ရသေဆာင္းပါးစုံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၆

“ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္ လက္ေရတျပင္တည္း ေဒါင္းလန္းၾကီးရဲ့အလယ္”

ဟူေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာဓေလ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ငယ္စဥ္ကထဲကနားထဲစြဲခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ႏွီးေဒါင္းလန္းႏွင့္ဝိုင္းဖြဲ႕ ၍စားေသာက္ၾကေသာ ျမန္မာမိသားစုမ်ားကို ျမန္မာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ က်ေနာ္ မၾကံဳေတြ႕ခဲ့ မျမင္ဘူးခဲ့ပါ။ သုိ႔ေပမ့ဲ တရံေရာအခါက မုန္းစီး နားလယ္ေဒသ မုန္းေပၚေလးကြင္း အေပၚရွိဆိုက္ေခါင္ဟုေခၚေသာ ပေလာင္ရြာၾကီးတြင္ ပေလာင္ မိသားစုသားအမိ သားအဖ ေလးေယာက္ ႏွီးေဒါင္းလန္းတစ္ခုတြင္ထမင္း ဟင္းမ်ားထည့္၍ ဝိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္ေနၾက သည္ကို တအ့ံတၾသ ေငးေမာရင္းလက္ေတြ႕ ၾကံဳခ့ဲဘူးပါသည္။

(က) တအန္း
ျမန္မာမ်ားက တ႐ုတ္ဟုေခၚေသာ တ႐ုတ္မ်ားက သူတုိ႔ဘာသာစကားျဖင့္ ဟန္လူမ်ဳိးဟုေခၚပါသည္။ ျမန္မာတုိ႔က ရွမ္း ဟုေခၚေသာ ရွမ္းမ်ားက သူတုိ႔ဘာသာစကားျဖင့္ တိုင္း လူမ်ဳိးဟုေခၚပါသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာတုိ႔က ပေလာင္ဟုေခၚေသာ ပေလာင္မ်ားက သူတုိ႔ဘာသာစကားျဖင့္ တအန္းလူမ်ဳိးဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာသံျဖင့္ အန္းဟူေသာအသံထြက္မွာ မတိက်ပါ။ တကယ္ေတာ့ အန္းႏွင့္ ေအာင္းၾကားထဲကအသံျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တအာင္းဟူ၍ လည္းေရးၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာဗ်ည္းသရအတြဲအရ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္ တအန္းဟူ၍ ေရးသားေဖၚျပသြားပါမည္။

(ခ) ပေလာင္တုိ႔ဌာေန
ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတုိ႔ အဓိကစုစည္းေနထိုင္ရာေဒသမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္းျဖစ္သည္ ေတာင္ဘက္တြင္ မိုးမိတ္ မိုးကုတ္ ေက်ာက္မဲ သီေပါ နယ္အစပ္ အေရွ့ဘက္တြင္ လား႐ႈိး မိုင္းရယ္ သိႏီၷ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကြတ္ခိုင္ မူစယ္ နန္႔ဖတ္ကာ အေနာက္ဖက္တြင္ ေရႊလီျမစ္အၾကားရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ပေလာင္အမ်ားစု စုစည္းေနထိုင္ၾကပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ လား႐ႈိး မူစယ္ကားလမ္းႏွင့္တ႐ုတ္နယ္စပ္ၾကားအျပင္ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္လည္း ပေလာင္မ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔ ျပင္ မိုင္းလုံ မိုင္း႐ွဴး မိုင္းကိုင္ ကေလာ ရပ္ေစာက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ထိုင္ၾကသည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားစု စုစည္းေနထိုင္ၾကသည္မွာ နမ္ဆန္ မန္တုန္ နမ့္ခမ္း မူစယ္ ကြတ္ခိုင္ တာမိုးညဲ လား႐ႈိး သီေပါ နမၼတူ ေက်ာက္မဲ မိုးကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

နမ့္ဆန္သည္ကား ပေလာင္တုိ႔အတြက္ အခ်က္အျခာ ၿမိဳ႕ ျဖစ္၏။ ယခင္အခါကထဲ ပေလာင္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား ေဟာ္နန္းစိုက္ရံုးစိုက္ရာျဖစ္သလို ယခု ၂၀၀၈ ေျခဥအရ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕နယ္ရံုးစိုက္သည္။ နမ့္ဆန္ႏွင့္ မန္တုန္တုိ႔ကို ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နမ့္ခမ္း မူစယ္ ကြတ္ခိုင္ လား႐ႈိး  သီေပါ ေက်ာက္မဲ မိုးမိတ္မိုးကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားရြာမ်ား တဆက္စပ္ထဲတည္ရွိေနသည္။

(ဂ) ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား
ဝ ျဖစ္ေစ ရွမ္းျဖစ္ေစ ကခ်င္ျဖစ္ေစ ပေလာင္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတိုင္းတြင္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ ေတာင္တန္းေဒသအတြင္း လမ္းပမ္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားၾကား ကူးလူးဆက္ဆံရန္ ေရွးအခ်ိန္ ခါက ခက္ခဲသည္ျဖစ္ရာ မ်ဳိးႏြယ္စုအလိုက္ ဘာသာစကား ေလယူေလသိမ္း အနဲငယ္ကြဲျပားမႈရွိသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ တိုင္းလုံ တိုင္းေမာဝ္ တိုင္းေလတိုင္းခုန္ တိုင္းဝမ္ စသျဖင့္ မ်ဳိးနြယ္စုမ်ားကြဲျပားသကဲ့သုိ႔ တအန္း
ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားတြင္လည္း ကတူရ္ ကြမ္ဟယ္ ေတာင္မ ႐ူမိုင္း ႐ူစိင္ ႐ူေကာ ႐ူဂြါ ႐ူခူ ႐ူပိုး ႐ူေမာဂ္ ႐ူေလာင္ ႐ူလ်ဲင္ ႐ူေနာ့ ႐ူဗ်န္င္ ငြန္ေရာက္ မန္နိန္ စသျဖင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာရွိသည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ဘာသာစကား အနဲငယ္ကြဲျပားေသာ္လည္း ဆက္ဆံေျပာဆိုမရေလာက္သည္အထိေတာ့ မကြဲျပားေခ်။ ယေန႔ေခတ္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားလာေလ ဘုံတူညီေသာ ဘာ သာစကားထြက္လာသလို ပေလာင္စာကိုလည္း အသုံးျပဳလာႏိုင္ျပီဟုဆိုသည္။

မည္သုိ႔ပင္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကြဲျပားသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္းပေလာင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမွာ တပုံစံထဲျဖစ္ျပီး ပ ေလာင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ မ်ဳိးႏြယ္စုအလိုက္ အနဲငယ္ကြဲျပားၾကသည္။ ဟာသေႏွာ၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္ အျခားလူမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ဖက္ရွင္အျမင္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပ မည္။

(ဃ) လူဦးေရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
တိက်ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားမေတြ႕ရွိပါ။ ၂၀၁၄ ကေကာက္ခံခ့ဲေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမွာလည္း ယခုတိုင္မထုတ္ျပန္ေသး ပါ။ လဝကဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီ ယခုရက္ပိုင္းေျပာၾကားခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ဳိးမကဘဲ ၃ ဆေလာက္ပိုမ်ား သည္ဟုဆိုေနေပရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို ထပ္မံခြဲျခားေဖၚျပသည့္ စာရင္းဇယားတစ္ခု ထြက္လာ ဘြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတုိ႔က ပေလာင္မ်ဳိးစုဝင္အားလုံး လူဦးေရ ၅ သိန္း မွ ၇ သိန္းထိရွိနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ ေျပာဆိုၾကပါသည္။

နမ့္ဆန္ မန္တုန္ တဝိုက္ရွိ ပေလာင္မ်ား၏ အဓိကစီးပြားေရးမွာ လဘက္ ျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ားရွိ ပေလာင္မ်ား၏အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွာ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာပါးစပ္ရာဇဝင္တခုအရ အေလာင္းစည္သူမင္း တိုင္းခန္းလွည့္လည္စဥ္က ပေလာင္လူမ်ဳိးတုိ႔စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္ လဘက္မ်ဳိးေစ့ကို ေပးသနားခ့ဲသည္ဟုဆို၏။ လက္ေတြ႕က်က်ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္ရလွ်င္ ေျမျပန္႔တြင္ မျဖစ္ထြန္းေသာ အပင္မ်ဳိးကို ေျမျပန္႔ဘုရင္တစ္ေယာက္က မည္ကဲ့သုိ႔ရွာေပးမည္နည္း။ ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရာ မရွိေခ်။ ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရာ ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ လဘက္စိုက္ပ်ိဳးေရး ပ်ံ႕ႏွံေရာက္ရွိလာသည္ဆိုက ယုတၲိတန္ေပဦးမည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ပေလာင္ေက်းရြာမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာေတာင္ထိပ္မ်ားတြင္ရွိၾကျပီး ယင္းေတာင္ကိုအေျချပဳ၍ လဘက္ ခင္းမ်ား ေတာင္ယာမ်ားစိုက္ပ်ိဳး၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္။ နမ့္ခမ္းအနီးေပၚလာလိုက္ေသးေသာ ျပင္လုံရတနာ ေျမဆိုသည္မွာ ေရႊလီျမစ္ေဘး ေတာင္ထိပ္တြင္ရွိေသာ ျပင္လုံ ပေလာင္ေက်းရြာအနီး၌ ျဖစ္သည္။ ေခတၲသာတူးေဖၚနိုင္ခ့ဲျပီး ေဒသခံ ပေလာင္တုိ႔ မည္သည့္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမွ မရလိုက္ၾကပါ။

ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမင့္မားေတာင္ထိပ္ရွိ ပေလာင္ရြာၾကီးမ်ားတြင္ ဟီးေန ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းၾကီးမ်ားကိုေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းၾကသည္။ မိမိအိမ္သုိ႔လာေရာက္သည့္ဧည့္သည္မ်ားအား ေဖၚေရြ ျပဴငွာစြာျဖင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ႁပြန္တတ္ၾကသည္။

သုိ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ရိုသားျဖဴစင္ေသာ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းေသာ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား တုိ႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဘဝကို ႐ုန္းကန္ျဖတ္သန္းေနၾကေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔နယ္ေျမကား လက္ရွိကာလတြင္ မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ေသး။ စစ္မီးေတာက္ေလာင္လွ်က္ရွိေနေပသည္။

(င) စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ
တအန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီကို ၁၉၇၃ မွ ယေန႔အထိ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး စာေပႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားရွိရာၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ဟုဆို၏။ တအန္း လူမ်ဳိးတို႔၏ ဘုံစာအျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ တအန္းစာေပကို မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပဳစုနိုင္ခ့ဲျပီးအသုံးျပဳခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ျပီဟုဆိုပါသည္။
တအန္းစာေပတြင္ ဗ်ည္း ၃၄ လုံးရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ တအန္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

(စ) နမ့္ဆန္ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား
အစဥ္အလာအရ ပေလာင္ေဒသ ပေလာင္လူမ်ဳိးတုိ႔ကို နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြား သီေပါ ေစာ္ဘြား သိႏၷီေစာ္ဘြားတုိ႔၏ အလယ္၌ နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏နယ္ရွိသည္။ ျမန္မာဘုရင္လက္ထက္မွာေရာ အဂၤ လိပ္ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလမွာေရာ နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အျခားရွမ္းျပည္ေစာဘြားမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ အသိမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံခ့ဲၾကသည္။

နမ္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား၏ လက္ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕စားပူကန္ေခၚ ဒိုင္နယ္မွဴး ပူက်ယ္ေခၚ ရြာသူၾကီးမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကသည္။ နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏ ပိုင္နက္တြင္နမၼတူေဘာ္တြင္းလည္းပါသည္ျဖစ္ရာ ေဘာ္တြင္းကုမၸဏီမွေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားအား အခြန္ဆက္သရသည္ဟုဆိုပါသည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရအျပီး ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ခ်ိန္ေနာက္ဆုံး နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားမွာ ၁၆ ဦးေျမာက္ေစာ္ ဘြားျဖစ္သူ စဝ္ခြန္ပန္းစိန္ျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္ တရားခံမေပၚနိုင္ေသးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိမ္းလဲကန္သာ ၅ ေလာင္းျပိဳင္ လူ သတ္လုယက္မႈတြင္ ပါဝင္သြားသူမ်ားမွာ စဝ္ခြန္ပန္းစိန္၏သားလင္မယားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တအန္း ပေလာင္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေစာ္ဘြားျဖစ္သူခြန္ပန္းစိန္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈအား တဖက္တလမ္းမွ အားျဖည့္ေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏ ေဟာ္နန္းမွာ ယေန႔တိုင္ရွိေနေသးျပီး နမ့္ဆန္ေဒသ ဦးစီးရံုးျပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။ တ ကယ္ေတာ့ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားေဟာ္နန္းဆိုသည္မွာ တအန္းပေလာင္အတြက္ သာမန္အေဆာက္အဦးတစ္လုံး မဟုတ္ ေပ။ တအန္းပေလာင္တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာကို ေဖၚျပေသာအေဆာက္အဦးျဖစ္၍ ထိမ္းသိမ္းသင့္ေပသည္။ နဝတ တက္ခါစကလည္း က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားေဟာ္နန္းကိုဖ်က္၍ ယခုေတာ့ ဟိုတယ္ေဆာက္လိုက္သည္ဟုၾကားရသည္။ ဤလုပ္ ရပ္သည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရင္ထဲသုိ႔ ဆူးတစ္ေခ်ာင္း စူးဝင္ေစခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ မႏၲေလးနန္ေတာ္ေဟာင္းကိုျဖိဳ ခ်ျပီး ဟိုတယ္ေဆာက္မည္ဆိုက ျမန္မာတုိ႔ခံနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မႏၲေလးနန္းေတာ္ ၿမိဳ႕ရိုးၾကီးသည္ ျမန္မာတုိ႔၏ အမ်ဳိးသား ေရးလကၡဏာကို ေဖၚျပသည္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ေဟာ္နန္းမ်ားသည္လည္း သူတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာကိုေဖၚျပေနသည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာ သတိျပဳၾကရန္လိုအပ္သည္။

(ဆ) ၿမိဳ႕ေပၚ ပေလာင္နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ပထမဆုံး ပေလာင္နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ၁၉၄၆ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲျပီး ပါလိီမန္ ဒီမိုကေရစီ တေခတ္လုံး လႈပ္ရွားခ့ဲေသာ္ လည္း ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ဖ်က္သိမ္း ခံလိုက္ရသည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းျပီးေနာက္ပိုင္း ပေလာင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲရာ နမ့္ဆန္နွင့္ ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ အနိုင္ရရွိခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္အား စစ္အစိုးရက အသိမွတ္ မျပဳရံုမက ပါတီလည္း ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္နက္စြန္႔ခ့ဲသူ ယခင္ PSLO/PSLA ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ဖြဲ႕ထားသည့္ TNP ေခၚ တအန္း အမ်ဳိးသားပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲရာ အမတ္ေနရာ ၆ ေနရာ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ နမ့္ဆန္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသဦးစီးအၾကီးအကဲမွာ TNP မွ ဦးေမာင္ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁)
  1. ရွမ္းေတြရဲ႕ ေဟာ္နန္းအဖ်က္ခံခဲ႕ရသလို ျမန္မာေတြရဲ႕ ျမိဳ႕ရိုးလည္း ကတၱရာလမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္သြားခဲ႕တာပဲ။
    ဒီလိုမ်ိဳးေရးျပီး ရွမ္းနဲ႕ျမန္မာကို ရန္တိုက္ေပးတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။
    ေျပာေၾကးဆို သူတို႕ေဟာ္နန္းကမွ အုတ္အခ်ပ္လိုက္က်န္ဦးမယ္။ကြ်န္မတို႕ျမိဳ႕ရိုးက ေၾကေနျပီရွင့္။ေၾကေနျပီ။

Comments are closed.