ရသေဆာင္းပါးစုံ ေမာင္မိုးသူ

ေမာင္မုိးသူ ● ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ဘႀကီးမိုး

ေမာင္မုိးသူ ● ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ဘႀကီးမိုး
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၆

(ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္ပါ ေမာင္မုိးသူ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။)

 

၂၀၁၅ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ လာရာမွ ၂၀၀၈ ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ အေသအေပ်ာက္ အပ်က္အစီးအမ်ားဆံုး နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံၿပီးစအခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါ တယ္။ အဲသည္ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္နဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဆိုတဲ့ ႀကံံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ပါတီအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီက မပါ၀င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အင္န္ဒီအက္ဖ္ဆိုသဟာ ၀င္ၿပိဳင္ပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္က အမ်ားစု၊ တစညနဲ႔ အင္န္ဒီအက္ဖ္က မျဖစ္စေလာက္ ႏိုင္ၾကတယ္။ အမ်ားစုႏိုင္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက လႊတ္ ေတာ္မွာ  အမ်ားစု အႏိုင္ရၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အစိုးရ တက္လာတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တခုတည္းေသာ ျပည္သူ႔အလိုဆႏၵ ျဖည့္ဆည္းမႈက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို သူ႔သက္တမ္း ငါးႏွစ္တာမွ် ရပ္ဆိုင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သည္ေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတဲ့ လစ္လပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၀ေက်ာ္အတြက္ ၂၀၁၂ မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီ ၀င္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ခဲ့လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္အန္အယ္လ္ဒီ ၄၀ ေက်ာ္က ၾကားျဖတ္မွာ အႏိုင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ အတိုက္အခံရိွတဲ့ လႊတ္ေတာ္အသြင္ေဆာင္ခဲ့လို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေျဖေလွ်ာ့ မႈေတြ၊ ပိတ္ဆို႔မႈ ဖ်က္သိမ္းတာေတြ ရရိွခဲ့ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္မႈအပါအ၀င္ မည္မည္ရရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ဘာမွ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးလေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရပ္မွာလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးသူတခ်ိဳ႕ ၊မထိုးသူတခ်ိဳ႕နဲ႔ တပိုင္းတန္းလန္းထားခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ `ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ´ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္သံုးရပ္စလံုး အင္ျပည့္အားျပည့္နဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုး အႏိုင္ရရိွခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အမ်ားစု အႏိုင္ရေပမဲ့ အစိုးရဖြဲ႕စည္းဖို႔ကို အေတာ္ ၾကာၾကာေစာင့္ဆိုင္းရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါ တယ္။

ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရထက္ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္မွာ အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရြးေကာက္စရာမလိုတဲ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တည္ရိွေနတာကို ေတြ႕ရသလို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္ထဲေရးတို႔ ရိွေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ေနရာအတြက္လည္း တပ္မွ ဦးျမင့္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ဟင္နရီဗန္ထီးယူတို႔ ခန္႔အပ္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သာမက တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုစလံုးမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ရယူၿပီး တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုစလံုးမွာ အမ်ားစု အႏိုင္ ရခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွမ္းနဲ႔ရခိုင္မွာ ျပတ္သားစြာ အႏိုင္ရျခင္းမရိွေပမဲ့ အစိုးရဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ ၀န္ကို အင္န္အယ္လ္ဒီကပဲ တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။

သည္လို သည္လိုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႀကီးနဲ႔အတူ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ေနရာစလံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူ႔အတြက္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရေတြေရာ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႀကီးကေရာ ျပည္သူ႔အတြက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။

ေဖာ္ေဆာင္ၾကရတာက ရာဇ၀တ္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့နည္းတူ လယ္သိမ္းယာသိမ္း အမႈမ်ားအတြက္လည္း ေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ၾကရသလို အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေျဖရွင္းရ၊ လွ်ပ္စစ္ အျပည့္အ၀ရရိွေရး လုပ္ၾကရ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ ၀န္နဲ႔အား မမွ်သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဓိက ထိပ္ပိုင္းေနရာ တာ၀န္ယူထားသူမ်ားကေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆုိၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမဲ့ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတခုလံုးက စနစ္ေဟာင္း၊ လုပ္ရပ္ေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဂတိလိုက္စားျခင္း ၊ အလုပ္မလုပ္ျခင္း စတဲ့ ေခါက္ရိုးက်ိဳးအေျခအေနေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။

မေန႔တေန႔က ႏိုင္ငံရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သ ေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာသံုးခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေပါင္း ေလးသန္းေက်ာ္ရိွေနပါတယ္။ အဲသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုရာမွာ တိုင္းတပါးေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ သူတပါးရဲ႕ ဥပေဒကို ေလးစားၿပီး ေနထိုင္ၾက ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵအရေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ အားလံုး ျပန္လာၾကေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျပန္လာၾကပါလို႔ ေျပာရံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ ျပန္လာၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရးတို႔လည္း ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ပက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပန္လာေရးကိစၥလိုပဲ ျပည္တြင္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးတို႔ကိုလည္း ဖမ္းလို႔ ဆီးလို႔ မႏိုင္၊ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးလို႔ မႏိုင္ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ရာဇ၀တ္မႈပေပ်ာက္ေရး ကိစၥမွာလည္း ဘားလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမနံေဘးမွာ အမ်ိဳးသမီးတဦးရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ဓားနဲ႔ထိုးလုုယူမႈ၊ စမ္းေခ်ာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ ဘိုဘိုဦးရဲ႕ေယာကၡမကို ဓားနဲ႔ထိုး လုယက္မႈ ျဖစ္သည္အထိ ရာဇ၀တ္မႈေတြမ်ားျပားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာလည္း ဓားထိုးမႈ၊ လုယက္မႈ သတင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္သူလူထုႀကီးက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တခဲနက္ အားေပး ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဆႏၵမဲေပးလိုက္တဲ့ အစိုးရဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာတဲ့ အိမ္ေဟာင္းႀကီး၊ ယႏၱရား ေဟာင္းႀကီးေတြကို နတ္ေရကန္ထဲ ခ်လိုက္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ထားၾကတာ အမွန္ပါပဲ။ ေမွ်ာ္ လင့္ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ထားထိုက္ပါတယ္။

ဘႀကီးမိုးဟာ ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ နာယကတဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ေနရပါတယ္။ အခု အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက ရိွေသးလို႔လားလို႔ သတင္းသမားေတြရဲ႕ အေမးခံရပါတယ္။ ဘႀကီးမိုးလည္း မလႊဲမေရွာင္သာလို႔ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွာ ျပည္ထဲေရး ရိွေနေသးေတာ့ ရိွေနေသးတာေပါ့လို႔ ေျပာရပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးက ဖမ္းဆီးေရး၊ တရားစီရင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ေနတာကိုး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ ရိွေနဦးမွာေပါ့လို႔ ေျဖရပါတယ္။

ဒုသမၼတျဖစ္တဲ့ ဟင္နရီဗန္ထီးယူဟာ ဧရာ၀တီတိုင္း လယ္သိမ္းယာသိမ္းတာ ျပန္ေပးတဲ့ တပ္ေျမတခ်ိဳ႕ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ၿပီး မူလကာယကံရွင္မ်ား လက္ထဲရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တနံတလ်ား လယ္သိမ္းေျမသိမ္းမႈေတြက ဘယ္ေလာက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားျပားသလဲဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေလးသန္းေက်ာ္၊ မေလးရွားနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ရိွေသး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ဆိုတာပဲ ဘယ္ေလာက္ ရိွေနၿပီလဲ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

အဲသည္လို လုပ္စရာ ကိုင္စရာ ျပဳျပင္စရာေတြ အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ေတြအားလံုး ျပည္သူ႔ အတြက္ ရက္ ၁၀၀ ဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒါေပမဲ့ေပါ့ေလ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မလာေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါဟာ ရက္ ၁၀၀ နဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည္လို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ၾကရာမွာလည္း အစိုးရကသာ လုပ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းအားလံုးကလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ားကလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကမွသာ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ အိမ္ေဟာင္းႀကီး၊ ယႏၱရား ေဟာင္းႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ဘႀကီးမိုးပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts