ဗိုလ္ထက္မင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဗိုလ္ထက္မင္း – တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အာဏာရွင္လို႔ ဆိုရမတဲ့လား – အပိုင္း ၂

ဗိုလ္ထက္မင္း – တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အာဏာရွင္လို႔ ဆိုရမတဲ့လား – အပိုင္း ၂
(မိုးမခ) ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

၁၀။ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိလို႕ပါတီနဲ႔တပ္ ဟန္ခ်က္ညီလုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိၾကသလို တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ အေျခခံေကာင္းမ်ား မရရွိလို႕ ရရာလက္နက္နဲ႔ အေျခအေနေပးသလို ၾကံဖန္ျပီး တာထြက္ရတာမို႕ ယေန႕ထိ တည္ျငိမ္ မွူမရွိဘဲ ဗရမ္းဗတာနဲ႕လွူပ္ရွားေနရတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြဟာ နုိင္ငံေရးပါတီလိုင္းျမင့္မားျပီး သူတို႔တပ္အေပၚလႊမ္းမိုးထားနိုင္ကာ အစိုးရနဲ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအပိုင္းမွာ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္သလို တခ်ိဳ႔အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ တပ္လိုင္းကသူေတြသာ ဦးေဆာင္မႈဆက္ေပးေနရကာ တခ်ိဳဳ႕ဆိုရင္ ပါတီဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္သာရွိျပီး ျပည္တြင္းအရပ္သားတိုင္းရင္းသားပါတီကို ဆက္သြယ္ တည္မွီေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

 

 
KNU/ KNLA
၁၁၊ အေကာင္းဆံုးရပ္တည္နိုင္တဲ့အဖြဲ႕ကို ညႊန္ျပရမယ္ဆိုရင္ KNU/KNLA ကို ျပရမွာျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလအရွည္ဆံုးျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္နဲ႕ တုိက္ပြဲၾကီးသမာရိုးက်စစ္ေကာ ၊ ေပ်ာက္ၾကားစစ္ေတြပါ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာမွာ ပထမဦးဆံုးေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲတဲ့ ကြန္မန္ဒိုစစ္ဆင္ေရး စခဲ့နိုင္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ့တျမိဳ့သာ ကြက္ကြက္ေလးသာက်န္တဲ့အထိ ရန္ကုန္အစိုးရလို႔ေခၚတြင္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပည္မရိွ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကို KNLA/KNDO မ်ားက သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခခံေကာင္းေတြ ဘာေတြမ်ားရထားသလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ိဳးအဖိုးၾကီးေတြဟာ အဂၤလိပ္အရာရွိမ်ားရဲ့ ႏွစ္သိမ့္သြားတဲ့ သူတို႕ျပန္လာမွာကို ယံုၾကည္ၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အဂၤလိပ္က မ်က္ႏွာေပးဆံုးလူမ်ိဳးထဲမွာ ပါဝင္ျပီး စစ္အတြင္းကေရာ (ဂ်ပန္ကို အေစာဆံုးတိုက္တဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္လို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ) စစ္အျပီးမွာ လက္နက္ခဲယမ္းေတာ္ေတာ္မ်ား ေပးထားခဲ့သလို ကရင္စစ္ဖက္အရာရွိမ်ားအား အဂၤလန္စစ္တကၠသိုလ္ကို ေခၚယူေလ့က်င့္ေပးတာမို႔ လြတ္လပ္ေရးရရျခင္း ပထမဆံုးတပ္မေတာ္ရဲ႕တပ္ခ်ဳပ္ကို ကရင္လူမ်ိဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း (စီနီယာအရ၊ အဂၤလန္ စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း) ေပးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုေတာင့္တင္းသြားတာက တပ္မေတာ္က လက္နက္တပ္ဆင္ထားျပီး ေလ့က်င္သားျပည့္ဝကာ တိုက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳရွိေနတဲ့ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၃) ရင္းနဲ႔ အထက္ ေတာခို ပူးေပါင္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
၁၂။ KNLA ရဲ့ W.E ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ စစ္ေရးခ်ဳပ္လို အနည္းငယ္သာကြာဟျပီး လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာမ်ားနဲ႕ ဗ်ဳဟာ၊ တပ္ရင္း၊ ဌာေနေပ်ာက္က်ား KNDO အထိ အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသလို တပ္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အရာရွိေမြးထုတ္နိုင္ဖို႕ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းကို ဆင္းေပးနိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖဒိုအဆင့္ ကရင္လူၾကီးမ်ားကို နယ္ဘက္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးအား တာဝန္ေပးျပီး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ ဖြဲ႕စည္းထားကာ အဆိုပါအဖြဲ႕နဲ႕KNLA တပ္တို႔ကို အေပၚက KNU နိုင္ငံေရးလိုင္း ဦးေဆာင္မႈအေနနဲ႕သြားေနတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ KNU ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္နဲ႕သြားျပီး ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရအတိုင္း ေဖၚေဆာင္ခဲ့ရာမွာ အျခားတိုင္းရင္သားမ်ားအဖြဲ႕မ်ားပင္ မလုပ္နိုင္တဲ့ ပါတီညီလာခံေခၚျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမဲနဲ႕ေရြးေကာက္ျခင္း၊ တဖန္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း၊ ၾကီး ၅ ၾကီး ထပ္ေရြးျခင္း စတာေတြ အဆင့္လိုက္လုပ္ သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အေရးၾကီးဆံုးမွာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ့မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့သလို အခြန္ေကာက္စနစ္နဲ႔ တရားေရးစီရင္မႈ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါတယ္။
KNU ဟာ KNLA ကို ဦးေဆာင္ထိန္းခ်ုဳပ္ထားနိုင္တာလည္း သဘာဝက်တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ KNU ဆိုတာ အစည္းအရံုးသာျဖစ္ေနျပီး ပါတီတစ္ရပ္ အသြင္မဟုတ္တာကို သတိျပဳရပါမယ္။ ျပည္တြင္း ကရင္နုိင္ငံေရးပါတီ (၅) ပါတီ ဖါးအံမွာ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနတာေတာ့ရွိျပီး KNU က ၾကိဳဆိုတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္လို႕ဖက္ဒရယ္ရခဲ့ရင္ KNU အေနနဲ႕ ပါတီတစ္ရပ္ထူေထာင္ျပီး ျပည္တြင္းဝင္မလား၊ လက္ရွိနိုင္ငံေရး ပါတီ ၅ ပါတီနဲ႕ပူးေပါင္းမလား ဆိုတဲ့ နည္းဗ်ဳဟာ ႏွစ္သြယ္ရွိပါတယ္။ ကရင္စာ မတတ္တာ၊ တတ္တာ ခြဲျခားမေနဘဲ မ်က္စိလည္သြားေစမဲ့ ပါတီမ်ားကြဲျပားေနမႈ အဆံုးသတ္ေစျပီး အင္အားေတာင့္တင္းတ့ဲ့ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီၾကီးအျဖစ္ ရပ္တည္သြားနိုင္ေရး ယခုကတည္းက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ မဟာဗ်ဳဟာနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်ထားသင့္ပါတယ္။
KIO/ KIA
၁၃။ နိုင္ငံေရးလိုင္းမွာေရာ စစ္ေရးမွာပါ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးရွိတဲ့ အဖြဲ႕ကေတာ့ KIO/ KIA ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ KIA ဟာ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ အေျခခံျခင္းတူညီသလို တပ္ရဲ့ဦးေဆာင္မႈ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အရာရွိ ေမြးထုတ္နိုင္ဖို႕ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းကို ဆင္းေပးနိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္စစ္တပ္W.E ကိုလည္း ယူထားပါတယ္။ လူမ်ိဳးသဘာဝအရ ရဲရင့္စြန္႕စားျပီး ေတာကြ်မ္းျခင္း၊ လက္ေျဖာင့္လက္နက္ ပိုင္နိုင္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ၾကားစစ္နည္းဗ်ဴဟာ တတ္က်ြမ္းပါတယ္။ အလားတူ တပ္မေတာ္မွာ ရခဲလွတဲ့ တိုင္းမွဴးအဆင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အယ္ကြန္ဖန္မွသည္ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး တာရွီဂန္နဲ႕အျခားအဆင့္ ဆရာၾကီးေတြအထိ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ နံမည္ေက်ာ္ ကခ်င္အရာရွိစစ္သည္မ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၄။ ဒုတိယကမၻာစစ္ မဟာမိတ္ေလထီးတပ္မ်ားဆင္းသက္နိုင္ဖို႕ ကခ်င္မ်ားက ကူညီခဲ့တဲ့ သမိုင္းရွိပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳျပီး KIA စတင္လာတာျဖစ္တယ္၊ ကခ်င္အမ်ိဴးသားေရးဆိုျပီး အရြယ္ေရာက္သူ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း ေယာက်ာ္းေလးေတြ သြတ္သြင္းလာရာမွ အင္အားေတာင့္တင္း လာပါတယ္။ မဆလေခတ္ကာလက ဗကပနဲ႕ပူးေပါင္းလိုက္၊ ခြါလိုက္ (တပ္မေတာ္နဲ႔ တိတ္တဆိတ္ေပါင္း) နဲ႕ ၃ၾကိမ္ခန္႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ နဝတ ေခတ္ဦးကာလမွာ KIA ဟာ DAB အျခားအဖြဲ႕နဲ႔ တိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ နဝတနဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ကာ အက်ိဳးစီးပြါး အခြင့္အလမ္း ရယူသြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေသနတ္ျပန္ေပါက္ကာ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။၁၅။ အပစ္ရပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမွာ သယံဇတမ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ရတာမို႕ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္း လာသလို ေခတ္ပညာတတ္မ်ား KIA မွာ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္က KIA အား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ သန္းနဲ႔ခ်ီျပီး လုပ္ေပးမယ္ ဆိုတာေတာင္ မာမာထန္ထန္ျငင္းနိုင္တဲ့ စြမ္းအားရွိပါတယ္။ နုိင္ငံေရး အေျပာအဆိုမွာလည္း က်ြမ္းက်င္လိမၼာပါးနပ္ျပီး ျမန္မာစာကို အထူး ေလ့လာထားဟန္တူပါတယ္။

၁၆။ ဒါေပမဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီလိုင္းျဖစ္တဲ့ KIO ထိပ္ပိုင္းေတြဟာ Active သိပ္မျဖစ္သလို ေရွ႕တန္းက ထြက္စကားေျပာတာထက္ KIA ကကူးေျပာင္းလာတဲ့ သူေတြသာ Popular နဲ႕Active ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရေတာ့ စစ္တပ္လိုင္းကို နိုင္ငံေရးလိုင္းက ၾသဇာလႊမ္းမိုးနိုင္မႈ မရွိနိုင္ဖူးလို႕ သံုးသပ္ပါတယ္။ KIO မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ မၾကားမိသလို ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေသဆံုးမွသာ ေနာက္လူ တက္ခ်င္တက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါး သိပ္ရယူလြန္းရင္လည္း လက္ေအာက္က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ရွိမွသာ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ KIOရဲ႕ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ကို မီဒီယာကို ခ်ျပတာမ်ိဳး မေတြ႕ရတာမို႕ ေဝဝါးေနပါတယ္။ ျမိဳ႕ရြာအုပ္ခ်ုဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္တာဝန္ေပးအပ္မႈလည္း ထင္သာျမင္သာ မရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၇။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ၄ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice – New Myanmar မွာ Yun Sun ေရးသားတဲ့ (USIP) က ထုတ္ျပန္တဲ့ China and Myanmar – peace process အပိုင္း(၇) ခၽြန္ထူးဟန္ဘာသာျပန္မွာ KIA အေၾကာင္းပါတာမို႔ ကိုးကား ေကာက္ႏႈတ္ကာ အျခား အေျခအျမစ္ကရတာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

“KIA ဟာ UNFC ကိုဦးစီးသလို လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ဟာ တရုတ္နုိင္ငံ ယင္က်န္းေကာင္တီနဲ႔ နီးကပ္တာမို႕ အဓိက KEY PLAYER ျဖစ္ေနပါတယ္။ တရုတ္ႏြယ္ဖြား ကခ်င္ညီေနာင္မ်ားက KIA ကို နိုင္ငံေရး၊ ဘဏၰာေရး အေထာက္အပံ့ အမ်ားဆံုးေပးထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။”

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူေရးသားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးတခုမွာလည္း KIAနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ နယ္စပ္အရင္းအျမစ္တခုက ယူနန္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအထိ ေပါက္ေရာက္တဲ့ ျမန္မာျပည္ထဲ အက်ိဳးစီးပြါးပါေနတဲ့ ကခ်င္ႏြယ္ဖြား တရုတ္သူေဌးၾကီးဆိုရင္ တရုတ္ဘီလီယံသူေဌးၾကီးေတြထဲမွာ ပါျပီး ေလယာဥ္ေတြကိုေတာင္ ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို႕ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

“Yun Sun က ဆက္ရာမွာ ေထာက္ပ့ံမႈအၾကီးအက်ယ္ရရိွျခင္းက တရုတ္နိုင္ငံအေပၚ အေရးၾကီးတဲ့ နိုင္ငံေရးအလႈပ္အရမ္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာဝသယံဇတနဲ႔ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား (ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ ေရအား၊ သတၱဳတူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရး) တို႔ကို တရုတ္ကုန္သည္တို႔နဲ႔ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိတာေၾကာင့္ တရုတ္နိုင္ငံက စစ္ဖက္ပဋိပကၡမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ KIA နဲ႕ နီးစပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။”

၁၈။ “Yun Sun က ဆက္လက္ျပီး အဆိုပါ တရုတ္ေဒသခံကုန္သည္အုပ္စုမ်ားအေနနဲ႕ KIA ကို ကာကြယ္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ မက္လံုးတခုသဖြယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္က KIA ကို ေနရာေပးမႈမွာ အျမင့္ဆံုးအေနအထားျဖစ္တယ္လို႔” သူက ေရးသားထားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူက နဲနဲအထြန္႔တက္လိုက္ခ်င္တာက တရုတ္က တကယ္ဘဲ KIA ကို ပစားေပးတာ ဟုတ္ရဲ့လား၊ UWSA နဲ႕ MNDAA တို႔ကိုေကာ တရုတ္က ထိပ္တန္းက ထားတာ မဟုတ္ဖူးလား ေမးခ်င္ပါတယ္

Yun Sun ဟာ ေနရာေဒသလူေပါင္းစံုမွ အင္တာဗ်ဳဴးလာတာျဖစ္လို႔ ေနာက္ပိုင္း ေရးသားခ်က္ေတြဟာ တမ်ိဳးျဖစ္လာကာ KIA အေပၚ တရုတ္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္လာျပီးKIA ရဲ႕ Power Game တဲ့အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာျပီး ယံုၾကည္အားကိုးမႈ မရေတာ့ဖူးလို႕ ဆိုလာျပန္တယ္။

“KIA က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ရင္းနီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အျမဲတေစ ေထာက္ပံ့ေပးတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဖူးလို႕သူက ဆိုပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္သူလူထုရဲ႕စိုးရိမ္ေသာကဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတည့္တံ့ေရးဟူသည့္ အေျခခံသေဘာျဖင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရး ထိန္းထားသည္ဟု ဆိုပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႕ KIA ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီးမႈ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလ အေမရိကန္ခရီးစဥ္)ကို တရုတ္က စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လာရျပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတခုမွာ အစိုးရကို အသိသက္ေသ၊ ေလ့လာေစာင္ၾကည့္သူ အျဖစ္ အေမရိကန္ကို ထည့္ဖို႔အဆိုျပဳခဲ့ဖူးရာ တရုတ္က စိုးရိမ္မွူဒီဂရီတက္လာစရာ ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႕ေရးပါတယ္၊”

၁၉။ “တဖန္KIA ဟာ အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈနဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး တရုတ္ရဲ႕စိုးရိမ္ေသာက ပူပန္မွူကို နား
လည္သေဘာေပါက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္း KIAက  “အေမရိကန္ဟူသည္ မိမိတို႕ကို ဆန္႕က်င္ တိုက္ခိုက္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည္” ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လာေစရန္ ပံုေဖၚလာခဲ့ျပန္တယ္လို ႕ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕ တရုတ္ဆက္ဆံေရး ေဝးကြာသြားေစကာ KIA အေပၚ တရုတ္က ပိုမို ပံ့ပိုးမွူျမွင့္တက္လာေစေရးအတြက ္အေမရိကန္က ျမန္မာစစ္တပ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပံုေဖၚရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ သံုးသပ္ဟန္တူပါတယ္။ သို႕ေသာ္ KIA ရဲ႕ယံုၾကည္အားကိုးလို႕ မရနိုင္တဲ့ အေနအထားကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာ တရုတ္က ယင္းအုပ္စုရဲ႕ ေသြးေဆာင္စည္းရံုးမႈ အျဖစ္သာ ရႈျမင္ခဲ့တယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။”

၂၀။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး KIA အတြင္း အုပ္စုု အကြဲ အျပဲ ျဖစ္မႈကလည္း တရုတ္နိုင္ငံကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။ KIA အတြင္း အစိုးရနဲ႕ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလိုေသာသေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ အုပ္စုရွိသလို လြပ္လပ္ေရး သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိေရး အႏၱိမပန္းတိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ အုပ္စုလည္းရွိတယ္လို႕  သူကဆိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး (ဝါ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ခြင့္ ရေရးဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ပင္ KIA ရဲ့ ေစ့စပ္ညွိႏွိူင္္းေရး တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ဖြယ္ ရွိေပမဲ့ ယင္းရပ္တည္ခ်က္ဟာ တရုတ္နဲ႕ ဆက္ဆံေရး ပလဲပနံသင့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ဖူးလို႕သူက ေျပာပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ တရုတ္ဟာ တိဘက္နဲ႔ အူဂါခြဲထြက္ေရးဝါဒီတို႕ရဲ႕ ျခမ္းေျခာက္မႈနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရလို႕ျဖစ္တယ္လို႕  သူက ဆိုထားပါတယ္။”

“KIA အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမွူမ်ားက ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း NCA အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေစ့စပ္ညွိႏွိူင္းပြဲမ်ားမွာ ေရွ႕ေနာက္ မညီတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ယင္းသို႕ ေရွ႕ေနာက္မညီျဖစ္မႈကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ရဲ႕ ေစစပ္ညွိႏွိူင္းပိုင္ခြင့္ အာဏာနဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႕ကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားရဲ႕ အဆိုအရ သူက သိရပါတယ္။”

စာေရးသူ ထိုစဥ္ကာလက အတိုက္အခံေတြကို ေဝဖန္ေနတဲ့ Myanmar Express နဲ႔ opposite eye အြန္လိုင္း မီဒီယာေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား၊ လစ္ဘရယ္သမားပီပီ ေပၚျပဳလာျဖစ္တာမို႔ သေဘာထားတင္းမာသူေတြက ေနရာေျပာင္းေရြ႕ လွမ္းခ်ဳပ္ခံရတာမ်ိဳးနဲ႕ တပ္တြင္းအာဏာသိမ္းပြဲလို႕ေတာင္  မူလီၾကပ္တဲ့ သတင္းကို ေတြ႕လိုက္ရပါေသးတယ္။

၂၁။ “Yun Sun က ဆက္လက္ေဖၚျပရာမွာ တရုတ္နိုင္ငံအတြက္မူ အဆိုပါ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ KIA ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ တသမတ္တည္းရွိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး မရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကိုေပၚလြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေဘဂ်င္းနဲ႕ ယူနန္ျမိဳ႕ေစာင္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားရဲ႕ အျမင္တြင္  KIA ဦးေဆာင္မႈေအာက္ရွိ UNFC သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တန္႕သြားေအာင္လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္တခုရွိသည္ ဟူျပီးသတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က ဧရာမထိုးစစ္ၾကီးမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ပူေဆြးေသာကမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္တန္႕သြားေအာင္လုပ္တဲ့ အခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ရတယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။ အလံုးစံုယံုၾကည္မွူကင္းမဲ့ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း ေပၚလြင္သြားတယ္လို ႕ေျပာပါတယ္။ ”

ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီးစာေရးသူ ထပ္မံအတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အရင္ႏွီးဆံုး ကခ်င္မိတ္ေဆြအား KIA ရဲ႕အဓိကလိုလားခ်က္က ဘာလဲလို႕ေမးခဲ့ရာ KIA ဟာ ဆံုးရႈံးသြားတဲ့ စခန္းေတြအေပၚ ခံစားခ်က္ရွိေနျပီးဒါေတြထဲက တခ်ိဳ႕ျပန္ေပးလိုက္ရင္ျပီးတာဘဲလို႕ ဆိုသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား အသက္ေသြးေခ်ြး ဆံုးရႈံးျပီးမွ ဒါေတြကို ျပန္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ တပ္တြင္းဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ လက္ေအာက္က ဆန္႕က်င္မႈကို ၾကံဳရမွာမို႕ မျဖစ္နိုင္ဖူးလို႕ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ စာေရးသူ ေရးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးတခုမွာ တပ္မေတာ္က KIA ကို ဘယ္ေလာက္သေဘာထားၾကီးနိုင္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတခုရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းရဲအေျဖ၊ နည္းလမ္းတရပ္ကေတာ့ NCA ထိုးျပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NCA အတိုင္းဆိုရင္ သိမ္းပိုက္ျပီးသား စခန္းေတြအစား သူတို႕စိတ္ၾကိဳက္ စခန္းဌာနခ်ဳပ္တခုကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ေပးလိုက္ရင္ မေကာင္းဖူးလား၊ စဥ္စားၾကည့္တာပါ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts