စာအုပ္စင္

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ၂၀၁၅ ရာျပည့္ ထြက္လာတဲ့ စာအုုပ္မ်ား အညႊန္း

 ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ၂၀၁၅ ရာျပည့္ ထြက္လာတဲ့ စာအုုပ္မ်ား အညႊန္း

မိုုးမခစာအုုပ္စင္၊ ဇူလိုုင္ ၄၊ ၂၀၁၅

Khin Myo Chit – The Ruse and War-Time Stories

ျမန္မာျပန္အမည္ – လမ္းလႊဲျခင္းနွင့္ စစ္အတြင္းအေတြ႕အၾကဳံမ်ား

ဘာသာျပန္သူ – ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း၊ ဂ်ဴနီယာ၀င္း

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္နွစ္တစ္ရာျပည့္အမွတ္တရ

ေဒါင္းစာေပ

ပထမအၾကိမ ္  ၂၀၁၅ ဇြန္လ၊

တန္ဖုုိး- ၂၀၀၀က်ပ္ ။ အုုပ္ေရ – ၅၀၀

သီရိ၀ံသစာေပ – ၁၁၃၊ ၃၃လမ္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕

ျဖန္႕ခ်ီေရး – ေဒါင္းစာေပ။ ၁၁၃ ေျမညီထပ္၊ ၃၃လမ္း အလယ္၊ ေက်ာက္တံတား

စာမ်က္ႏွာ – ၉၂၈

ေဆာင္းပါးမ်ား – အဂၤလိပ္နွင့္ျမန္မာ 

ခင္မ်ဴိးခ်စ္ (အဂၤလိပ္လုုိ) ၁၆ပုုဒ္၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(ျမန္မာျပန္) – ၈ပုုဒ္၊ ဂ်ဴနီယာ၀င္း(ျမန္မာျပန္) ၈ပုုဒ္။

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားခဲ့ေသာ အဂၤလိ္္ပ္လုုိေဆာင္းပါးမ်ား Quest for Peace (Working People ‘s Daily) ၁၉၆၃-၆၉  ကာလတုုန္းက ေရးသားခဲ့သည္မ်ားထဲက ၁၆ပုုဒ္ကုုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖင့္တဲြဖက္ ထုုတ္ေ၀ထားပါသည္။ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ မူရင္းအဂၤလိပ္လုုိလက္ရာ ကပထမဦးဆုုံး စာအုုပ္အျဖစ္ထြက္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အတြင္းကာလ ၾကဳံခဲ့ရသမ ွ်ကုုိ မခၽြင္းမခ်န္ေရးသားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ လူမူေရးဘ၀၊ ႏုုိင္ငံေရးဘ၀ႏွင့္ မိသားစုုဘ၀မ်ားကုုိ ေတြ႕ၿကရသည္။ 

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းဘာသာျပန္ထားသည္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေတြးအျမင္မဂၢဇင္းမွျဖစ္ကာ ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္းမွတစ္ပုုဒ္ပါသည္။ ဂ်ဴနီယာ၀င္းဘာသာျပန္သည္မ်ား အေတြးအျမင္တြင္ ဖတ္ဖူးျပီးသူမ်ားအားလုုံး ပါ၀င္ထားပါသည္။ ယခုုလုုိစာအုုပ္တစ္အုုပ္ထဲ စုုစုုစည္းစည္းေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းတြင္ ေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္၏ အတၳဳပၺတၱိအက်ဥ္းနွင့္ ၂၀၁၅ရာျပည့္အမွတ္တရအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုုိ႕၏ ဓါတ္ပုုံမ်ား ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၅မွာ ထြက္ရွိလာခဲ့ေသာ စာအုုပ္အျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ တုုိက္ဆုုိင္မွူပါပဲ။ 

ထုုိ႕အျပင္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ေရးသားေသာ Everyday Expression in English ယခုု၂၀၁၅တြင္ ထြက္ရွိလာျခင္းသည္လည္း ဦးခင္ေမာင္လတ္၏ ရာျပည့္ အမွတ္တရဟုု ဆုုိရပါလိမ့္မည္။

 

 

U Khin Maung Latt (MA) – Everyday Expressions in English

ရန္ေအာင္စာေပ

ပထမအၾကိမ္ ။ ၂၀၁၅ ေမလ 

အုုပ္ေရ ၁၀၀၀။ တန္ဖုုိး – ၃၀၀၀က်ပ္

ထုုတ္ေ၀သူ – ဦးလွတုုိး ။ ရန္ေအာင္စာေပ

တုုိက္၁၇ အခန္း၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ရန္ကင္း ။ ရန္ကုုန္

ဖုုံး – ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈။ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁။

ဦးခင္ေမာင္လတ္(အမ္ေအ)၏ ယခုုစာအုုပ္သည္ ၁၉၆၄ခုုနွစ္ကေနစလုုိ႕ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုုိက္ႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ရေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္မိသေလာက္ဆုုိရရင္ ၁၉ ၈၈ မွာပင္ န၀မအၾကိမ္ ရုုိက္နွိတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႕ေခတ္အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလုုိက္စားသူမ်ား အထူးေလ့လာသင့္ေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ျဖစ္သည္။ ယခုုစာအုုပ္တြင္ ဦးခင္ေမာင္္လတ္၏ အဂၤလိပ္လုုိေရး အမွာစာ၊ ဗမာလုုိေရးအမွာစာ၊ ဗမာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္အတုုိကေလးမ်ား ဦးခင္ေမာင္လတ္ကိုုယ္တုုိ္င္ေရးထားသည္မ်ားအျပင္ ေမးခြန္းနွင့္ အေျဖမ်ား ပါ၀င္ထားပါသည္။ ထုုိ႕အျပင္ သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း၏ အမွာလဲ ပါ၀င္ထားသည္။ 

၁၉ ၆၄ခုုနွစ္ထုုတ္တြင္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ကဗမာလုုိ မွတ္စုုတုုိထည့္ မထားပါ။ ေမးခြန္း နွင့္  အေျဖ မ်ား ပါ၀င္ထားကာ  အကုုန္အဂၤလိပ္လုုိ မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ၁၉ ၆၄ ေနာက္ပိုုင္ းထုုတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စာအုုပ္မ်ားတြင္  စာသင္သားမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိမူမ်ား ေၾကာင့္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ရွင္းလင္းခ်က္တုုိကေလးမ်ားျဖည့္ ေပးတာမ်ား ပါ၀င္လာကာ ဗမာလုုိ အမွာစာ ထည့္ေပးထားပါသည္။ ေနာက္ပုုိင္းက်ေတာ့ ထုုတ္ေသာ စာအုုပ္မ်ားတြင္ ဗမာလုုိရွင္းလင္းခ်က္အတုုိမ်ား ပါလာေသာလည္း ဦးခင္ေမာင္လတ္၏ အဂၤလိ္ပ္လုုိ အမွာစာမပါေတာ့ပဲ ဗမာလုုိ အမွာစာပါလာျပီး ေမးခြန္း အေျဖမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယခု၂၀၁၅ ထုုတ္တြင္ေတာ့ အားလုုံးစုုံစုုံေစ့ေစ့ ပါ၀င္ထားသည္ဟုု ဆုုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း – ၂၀၁၅ သခ်ာၤဥာဏ္စမ္းမ်ား

ရန္ေအာင္စာေပ ။ပထမအၾကိမ္ 

၂၀၁၅ ဇြန္လ ။အုုပ္ေရ ၁၀၀၀

စာမ်က္နွာ – ၁၂၈ ။ တန္ဖုုိး – ၁၅၀၀က်ပ္

ထုုတ္ေ၀သူ – ဦးလွတုုိး ။ ရန္ေအာင္စာေပ

တုုိက္၁၇ အခန္း၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ရန္ကင္း ရန္ကုုန္

ဖုုံး – ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈။ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁။

 

Academic Weekly Journal အပတ္စဥ္ေရးသားခဲ့ေသာ ဥာဏ္စမ္းမ်ားကိုု တစုုတစည္းတည္ း ထုုတ္ေ၀လုုိက္တာျဖစ္ပါသည္။ ညဏ္စမ္း ၅၃ပုုဒ္ ပါ၀င္ထားသည္။ စဥ္းစားပုုံစဥ္းစားနည္း မ်ားလဲ ပါ၀င္သည္။ အေျဖမ်ားကုုိ ေနာက္ဖက္တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းထးာပါသည္။ ေမးခြန္းပုုစာၱမ်ား သည္စိတ္၀င္စားစရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားနွင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ကၽြန္မအသက္ သေျပခက္၊ စက္ေလွကားျပသနာမ်ား၊ အားလုုံးေပ်ာ္ရႊင္ေသာစနစ္၊ စီးပြားေရး လိမ္လည္မူၾကီး၊ စသည္ျဖင့္တုုိ႕အျပင္ သခ်ာၤအတြက္အခ်က္မ်ား၊  ပုုစာၦမ်ားနွင့္ ပုုံမ်ားတြင္ၾကည့္၍ စဥ္းစားရင္းအေျဖရွာခိုုင္းသည္မ်ား ပါ၀င္ထားသည္။ သခ်ာၤဥာဏ္စမ္းမ်ား စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ စာအုုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုုပ္ ျဖစ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts