သတင္းေဆာင္းပါး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – မျပီးေသးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား ( ပထမပိုင္း )

Photo AP / Khin Maung Win

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – မျပီးေသးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကား ( ပထမပိုင္း ) 

(မိုုးမခ) ဇူလိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၅

အျကိဳညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ား

 UPWC ႏွင့္ MPC တိ့ုသည္ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၂ / ၃ / ၄ ရက္မ်ားက ခ်င္းမိုင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့အစည္းမ်ား EAOs ၏ အဆင့္ျမင့္ညိွႏွဳိင္းေရးကိုယ္စားလည္အဖြဲ့ SD ႏွင့္ေတြ့ဆုံျပီ  ေနာက္ ဇူလိုင္လထဲတြင္ ရန္ကုန္တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခ့ဲျကသည္။ သုိ့ေသာ္ ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲ မစမွီ အျကိဳ ညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ား ခ်င္းမိုင္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခ့ဲျကသည္။

 15/7/2015 တြင္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ SD ႏွင့္ ဦးလွေမာင္ေရြႊေခါင္းေဆာင္ေသာ MPC တိ့ုေတြ့ဆုံျပီး UPWC ႏွင့္ SD တို့၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၂ / ၂၃ တြင္က်င္း ပျပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူျကသည္။

 ၁။ NCA မူျကမ္း အေခ်ာသတ္ရန္

၂။ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္မည့္အဖြဲ့အစည္းမ်ား

၃။ လက္မွတ္ထိုးမည့္သူမ်ား အခန္းကဏၰ

၄။နိုင္ငံတကာ အသိသက္ေသ

၎ျပင္ ဇူလိုင္ ၁၈ / ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ ဦးေအာင္မင္းသည္ ခ်င္းမိုင္သိ့ုထပ္မံသြားေရာက္ျပီး SD ႏွင့္၎ KNU ဥကၠဌ ေစာမူ တူးေစး RCSS ဥကၠဌဗိုလ္ရြက္ဆစ္တိ့ုႏွင့္၎ KIO ဒုဥကၠဌလည္း ျဖစ္ UNFC ဥကၠဌလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္အင္ဘန္လႏွင့္၎ ထပ္မံ ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

 ရွစ္ျကိမ္ေျမာက္ေတြ့ဆုံျခင္း 

ဤသုိ့ျဖင့္ ၁၇ လအတြင္းအလြတ္သေဘာေတြ့ဆုံမွဳ အျကိမ္ ၄၀ အပါ တရားဝင္ေတြ့ဆုံမွဳ တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူညီခ်က္ NCA မူျကမ္းအား အေခ်ာသတ္နိုင္ေရး အတြက္ ရွစ္ျကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္မွ စတင္ေဆြးေႏြးခ့ဲျကသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲသိ့ု အစိုးရ UPWC မွ ဦးေအာင္မင္းေခါင္းေဆာင္ သည့္ အဖြဲ့ဝင္ ၁၅ ဦးတက္ေရာက္သည္။ ၎အဖြဲ့တြင္ ဝန္ျကီး ၆ ဦး စစ္တပ္မွ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီး ၃ ဦးႏွင့္ ျက့ံဖြံ့ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ျကသည္။ MPC မွ ၁၄ ဦးတက္ေရာက္သည္။ SD မွ ေနာ္စီဖိုရာစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ့ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ နည္း ပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ့ဝင္ ၈ ဦးတက္ေရာက္သည္။

SD တြင္မူလပါဝင္ေသာ KIA ဒုခ်ဳပ္ ဆြန္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ့ရသည္။ မူလ ၂ ရက္သာ က်င္းပရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစည္းအေဝး အား မျပီးျပတ္၍ ဇူလိုင္ ၂၄ ထိေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ္လည္း အျပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ေဆြးေႏြးပြဲအား ျသဂုတ္လ ပထမပတ္ သုိ့ေရႊ့ဆိုင္းခ့ဲသည္။

 တိုက္ပြဲမ်ား တဖက္ကေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းေနသက့ဲသုိ့ တဖက္ကလဲ တိုက္ ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ေကာ့ကရိတ္နယ္အတြင္း DKBA ႏွင့္၎ ရွမ္းျပည္ မိုင္းရွဴးတဝိုက္တြင္ SSPP/SSA ႏွင့္၎ ရွမ္းေျမာက္ ကြတ္ခိုင္တဝိုက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္၎ ဇူလိုင္လအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ DKBA အား ျမဝတီ ေကာ့ကရိတ္ျကား အာရွလမ္းမေပၚမွ စခန္းအား ဖယ္ခိုင္းျပီး မဖယ္၍ ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ခ့ဲ့ျပီး ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ ေန့ထိ ျမဝတီသတင္းဌာနထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ 2/7/2015 မွ 12/7/2015 ထိ တိုက္ပြဲ ၃၉ ျကိမ္ျဖစ္ပြါး ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။

အစိုးရဖက္မွ ေစာခ်စ္သူဦးစီး BGF တို့ ဝင္တိုက္ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ေကာ့ကရိတ္နယ္အတြင္း လယ္ဧက ၄၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္ေရွာင္ထြက္ေျပး ရသူ ရြာ ၆ ရြာႏွင့္ လူဦးေရရာအခ်ိဳ့ စစ္ေဘးသင့္ ထြက္ေျပးျကရ သည္။

မိုင္းရွဴးေဒသေတာင္ေပၚရွိ SSA စခန္းငယ္မ်ားအား အစိုးရ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားခိုင္းရာမွ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ အကယ္၍ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြါးခ့ဲပါက ေလေျကာင္းအကူအပါ တပ္မတခုသုံး၍ ထိုးစစ္ဆင္မည္ဟု ရလခ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဥိီးစီးပထမတန္း G 1 က SSA ဆက္ဆံေရးရံးသုိ့ အေျကာင္းျကားခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။

ရွမ္းေျမာက္ ကြတ္ခိုင္ မူစယ္တဝိုက္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေသာ္လည္း အျကီးအက်ယ္ေတာ့မဟုတ္ေပ။သုိ့ ရာတြင္ အရပ္သားထိခိုက္မွဳ အခ်ိဳ့ရွိခ့ဲသည္။

ဇြန္လက ဖါးကန့္ ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအျပီး ဆြမ္ပရာဘြမ္ဘက္တြင္ တဖန္ျပန္လည္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္သည္။ KIA တပ္မဟာ ၁ ရင္း ၇ တပ္စြဲထား သည့္ မလိေအာင္စခန္းဖယ္ခိုင္းျပီး မဖယ္၍ ထိုးစစ္ဆင္သည္ဟု ဆိုသည္ ။ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္ထန္၍ ရွည္ျကာသည္။ ယခုတိုင္မျပီး ေသးေပ။ အစိုးတပ္မွ ေလေျကာင္းပစ္ကူပါ အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္ သည္။

ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသတြင္ အစိုးတပ္မွ တပ္ရင္း ၁၇ ရင္းျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္သည္ဟု အတည္မျပဳရေသးသည့္ သတင္းမ်ားကဆို ပါသည္။ အစိုးရတပ္မ်ား KIA အားတိုက္ရာတြင္ ဖါးကန့္ေဒသ၌္ ရွမ္းနီျပည္သူ့စစ္မ်ား သုံးသက့ဲ့သုိ့ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသ၌ ပူတာအို မွ တန္ကူးတန္ ရဝမ္ျပည္သူ့စစ္မ်ားသုံးသည္ဟုဆိုသည္။ ၎ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရြာ ၅ ရြာမွ လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ မလိချမစ္ အေရွ့ဖက္ကမ္းသု့ိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပးေနရ ေျကာင္း သိရွိရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား၏ ဂယက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နကိ ကိုင္အဖြဲ့မ်ားက ေျကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္၍၎ တဦးခ်င္းအရ၎ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္၎ အစိုးဘက္မွ ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္တန့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးျခင္းေျကာင့္ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ယုံျကည္မွဳ ေလ်ာ့က်ျပီး NCA ကိုထိခိုက္မွာကို စုိးရိမ္ ေျကာင္း ဆိုလာျကသည္။

MPC မွတာဝန္ရွိသူမ်ား အဆိုအရ NCA လက္မွတ္မထိုးမွီ ႏွစ္ဖက္တပ္ေနရာခ်မွဳ မသတ္မွတ္ခင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန့္ရန္ မလြယ္ကူဟုဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားကမူ လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရ ထိုးစစ္မ်ားေျကာင့္ အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သု့ိ အာမခံခ်က္ေပးမည္ကို စဥ္းစားစရာျဖစ္ေျကာင္း ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကဆိုပါသည္။

 UWSA ႏွင့္တင္းမာမွဳကို ေသနတ္တခ်က္မေဖါက္ဘဲ ေျဖရွင္းခ့ဲသည့္ အစိုးရအေနႏွင့္ က်န္အဖြဲ့မ်ားအေပၚ အကဲဆတ္ေနသည့္အေပၚ စဥ္းစားဘြယ္ရာ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ NCA ေပၚ ႏွစ္ဖက္သေဘာထား NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစိုးရဖက္က ေလာေနသည္။အခ်ိန္လုေနသည္။ အဘယ္ေျကာင့္ ဆိုေသာ္ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ရန္ လပိုင္းသာလိုေတာ့သက့ဲသုိ့ အစိုးရအေနႏွင့္ လာမည့္နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲအား အာရံုစိုက္ အခ်ိန္ေပးရန္လိုေနသည္ဟုဆိုသည္။ တဖက္ကလည္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္အစိုးရ၏ စြမ္း ေဆာင္ခ်က္ ( ဝါ ) အစိုးရ၏ ပုံရိပ္ေကာင္းကို ျပလို၍လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားဖက္ကမူ ျမန္ဆန္ျခင္းထက္ တိက်ေသခ်ာ မွဳရွိဘိ့ုလိုသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖို့ ေနာက္တဆင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသြားဘိ့ုအတြက္ ခိုင္မာေသခ်ာသည့္ အာမခံခ်က္ ရဘိ့ုက အေရးျကီးသည္ဟု KNU မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ KIA မွ ဆြန္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ မြန္ျပည္သစ္မွ နိုင္ဟံသာတိ့ုကဆိုပါသည္။

ကြဲလြဲခ်က္မ်ား 

ရွစ္ျကိမ္ေျမာက္ NCA မူျကမ္းအေခ်ာသတ္ေရးတြင္ သေဘာ တူညီမွဳ ကြဲလြဲေနသည့္ ေရွ့ဆက္ညိွႏွဳိင္းရန္လိုသည့္ အခ်က္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

၁။ DDR ႏွင့္ SSR ။

၂။ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္အားလုံးပါဝင္ေရး။

၃။ လက္မွတ္ထိုးမည့္သူႏွင့္ အသိသက္ေသ။

ပထမအခ်က္သည္ အေရးျကီးဆုံးျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရက အပစ္ရပ္ျပီးသည္ႏွင့္ DDR လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္း မွဳ အမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရးအပါ BGF ပုံစံျပန္လည္ဖြဲ့စည္းျခင္း ျပဳလုပ္လုိသည္။ အစိုးရ၏ အေတြ့အျကံဳအရ အပစ္ရပ္ထားသည့္ အေတာအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အင္အားစုေဆာင္း တိုးခ်ဲ့ဖြဲ့စည္း ျခင္းကို ခြင့္မျပဳနိုင္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္မွလည္း နိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ အခြင့္အလမ္း မရွိဘဲ ဤသုိ့မလုပ္နိုင္။ SSR ေခၚလုံျခံဳေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳသာ ျပဳလုပ္ခ်င္သည္။ ျပည္နယ္တပ္ သုိ့မဟုတ္ စစ္ရဲ ( တရုတ္ပုံစံ PAPF People Armed Police Force ) မ်ိဳး ဖြဲ့ခ်င္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ကြာဟခ်က္ျကီးသည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ေျခဥအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ နိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို လႊတ္ေတာ္၌ ျပင္ဆင္ရန္ျကိဳးပမ္းျခင္းအား စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ားက ကန္ကြက္သည့္အျဖစ္ကိုျကည့္ ၍ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ား စစ္တပ္အား ယုံျကည္ရန္ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံး လက္မွတ္ထိုးေရးအား အစုိးရကလက္မခံ။က်န္အဖြဲ့မ်ားသည္ မူလ NCA ေဆြးေႏြးစဥ္ကမပါ၍ ေနာက္မွ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုသည္။ က်န္ထားသည့္အဖြဲမ်ားမွာ MNDAA ကိုးကန့္အဖြဲ့ AA ရခိုင္တပ္မေတာ္ TNLA ပေလာင္အဖြဲ့ WNO ဝ အဖြဲ့ (UWSA ႏွင့္မဆိုင္ ) LDU လားဟူ ႏွင့္ ANC ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီတိ့ုျဖစ္ သည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားဖက္မူ ၎အဖြဲ့မ်ားသည္ NCCT အဖြဲ့ ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ျပင္ တနိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးဆိုသည့္ႏွင့္အညီ အားလုံးပါဝင္ဘိ့ုလိုေျကာင္း က်န္အဖြဲ့မ်ား ခြဲျခားျပီး အတိုက္ခံရမည္ စိုးရိမ္ေျကာင္းဆိုသည္။

အသိသက္ေသလက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အစိုးရက တရုတ္နိုင္ငံ သာပါဝင္ေစလိုျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္က UN အာဆီယံ ေနာ္ေဝ ထိုင္းတို့ပါ ပါဝင္ေစခ်င္သည္ဟုဆိုသည္။

 ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ ေျပာျကားခ်က္အရ အျခားကြဲလြဲခ်က္မ်ား လည္းရွိေနေသးသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေဒသမ်ား အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ အကူအညီေပးသည့္ ကိစၥအားလုံး အစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း နားလည္သေဘာတူညီမွဳ မရေသးဟုဆိုပါသည္။

ထိုျပင္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ေျပာျကားခ်က္အရ လက္ရွိေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ့ဲသည့္ ဆယ္ခ်က္ဆိုသည္၌လည္း သူမတို့အေနႏွင့္ အေရးျကီးသည္ဟု ယူဆသည့္အခ်က္အားလုံး ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစိုးရက သေဘာမတူဟုဆိုပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သူမတိ့ုအေနႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီဆို သည္ကို မထည့္ေစလိုေျကာင္း ကိစၥတခုေပၚတိုင္း တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္အညီဆိုကာ အစိုးရက စိတ္ျကိဳက္္ခ်ဳပ္ကိုင္မည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟုဆိုသည္။ဤက့ဲသုိ့အေရးျကီးသည့္အခ်က္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကို စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပူးတြဲပါ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း၌ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းဆိုသည္မ်ွႏွင့္သာ သေဘာ တူညီခ့ဲျကသည္ဟုဆိုသည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts