ဗိုလ္ထက္မင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာနည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – (၇)

2014 file photo – Meeting Burmese & Indonesia Generals

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာနည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – (၇)
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆


အင္ဒိုနီးရွားကဏၰ
၆၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားေလရာ တခ်ိဳ႕ဖက္ဒရယ္္ဒီမိုကေရစီမူအရ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းျပီး ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြန္အက်ြံေပးလိုက္ရင္ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြက လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တပ္၊ လူထုရွိျပီမို႔ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပယံုနဲ႕ တဖက္သတ္ ခြဲထြက္သြားမွာကို တပ္မေတာ္က စိုးရိမ္ပုံ ရပါတယ္။ အလားတူ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အလႊဲသံုးစားလုပ္ကာ ဗဟိုအစိုးရမသိလိုက္ဘဲ ျပည္ပနဲ႕တရားမဝင္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္မွူေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ဆံုးရွံူးသြားနိုင္သလို သမိုင္းေၾကာင္းျပန္လွန္ကာ လက္စားေခ်ခံရမွာလည္း စိတ္ပူတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ခံရန္မလိုဘဲ တပ္က၂၅% အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပါဝင္ထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားရင္ ျပန္ၿပီး တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းရမွာမို႕ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွူကဏၰ မွာ အျမဲတမ္း ထည့္ထားပါတယ္။ အရပ္သားႏွင့္ ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို  ေလ့လာျပီး ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ မတူတာက အျမဲတမ္းမဟုတ္ဘဲ အင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္က ယူနီေဖာင္းဝတ္ေတြနဲ႔ ပါလီမန္မွာ ထုိင္ခဲ့ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခုမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့လာကာ ေနာက္ဆံုး စစ္တန္းလ်ားေတာင္ ျပန္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။

၆၇။ အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိ (ျငိမ္း) မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမစမွီ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ အေျခအေန အက်ြမ္းတဝင္ ျဖစ္ေစဖို႕ ေဆာင္းပါးရွင္အာကာရဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားသတင္းေထာက္ေဟာင္း ၾသဂတ္ဆူဟာနာက အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ပံု ေရးသားေဖၚျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဦးစြာေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ဆုိရင္ သမၼတရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ မင္းပြဲစုိးပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရံုေလာက္ပဲ ရွိခဲ့တယ္။ တုိင္းျပည္ကို တကယ္တမ္း ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ သူက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ပါလီမန္က ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ ပထမဆံုး သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့ ဆူကာႏုိက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အေပၚ ဆန္႔က်င္တဲ့ လူထုသေဘာထား ဆႏၵကုိ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အမိန္႔ ဒီကရီ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ျပင္ဆင္မႈအမ်ားအျပားထဲမွာ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဆူကာႏုိကဘဲ သူ႔ဘဝ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားခဲ့တယ္။

၆၈။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတုိ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေနဟာ ပံုမွန္ျပန္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခဲ့ျပီး သမၼတ ဆူဟာတုိရဲ႕ လက္ကိုင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ျဖစ္တဲ့ ဂုိလ္ကာပါတီအျပင္ အျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္း ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ဂိုလ္ကာပါတီကိုဘဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကရတယ္။ ဆူဟာတုိက သူ႔မွာ သူ႔ၾသဇာနာခံရတဲ့ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ရွိတယ္ဆုိတာကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။ လူထုဆူပူ အံုၾကြမႈေတြ ျဖစ္လုိ႔ ဆူဟာတုိ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတရဲ႕ အခန္းက႑လည္း ေလွ်ာ့ခ်တာ ခံခဲ့ရတယ္။ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈဟာ က်ဥ္းေျမာင္းသြားျပန္တယ္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသမၼတဟာ တန္ခုိးႀကီးထြားသူ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမ်ားႀကိဳက္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္တယ္။ ဥပမာ ျပရမယ္ဆုိရင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး သမၼတကို သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ သမၼတကို မဲဆႏၵရွင္ေတြက တုိက္ရိုက္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိခိုက္ေစခဲ့တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ဦးေရႊမန္းက ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္မွူေၾကာင့္ သမၼတနဲ႕တပ္က တန္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၆၉။ အာဏာခဲြေဝမႈ အစီအမံဟာ လိုအပ္ေပမဲ့ ပါတီစံုက လူေတြ စုေဝးေနတဲ့ ပါလီမန္ဟာ တစ္ခ်ိန္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ သူ႔ရဲ႕ အာဏာပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပထားတယ္။ ယခင္သမၼတေဟာင္း အဗၺဒူရာမန္ဝါဟစ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ဝီမာက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ငါးႏွစ္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ပဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ပါလီမန္ရဲ႕ အယံုအၾကည္မရွိအဆုိနဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ သမၼတ ဝါဟစ္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကို ဥပမာ ျပခဲ့တယ္။ သမၼတအေပၚ အယံုအၾကည္မရွိ အဆုိ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံအေၾကာင္းအရာကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ပါလီမန္ ဥကၠ႒ ေအမီယံရုိင္းစ္က “တျခား ဘာအေၾကာင္းမွမရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ ပါလီမန္က သမၼတထက္ ၾသဇာအာဏာ ပိုႀကီးလို႔ပဲ” လုိ႔ တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတကို ဖယ္ရွားႏုိင္တဲ့ ပါလီမန္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုၿပီး ခက္ခဲေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ တင္းၾကပ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲသမၼတရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ပါလီမန္က သူနဲ႔ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသလဲ ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ အလြန္ပဲ တည္မွီလ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္။

၇၀။ အင္ဒိုနီးရွားဟာ ဒီမိုကေရစီစတင္တာနဲ႔ အေရွ႕တီေမာက ခြဲထြက္သြားတာ ၾကံဳခဲ့ျပီး၊ အာေခ်းျပည္နယ္က ႏုိင္ငံ ခြဲထြက္ေတာ့မလို ထပ္ျဖစ္လို႔ အခ်ိန္္မွီ ထိန္းထားလိုက္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္အရာရွိ (ၿငိမ္း) မ်ားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား တပ္မေတာ္မွ(အၿငိမ္းစား) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို ေကာက္ႏွူတ္ျပီး ေျပာင္းလဲခ်င္သူမ်ား အတြက္ ေလ့လာနိုင္ဖို႕ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံနဲ႔ ေရေျမသဘာဝ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားရမႈနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရယူပံုအဆံုး၊ နီးစပ္ တူညီတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ႏုိင္ငံ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑၊ ႏိုင္ငံေရးမွ တေျဖးေျဖး ဆုတ္ခြာလာပံု၊ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းေတြကို စိတ္၀င္စားလို႔ ရွင္းျပ ေပးေစလိုေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈအသြင္သ႑ာန္ကို တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အၾကံဥာဏ္လမ္းညႊန္ေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၇၁။ အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းသြားပါတယ္။

“အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို အရင္ ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ဆူကာႏုိကေနျပီးေတာ့ ဆူဟာတိုဆီကုိ အာဏာအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ဆူဟာတိုကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ functions မ်ား အေနနဲ႔ေျပာင္းလဲတာဟာ အေျခအေနမတူဘူး”လို႕ေျပာပါတယ္။ “၁၉၆၇ မွာက်ေတာ့ သမၼတဆူကာႏို လြတ္လပ္ေရးလုပ္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေပါ့၊ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့တပ္ထဲမွာ အင္အားစုတစ္ခု ရွိေသးတယ္ဆိုတာကို ဒီဆန္႔က်င္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုက သိထားတယ္။ အဲလုိ ရိွေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆူကာႏုိ မျပဳတ္ခင္ကတည္းက တပ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြက အေမရိကန္ကေနၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာထားတဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြက ရိွေနတယ္။ အဲဒီလုိ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္လာတာက ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဆူကာႏုိက ႏုိင္ငံေရးကုိဘဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈေတြ ဒါေတြကိုဘဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ စီးပြားေရးေတြကို လုံး၀ လစ္လ်ဴရႈထားတယ္။ စီးပြားေရးအရ ယိုယြင္းလာတဲ့အခါ တပ္ထဲမွာ ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ စီးပြားေရးအင္အားစုေတြက အင္ဒုိနီးရွားရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ဘယ္လုိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ စီမံခ်က္ေတြကို စတင္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဆူကာႏုိိျပဳတ္သြားလုိ႔ ဆူဟာတုိက ၀င္ယူလုိက္တဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အစုိးရဖြဲ႔ဖုိ႔က သူတုိ႔ဘာပဲေျပာေျပာ ပါလီမန္ဖြဲ႔ဖို႔ ဘာတုိ႔ အကုန္လုံး ဒါေတြက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲလုိမ်ိဳးပဲ စီးပြားေရးအရ ဘယ္လုိ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ ဒါေတြဟာလည္း အဆင္သင့္ ရိွေနတယ္။ ဆုိလုိတာက အားလုံးက အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈက ေခ်ာေခ်ာမြတ္မြတ္နဲ႔ အကုန္လံုး ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္တဲ့ဟာ။ ေသခ်ာျပင္ၿပီးမွ  လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္”။

“၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ့ ဆူဟာတုိက အင္ဒုိနီးရွား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ အင္အားစုအားလံုးရဲ႕ ဘုံရန္သူ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ သူ႔ကုိ ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဆူဟာတို ေနရာကုိ ဘယ္သူ ဆက္ခံမလဲဆုိရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပင္ဆင္ထားတာ မရိွဘူး။ အားလုံးသူ႔ကုိ မႀကိဳက္ၾကတာခ်ည္းဘဲ ရိွတယ္။ သူျပဳတ္သြားရင္ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္မႈကို ၀င္ယူမလဲဆုိတဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး မရိွခဲ့ဘူး။ အဲလုိ အသြင္ ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈ မရိွတဲ့အခါမွာ အကုန္လုံးက တၿပိဳင္နက္လုပ္ၾကရတယ္။ ဥပမာ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိလည္း  အဲက်မွ ထလုပ္ၾကတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲတာလည္းပဲ အဲက်မွ ထလုပ္ၾကတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရိွတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကုိ ဒီမုိကေရစီ အေဆာက္အဦးအတြက္ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း အဲက်မွ စလုပ္ရတယ္။ စစ္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိလည္း အဲက်မွ စၿပီးေတာ့ လုပ္ရတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ဖုိ႔ စြမ္းအားျမွင့္တဲ့ ေရခ်ိန္ျမွင့္တင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အဲဒီက်မွ လုပ္ၾကတယ္။ ဆုိလုိတဲ့သေဘာက ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ျပင္ဆင္မႈ မရိွဘဲနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ ျဗဳန္းစားၾကီး ရုန္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ကြာျခားခ်က္ေလးကုိ ေတြ႔ရတယ္။” လို႕ႏွိူင္းယွဥ္ေျပာျပပါတယ္။

၇၂။ ျမန္မာအရာရွိတစ္ဦးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပရာမွာ“ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ စစ္တပ္နဲ႔ျပည္သူက ဟန္ခ်က္ညီဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုက တကယ္ကို  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တာျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဟန္ခ်က္ညီဖုိ႔ ဆုိတဲ့အခါမွာ တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ျပည္သူကအရင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူက အုံၾကြလာၿပီးမွ စစ္တပ္က ရပ္တာမ်ိဳးရိွတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္က သီးျခားေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခုျဖစ္ လာၿပီးမွ ျပည္သူက တျပိဳင္ထဲ လုိက္ၿပီးေတာ့ ရပ္တာမ်ိဳးရိွတယ္။ အဲဒီအေျခအေန ႏွစ္ခုအျပင္ အျခားအေျခအေန ျဖစ္စဥ္ေတြရွိရင္ လမ္းညႊန္ေပးပါ။”

အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ေျပာၾကားရာမွာ“ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံက အေျခအေန မတူဘူးေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးေရာဂါ အကုန္လုံးကုႏုိင္တဲ့ ေဆးမရိွဘူး။ ေဖၚျမဴလာ မရိွဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေယဘူယ်ေဆာင္တဲ့  ေကာက္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ ဆြဲလုိ႔ရပါတယ္။ ေယဘူယ်ဆန္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြမွာ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အတုိက္အခံအင္အားစုရဲ႕ အားေကာင္းဖုိ႔ အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔က ဘာလို႔အေရးၾကီးလဲဆိုရင္ အာဏာရွင္ေတြ ျပဳတ္က်တာ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတာေတြဟာ အျပင္က လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အျပင္ကေနက ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရိွတယ္။ အျပင္ဆုိတာက ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္ေတြကဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုတုိ႔လုိျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါက အစုိးရတစ္ရပ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ တိုက္ရိုက္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဘူး။ အေရွ႕တီေမာကိစၥမွာ ဆုိလုိ႔ရိွရင္ ဟုိေဆးရားမို႔စ္က ႏိုင္ငံတကာမွာ အမ်ားႀကီး လုပ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈေတြရေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္တယ္ ဆုိေပမယ့္လုိ႔ အေရွ႕တီေမာ အေျပာင္းအလဲမွာ အဓိကက ဇာနားနား ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အတြင္းကေန ဖိအားကုိ ရေအာင္လုပ္သြားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာဘက္က အျပင္ဘက္ဖိအားအေနနဲ႔ကေတာ့ အေထာက္အပံ့သေဘာမ်ိဳး ရိွပါတယ္။”လို႕ေျပာျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ခ်ထားတဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းကိုေသာက္ လိုက္ရင္း ေခတၱ စဥ္းစားေနဟန္တူကာ ေနာက္ ဆက္ေျပာပါတယ္။

“အတြင္းက ဖိအားဆုိတာမွာ Hard Power နဲ႔ Soft Power ဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။ Hard Power ဆုိတာကေတာ့ တကယ့္ကုိ ဖိအားျပင္းေပးႏုိင္တဲ့ အင္အားစုေတြေပါ့။ အဲဒါက တပ္မေတာ္ပါ၀င္တဲ့ အင္အားစု၊ ေနာက္တစ္ခုက ဆန္႔က်င္ဘက္ သူပုန္အင္အားစုေတြေပါ့၊ ေနာက္တစ္ခုက အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရေတြအေပၚ ဖိအားေပးနုိင္တဲ့ စြမ္းအားေတြေပါ့။ hard power သုံးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႀကိဳၿပီးေတာ့ မွန္းထားရမွာက ထိခုိက္  အက်အဆုံး ေတြရိွတယ္။ ေသြးထြက္သံယိုရင္း ရမယ္။ ေထာင္လည္းက်မယ္၊ တပ္တြင္းက ပုန္ကန္ျပီးဘဲလုပ္လုပ္၊ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔ တုိက္တုိက္ အက်အဆုံး ရိွကိုရိွမယ္၊ အက်အဆုံးအတြက္ ခံႏုိင္ရည္ ရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈလုပ္တဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ အက်အဆုံး ရိွမွာဘဲ၊ ပစ္မွာဘဲ။ ပစ္တဲ့အခါမွာ  အက်အဆုံး ဘယ္ေလာက္ခံႏုိင္မႈနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ေတာင့္ခံႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ hard power ရဲ႕ဖိအားေပးမႈ ခံႏုိင္ရည္အား အေျခအေနေပၚမူတည္တာေပါ့။ Soft Power ဆုိတာကေတာ့ အာဏာရွင္ရဲ႕အ၀န္းအ၀ိုင္း အနီးအနားရိွတဲ့ သူ႔ကုိေထာက္ခံတဲ့ သူေတြကုိ တေျဖးေျဖး ၾကားေန၊ ၾကားေနကေန ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္လာေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းနာေတြေပါ့။ ဆုိလုိတာက သူတုိ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြ ရုပ္သိမ္းေစရမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ စီနီယာအရာရိွ ထြက္သြားေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိ က်ားကန္ေပးေနတဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ေထာက္ခံမႈ ရုပ္သိမ္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ Soft Power လုပ္တာကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ေရရွည္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ Hard Power လုပ္တဲ့ဟာက်ေတာ့ ျမန္တယ္။ အေျပာင္းအလဲကုိ ဖိအားသုံးၿပီးေတာ့ တြန္းေပးတယ္။ ျမန္တယ္။ ျမန္ေသာ္လည္းပဲ ခုနေျပာတဲ့ အက်အဆုံး ျဖစ္မွာေတြကို ခံႏုိင္ရည္ရိွေအာင္ေတာ့ ျပင္ဆင္မႈ  ရိွဖုိ႔လုိတာေပါ့။ ႏွစ္ခုလံုးသံုးျပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္” လို႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

၇၃။ အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဘယ္လို အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္သြားသင့္တယ္၊ Hard Power နဲ႔ Soft Power ေတြကို ဘယ္လိုသံုးသင့္တယ္၊ စစ္တပ္ကို ဘယ္လို ဆြဲေဆာင္စည္းရံုး ပညာေပး ေဆြးေႏြးရမယ္ ဆိုတာေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

“အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိတဲ့ စကားလုံးကို ေျပာေနၾကေပမယ့္လုိ႔ အမ်ားစုက တကယ္တမ္းေတာ့ နားလည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိတာက လက္စားေခ်ဖုိ႔ လုံး၀ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္အုပ္စုကေန တစ္အုပ္စုကုိ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ယူတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္သူကမွားလဲ ဘယ္သူကမွန္လဲဆိုတာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့  ေကာက္ခ်က္ခ် ဆြဲယူတာလဲ မရိွဘူး။ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာလဲပဲ ခုနေျပာသလုိ မင္းမွားတယ္။  မင္းမဟုတ္တာေတြ လုပ္တယ္။ မင္းကုိ အေရးယူရမယ္။ မင္းအျပစ္ဒဏ္ခံရမယ္ဆုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိဆုိေတာ့ ဒီအဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ မတရားလုပ္ခံထားရတဲ့ သူတုိ႔ရဲ့ေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိမ်ိဳး ဖိႏွိပ္တဲ့သူ၊ အျပစ္ရိွတဲ့သူ၊ တာ၀န္ရိွတဲ့သူကို အေရးယူဖုိ႔ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးနဲ႔ သြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အဓိက ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ဘယ္သူက မွားလဲ။ ဘယ္သူက မွန္လဲဆုိတာေတြကုိ အျပစ္ရိွသူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔လုပ္ေနတယ္ဆုိတာထက္ သမုိင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေမွာင္ေခတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနတဲ့ ကာလမတုိင္မီက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပုံမွန္အေျခအေန ျပန္သြားဖုိ႔လိုတယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳးစားခဲ့တာဘဲ။ အဓိကကေတာ့ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အေျခခံေပၚမွာ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒါေတြကေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြမျဖစ္ခင္မွာ ငါတုိ႔ရဲ႕ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိျပန္သြားမလဲဆုိတာ စဥ္းစားတဲ့လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။ ရင္ၾကားေစ့ေရး စဥ္းစားတဲ့အခါက်ေတာ့ ခုနေျပာသလုိ ႏွစ္ဖက္စလံုး အေပးအယူ လုပ္ရတယ္။ လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလဲဘဲ ေတာင္အာဖရိကနဲ႕လက္တင္အေမရိကရဲ႕ ဥပမာေတြရိွတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာကေတာ့ အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္တဲ့သူက နယ္ဆင္မယ္ဒဲလား ျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာရိွတယ္။ သူ႔မွာ စစ္တပ္ မရိွေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာေတြ ရိွတယ္။ သူကုိယ္တုိင္လဲပဲ အဖိႏိွပ္ခံရတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူး။ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ သူကုိယ္တုိင္ကုိက သင့္ျမတ္ေရးကိစၥကုိ ခြင့္လႊတ္ေရး၊ ေၾကလည္ေရး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပစ္ပုံခ်တာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ သြားတယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ဦးေဆာင္လုပ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္မႈက ႀကီးမားတာေပါ့။” ေျပာသြားပါတယ္။

၇၄။ အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေျပာခဲ့တာကို စာေရးသူအေနနဲ႕ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္စပ္ ေတြးမိလိုက္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အႏွစ္၂၀ခန္႕အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားဆံုးတဲ့အထိ စြန္႔လႊတ္ေနေပးသလို ဒီပဲယင္းကိစၥနဲ႕အာဏာရွင္ေတြကို ခြင့္လႊတ္တယ္၊ လက္စားမေခ်ဖူး ေျပာလုိက္တဲ့အရွိန္၊ နိုင္ရင္ေတာင္ အနိုင္နဲ႕မပိုင္းဘဲ တိုင္းရင္းသားေတြ အပါအဝင္ လက္တြဲမယ္၊ အာဏာလက္မဲ့သူကိုပါ အရႈံးကို ေလးစားမယ္လို႕ေျပာလိုက္တာဟာ လူထုရဲ႕ကရုဏာသက္မႈ၊ သူမရဲ႕ရင့္က်က္မႈ သေဘာထားၾကီးမႈေတြဟာ သာမန္လူရဖို႕မလြယ္တဲံ့ အင္မတန္မွ ျပင္းတဲ့စြမ္းအားတခုရရွိသြားကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေျပာတဲ့ သက္ေရာက္မႈ ၾကီးမားသြားျပီး အထြဋ္အထိပ္ တက္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶတရားေတာ္အရ ခြင့္လႊတ္ သည္းခံ၊ ေမတၱာထားတဲ့ လက္နက္ေတြဟာ ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုးျဖစ္လို႕သာမန္လူမလုပ္နိုင္တာကို တစိုက္မတ္မတ္ က်င့္သံုးခဲ့တဲံ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မေလးစားဘဲ မေနနိုင္ေအာင္ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက အာဏာရွိတဲ့သူဘက္က အသာစီးယူျပီး ရင္ၾကားေစ့ေရး စတင္လုပ္နိုင္ပံုေတြရွိေသးေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။

၇၅။ “ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အာဏာရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေပါ့။ အာဏာရိွတဲ့သူေတြက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အာဏာရိွတဲ့သူေတြ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က ဒီအေျခအေန ဒီအခ်ိန္အခါကုိက ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိၿပီ။ ဆုိလုိတာက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အင္အား ခ်ိန္ခြင္ညွာေတြက ေျပာင္းလဲစ ျပဳလာျပီ။ ပထမပုိင္းမွာ အာဏာရွိတဲ့သူေတြကဘဲ အထက္စီးက ရေနရာကေန တေျဖးေျဖးနဲ႔ဲ သူတုိ႔အာဏာေတြက ပြန္းပဲ့လာတယ္။ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာေတြ တေျဖးေျဖး သူတုိ႔ဘက္မွာ မရိွေတာ့ဘူး ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ကေနၿပီးေတာ့ ဦးစီးၿပီးေတာ့သြားတဲ့ သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းဆုိတာလည္း ရိွမွာေပါ့။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိတာက soft power/ hard power ေတြနဲ႔ အာဏာရိွတဲ့သူေတြကိုသြားျပီး ဖိေပးလုိ႔ သူတို႔က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္တာလဲ ရိွတာေပါ့။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီးေတာ့မွ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ်ွာေတြကို ေျပာင္းလဲသြားၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္သြားတာလဲရိွတယ္။ ဘယ္ကေနစလုိ႔ ဘယ္ဟာက ျဖစ္သြားလဲ ဆုိတာကေတာ့ ေလ့လာမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရမယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကေန စျပီးေတာ့မွ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတာလား၊
ဒါမွမဟုတ္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ soft power/ hard power သုံးၿပီးေတာ့အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း သြားၾကတာလား။ ဒါကေတာ့ ဘာမွ ပုံေသၾကီး အတိအက် မရိွဘူးေပါ့။”

၇၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆြးေႏြးမွူဟာ ျမွင့္ေနတာမို႕ ဒီေနရာမွာလည္း ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းကို လႊင့္ေမ်ွာစဥ္းစားရင္း စာေရးသူတစ္ေယာက္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိကာ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ဦးခင္ညႊန္႔ဟာဦးသန္းေရႊကို လမ္းျပေျမပံုကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းက အလ်ဥ္းသင့္သလို တင္ျပခဲ့ေပမဲ့ ခဏေနပါဦးလို႕ဆိုပါတယ္။ ဒီပဲယင္းကိစၥ လုပ္ခိုင္းလိုက္လို႕ မွားသြားမွန္း သိလိုက္ကတည္းက နိုင္ငံတကာဖိအား ျပင္းထန္လာတာမို႕ ဦးသန္းေရႊတေယာက္ ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲ လက္အျမဲနွိူက္ကာ အၾကံၾကီးၾကံဟန္တူတယ္လို႕စာေရးသူ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ လတ္တေလာ အာဆီယံထိပ္သီးမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဖို႕ရွိေနရာ မ်က္ႏွာပူလို႕ ဦးသန္းေရႊက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဦးခင္ညႊန္႕ကိုလႊဲေပးကာ အေျပာင္အလဲ စ လုပ္သင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးေခါက္ထားလို႕မိႈတက္စျပဳဟန္တူတဲ့ လမ္းျပေျမပံုကို ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးမွာ ဦးခင္ညႊန္႕ရွင္းခိုင္းျခင္းျဖင့္ ဖိအားသက္ေရာက္မွူကို စတင္ေျဖခဲ့ဟန္တူပါတယ္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေစျပီး ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေစရာမွာ ဦးေသာင္းညႊန္႕၊ ဦးသိန္းစိန္တို႕ဟာ ဦးသန္းေရႊက ေဘာင္ကန္႔သတ္္ထားတဲ့အတြင္း ရေအာင္ ဆြဲရကာ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦးေအာင္တိုးခင္မ်ာ ဦးေဏွာက္ေခ်ာက္ရလြန္းလို႕ Beauty saloonဆိုင္မွာ ေခါင္းေျပးေလ်ွာ္ျပီး သမီးေတာ္မ်ားက ႏွိပ္ေပးရသည္အထိ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

၂၀၀၇ခု၊ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာေတာ္လွန္ေရးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေျပာတဲ့ Hard power ျဖစ္သြားသလိုနာဂစ္ မုန္တိုင္းၾကီးဟာလည္း သဘာဝ Hardpower ျဖစ္တာမို႕ ဦးသန္းေရႊတစ္ေယာက္ တက္သုတ္ရိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီစဥ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဦးသိန္းစိန္အား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စတင္လုပ္ခိုင္းတယ္လို႕ယူဆပါတယ္။ စာေရးသူ စဥ္စားေနတံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ေကာ္ဖီေသာက္ျပီးျဖစ္လို႕ဆက္ေျပာလာပါတယ္။

၇၇။ “ဘာပဲေျပာေျပာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္တဲ့အခါမွာ အုပ္စုေတြဟာ ကုိယ့္အင္အားစုေတြကုိ ကိုယ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ပညာေပးဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုတယ္။ ဆုိလုိတဲ့သေဘာက ကိုယ့္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုအတြင္းမွာ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ရတာလဲ အမ်ားစုလက္ခံလာေအာင္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လိုတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာလည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဒီဟာေတာ့ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ေကာင္းတယ္။ ငါတုိ႔လက္မခံလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒီထက္ ပုိဆုိးမယ္ ဆုိတဲ့ဟာကို သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းလဲ ျပန္ျပီးေတာ့ ပညာျပန္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ဘူးဆုိလုိ႔ရိွရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက တခ်က္ရပ္ျပီး စဥ္းစားဟန္တူပါတယ္။ ျပီးမွ ဆက္ေျပာပါတယ္။

၇၈။ “ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ ေမးခြန္းရိွတာက စစ္တပ္ကုိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း လက္ခံၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ကုိ မပိတ္ဆို႔ မတားဆီးေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမွာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ေျပာလုိ႔ရႏိုင္တာကေတာ့ စစ္တပ္ေတြကုိ ဒီကေန႔ကမၻာႀကီး ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနလဲ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ဒါေတြကုိ ပုိၿပီးေတာ့ ယဥ္ပါးလာေအာင္ သူတုိ႔ေလ့လာႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးၿပီးေတာ့ ေလ့လာခ်င္စိတ္ရွိလာႏုိင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္တာဟာ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုျပီး ေရြးခ်ယ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ ပုိေကာင္းတာေပါ့။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အားသုုံးၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ဖယ္ရွားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေန ေရြးမလား။ သုိ႔မဟုတ္ အားသံုးျပီးေတာ့ ဖယ္ရွားတဲ့လမ္းေၾကာင္း မျဖစ္ခင္မွာ ညင္သာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ သြားမွာလား ဆုိတာကုိ ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ ယုံၾကည္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ဒီအတုိင္းဘဲ သြားၾကရမယ္။ ဒါကေတာ့ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္နဲ႔ အေျပာင္းအလဲကို သြားတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။”

၇၉။ စစ္တပ္က အမ်ိဳသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း လက္ခံျပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ မပိတ္ဆို႕မတားဆီးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲေမးခြန္းကို အဲဒီတံုးကတက္ေရာက္လာတဲ့ အရာရွိအားလံုး ဘယ္သူ႕မွ အေျဖထုတ္ နိုင္စြမ္းမရွိတာ စာေရးသူသတိရမိျပိး ယခုသုေတသနေဆာင္းပါးေရးေနမိခ်ိန္က်မွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္သြားနိုင္တာ သတိထားမိလိုက္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူၾကီးမင္းေအာင္လွိူင္ဟာ ကိုးကန္႕ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အထိနာေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကို စိတ္ပူျပီး နိုင္ငံတကာသို႕ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္သြားကာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ အင္အားေတာင့္တင္းေရး ၾကိဳစားေနခ်ိန္မွာ SANCTION ေၾကာင့္ ဝယ္ခ်င္တိုင္း ဝယ္မရျဖစ္ေနတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕လိုအင္ကို ရိပ္မိတဲံ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က Standard  ျဖစ္ေအာင္ ကူညီပ့့ံပိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့ မဲဆြယ္ပြဲမွာ ပစ္လိုက္တဲ့ ျမားခ်က္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူၾကီးရဲ႕ႏွလံုးသားကို တည့္မွန္သြားသလို ထိခ်က္ေကာင္းမြန္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျဗိန္တိန္တပ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနျပီ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပိတ္ဆို႕တားဆီးမဲ့အားကို ေမတၱာေစတနာစြမ္းအားက အလိုလိုေလ်ာ့က်သြားေစပါေတာ့တယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာနည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တိုက္တြန္းခ်က္ – (၇)
  1. အေ၇ွ ့ တီေမာ က အစကတည္းက အင္ဒိုနီး၇ွားပိုင္မဟုတ္ပါ အတင္းဝင္သိမ္းခဲ့ တာ ကေန လြတ္လပ္ေ၇း ယူခဲ့ တာပါ ခြဲထြက္သြားတာမဟုတ္ပါ

Comments are closed.