ဇင္လင္း သူတိုု႔အာေဘာ္

ဇင္လင္း ● တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ေနဦး မည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဇင္လင္း ● တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ေနဦး မည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၇

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡေၾကာင့္ စင္ၿပိဳင္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ စစ္သည္မ်ားေရာ၊ ေျမစာပင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားမ်ားပါ လူ႔အသက္မ်ား အလဟသ ေသေက်ပ်က္စီးေနရသည္။  တျပည္လုံး အပစ္ရပ္ေရး ေစာေစာေၾကညာႏိုင္လွ်င္ ဓားစာခံျပည္သူႏွင့္ စစ္သားမ်ား ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူအေရအတြက္  အေျမာက္အမ်ား ေလ်ာ့ပါးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ စစ္ဒဏ္ခံ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမည္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးမဲ့ျဖဳန္းတီးေနေသာ စစ္စရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ ၎ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ လို အပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး ပညာေရးတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲႏိုင္မည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ် ေရးစီမံခ်က္ ေျခလွမ္းစတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ရာထူး အခြင့္အာဏာႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားရရွိ စံစားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ တေန႔တြင္ မိမိတို႔ထံသို႔လည္း စစ္၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေရာက္ရွိလာမည္ကို ျမင္သင့္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ အေျမာက္အမ်ား ေသေၾက အနာ တရျဖစ္ရသည္ကိုသိပါလွ်က္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးကိုဆန္႔က်င္၍ ကိုယ့္ေနရာ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ လူ႔အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာကို စေတးေနၾကသည္မွာ ရိုင္းစိုင္းရက္စက္လြန္းလွသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္တို႔ကို စစ္ျပဳရာ၌ အခ်ည္းအႏွီးျဖဳန္းတီးပစ္ျခင္းမွာ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ရာက်ေပသည္။ စစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူတိ႔ု၏ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ဆုံးရႈံးနစ္ နာမႈမ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ အဆင့္ဆင့္ပါဝင္ပတ္သက္သူ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ား၊ တာဝန္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေရွ႕ထား၍ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္ ျပည္သူလူထု၏ စစ္ရပ္စဲေရးေတာင္းဆိုသံမ်ားကို အထူးဂရုျပဳ နားစြင့္ သင့္ေပသည္။  ျပည္သူလူထု၏ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို စာနာေထာက္ထား၍ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အသီး သီးက ျပည္သူလူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခ်ိန္ တန္ၿပီဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း  သတိျပဳသင့္သည္။

လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန (Political Scenario) ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရခ်ိန္ကို အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း၊ အျခားတဖက္တြင္ တပ္မေတာ္က စစ္ရွိန္ကို ျမႇင့္တင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔   ေနရသည္။ ယေန႔အဓိက စစ္ေရးပဋိပကၡ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကိစၥျဖစ္သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္သည္။ ၎ဖြဲ႔စည္းပုံကို တပ္မေတာ္ တင္းတင္းမာမာ ခုခံကာကြယ္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ထိုဖြဲ႔စည္းပုံအရဆိုလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ေပၚႏိုင္ဟု အ ကဲျဖတ္ၾကသည္။ NLD ကလည္း ၎၏ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံကိုျပင္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံကို အခြင့္သင့္၍ ျပင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ကို စစ္တန္းလ်ားသို႔ အရင္ဆုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျပန္ပို႔ေရး ေဆြးေႏြးလာဖြယ္ရွိေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႕ဆႏၵအရ ႏိုင္ငံေရးက႑မွ သိကၡာရွိစြာ ဆုတ္ခြာေပးရမည္။ သို႔ဆို လွ်င္ တကယ့္အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ စစ္ပြဲမ်ား အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း အမွန္အကန္ ေပၚထြန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္၌ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ေနသူမ်ားက စစ္ရပ္စဲေရးကို အျပင္းအထန္ခုခံေနၾကသည္။ ယင္းအုပ္စု၏ ခုခံျငင္းဆန္ေနမႈကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားၾကမည္နည္းဆိုသည့္ေမးခြန္းကို အေျဖရေအာင္စဥ္းစားၾကရန္လည္း လိုေပသည္။

လက္ငင္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈတခုမွာ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ အစိုးရဘက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က တရားဝင္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဖိတ္ၾကားစာကိုလက္ခံရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ UNFC အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက အစိုးရထံအေၾကာင္းျပန္မည္ဟု UNFC တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္း ေဇာ္ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံကိုေျပာေၾကာင္း သိရသည္။ ဖိတ္ၾကားသည့္ကိစၥကို UNFC ဘက္က ေယဘုယ်လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ အခ်ိန္ညိႇရန္လိုမည္ဟု ဆိုသည္။  (ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားအရ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ေတြ႔မည္ဟု ဆို သည္။)

အစိုးရဘက္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔’ JBC အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ရွိၿပီး၊ ၎ေနာက္ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တဆက္တည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ ဆံုႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ UNFC အဖြဲ႔၏အဆိုျပဳ ခ်က္ ၉ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္  ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔’ (DPN) အဖြဲ႔ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုပြဲကိုလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃/၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားေရးလည္း အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းခ်က္ထဲ တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ရန္  အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ (UNFC အဖြဲ႔၏ DPN ဒုတိယေခါင္းေဆာင္) အား VOA က ၁၈-၂-၂ဝ၁၇ ေန႔ကေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာခဲ့ရာတြင္ ေတြ႔ဆုံမႈကိုလက္ခံေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံရန္ ၎တို႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေတြ႔မည့္ ရက္ကို ညိႇႏႈိင္းသတ္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တဘက္တြင္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္မ်ားဆင္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တားျမစ္ႏုိင္မႈမ႐ွိသည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပေနၾကေသာ္လည္း၊ အျခားတဘက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာအပိုင္းကို တုိင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က မည္သို႔သုံးသပ္ပါသလဲဟု VOA ၏ ေမးခြန္းကို  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ဆႏၵကို က်ေနာ္တို႔ သံသယမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ တပ္မေတာ္ကို ဘယ္သူမွထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ တကယ္လို႔ ဒီေနရာမွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ပဲနဲ႔ တျခားတေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ေရာ EAO အေနနဲ႔ေရာ သည္းခံႏုိင္မလား၊ ဟုိသည္းမခံပဲနဲ႔ တခုခုထလုပ္မလားဆိုတဲ့အပုိင္းကို အဓိကေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကိစၥက က်ေနာ္တို႔ နည္းနည္း႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီလိုလက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခု သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး process (လုပ္ငန္းစဥ္) ေတြအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက်ေတာ့ေရာ၊ တ ကယ္ပဲ က်ေနာ္တုိ႔က ပြင္႔ပြင့္လင္းလင္း ျပဳျပင္နုိင္ၾကမလားဆိုတဲ့အပိုင္းကလည္း က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးရမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိက္တြန္းလွွ်က္ရွိေသာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း VOA အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ယခုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။။

“NCA လက္မွတ္ ထိုးမလား၊ မထိုးဘူးလားဆိုတာကို တုိက္႐ိုက္ေမးခြန္းေတြနဲ႔ေမးၿပီး တုိက္႐ိုက္ေျဖလို႔ မရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဟိုတျခား အေထာက္အကူျပဳတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ႀကိဳတင္သေဘာတူထားရမယ့္အခ်က္ေတြ ႐ွိပါတယ္။ ဒါ က်ေနာ္ ဥပမာ ႏွစ္ခုေလာက္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဥပမာ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးလို႔ ႐ွိရင္ အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း တႏုိင္ငံလုံးမွာ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြကို ရပ္ဆုိင္း လုိက္ၿပီလို႔ ေၾကညာေပးႏုိင္မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက အခုထက္ထိ မေၾကညာႏိုင္ေသးဘူးလို႔ တပ္မေတာ္က ျငင္းဆိုေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားၿပီလို႔ မေၾကညာေသးဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔က လက္မွတ္ထိုးမလား၊ ဒါ ဥပမာတခုေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီးလို႔႐ွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဘက္တပ္ ပိုင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့အပိုင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့အဖြဲ႔ကိုမေျပာပါနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသား ႐ွစ္ဖြဲ႔ေတာင္မွ အခုထက္ထိ ညိႇႏႈိင္းလို႔မရေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္ဘက္ တပ္စခန္းေတြ ဘယ္လိုေနရာျပန္ခ်ထားမလဲဆိုတာ ၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီ ၁၇-၁၈ ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလမွာ တရားဝင္စာနဲ႔ တင္ခဲါ တယ္။ ၂ဝ၁၃ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ ဦးေအာင္မင္းတို႔ကို က်ေနာ္ တႀကိမ္စာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲေတာ့ ၂ဝ၁၂ က တည္းက တင္ထားတဲ့အဆိုျပဳခ်က္ဟာ အခုခ်ိန္ထိ က်ေနာ္တို႔ မေဆြးေႏြးရေသးဘူး၊ အဲေတာ့ ဒီလို တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဘာမွမေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ ဒီ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမလားဆိုတဲ့ ဒီလုိ ဥပမာမ်ဳိး႐ွိပါတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က လိုအပ္တဲ့ကိစၥမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ထိုးႏုိင္တဲ့အဆင့္ေရာက္ရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုင္ဇာ၌ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း DVB သတင္းအရသိရသည္။ ႏွစ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပး အဖြဲ႔မ်ား ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က လိုင္ဇာတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအိုင္အို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ KIO သည္ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ရာ၊ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲၿပီး ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာရန္၊ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားအားလံုုး ပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြၾက ရန္၊ သက္ဆိုင္သူအားလံုး ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေလးပါတီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ညိႇႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (KPCC) အေနျဖင့္ KIO က NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေရးထုိးသည္ ျဖစ္ေစ၊ လာမည့္ ၆ လအတြင္း လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အား အျပင္းအထန္ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု KPCC  အဖြဲ႕ဝင္ ကခ်င္ အမ်ဳိး သားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက ေျပာေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္း၌ ေတြ႔ရသည္။

ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လ က “၂၁ ရာစုပင္လုံ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပတယ္ဆုိတာ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးဆြဲေရးအတြက္ဆုိရင္ လက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ EAO ေတြမွာ တာဝန္ရွိသလား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒေဘာင္ထဲမွာေနတဲ့ တုိင္းရင္း သားလူထု ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေကာ မၾကည့္ဘူးလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီေတြရဲ႕ခံယူခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုမွာေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အဓိကလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ EAO လက္မွတ္ထုိး တာ မထုိးတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္ထားတာသည္ ဒါမတရားေသာစံႏႈန္းမ်ားလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီ UPDJC နဲ႔ NLD အစုိးရကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပင္းအထန္ေတာင္းဆုိေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။” ဟု ဆိုသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ က်င္းပသည့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ဦးေဆာင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားမွာ ‘တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား’ ႏွင့္ ‘တရားဝင္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား’ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အစုိးရႏွင့္ UPDJC ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား တြင္သာ က်င္းပ ႏုိင္သည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကုိ  ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ပူတာအုိ၊ ခ်ီေဖြ၊ မုိးေကာင္း၊ ဖားကန္႔၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ လား႐ႈိး စသည့္ေနရာ ၁ဝ ခုတြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဤအေတာအတြင္း၌ပင္ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ NCA  လက္မွတ္ မထိုုးရ ေသးေသာ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည့္ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီး အစည္း အေဝးကိုု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ဟု UWSP အဖြဲ႕ ျပန္ၾကားေရးဌာန တာဝန္ရွိသူ ‘ေက်ာက္ ေလ်ာက္ဖူ’ က RFA ကိုု အတည္ျပဳေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎က ဖိတ္စာထဲ၌ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ‘တတိယအႀကိမ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝး’ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မည္သည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ကို မသိပါဟု ဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို UWSP ကဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထိုုးရေသးသည့္ ေျမာက္ ပိုုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုုဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ မုုိင္းလားတပ္ဖြဲ႕ NDAA၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ ကိုုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ MNDAA၊ တအာင္းပေလာင္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အဖြဲ႔တိ႔ုတက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

တတိယအႀကိမ္ ပန္ခမ္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဝ ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႔တု႔ိက ပူးတြဲက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕KIO၊ တအာင္း ပေလာင္အဖြဲ႔ TNLA၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ MNDAA၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္ AA စသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ RFA သတင္းအရသိရသည္။ ကရင္နီ တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP တို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စာတမ္းမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ာသည္ လာမည့္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ ပန္ဆန္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လာမည့္ မတ္လတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအေက်ာ့အစည္းအေဝးအေပၚ အထူး သက္ေရာက္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၆ ရက္ေန႔က KIO ႏွင့္ KNU ပူးတြဲေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌  လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ရပ္စဲၿပီး ကတိကဝတ္မ်ား ႏွင့္ အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာရန္ လိုလားေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္သူအားလံုုး ပါဝင္ႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။ ျပန္လည္ျခဳံငုံသုံးသပ္ပါက တႏိုင္ငံလံုး  ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးအတြက္ မတူကြဲျပားသည့္သေဘာထားမ်ားကို သင့္ျမတ္ေအာင္ အစိုးရကဦးေဆာင္ညိႇႏိႈင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ မတူကြဲ ျပားသည့္သေဘာထားဆိုရာ၌ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား၌သာ ကြဲျပားသည္မဟုတ္။  မတူကြဲျပား သည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံတြင္ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ိဳးေရး အရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ဒီမိုကေရစီဝါဒကို ယုံၾကည္လွ်င္ ဗဟုဝါဒ (Pluralism) ကို လက္ခံႏိုင္ရမည္။ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာထား အယူအဆမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို ဘက္အသီးသီးက ယံုၾကည္ရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို တပ္မေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သည့္တာဝန္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္အားလုံး သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လက္ ရွိအခင္းအက်င္းအရ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရး က်ယ္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

Photo credit : aljazeera


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts