ရသေဆာင္းပါးစုံ လူမႈရႈခင္း

ဖုိးစီ (႐ုံးေတာ) – ဆုိရွယ္ဂ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ျခင္း

ဖုိးစီ (႐ုံးေတာ) – ဆုိရွယ္ဂ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ျခင္း

(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၆

လူဆုိသည္က အုပ္စုဖြဲ႕ေနထုိင္္တတ္ေသာ သတၱ၀ါဟု က်ေနာ္ထင္သည္။ သတၱေဗဒပညာရွင္ေတြႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္ေတြ မွာေတာ့ တိက်ေသခ်ာေသာ ေကာက္ခ်က္တခ်ဳိ႕ ရွိပါလိမ့္မည္။ က်ေနာ့္ တကုိယ္ေရဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အၾကဳံ အရ ေတာ့ လူဆုိတာ တူရာစုတတ္လြန္းၾကသည္ ထင္မိသည္။ သည္မွာဘက္ေခတတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားက အ ကန္႔သတ္မဲ့၊ နယ္နိမိတ္မရွိ ျပန္႔ႏွံ႔ထြန္းကားလာေလေတာ့ အုုပ္စုဖြဲ႔ေနထုိင္မႈပုံစံက ပုိလုိ႔ပင္ ျဖစ္ထြန္းက်ယ္ျပန္႔လာေသးေတာ့ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ကစ၍ လူမႈဆက္ဆံေရး ေခတ္ေပၚမီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အီးေမးလ္၊ ဘေလာ့ဂ္၊ ဖုိရမ္၊ ေဖ႔စ္ ဘြခ္၊ တြစ္တာ အစရွိသည့္ အင္တာနက္အေျခခံ ၾကားခံနယ္မ်ား က်ေနာ့္ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲသုိ႔ တစတစ ၀င္ေရာက္ေနရာယူခဲ့ၾက သည္ ။ ယေန႔ေခတ္ မုိဘုိင္းဖုန္းယဥ္ေက်းမႈမွာ smart phone ဟုေခၚသည့္ လုိရာသုံးေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား ၿမိဳ႕ေရာေတာအႏွံ႔ ေျခဆန္႔ေနရာယူခ်ိန္မွာေတာ့ လူမႈဘ၀ဆက္ဆံေရးပုံစံမ်ားက တမုဟုတ္ခ်င္း ေျပာင္း လဲကုန္ေတာ့သည္ ။ ဗုိင္ဘာ၊ မက္ဆင္ဂ်ာ၊ we chat၊ whats app ႏွင့္ စကုုိက္ပ္ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆက္သြယ္မႈ ပုံစံတုိ႔က လက္ဖ်စ္တတြက္ မၾတာ၀က္မွ် အခ်ိ္န္ပုုိင္းအတြင္း ကမာၻအႏွံ႔အျပားမွ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္း၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟ အခ်င္းခ်င္း အဆီးအတားမရွိ အျပန္အလွန္ ျမင္ရၾကားၾကရျပီ ။

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ့္ လူမႈဘ၀ေနထုိင္မႈပုံစံ အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ အဓိက အက်ဆုံး အ ေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေန႔စဥ္ဘ၀ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကုိ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားက အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး လႊမ္းမုိးထားေသာေၾကာင့္ပင္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာပင္ တူရာစုဖြဲ႔ထားသည့္ လူမႈဘ၀အုပ္စု (social media groups) အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္း၀င္ ပတ္ သက္လာခဲ့ရပါသည္။

ခရစ္စမတ္မတုိင္မီတစ္ရက္က IT နည္းပညာမ်ားကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္ေသာ ဇနီးသည္အား က်ေနာ့္ဆက္သြယ္ေရး လက္နက္မ်ားျဖစ္သည့္ လက္ပေတာ့ႏွင့္ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကုိ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္သေဘာ စစ္ေဆး ရွင္းထုတ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းမိသည္။ က်ေနာ့္ပစၥည္းမ်ား၊ နက္၀ါ့ခ္မ်ားႏွင့္ တစ္နာရီခန္႔ စစ္ေဆးအလုပ္ရွုပ္ျပီးေနာက္ ဇနီးသည္က  ..

“ဟဲ့  နင္သိရ့ဲလား”

“ဘာလဲ”

“နင့္မွာေလ ဂ႐ုပ္ပ္ ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ဒါေတာင္္ ငါ့အိမ္ကအမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဂ႐ုပ္မွာ နင့္ကုိမထည့္ထားဘူး။ တစ္ရက္ တစ္ရက္ နင္ ဘယ္လုိလုပ္ေနတုန္း”

သူ႔စကားၾကားေတာ့မွ က်ေနာ္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္မိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဂ႐ုပ္မ်ားက ၄၀ ေက်ာ္မွ်ပင္ ရွိခဲ့သည္တဲ့။ က်ေနာ္ အခ်ိန္ေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ား စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ပါသလဲ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာ့ေရြး ေကာက္ပြဲႀကိဳကာလအတြင္းက စိတ္ကူးခံယူခ်က္တူ အေျခခံလားရာ ယုံၾကည္ခ်က္တူသူမ်ား စုဖြဲ႔ရာ၌ တႏြယ္ငင္ရာ တုိင္း တစ္စင္ပါခဲ့ေလသည္ထင့္။ တခ်ဳိ ႔ေတြကေတာ့ က်ေနာ့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ရာ၊ တခ်ဳိ႕က ၀ါသနာတူသူမ်ား စု စည္းရာ၊ အခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ပရဟိတအဖြဲ႔ေတြႏွင့္ က်န္ဂ႐ုပ္ပ္ကေတာ့ တစ္ေနရာစီ ျပန္႔က်ဲေနၾကသည့္ မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ား စကၠန္႔မလပ္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေစရန္ စုဖြဲ႔စီစဥ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုစာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဂ႐ုပ္ပ္မ်ားႏွင့္ က်ေနာ္ ပတ္သက္ခဲ့ရသမွ်၊ ပတ္သက္ေနရသမွ်ကုိ ေျခရာေကာက္ၾကည့္ ထားပါသည္ ။

● လုပ္ငန္းခြင္က ဂ႐ုပ္ပ္မ်ား

ဤအစုက က်ေနာ့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္မ်ားအား ေနရာအယူဆုုံး ဂ႐ုပ္ေတြျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးမႈအလုပ္လည္း ျဖစ္သည္ကုိး။ အလုပ္သဘာ၀အရ အလုပ္ၾကပ္မွအစ အင္ဂ်င္နီယာအလယ္ ထိပ္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ပယ္အထိ ကုမၸဏီမွ smart phone မ်ားကုိ အင္တာနက္ေဒတာ အကန္႔အသတ္မရွိ သုံးစြဲနုိင္သည့္ စီးပြားစီမံ plan ျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးထားပါသည္။ အလုပ္ဂ႐ုပ္ခ်ည္းသက္သက္ ၅ ခု ရွိေလသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အင္ဂ်င္နီယားရင္းပညာသည္တုိ႔ဘ၀က စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမွာ အ ထက္မေရာက္ ေအာက္မေရာက္ ၾကားညပ္လူတန္းစားျဖစ္ေလရာ အလုပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ မီဒီယာဂ႐ုပ္မ်ားဖြဲ႔ေလေသာ္ အင္ဂ်င္နီယာ မန္ေနဂ်ာမ်ားက တစ္စု၊ အလုပ္ရွင္သူေ႒းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာမ်ားပါ ပါ၀င္ေသာ ဂ႐ုပ္ပ္ကတစ္စု၊ အလုုပ္ ၾကပ္ အလုပ္ေခါင္းမ်ားပါ ပါ၀င္ေသာ အစုအဖြဲ႔က တစ္စု စသျဖင့္ အလႊာေပါင္းစုံက ဂ႐ုပ္မ်ား၌ ဘုံ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။ သည္အထဲကမွ က်ေနာ္ အႏွစ္လုိဆုံးအုပ္စုက စက္႐ုံခြဲေပါင္းစုံမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား သီးသန္႔ စုဖြဲ႔ထားေသာအုပ္စု ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ပါ။

“ငါ့ဆုိဒ္က Oven ေတာ့ ႂကြသြားၿပီ”

“ဟား ေကာင္းတာေပါ့၊ ညေန ေအာခ်ဒ္႐ုဒ္သြားဖုိ႔ ေစာေစာ ျပန္လုိ႔ရျပီ” ဟူေသာ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားက အသြားအျပန္သည္ သူေ႒း ႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား ပါ၀င္သည့္ အစုအဖြဲ႔၌မူ …

“ေျပာရမွာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ Oven ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကဳိးစားျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္” ဟု အသြင္ေျပာင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္။ ဤကိစၥကုိပင္လွ်င္ အလုပ္ၾကပ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဂ႐ုပ္ခ်က္တင္မွာေတာ့ ….

“လီယုိနာ့ဒ္ မင့္ကြန္ထရက္တာ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မွာလဲ။ ညေန ၅ နာရီအမီ အားလုံး OK ေအာင္ timer ေတြ heater ေတြ ၾကဳိ run ထားရမယ္” တာ၀န္သေဘာအတိအက် ေျပာင္းသြားေတာ့သည္။ ဆုိေတာ့ တူရာစုဖြဲ႔ အုပ္စုအသီးသီး၌ပင္လွ်င္ ကုိယ္စားျပဳမႈ တာ၀န္ခံမႈကုိလုိက္၍ အေျပာအဆုိ အသံထြက္ ကြာျခားသြားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္နုိင္ေပေသးသည္။

● ဘာသာေရးႏွင့္ ပရဟိတဂ႐ုပ္မ်ား

ဤအစုမ်ားက ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ အစျပဳလာတာမ်ားသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႔အမည္ခံအုပ္စုမ်ားက ဂ႐ုပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းသည္။ တခ်ဳိ႕က ပရဟိတအသြင္ေျပာင္းသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၀န္ခံရလွ်င္ စိတ္တူရာ လူခ်င္းစုၾကေသာ လူမႈဘ၀ဇာတ္ခုံ၀ယ္ က်ေနာ္ ဘ၀င္မက်နုိင္ဆုံး အစုအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္သည္ပင္လွ်င္ ပရဟိတ ေႏွာင္ႀကိဳးကုိ တင္းလွသည္ ထင္ေနေလသေလာ မဆုိတတ္ပါ။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ေထရ္ၾကီး၀ါၾကီး သံဃာၾကီးမ်ား၏ ကပၸိယ အစုအဖြဲ႔ ခံ အုပ္စုမ်ားၾကားက ေန႔စဥ္တက္လာသည့္ အတြင္းသတင္းဆန္ဆန္ စုဖြဲ႔ေျပာဆုိေနမႈမ်ားကုိ မၾကည့္ခ်င္ျမင္လွ်က္သား ျဖစ္ေနသည္ကုိ ဆန္းစစ္မိေသာအခါ က်ေနာ္ ထုိဂ႐ုပ္အမ်ားစုမွ ထြက္ထားလုိက္ပါသည္။ ယုတ္စြအဆုံး ကုသုိလ္တစ္ပဲႏွင့္ ငရဲဆက္သယ္ပုိးေနရမည့္ အသံ၊ အ႐ုပ္ မွတ္တမ္းမ်ားကအစ က်ေနာ့္စက္ထဲ၊ မွတ္ဉာဏ္ထဲမက်န္ေအာင္ ဖ်က္သိမ္း delete လုပ္ခဲ့မိသည္။ ဤေနရာ၌ေတာ့ အေၾကာင္းကုိ ျပဆုိညႊန္းလုိရင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

● နုိင္ငံေရး ဂ႐ုပ္ပ္မ်ား

အမ်ားသိထားၾကျပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရး လႈိင္းတံပုိးမ်ားၾကားတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ၏အခန္းက႑ မည္မွ် သက္ေရာက္ခဲ့သည္ကုိ စာထပ္ဖြဲ႔ရန္မရွိပါ။ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းဆုိသလုိ လမ္းတူရာ (အြန္လုိင္း စာမ်က္ႏွာ မွတဆင့္ ) လူခ်င္းေတြ႔၍  ႐ုတ္ျခည္း ခင္မင္လာခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္နဲနဲ ပုိလုပ္နုိင္သူတုိ႔က စုဖြဲ႔တည္ေထာင္ကာ က်ေနာ္တို႔ တတ္နုိင္သေလာက္ က်ရာအခန္းက ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုက တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး အျပင္မွာ သိကြၽမ္း ခင္မင္ျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေၾကာင့္ပင္ေလာ မဆုိနုိင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ အညီအညြတ္ စုစည္းနုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ နုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ပြဲၾကဳိကာလတြင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ တတ္စြမ္းနုိင္သမွ် တာ၀န္ကုိယ္စီ စုခြဲ၍ က်ရာက႑ကုိ မည္သူကမွ် ဖိအားေပးတုိ္က္တြန္းျခင္းမရွိပါဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ ဤဂ႐ုပ္မ်ားက အလြမ္းရယ္ ဘယ္မေျပ စာမ်က္ႏွာမ်ားပင္ေလာ၊ ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ မွန္း ေမွ်ာ္၍မရနုိင္ေသးေသာ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းအတြက္ လုိအပ္လွ်င္ အသင့္ျပန္လည္စုစည္းရန္ နားစြင့္ေနေလ သေလာ မေျပာနုိင္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အျမဲ အသင့္ရွိေနၾကေသးသည္။

● ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဂ႐ုပ္ပ္မ်ား

စစ္အစုိးရေခတ္ ပညာေရး ဖိႏွိပ္မႈ အဆုံးစြန္ထိေရာက္ခဲ့ေသာ အမုိက္ေမွာင္ကာလၾကီး၀ယ္ တကြဲတျပားစီ ပ်ံ႕လြင့္ေအာင္ ျဖဳိခြဲ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့လင့္ကစား က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ စုဖြဲ႔မႈက အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ညီညြတ္လြန္းလွသည္။ ကံေကာင္းသည္ ဟုပင္ဆုိရမည္ လားမသိ၊ က်ေနာ္က စက္မႈတကၠသုိလ္ ၃ ခုစလုံး၌ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရဖူးေလရာ အားလုံး ေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းအုပ္စုမ်ား၌ ပါ၀င္မိလွ်က္သား ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚ၌ ဒုတိယ အခ်ိန္အေပးရဆုံး အစုအဖြဲ႔မ်ားလည္း ျဖစ္ေသးသည္ ။ ႏြားမွန္သမွ် ခ်ည္တုိင္ကုိ တၾကသည့္နည္းတူ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း ဒုတိယအရြယ္၌ ရင့္က်က္ခဲ့ၾကသည့္တုိင္ ခ်ည္တုိ္င္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကုိ စာဖြဲ႔မကုန္၊ ေျပာမကုန္ ေရးမကုန္ ရွိၾကတုန္းပင္။ က်ေနာ္ထင္သည္။ ဤအရာသည္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ေသရာပါမည့္ အမတ အစုအဖြဲ႔။

● မိသားစု

၂၀၁၅ မွာ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေတာရြာေတြထိ လက္ကုိင္ဖုန္းေရာက္ရွိခဲ့ျပီး အင္တာနက္ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္မိေသာအခါ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ကြဲကြာေနခဲ့ရေသာ က်ေနာ့္မိသားစု၀င္မ်ား မီဒီယာၾကားခံတစ္ခု၏အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ စုစည္းနုိင္ ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ပ ၂ ေနရာ ၊ ျပည္တြင္း ၄ ေနရာစီ ေ၀းကြာေနၾကေသာ က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစု၀င္ေတြအတြက္ ဆဲလ္ဖုန္း မက္ေဆ့ခ်္အသံ “တုန္” ကနဲ တက္လာေလတုိင္း ေႏြးေထြးေသာခံစားမႈတစ္ခုကုိ ရျမဲပင္ျဖစ္သည္။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိက္ပြဲမ်ားအၾကားမွ အမၾကီးျဖစ္သူ၏ ငုိၾကီးခ်က္မအသံႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ေသနတ္သံမ်ားကုိ တစ္မိသားစု လုံး စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ  live နားေထာင္ခဲ့ရသည္ကုိလည္း မီဒီယာေခတ္ အက်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထုိက္လွေပသည္။

ဆုိခ့ဲသည့္ ဂ႐ုပ္မ်ားအျပင္ ေန႔စဥ္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ ၀ါသနာတူရာ ကဗ်ာရြတ္၊ စာစုဖတ္ အုပ္စု၊ စကားစျမည္ အုပ္စုကေလးမ်ားလည္း က်ေနာ့္ ဂ႐ုပ္စာရင္းတြင္ ရွိေနေလေသးရာ ဇနီးသည္က နင္ဘယ္လုိလုပ္ေနတာတုန္းဟု ေမးမည္ ဆုိက အားၾကီးေမးထုိက္လွသည္။ လူသည္ လူမႈေရးသတၱ၀ါ မွန္၏၊ လူမႈ ဘ၀ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္၌ လူသည္ မျဖစ္မေန က်င္လည္ရန္လုိသည္။ တူရာစုဖြဲ႔ တတ္သည့္ သဘာ၀ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ မိမိအား ေနရာေပးလက္ခံသည့္ အစုအဖြဲ႔ အတြင္းသုိ႔ အလုိလုိ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ၾကမွာလည္း ေရွာင္လြဲမရ နိယာမသာျဖစ္၏။ သုိ႔တေစ သမၺႏၶ အဆက္အစပ္မ်ား မေရနုိင္ေအာင္မ်ားလွသည့္ လူ႔ေဘာင္ ဆုိရွယ္ေလာက၀ယ္ အဘယ္အတုိင္းအတာအထိ လူသားက ပါ၀င္ေနနုိင္သနည္း။ က်ေနာ္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိၾကည့္မိသည္။ တူတာေလးတစ္ခုနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ စုစည္းေျပာဆုိၾကည့္ၾကမည္။ မတူတာေတြ႔လာ လွ်င္ စုဖြဲ႔မႈ ကုိ ရပ္တန္႔မည္လား၊ ထုိအစုအဖြဲ႔ မွ မိမိသေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ တဖက္အုပ္စု သေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ ထြက္ခဲ့မည္လား။

တစ္ေန႔ညကေတာ့ ငယ္ေပါင္း သူငယ္ခ်င္းမတစ္ေယာက္က မက္ဆင္ဂ်ာမွ ဆက္သြယ္လာသည္။

သူငယ္ခ်င္းေရ ၊ နင္ ေနာက္ေက်ာေအာင့္ေနတယ္ဆုိတာ သက္သာရ့ဲလား

ဒီလုိပါပဲ .. သက္သာလုိက္ ျပန္ျဖစ္လုိက္ပဲ

စီတီ စကန္ ဖတ္ထားတယ္ဆုိ၊ ဆရာ၀န္ၾကီးေတြက ဘာေျပာလဲ

အတိအက် ေရာဂါ နံမယ္ မေျပာပါဘူးကြယ္၊ ေဆးေတြ အမ်ားၾကီးေပးထားျပီး follow up ေခၚထားတာပဲ

ေအး  အဲသာ ငါေျပာစရာရွိလုိ႔ဟ။ ခု ငါ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရယ္ ငါရယ္လည္း နင္နဲ႔ အျဖစ္ခ်င္းတူေနလုိ႔ဟာ။ ဘာမွန္း မသိ တစုိးထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေန,ေနရတယ္ေပါ့။ အဲသာ ငါတုိ႔ ဂ႐ုပ္ကေလးတစ္ခုဖြဲ႔ မလားလုိ႔။

ဂ႐ုပ္ ပ္ ………၊ ဘာအတြက္လည္း ..ဖြဲ႔ျပီး ဘာလုပ္ၾကမွာတုန္း

ဘာရယ္ဟုတ္ပါဘူး ၊ ဒီလိုပဲ ငါတုိ႔ ခံစားရတာေလးေတြ ေသာက္ေနတဲ့ေဆးေတြ တုံ႔ျပန္ပုံေလးေတြ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ရင္း အားေပးၾကတာေပါ့။ ဟုတ္ဘူးလား ..။ ဟုိကဒီက ေဆးျမီတုိေလးေတြ ၾကားေတာ့လည္း ဖလွယ္ရတာေပါ့ ..

သုိ႔ျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ၾကားမွာ ဆက္သြယ္ရန္ ဂ႐ုပ္ တစ္ခုတုိးရျပန္ေခ်ေသးေတာ့သည္ ။ ဇနီးသည္ကေတာ့ ေရာဂါေမြးေနၾကတာပဲ ဆုိကာ မႏွစ္မ်ဳိ႕သည့္သေဘာ ေကာက္ခ်က္ေပးထားသည္။ က်ေနာ္က ဤဂ႐ုပ္ကေလးကုိ “ဗ်ာဓိ အုပ္စု” ဟု ကုိ္ယ့္ဘာသာ ကင္ပြန္းတပ္ထားသည္။ လူဟူေသာ သတၱ၀ါသည္ နာက်င္ျခင္း၌ပင္လွ်င္ အေဖာ္ရွာကာ မွ်လုိေသးသည္။ သူနာတာက သာ သေယာင္ ငါနာတာက သာသေယာင္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးလုိေသးသည္။

ဤအုပ္စုဖြ႔ဲ ျခင္းမ်ားသည္ ရပ္တန္႔လိမ့္မည္မဟုတ္။ လမ္းတူရာ လူျခင္းစုတတ္ေသာ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးအတြက္ ေသျခင္း ကေတာ့ တစ္လမ္းထဲ တူညီလွ်က္ရွိသည္။ မိတ္ေဆြ ၊ သည့္အတြက္ ဂ႐ုပ္ဖြဲ႔ လုိပါသလား ၊ က်ေနာ့္အား အဒ္ေပါင္းထည့္ေပးပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts