ဇင္လင္း ရသေဆာင္းပါးစုံ သူတိုု႔အာေဘာ္

ဇင္လင္း – အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး

 ဇင္လင္း – အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး
(မုိးမခ) မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၆

ဒီေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိန္ေခၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအနက္က LDC အဆင့္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲေရး၊ ပညာေရး က်န္းမာေရး နိမ့္က်ေနမႈကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေရး၊ တရားေရးမ႑ိဳင္ ႀကံ့ခိုင္တည့္မတ္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဖၚေဆာင္ဖန္တီးေပးေရး အစရွိသျဖင့္ ေနာက္ တက္လာမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြက တန္းစီေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ သက္တမ္းကာလအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို  လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအျဖစတာ၀န္ယူမယ့္္ ဦးထင္ေက်ာ္က  ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၊ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦး အမည္စာရင္းကို မတ္လ ၂၂ ရက္မွာတင္သြင္းျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖြြြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ အျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေရနဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ် ဖဲြ႔စည္းခ့ဲေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝးမွာ  ႏုိ္င္ငံေတာ္ သမၼတအသစ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ ခံရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းအတြင္း ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း (၅,၀၀၀) ေလာက္ စရိတ္သက္သာမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အဲဒီလို ေခြ်တာ ရရွိေငြေတြကို ပညာေရး က်န္းမာေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိိဳးတုိးတက္ေရး က႑ေတြမွာ ပိုမိုသံုးစဲြ သြားမယ္လို႔ သမၼတ အသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

“အခုလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာမွာျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ မလိုအပ္ပဲ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈေတြ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ လစာေငြနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္အသံုးစရိတ္ဟာ အစိုးရ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း သန္းေပါင္း ၅ ေထာင္ခန္႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ၿခိဳးၿခံေခြ်တာၿပီးလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈကို တက္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစပါမွ၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၿခိဳးၿခံေခြ်တာႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လို႕ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ဌာနအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေရ ၁၈ ဦးသာ ထားရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အခ်ဳိ႕ အေနနဲ႕ ပူးတြဲ၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးထဲမွာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန သုံးခု အတြက္ ၃ ဦးမပါဘဲ၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔တာျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသတင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိ္င္သန္း ေၾကညာခ့ဲတဲ့  ၀န္ၾကီး ၁၈ ဦးအမည္ စာရင္းအရ  ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ ၊ ဦးသန္႕ဇင္ေမာင္၊ သူရဦးေအာင္ကုိ ၊ဦးဖုန္း၀င္း၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦး၀င္းခုိင္၊ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ဦးအုနး္ေမာင္၊ေဒါက္တာသန္းျမင္၊ ႏုိင္သက္လြင္၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ၊ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိန္၀င္း ၊ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲေအာင္တုိ႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္က အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန နဲ႕အတူ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုပါ ပူးတြဲတာ၀န္ယူ တာ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕  ဘီဘီစီ သတင္းအရ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မရရွိေအာင္ တားဆီးထားခ်ိန္မွာ၊ အခုလို အစိုးရ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ထဲက  ရာထူးေနရာကို ရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးယူရင္ နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕အတြင္း ပါဝင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ပါတီ ဥကၠဌ တာ၀န္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္ေတြကေန ႏႈတ္ထြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NLD အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ လက္ရွိ ကက္ဘိနက္ဖြဲ႕စည္းပုံအရ မွ်တေကာင္းမြန္တဲ့ အသြင္ကိုေဆာင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးစာရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ NLD ပါတီက ၆ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၂ဦး၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက တစ္ဦးနဲ႔ အသိပညာ ရွင္ အတတ္ပညာရွင္ ၇ ဦး ပါ၀င္တာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ကက္ဘိနက္မွာ အတိုက္အခံပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေနရာမေပးခဲ့တာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ႀကည့္ရင္ NLD အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ေပးထားခဲ့တဲ့ ကတိ က၀တ္နဲ႕ညီတာ ေတြ႕ရတယ္။ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး” မူ၀ါဒကို အေျခခံျပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္း အခမ္းအနားေတြကို ေဒၚလာဘီလ်ံခ်ီ အကုန္ အက်ခံလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အတိုက္အခံနဲ႕ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြအားလုံးကို ယုံၾကည္မႈရေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာ အခြင့္အေရး ထိုက္ထိုက္တန္တန္မေပးခဲ့ပါဘူး။ အဓိက အေတြးအေခၚကေတာ့ တပ္မေတာ္ေက်ာင္းဆင္း မဟုတ္ရင္ မယုံၾကည္ဘူး၊ ေနရာမေပးဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အတိုက္အခံတင္မက (Technocrats) ဆိုတဲ့ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ေတြကိုလည္း ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေနရာ (Decision-making post) မေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရ မွာျဖစ္ ပါတယ္။

ေနာက္ ကက္ဘိနက္မွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနထည့္သြင္းထားတာလည္း ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ လကၡဏာ တစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒေဘာင္ထဲက ေဖါက္မထြက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္ဖို႕ ခက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတိုင္းသာဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေတြရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ အစရွိတာေတြကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးဖို႕ ေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ ဦးေဆာင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီထက္မက တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားကိစၥေျပာတဲ့အခါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကလည္း တတြဲထဲ ပါလာပါတယ္။ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္တဲ့ UPWC နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ UNFC တို႔အၾကား တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (NCA) ရရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္ အျပည့္အ၀ မျပီးျပတ္ေသးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔သာ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ပါေသး တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မယ့္ NLD အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပါ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥက NLD အစိုးရအတြက္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာဖို႕မ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ မလြယ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥလို႕ ဆိုေပမယ့္ သယံဇာတကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးနဲ႕ဘိန္းကုန္ကူးမႈကိစၥ ေျမယာသိမ္းယူမႈနဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကိစၥ ေတြကလည္း တႏြယ္ငင္ တစင္ပါျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မေအာင္ျမင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ေရေပၚေရေအာက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေလထုအတြင္းနဲ႔ ေျမယာအားလုံးနဲ႕ သယံဇာတအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းျပဌာန္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ (က) ကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ဆုံးရႈံးေနဦးမွာပါပဲ။ ဒါဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျဖရရွိေရးဟာလည္း အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနဆဲပါပဲ။

သို႕ေသာ္လည္း သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ – “မိမိအေနျဖင့္ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွးရႈေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ၿခိဳးၿခံေခြ်တာေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝၿပီး က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း”..စသျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားတာကေတာ့ အားရဖြယ္ေကာင္းျပီး ထူးျခားတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ေျပာဆိုခ်က္အရ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းျပီး မိမိအလုပ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေလးေလးစားစား ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္သူေတြကို ခ်ီးျမွင့္ ေျမွာက္စားမယ့္ အရိပ္လကၡဏာ ေတြ႕ရတယ္။

ေနာက္ အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္လာေရးကို ဦးတည္မယ္ဆိုတာကလည္း အလြန္ အားရစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ မတိုးတက္တဲ့ အဓိကအခ်က္ႀကီးေတြထဲမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ (Corruption & Kleptocracy) ဟာ အဆိုးဆုံးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ သယံဇာတကိစၥ ေျမယာကိစၥ မူးယစ္ ေဆးနဲ႕ဘိန္းကုန္ကူးမႈကိစၥ ေတြအသီးသီးဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ (Corruption & Kleptocracy) မ်ားနဲ႕ ခြဲမရေအာင္ ဆက္စပ္ ယွက္ႏြယ္ေနတာကေတာ့ တိုင္းသိျပည္သိ ကမၻာသိကိစၥလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ အေလးအနက္ေျပာၾကား သြားတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အားတက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ တိုင္းျပည္နဲ႕ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ဆယ္ယူျမွင့္တင္ေရး အတြက္လည္း အလြန္ အေရးပါတဲ့ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕က ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္က NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့စဥ္ ေျပာျပခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အျမင္တခ်ိဳ႕ကလည္း အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ အစိုးရနဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္တဲ့အခ်ိန္ေတာ့ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ စည္း႐ံုးၿပီး လုပ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာမယ္။ ျပည္သူကို အက်ိဳးမျပဳဘဲနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ အရင္ကလိုပဲ အဂတိတရားေတြ ရွိေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေရးယူတာလည္း ပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔က ပထမ စည္း႐ံုုးမယ္။ ေလ့က်င့္ပညာ သင္ၾကားေပးမယ္။ ဒါက Public Service ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒါကေတာ့ ေစတနာသန္႔သန္႔၊ ႐ိုး႐ိုးနဲ႔ အဂတိတရား ကင္းဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္တု႔ိ ေျပာမယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္သြားမွာေပါ့။အေရးႀကီးတာက အေပၚဆံုးက ေပၚလစီေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကမွာေပါ့။”

“တုိင္းျပည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ဘယ္သူနဲ႔မဆို တြဲလုပ္မွာ။ သူက ဘာမိုလို႔၊ ညာမိုလို႔ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔မွာ မရွိဘူး။ အေရးႀကီးတာ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔လုပ္၊ ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ လုပ္။ အဂတိတရား ကင္းကင္းနဲ႔ လုပ္ၾကရေအာင္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လူထုက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ ခံခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဒါဟာ အခြင့္အေရး ပဲေလ။ တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳရတဲ့ဂုဏ္ေလာက္ ျမင့္မားတာ မရွိဘူး။ ဒါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားေနာ္။ ဒါေလးလည္း မွတ္ထားေပးပါ။”

“လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးက က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ Corruption Index က အရမ္းဆိုးတယ္။ အဆိုးဆံုးနီးပါးေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီဟာႀကီးကို က်ေနာ္တုိ႔က ေလွ်ာ့ခ်ေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ Anti-corruption Commission ဆိုတာလည္းပဲ ရွိကို ရွိရမယ္။ မရွိလို႔ မရဘူး။ ရွိၿပီးေတာ့ ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔ အေရးမယူဘဲနဲ႔ သတိေပး႐ံုေလာက္နဲ႔လည္း ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အေရးယူတာေတြ လုပ္ျပၿပီဆုိရင္ေတာ့ နည္းသြားမွာေပါ့။”  အစရွိသျဖင့္ NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က NLD အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အညႊန္းကို ရွင္းျပသြားတာ ေတြ႕ရတယ္။

ဒီ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ သမၼတ အသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ “အဂတိတရားကင္းစင္တဲ့ လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး” ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႕ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္အသစ္ တည္ေဆာက္ဖို႕ ေျခလွမ္းစတင္ေနပါ ျပီ။ NLD အစိုးရသစ္က ေစတနာသန္႔သန္႔ ႐ိုး႐ိုးေျဖာင့္ေျဖာင့္ အဂတိတရား ကင္းကင္းရွင္းရွင္းနဲ႕ ႏိုင္ငံနဲ႕ျပည္သူတို႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါျပီ။ ဒီလို  အလားအလာေကာင္းေတြကို ျမင္ေနရျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႕ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္အားတက္မိေၾကာင္းပါ။။။။။။

ဒီလိႈင္းစာေစာင္ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁၃) – ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၈ ရက္၊ မွာ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး။

Photo credit : Reuters


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts