ေမာင္မိုးသူ

MICA ကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းသင့္တာလဲႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ

MICA ကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းသင့္တာလဲႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ 
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္) မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇
ႏုိင္ငံေတာ္၏သားငါးက႑ တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ MICA သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ၏ သားငါးက႑တုိးတက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားမည္ဆုိေသာ MICA (Myanmar International Coopreation Agey) သည္ ႏုိင္ငံေေတာ္ ႏွင့္ႏုိ္င္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈမရွိပဲ လူတစ္စုမွ ခ်ယ္လွယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ MICA အဖဲြ႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သိမ္းဆည္း ရယူထားေသာ စက္ရုံမ်ား၊ လယ္ယာမ်ားကုိ မည္သုိ႔စီမံထားေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြထားမႈကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ေမာင္မုိးသူလည္း ဒီကိစၥကုိ တအားတအား စိတ္ဝင္စားပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ဒီေကာ္မတီႀကီးက လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြအမ်ားႀကီးရယူထားၿပီး သိထားရသေလာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဘာမွလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးဆုိသကုိ၊ ေနာက္ၿပီးသိမ္းဆည္းထားတယ္ဆုိတဲ့ စက္ရုံေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေျမယာေတြကုိလည္း ဘယ္လုိလုပ္ထား မွန္းမသိဘူးတဲ့၊ ဒါကိုေထာက္ျပတင္ျပတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကတင္ျပၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူမ်ား ကလည္း ေဆြးေႏြးၾကေလေတာ့ MICA ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အဆုိကုိ (ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ) တုိ႔ရရွိရာ ဖ်က္သိမ္းရန္အဆုိက အႏိုင္ရရွိၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထုိသုိ႔ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ဖဲြ႔စည္းရမည့္ သေဘာလည္းရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာကေျဖရွင္းေျပာဆုိပါတယ္။

၄င္း MICA အဖဲြ႔ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့သူမွာ ယခင္အစုိးရမွ ဦးစုိးသိန္းျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သုိ႔ဖ်က္သိမ္းရန္ အဆုိတင္သြင္းဆုံးျဖတ္သည့္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးစုိးသိန္းတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား အရသိရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်န္ထားရံထားခဲ့ေသာ အေမြဆုိးမ်ားအနက္ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္၊ MICA ကိစၥကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း ပုံသ႑ာန္မ်ားျဖစ္ေလေတာ့ ပုိၿပီးျမင္သာထင္သာ ရွိတာေပါ့ေလ၊ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က စီမံခ်က္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ထုိကဲ့သုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ စာရင္းအင္းမ်ားလည္းမရွိ၊ ျပည္သူကုိဘာမွ တင္ျပညိွႏႈိင္းခဲ့ျခင္းမရွိ၊ သူတုိ႔သေဘာႏွင့္ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရးစီအဖဲြ႔အစုိးရသစ္တြင္ တရားဝင္အာဏာလဲႊအပ္ျခင္း မျပဳမီ ေလးငါးလအတြင္း တက္သုတ္ရုိက္ ေဆာင္ရြက္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိႏုိ္င္ သည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာစကားမွာ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဟုရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပ်က္တာကၾကာၿပီး အျမစ္တြယ္ေနေလေတာ့ ျပင္ရျပဳရမယ့္ေနရာမွာ စည္းန႔ဲကမ္းနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ရျပဳရေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေလေတာ့ ပ်က္သမွ်ကုိ ျပင္တဲ့ေနရာမွာ ခဏနဲ႔ေတာ့ မၿပီးႏုိင္ေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္၊ MICA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဦးေဇာ္မင္းက MICA ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား ရွာရတာ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္၊ အဲဒီအခ်က္မ်ားအရလည္း MICA ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးဆုိတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္၊ MICA အဖဲြ႔ကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၄က်မွ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္၊ ႏုိင္ငံပုိင္ေျမေတြ၊ အေဆာက္အအုံေတြကုိခ်ဳပ္ကုိိင္ၿပီး တရားမဝင္စီးပြားေရးေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကလည္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္၊ ဒီေတာ့ MICA ဟာ ဘယ္လုိအဖဲြ႔အစည္းလဲ၊ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့လဲ၊ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေနလဲ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကဘာေတြလဲ၊ အဲဒီပုိင္ဆုိင္မႈေတြက ရတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သုံးစဲြခဲ့သလဲ စတဲ့ေမးခြန္းေတြဟာ ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္လာပါတယ္၊ အဲဒါအျပင္ အစုိးရအေျပာင္းအလဲမျဖစ္ခင္ လပုိင္းအလုိမွာပဲ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MICA ဟာ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ (၈၉)စင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေတြကုိ ရုတ္တရက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ MICA ဟာ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္စြာ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖ်က္သိ္မ္းသင့္ေၾကာင္းတင္ျပထားတဲ့ အဆုိရွင္၏တင္ျပခ်က္အတုိင္း ဖ်က္သိမ္းသင့္တယ္ဟု ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ထုိ႔အတူ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၇)မွ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက MICA အဖဲြ႔အေနနဲ႔ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြစြာလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ အုိးအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ဆီဆုိင္၊ shopping mall စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ သားငါးက႑ေမွးမွိန္ ကြယ္ေပ်ာက္သကဲ့သုိ႔ စားနပ္ရိကၡာျဖည့္တင္းေရး အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ယခင္က အသားထုတ္လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ပင္တင္ပုိ႔ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း MICA အဖဲြ႔ေပၚလာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေမွးမိွန္သြားေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ရေငြစာရင္းမည္မွ် ရွိသည္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္စာရင္းမ်ား စစ္သည္ေဆးသည္ကုိ မသိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္အဆုိကုိ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားပါတယ္၊ ထုိ႔အတူ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္( ၃)မွ ဦးစန္းျမင့္က MICA အဖဲြ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအျမတ္ရယ္၊ ေျမငွားရမ္းခေတြ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆုိတာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး၊ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ရွိမရွိကုိလည္း မေတြ႔ရွိရပါဘူး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါဘူး၊ ပုဂလိကထံကုိလည္း ေျမငွားရမ္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပါတယ္၊ ထုိ႔အတူ တနသၤာရီ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္မ်ိဳးဝင္းက MICA အဖဲြ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးျခင္းေတြျပဳလုပ္သင့့္ ပါတယ္၊ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္ဟု ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းအဆုိကုိ ေထာက္ခံေဆြးေႏြး သြားပါတယ္၊

ဒါေတြဒါေတြကေတာ့ ယခင္အစုိးရရဲ႕ လက္က်န္အေမြဆုိးမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရအစုိးရလက္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ အာဏာရ NLD အစုိးရဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိ ေမာင္မုိးသူသတိထားမိပါတယ္၊ အာဏာ ဘယ္ေလာက္ရသလဲဆုိတာ ေမာင္မုိးသူ တခါတရံစဥ္းစားရခက္ေနေလ့ရွိပါတယ္၊ NLD အစုိးရ ရရွိလုိက္တဲ့ အာဏာေတြထဲမွာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး မပါဘူးခင္ဗ်၊ ကာကြယ္ေရးမပါေလေတာ့ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ NLD အစုိးရက အမိန္႔ေပးႏုိ္င္ျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းႏုိ္င္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ႏို္င္ျခင္းမရွိပဲ ျဖစ္ေနသလုိ၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးေတြမွာလည္း ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္မွာ ရွိေနတာျဖစ္ေလေတာ့ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ ေျပာပုိင္ဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိမွရွိရဲ႕လား ဆုိတာ စဥ္းစားစရာ သံသယျဖစ္စရာျဖစ္ပါတယ္၊

ထုိနည္းတူ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ေနာက္ျခမ္း ရခုိင္ေဒသမွာ ဝင္ေရာက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤ ါလီမ်ားကုိ မည္သည့္နယ္စပ္တာဝန္ခံမ်ားက တင္သြင္းခဲ့ ပါသလဲ၊ ထုိနည္းတူ ျမန္မာျပည္ေရွ႕ျခမ္း တရုတ္ႏုိ္င္ငံဘက္မွ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ ပုဂိဳၢလ္မ်ားသည္လည္း မည္သည့္ဌာနက တာဝန္ယူတင္သြင္း မွတ္ပုံတင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဝဝေတြကုိ ခ်ယ္လွယ္လုပ္ကုိင္ေနၾကတာေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ေနၾကပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ဒီေတာ့ MICA ကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သလဲလုိ႔ ေမာင္မုိးသူေျပာေနရတာပါ။

ေမာင္မုိးသူ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts