ေရလိုသံုးကာ ပါတီဗဟိုအေျခစိုက္ရာ ပန္ဆန္းကိုဦးတည္ ထိုးစစ္ဆင္လာခဲ့သည့္ ဤ မင္းရန္ေအာင္ ထိုးစစ္ကို ထိုစဥ္က ကစထမႉး ဗိုလ္ထြန္းရီတို႔ ဦးစီးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ထြန္း ရီသည္ တစညပါတီ၏ အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္သြားသည္။

(၂)
မင္းရန္ေအာင္ထိုးစစ္သည္ ပန္ဆန္းကို တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ေျမျပင္အဆက္အသြယ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္၍ ထိုႏွစ္မကုန္မီ ပန္ဆန္းကိုအရသိမ္းယူမည္ ဆိုသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံတင္ကာ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းသို႔ စစ္မ်က္ႏွာ ၄ ေနရာဖြင့္ကာ ထိုးစစ္ ဆင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမစစ္မ်က္ႏွာ ဟုဆိုရမည့္ ရန္သူ႔တပ္မ ၇၇ သည္၊ မိုင္း႐ွဴးတြင္ ေရွ႕တန္းတပ္မဌာနခ်ဳပ္ထားကာ သံလြင္ျမစ္ကို “မတ္လံု” ကူးတို႔ဆိပ္က တိတ္တဆိတ္ျဖတ္ကူး လ်က္ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းရိွ ဝေတာင္ခ႐ိုင္ ေမာ္ဖာ၊ ယုန္ ေအာေဒသထဲဝင္လာသည္။ ဒုတိယစစ္မ်က္ႏွာမွာ မိမိ၏ က်ဳိင္းတံုေျမာက္ျခမ္းခ႐ိုင္တြင္းရိွ ပန္ေရာင္း၊ ပန္မာေကာက္ ေဒသ တြင္းသို႔ ရန္သူ႔တပ္မ ၈၈ အင္အားမ်ားသံုး ထိုးစစ္ဆင္သည္။ ေနာက္ တတိယစစ္မ်က္ႏွာမွာ မိမိတို႔ ၈၁၅ စစ္ေဒသ က်ဳိင္းတံုအေရွ႕ပိုင္းေဒသဘက္ကို ရန္သူ ရပခတိုင္းတပ္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ၆၆ တပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ ထိုးစစ္ဆင္သည္။ စတုတၱစစ္မ်က္ ႏွာမွာ ရန္သူ ရမခ တိုင္းတပ္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ၆၆ တပ္တခ်ဳိ႕က တန္႔ယန္းၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ သံလြင္တဖက္ကမ္းရိွ မိမိ မန္မန္႔ဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုးဝင္လာကာ မန္ခါ ဆိုသည့္ဒိုင္နယ္တခုအား ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည္။ ရန္သူ ရမခ တိုင္းမွ ခလရ ၂၃၊ ခလရ ၆၇ တို႔ပူးေပါင္း၍ ခလရ ၃၃ က ေရွ႕ဆံုးမွ ေနရာယူသိမ္းပိုက္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ မင္းရန္ေအာင္ထိုးစစ္တြင္ ရန္သူသည္ စစ္မ်က္နွာ ၄ ေနရာစလံုး တၿပိဳင္တည္းခိ်န္ကိုက္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝ ေျမာက္ခ႐ိုင္၊ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္နွင့္ ကြတ္ခိုင္ခ႐ိုင္မ်ားဘက္တြင္လည္း ေရာင္ျပထိုးစစ္မ်ားလုပ္ခဲ့ သည္။ ရန္သူက ထိုးစစ္တြင္ ၇၆ မမ၊ ၁ဝ၅ မမ၊ ၁၂ဝ မမ သံုး၍ ေလတပ္ကပါ ေထာက္ ကူေပါင္းစပ္ကာ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။

(၃)
ထိုးစစ္ကို ရန္သူက ၎တို႔သတ္မွတ္ရက္ထက္ တရက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ေစာ၍ လက္ဦးမႈယူ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔တပ္မ ၇၇ စစ္မ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ ေမာ္ဖာ၊ ယုန္ေအာေဒသသည္ ပန္ဆန္းႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္သည္။ တရက္ခရီးသာ သာေလာက္တြင္ ရိွသည္။ ေမာ္ဖာ၊ ယုန္ေအာနယ္ မြတ္နိုးဆိုသည့္ ဝ ရြာတြင္၊ အလယ္ပိုင္း ဗဟိုဌာနခဲြ၏ ရိကၡာႏွင့္ခဲယမ္း စခန္းေထာက္ဂိုေဒါင္ကို ရန္သူဝင္ဝင္ခ်င္း သိမ္းပိုက္သြားနိုင္သည္။ ထိုအခိ်န္က ၎ေဒသတဝိုက္တြင္ မိမိတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ မ်ားမ်ားစားစားမရိွ၊ ေဒသတပ္အနည္းငယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အခ်ဳိ႕ သာရိွသည္။ ပန္ဆန္းဘက္တြင္ ၄ဝ၄၆ တပ္ရင္းႏွင့္ စစ္ေဒသကင္းတပ္ရင္း ရိွေနသည္။ လက္နက္ႀကီး တပ္ရင္းတရင္း ပန္ဆန္းတြင္ ရိွေသးသည္။ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အဓိက တပ္မ်ားသည္ တပ္မဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္ အေဝး ေရာက္ေနခိုက္ျဖစ္သည္။

ရန္သူ တပ္မ ၇၇ မွ တပ္အင္အားမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးထိေတြ႔ရေသာ မိမိဘက္တပ္မ်ားမွာ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္၊ ေဒသတပ္ႏွင့္ ဂိုေဒါင္ေစာင့္တပ္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ေနသည္။ မိမိဘက္ အလစ္အငိုက္မိေနသည္ကို အကဲခတ္ မိေသာရန္သူက အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေတာင္ကုန္းတခ်ဳိ႕ကို ေနရာတက္ယူ တပ္စဲြထားလိုက္ႏိုင္သည္။ ပိြဳင့္ ၁၈၃၇ (၆ဝ၂၈) ႏွင့္ မြတ္ႏိုး၊ ပန္ခါး၊ ပိြဳင့္ ၅၇၁ဝ စတဲ့စခန္းတို႔ျဖစ္သည္။ စစ္မ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ေသနတ္သံ ညံေန ၿပီး၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သံေတြ ေလေၾကာင္းၿခိမ္းေျခာက္သံေတြ အေတာမသတ္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုကာလ ပန္ဆန္းအထိ ေလယာဥ္ႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ကင္းေထာက္မႈမ်ား တႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ဝင္ေရာက္လာသည္။ ပစ္ခ် မွာေၾကာက္၍ နိမ့္နိမ့္မပံ်ရဲ၊ အျမင့္မွအသံေပးၿခိမ္းေျခာက္႐ံုေလာက္သာ လုပ္ႏိုင္သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ရန္သူႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ပဲြကေလးမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး အေျခခံေဒသတြင္းဝင္လာသည့္ ရန္သူကို မိမိဘက္မွ ေျပာက္က်ားစစ္၊ မိုင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ဝင္လာသည့္ေနရာတိုင္းက တိုက္ပဲြဆင္နိုင္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ ေဒသဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရန္သူ ေသေၾကဒဏ္ရာရစာရင္းကို ဘလက္ဘုတ္မွာ ေရာင္စံုစာလံုးမ်ားျဖင့္ ေန႔ရက္ အခိ်န္နာရီလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပး သည္။ ရန္သူေသေၾကဒဏ္ရာရစာရင္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိမ်ားခဲ့သည္၊ ပါတီအာေဘာ္ ျပည္သူ႔အသံ အသံလႊင့္ ဌာနကလည္း တိုက္ပဲြသတင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ လႊင့္ထုတ္ေပးသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္းမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းတို မ်ားပါ ထုတ္လႊင့္သည္။ အရင္ဆံုး ဝ ေျမာက္ရိွ မိမိတပ္မဟာ ၁၂ မွ တပ္တခ်ဳိ႕ေခၚယူ၍ ရန္သူ႔ထိုးစစ္ကို တန္႔သြားေအာင္ ကာထားရသည္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ပါတီ၏ အဓိကလက္သီးတပ္ျဖစ္ေသာ တပ္မ ၄၈ တပ္မ်ား ပန္ဆန္းသို႔ ဝင္လာသည္။ (ထိုစဥ္က တပ္မဖဲြ႔စည္းေရး လုပ္ေနဆဲကာလျဖစ္သည္။) ပန္ဆန္းရိွ ဌာနဆိုင္ရာ ရဲေဘာ္မ်ားက အဆိုအကမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္တပ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုပဲြမ်ားလုပ္ၾကသည္။ ပန္ဆန္းေဒသလူထု အတြင္း ေပၚေပါက္ေနသည့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ေျပေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား စစ္ေရးေကဒါမ်ားနွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားအၾကား စစ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အျမင္ဖ လွယ္မႈေတြ စိတ္ဝင္စားပံုေတြ ၾကားၾကရသည္။ မိမိ၏ အဓိကလက္သီးတပ္မ်ားျဖင့္ ရန္သူ႔ထိုးစစ္ကို ခံစစ္ေသတည္ၿပီး မတိုက္သင့္ ဟူေသာအျမင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ၾကားရသည္။ အတိုင္းအတာႀကီးမား သည့္ ရန္သူထိုးစစ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္နည္းမွာ မိမိထိုးစစ္နည္းျဖင့္ ရန္သူ႔ထိုးစစ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိး ေခ်မႈန္းပစ္ေရး ျဖစ္သင့္သည္ ဟူေသာအျမင္မ်ား တူညီၾကသည္၊။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကတပ္မ်ား ေကာင္းေကာင္းအနားယူ အားေမြး၍ ရန္သူ႔ေပ်ာ့ကြက္ရွာ တိုက္ကြက္ဖန္တီး ရန္သူကို စားပစ္ေရးျဖစ္သည္။

ရန္သူ႔ထိုးစစ္စတင္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ က်ဳိင္းတံုအေရွ႕ျခမ္းစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ မိမိတို႔ ၈၁၅ စစ္ေဒ သ တပ္မ်ားက “ေကာ္ပါခါးတိုက္ပဲြ” မွာ ရန္သူခ်င္း သနက ၄ တပ္ရင္း၏ စစ္ေၾကာင္းတေၾကာင္းလံုးကို ေခ်မႈန္း တိုက္ခိုက္ ပစ္လိုက္သည့္ ေအာင္ပဲြသတင္းၾကားလိုက္ရသည္။ ထိုတိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူ႔ထံမွ လက္နက္မ်ဳိးစံု အလက္ ၈ဝ ေက်ာ္သိမ္းဆည္း ရမိၿပီး၊ စစ္ေၾကာင္းမႉး ဗကေအာင္ျမင့္အပါအဝင္ သံု႔ပန္း ၂ဝ ေက်ာ္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ေခ်မႈန္းေရးစစ္ပဲြ စတင္လိုက္ၿပီ။ ရဲေဘာ္ေတြ အားတက္ေနၾကသည္။ ရန္သူ႔ထိုးစစ္႐ိုက္ခ်ဳိးေရးတိုက္ပဲြ၏ ပဲြဦးထြက္ေအာင္ပဲြဟု ဆိုရမည္။ ရန္သူ ေရွ႕မတိုးနိုင္၊ ထိုးစစ္တန္႔ေနသည္။ တလေက်ာ္သည့္တိုင္ ေသနတ္သံ မစဲ တိုက္ပဲြငယ္ေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနသည္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာေနာက္ဆံုးပတ္လို႔ထင္သည္၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ အဓိကတပ္ျဖစ္သည့္ တပ္မ ၄၈ မွ တပ္မ်ားကို ပန္ ဆန္း၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ေလာက္မွာ ရိွသည့္ ယုန္တင့္ဒိုင္နယ္ဘက္သို႔ ကားမ်ားျဖင့္ ဆဲြပို႔ေပးေနသည္။ ယုန္တင့္ ေရာက္သည္နွင့္ ရဲေဘာ္မ်ား ကားမွဆင္းကာ ေရွ႕ခရီးဆက္ထြက္သည္။ တပ္မ်ားျဖတ္သန္း ရာလမ္းမျဖစ္ေသာ ယုန္တင့္ ဒိုင္နယ္႐ံုးသည္ တပ္အသြားအလာမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ တပ္မ ၄၈ တပ္မ်ားသည္ ယုန္တင့္မွ မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ ဦးတည္ခီ်တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္အဖဲြ႔တာဝန္ျဖင့္ ဒိုင္နယ္႐ံုးလုပ္ငန္း လုပ္ေနရေသာ ကြၽန္ေတာ္သည္ ရဲေဘာ္ေအာင္ေငြတို႔လက္နက္ႀကီးအဖဲြ႔ႏွင့္ လိုက္ပါခြင့္ရသည္။ ေရွ႕တန္း စစ္ဦး စီးအဖဲြ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ မိမိနယ္ေျမ မန္မန္႔ဆိုင္ (ေဒသအေခၚ မန္႔ရွန္) ေဒသတြင္း တန္႔ယန္းဘက္မွတပ္ မ်ား သံလြင္ျမစ္ျဖတ္ကူး ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားသည့္ ရန္သူကို ေခ်မႈန္းပစ္ေရးျဖစ္သည္။ မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ ေရာက္သည္ႏွင့္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား သတင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ တခ်ဳိ႕ရြာမွာ ေနရာခ်၊ တခ်ဳိ႕ရြာအနီးေတာစပ္မ်ားတြင္ ခိုေနၾကရသည္။ ၅ ရက္တေဈးခန္႔ ကိုယ့္တပ္ဖဲြ႔နဲ႔ကိုယ္ စုဖဲြ႔ဝပ္ေနၾကရသည္။ သတင္းလံုၿခံဳေရး အေရးႀကီးေန၍ မန္မန္႔ဆိုင္ေဈးသို႔ ရိကၡာမႉးမ်ားေလာက္သာ သြားခြင့္ျပဳသည္။

အပုိင္း (၂) ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts