ခင္စႏၵာျမင့္ ရသေဆာင္းပါးစုံ သတင္းေဆာင္းပါး

ခင္စႏၵာျမင့္ ● ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ပညာေရးနဲ႔ ေဝဖန္သံေတြၾကားက ေပၚထြက္လာေသာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

 ခင္စႏၵာျမင့္ ● ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ပညာေရးနဲ႔ ေဝဖန္သံေတြၾကားက ေပၚထြက္လာေသာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

(မုိးမခ) မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၇

အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့အခမ္းအနားကတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းဟာ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (CESR) ရဲ႕ အဆင့္ ၁ နဲ႔ ၂ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ပညာေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၄) နဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား စတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ ၅ ခုကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(NESP) မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

တဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ Global Partnership For Education (GPE) အဖြဲ႔ရဲ႕အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီး၊ GPE ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပညာေရးက႑အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃.၇သန္းေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလိုေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈေတြရႏိုင္ဖို႔အတြက္ GPE အဖြဲ႕ရဲ႕ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲေရး၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းေရး စတာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလိုစံသတ္မွတ္မႈေတြကတဆင့္ ေရးဆြဲထားတဲ့ NESP စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီလို႔ ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ပညာရပ္ဝန္းအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ က်ယ္ေလာင္တဲ့ ေဝဖန္သံေတြေပၚထြက္လာပါတယ္။

● NESP စီမံကိန္းအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈ
ဒီေဝဖန္သံေတြထဲက တခုကေတာ့ NESP စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေနာက္ဆံုးမွ သိခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(မူၾကမ္း)ဟာ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ ကတည္းက ထြက္လာခဲ့တာပါ။  ဒါေပမယ့္ ပညာေရးဆက္စပ္တဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုေတာ့ ေရာက္ရွိဖို႕ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့တဲ့အတြက္ အခုလိုေဝဖန္သံေတြ ေပၚထြက္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ NESP စီမံကိန္းရဲ႕ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးမူ က႑မွာကေတာ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကေန ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း CESR အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ပညာေရးမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ ၃,၁၉၉ ဦးနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၁ဝ၇ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မွာလည္း CESR အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ခရိုင္ေပါင္း ၄၃ ခုမွာ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ ၁၃,ဝဝဝ ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဆရာေစာမ်ိဳးမင္းသူကေတာ့ NESP စီမံကိန္း ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ CESR ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အတိုင္းအတာတခုအထိပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ၾကေပမယ့္၊ တကယ္တမ္း NESP စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈအပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကပညာရွင္ေတြနဲ႔ေရးဆြဲခဲ့တဲ့အတြက္၊ ဒီစီမံကိန္းဟာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ေတာ့ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ မရွိသလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ တရားဝင္ထုတ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့မွ၊ တပတ္ေက်ာ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္အလိုက်မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက UNICEF ကေနတဆင့္ ေခၚေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕ျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ပါဝင္မႈရွိခဲ့တယ္လို႔ မယူဆမိဘူး” လို႔ သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဆရာမ်ိဳးမင္းသူးကေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပညာေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတေယာက္က ေျပာရာမွာေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းဟာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အႀကံေပးပညာရွင္ေတြက ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေကာင္အထည္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါအျပင္ NESP ရဲ႕ အေျခခံမူေတြထဲက လက္လွမ္းမီေရးမူမွာေတာ့ ‘ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္’ လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရွိေရး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္(NNER) အဖြဲ႕ဝင္ ကိုရဲဝင္းကေတာ့ “ျပည္သူေတြကို ခ်ျပဖို႔မေျပာနဲ႔ ပညာေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ပညာေရးအဖြဲ႔ေတြကိုေတာင္ ဒီစီမံကိန္းကိုခ်ျပဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတယ္” လို႔ သူ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳကိုေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အေကာာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပညာေရးက႑ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးမွာလည္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္ႏိုင္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရဖက္က ကန္႔သတ္မႈေတြလည္းရွိေနတဲ့အျပင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းတာမ်ိဳးေတြရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ကန္႔သတ္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာေတာ့ “မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းလား၊ ပညာေရးက႑မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့သူ တကယ္ဟုတ္ရဲ႕လား၊ တကယ္ေရာ အက်ိဳးျပဳရဲ႕လား ဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုေရးဆြဲရမယ္။ ဒီစံေတြနဲ႔ညီမွသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဟာ အစိုးရဘက္က ၃ ေနရာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ေတြက ၂ ေနရာ၊ INGO ေတြဘက္က ၂ ေနရာနဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ၂ ေနရာဆိုၿပီး ၉ ဦးေကာ္မတီျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအဖြဲ႕ဝင္ေတြက ပညာေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြအပါအဝင္၊ GPE က ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ ထည့္ဝင္ေငြေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္မွာျဖစ္သလို၊ စီမံကိန္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သံုးသပ္မယ့္ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔မ်ားသာျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး အစိုးရဘက္က ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အတြက္ ေဒၚလာ ၇၃.၇သန္းထည့္ဝင္ေပးမယ့့္ GPE အဖြဲ႔ရဲ႕ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာေတာ့ ပညာေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ေပးရမယ္လို႔သာ ပါရွိပါတယ္။

ဒီလိုအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ခြင့္ရမႈအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒး ရွင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဆရာမ်ိဳးမင္းသူကေျပာရာမွာေတာ့ “အရင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ အခုအစိုးရသစ္လက္ ထက္မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈဟာ ပိုၿပီးေလ်ာ့နည္းလာတယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။

● စီမံကိန္းပါ က႑မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ဒီ NESP စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေဝဖန္သံေတြထဲက ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ စီမံကိန္းပါ က႑ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ပညာေရးက႑မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲ ၉ ခုျဖစ္တဲ့ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရး၊ ၂၁ ရာစု အေျခခံပညာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေျခခံပညာေရး-အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးနဲ႔ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္မႈ၊ အေျခခံပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ပညာရည္စစ္ ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းနဲ႔ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ဆရာအတတ္ပညာေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေက်ာင္းျပင္ပနဲ႔ တသက္တာပညာေရး၊ နည္းပညာနဲ႔ သက္ေမြးပညာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး စတဲ့ အေျပာင္းအလဲက႑ေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ NESP စီမံကိန္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီက႑ႀကီး ၉ ခုမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို က႑ (၇)ခုမွာသာပါဝင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးၿပီး၊ အေျခခံပညာသင္ ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရးဆိုတဲ့ က႑ႏွစ္ခုကိုေတာ့ အစိုးရကတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္စီမံမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာေဖာ္ျပထားေသာ ‘အေျခခံပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္’ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖင့္ NESP ၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းက႑ကို အစိုးရက တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္၊ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထူေထာင္ခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးနဲ႔ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေနပါတယ္” လို႔ သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဆရာေစာမ်ိဳးမင္းသူကေျပာပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ လူတစုနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ထူေထာင္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာရယ္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြနဲ႔ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေနပါတယ္လို႔ ဆရာ ဦးေစာမ်ိဳးျမင့္သူက ဆက္လက္ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ NESP တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံသင္ရိုးညႊန္းတမ္းက႑အတြက္ျပဳလုပ္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာ (၃)ရပ္အနက္ မဟာဗ်ဴဟာ ၁ နဲ႔ ၂ တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ – ၃ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ရန္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပဳစုေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲသူမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဆိုတဲ့ က႑ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူႀကိဳနဲ႔ သူငယ္တန္းပညာေရးက႑ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ က႑ (၄) ရပ္ရဲ႕ ပထမဆံုးက႑ျဖစ္တဲ့ ‘မူႀကိဳဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးကို ပိုမိအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း’ ဆိုတဲ့ က႑ရဲ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္-၁ မွာ ေတာ့ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑တို႔က ပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တကယ္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာေတာ့ အဆိုပါ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရးက႑ အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ ကိုရဲဝင္းကေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NESP) ဟာ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁) ငါးႏွစ္တာ ကာလစီမံကိန္းဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေၾကညာလိုက္သည့္ ကာလကပင္ မူလစီမံကိန္းတြင္ လ်ာထား ထားသည့္ ကာလထက္ ၁ ႏွစ္နီးပါး ေနာက္က်ေနျခင္းကလည္း ဒီစီမံကိန္းအေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္စရာျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

“ဒီစီမံကိန္းဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းမွာ အားနည္းတယ္ဆိုတာကိုေတြ႔ရတယ္။  အခုကတည္းက အခ်ိန္အရ အားနည္းေနတာကိုေတြ႔ေနရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဆရာဦးမ်ိဳးမင္းသူကေျပာပါတယ္။

● စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ
NESP စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္တဲ့ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ဘ႑ာေငြအပိုင္းကိုလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြရွိေနပါတယ္။

၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားအရ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ စတုတၳေနရာမွာရွိေနၿပီး၊ ေငြက်ပ္ ၁,၇၆၄ ဘီလီယံျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၈.၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိေနပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ NESP စီမံကိန္းမွာပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား၏ ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ပညာေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္သည္ ၂ ဆထက္မက ျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄,၄၇၄,၆၆၃ သန္းကုန္က် မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္၊ တႏွစ္ခ်င္းစီအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၈၉၄,၉၃၂ ေက်ာ္ ကုန္က်မွာျဖစ္တယ္ပါတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဟာ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထည့္ဝင္မႈရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားက ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေရးဆြဲထားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။  ႏိုင္ငံျခားက ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈဟာ ႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခားနဲ႔ ရွိတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းတခုလံုး စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ေဝဖန္အႀကံျပဳေထာက္ျပမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးက ဘတ္ဂ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးသံုးၿပီးေျပာင္းလဲမွ အဆင္ေျပမွာ။ ႏိုင္ငံျခားက အလွဴရွင္ေတြဆီက ပိုက္ဆံရမွာကိုလည္း ဝမ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက အခြန္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲရင္ေတာ့  ပိုေကာင္းတာေပါ့” ဟု ကိုရဲဝင္းကဆိုပါတယ္။

NESP စီမံကိန္းႀကီးဟာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အခန္းက႑အခ်ိဳ႕၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာနဲ႔ ဆရာခန္႔ထားမႈ စတဲ့အပိုင္းေတြမွာလည္း အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္လို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုက ေထာက္ျပေဝဖန္ေနၾကေပမယ့္လည္း သူတို႔အားလံုးဆီက တူညီတဲ့ အသံကေတာ့ … …

“ဒီစီမံကိန္းက ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈက႑အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္စႏၵာျမင့္
မတ္ ၁၀၊ ၂ဝ၁၇


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts