တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညိဳ – နတ္ျမင္းပံ်လို ျမဴးႂကြားႂကြား


တူေမာင္ညိဳ – နတ္ျမင္းပံ်လို ျမဴးႂကြားႂကြား
(မိုးမခ) ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၆

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရကို တိမ္ညြန္႔စားတဲ့ “ သိေႏၶာျမင္း ” နဲ႔ တင္စားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ “သိေႏၶာျမင္း” ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒဆိုတဲ့ ႀကိဳးနဲ႔ လံထားတာကို ခံေနရရွာပါတယ္။

လံထားတဲ့ႀကိဳးရဲ႕အတိုင္းအတာအတြင္းမွာေတာ့ သူဟာ နတ္ျမင္းပံ်လို ျမဴးႂကြားႂကြား။

ေမလ ၃၁ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ၂ ခုထြက္လာပါတယ္။

ပထမတစ္ခုက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၆)

(MPC) ကို (NRPC) အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေဆာင္ရြက္မယ့္ ေကာ္မတီျဖစ္ပါတယ္။ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ဦးပါဝင္တဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ခုက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၆/၂၀၁၆)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ဆပ္ေကာ္မတီ ႏွစ္ခု ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ပါတယ္။

“ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ”ကို ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း က ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးပါဝင္ ပါတယ္။

ဆပ္ေကာ္မတီ ႏွစ္ခု အနက္ ပထမတစ္ခု အမည္က “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (၁) ” ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ ( အမွတ္၂ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး) က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးပါဝင္ ပါတယ္။ ဆပ္ေကာ္မတီ (၁) ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္က (NCA) လက္မွတ္ထုိးၿပီးအဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ခုအမည္က “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (၂) ” ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းကဦးစီးပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၉ ဦးပါ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆပ္ေကာ္မတီ (၂)ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္က(NCA)လက္မွတ္ မထိုးရ ေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းဦးစီးတဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီ(၂)ဟာ (NCA)မွာလက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ျဖစ္ တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ (DPN) အဖြဲ႔နဲ႔ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဆပ္ေကာ္မတီ (၂) ဟာ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္ထဲမွာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ ရွိတဲ့ (UWSA) ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ အပါ အဝင္ အျခားတိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိတယ္လို႔ မီဒီယာသတင္းေတြကေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ေတြ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု” ရဲ႕ လက္ေတြ႔ေျခ လွမ္းေတြ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာသလို ေျခလွမ္းေတြ အၿပိဳင္လွမ္းေနတာပါ။ (NCA) လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားေတြနဲ႔လည္း ညွိႏိႈင္းတယ္။ (NCA) လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုတယ္။ (NCA) ထဲမွာ မပါဝင္ ေသးတဲ့ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသကအဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္းေတြ႔ဆံုမယ္။

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းဦးစီးတဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီ (၂) က လက္ေတြ႔ ေတြ႔ဆံုလိုက္တာနဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ကိစၥ (၂) ခု ေပၚလာပါ တယ္။

ပထမတစ္ခု က (NCA) စာခ်ဳပ္ကို (review) ျပန္လည္သံုးသပ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ ရွင္းသြားပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုိးရမယ္။ (NCA) စာခ်ဳပ္အတုိင္းပဲ သြားရမယ္ဆို တဲ့အခ်က္ပါပဲ။ သမၼတအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၂၆/၂၀၁၆) ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ “ဆပ္ေကာ္မတီ(၂)” ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၉) ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒီတာဝန္(၉)ခုကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဆပ္ေကာ္မတီ (၂) ရဲ႕ တာဝန္ဟာ (NCA) လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့အဖြဲ႔ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရး ထိုး လာေအာင္ စည္းရံုးဖို႔ သာျဖစ္ပါတယ္။ [ဆပ္ေကာ္မတီ (၂) လုပ္ငန္း တာဝန္ (ခ၊ဂ၊င၊စ) ကုိ ၾကည့္ပါ ]

ဒါဆိုရင္ ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (political dialogue) ဘယ္လိုတက္လွမ္းမလဲ။ (NCA) လက္မွတ္ မထိုး ရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးႏုိင္ဘူး၊ လက္နက္ခ်မွ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးမယ္လို႔ “ကာခ်ဳပ္” ကိုယ္တိုင္က ေျပာထားၿပီးမဟုတ္လား။

ဒီေတာ့ ဒီလို ပိတ္ဆို႔ တားဆီးထားတဲ့ အခ်က္ေတြ (ကာခ်ဳပ္ရဲ႕တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္) ကို “ဆပ္ေကာ္မတီ(၂) ” က ဘယ္လိုေက်ာ္ လႊားၿပီး (NCA) မွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု” ဘယ္လို တက္ေရာက္ႏုိင္ မွာလဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ (သုိ႔မဟုတ္) အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ဒိထက္ပိုၿပီးတိက် ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ေပးရမယ့္ အခ်က္ က “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင္လံု” (NCA) စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုးရင္ တက္ခြင့္ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။“အားလံုးပါဝင္ေရး” ကို မူအျဖစ္ကုိင္စြဲထားတာမွန္ရင္ အားလံုးပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္ တည္ရွိေနတဲ့အတားအဆီးေတြကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲဆုိတဲ့ကိစၥက အင္မတန္စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီေက်ာ္လႊားမႈ ဟာ “ကာခ်ဳပ္” နဲ႔ မလြဲမေသြ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။

“ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ေဘာင္အတြင္းက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမူ” ဆိုတာကို လက္ေတြ႔သိခ်င္လွပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲက အဓိကက်တဲ့အေျပာင္း အလဲမွန္ သမွ်ကေတာ့ “ကာခ်ဳပ္” သေဘာမတူဘဲ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က ခ်င္းမိုင္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ “ဆပ္ေကာ္မတီ (၂) ” တာဝန္ခံ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းအေနနဲ႔ တိက်တဲ့အေျဖေပးမသြားႏုိင္တာကို အားလံုးက သတိျပဳမိၾကပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ခု က ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရအေနနဲ႔ “ တျပည္လံုး အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေၾကာင္း” ေၾကညာေပးပါ ဆုိတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအေနနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ေလာ။ ဒါကလည္း ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကာခ်ဳပ္ထိပ္တုိက္ တိုးေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ တျပည္လံုးအတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာပါလုိ႔ “ကာခ်ဳပ္” ကို ညြန္ၾကားႏုိင္ပါ့မလား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တျပည္လံုးအတုိက္အခုိက္ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကညာေအာင္ “ကာခ်ဳပ္” ကို ေျဖာင့္ျဖနားခ်ႏုိင္ပါ့မလား။

ထုိင္းနယ္စပ္ဘက္က အင္အားစုေတြကေတာ့ “တျပည္လံုးအတုိက္အခိုက္ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကညာေပးပါ” လို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ ကို ေတာင္းဆို ထားပါတယ္။ မၾကာခင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဘက္ကို ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း သြားေရာက္တဲ့အခါ ဘယ္လို အသံေတြ ၾကားရမလဲ။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတဲ့ ႀကိဳးနဲ႔ လံထားခံရတဲ့ “သိေႏၶာျမင္း” နဲ႔တင္စားပမာျပဳခဲ့သလို၊ ေစ့စပ္ ညွိႏိႈင္းေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းကိုလည္း ခြာသံျပင္းတဲ့ “ေရႊဘုိျမင္း”နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူလည္း အတိုင္းအတာအကန္႔အသတ္ဆုိတဲ့ ႀကိဳးနဲ႔လံထားခံရတာပါပဲ။ ယတိျပတ္ေပးဖို႔ အေျဖသူ႔ဆီမွာ မရွိပါဘူး။ သူ႔မွာ ပါမလာပါဘူး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts