လွေက်ာ္ေဇာ သူတိုု႔အာေဘာ္

လွေက်ာ္ေဇာ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နဲ႔ တရုတ္ျပည္

 

လွေက်ာ္ေဇာ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နဲ႔ တရုတ္ျပည္

(မိုုးမခ) ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၅

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္က အေနာက္တိုင္းအပါအဝင္္ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ့ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားဟာ ဘဏ္မ်ား ကုမြဏီႀကီးမ်ားမွာ အျပည့္္အလွ်ံရွိေနျပီး ဒါေတြကို တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ အာသာငန္းငန္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကို တရုတ္ျပည္မွာ ယဥ္ေက်းးမႈေတာ္လွန္ေရးအျပီး  အာဏာရလာတဲ့ တိန္ေရွာင္ဖင္က   “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး-တံခါးဖြင့္ေပၚလစီ” က်င့္သံုးျပီး ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်လိုက္ ႏိုင္ပါတယ္။

  ေဟာင္ေကာင္ ထိုင္ဝမ္ စင္ကာပူ အေမရိကန္ နဲ႔ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက တရုတ္ျပည္မႀကီးအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏီွးးျမႈပ္ႏွံၾကျပီး တရုတ္ျပည္ႀကီးကို ကမာၻ႕အလုပ္ရံုႀကီးအျဖစ္ေျပာင္းျပစ္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒီအခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေျပာင္းျပန္ ျပန္ျဖစ္သြားပါျပီ။ တရုတ္ျပည္မွာဖြံ႕ျဖိဳးႏွံဳးက်သြားေပမဲ့ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးရွိတယ္။ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ဘဏ္မ်ား ကုမြဏီမ်ား ႏိုင္ငံျခား အရံေငြမ်ားရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္ျပည္ပ ထြက္ျပီး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လူပုဂြိဳလ္ အရင္းအျမစ္ေတြရွိတယ္။

    ၂၀၁၄-ႏွစ္ကုန္မွာထုတ္လိုက္တဲ့ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တရုတ္ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားထြက္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ပမာဏဟာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းဝင္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈထက္ ျမင့္တက္သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျမီစားဘဝ ကေန ျမီရွင္ျဖစ္ သြားတဲ့သေဘာပါဘဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္သြားရတာလဲ။

၁၉၇၈ခုႏွစ္မွာ တိန္ေရွာင္ဖင္က “တံခါးဖြင့္ေပၚလစီ ”ကိုစတင္က်င့္သံုးစဥ္မွာ တရုတ္ျပည္မွာ လူက လြဲလို႔ အကုန္ရွားပါးတယ္ – – –  ဆိုတဲ့စကား ေပၚခဲ့ဘူးပါတယ္။တကယ့္အျဖစ္ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလူသား အရင္းအျမစ္ေတြမွာ အားေကာင္းခ်က္ႀကီး တခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ဥကၠဌေမာ္ဟာ “ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး” (၁၀) ႏွစ္ဆင္ႏႊဲျပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို ခၽြတ္ျခံဳက်သြားေစခဲ့ေပမဲ့ တျခား တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အလြန္ေကာင္းမြန္ျပီး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ကတည္းက (၁၉၄၉)  ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး  အခမဲ့ပညာေရးစနစ္- မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ စတ ဲ့အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒမ်ားေအာက္မွာ တရုတ္လူမ်ိဴး  စာေပတတ္ေျမာက္မႈႏႈံးဟာ ၈၀-၈၅ ရာႏွႈံးေလာက္အထ ိရွိေနပါတယ္။

မလြတ္ေျမာက္မီက“အာရွတိုက္ရဲ႕လူမမာႀကီး”လို႔ေလွာင္ေျပာင္ ေခၚေဝၚျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ တရုတ္လူမ်ိဴးေတြကို လြတ္ေျမာက္ျပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အစိုးရက (ဘိန္းစားမႈမ်ား အပါ) ကူးစက္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုအျမစ္ျပဳတ္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ရဲ႕တံခါးဖြင့္ေပၚလစီေအာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားက ေငြအရင္းအႏွီးေတြ လွိမ့္ဝင္လာတဲ့အခါ  အေျခခံ ယဥ္ေက်းမႈေရခ်ိန္ေလးလည္းရွိတဲ့ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို   ေစ်းေပါေပါ နဲ႔ ရလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္   ဥကၠဌေမာ္က    အရင္းရွင္စက္မႈလက္မႈႏိိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ့    အေမရိကန္တို႔  ဥေရာပတို႔   ဂ်ပန္တို႔နဲ႔ သံတမန္ေရးဆက္ဆန္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းေတြလည္း အဆင္သင့္ေဖါက္ေပးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီအေျခခံမ်ားအျပင္ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြဟာ ရရွိလာတဲ့ ဒီအရင္းအႏွီးေတြကို(ဒီလိုအရင္းအႏွီးေတြအတူတူရရွိတဲ့ တျခားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔မတူပဲ) ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးႀကီးထြားလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေနရာမွာအခရာကေတာ့ တရုတ္အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ (၁) ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားေပၚ  တသမတ္တည္း ရပ္တည္ျပီး

 (၂) အခ်ိန္ကာလ အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔အညီ မူဝါဒမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီး ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈပါပဲ။

    မူဝါဒေတြဆိုတာဟာ အားေကာင္းခ်က္ေတြ အားနဲခ်က္ေတြ ဟာကြက္ ယိုေပါက္ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အသစ္အဆန္းအျဖစ ္တီထြင္လုပ္ေဆာင္ၾကရတဲ့အခါ ပိုသတိထားရမွာပါ။ဒါေၾကာင့္ပဲ တိန္႔ေရွာင္ဖင္က သူ႕ရဲ႕တံခါးဖြင့္ေပၚလစီေတြအေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ … ေရေခ်ာင္းကိုျဖတ္တဲ့အခါ ေရေအာက္က ေက်ာက္တံုးေတြေပၚ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေက်ာက္တံုးတတံုးေပၚ ေျခတေခ်ာင္းခ်ျပီးျငိမ္မွ ေနာက္တေခ်ာင္းကိုလွမ္း … လို႔မွာခဲ့တာ။ ဘာကိစၥမဆို အားေကာင္းခ်က္မ်ားဟာ  ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိျပီး အားနဲခ်က္မ်ားဟာ  ျပ ည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေစတယ္ လို႕ဆိုရိုး ရွိပါတယ္။ အားနဲခ်က္မ်ားရွိလာယင္ ေတြ႕လာရင္ ျပဳျပင္ရမွာပါ။ဒီအခါမွာ အစိုးရမ်ား(မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား)ဟာ ျပည္သူအက်ိဳးမွတပါး  တျခား မၾကည့္သူမ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ မူဝါဒေဟာင္းမ်ား  ေအာက္မွာ ယိုကြက္ ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ား (interest groups) ရွိစျမဲပါ။ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုယင္ ဒီအုပ္စုေတြရဲ႕ ခုခံမႈေတြဟာေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။’ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအာဏာရွိသူမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ား စီးပြားေရးအရ အဆက္အစပ္မရွိဖို႔  လိုပါတယ္။အစိုးရက  သန္႔ရွင္းဘို႔ လိုပါတယ္။

     တိန္ေရွာင္ဖင္ရဲ႕ “တံခါးဖြင့္ေပၚလစီ”မွာ (အဲဒီကာလက စီးပြားေရးအျမန္တိုးတက္ဖို႔ အေလာတႀကီးလိုအပ္မႈေၾကာင့္) မျပည့္စံုမႈေတြ(ယိုေပါက္ေတြ)ရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီေပၚလစီကာလတခု(ႏွစ္ေပါင္း-၂၀-ေက်ာ္)က်င့္သံုးျပီးတဲ့အခါ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုေတြေပၚလာပါတယ္။၂၀၁၀ခုႏွစ္ကစလို႔ဒီကိစၥကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက အေတာ္ေရးသားေ၀ဖန္ေနပါျပီ။

     ဥပမာ-ခ်ိဳင္းနားေဒလီသတင္းစာက အယ္ဒီတာ့ေခါင္းႀကီးပိုင္းမွာ  တရုတ္ျပည္မွာ ယခုအခါ မီးခိုးေရာင္ ေငြေပါင္း-၃- ထရီလွ်ံယြင္ (gray money- စာရင္းေပ်ာက္ေငြမ်ား-မတရားနည္းနဲ႔ရတဲ့ ေငြမဲလည္းမဟုတ္ တရား၀င္ရရွိတဲ့ ေငြျဖဴလည္းမဟုတ္) ရွိတယ္။ ဒါေတြကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ယင္ တရုတ္ျပည္ႀကီးအေနနဲ႔ ခရိုနီမ်ားရဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္ (crony capitalism)ျဖစ္သြား လိမ့္မယ္ … လို႔ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။

     ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကစျပီး တရုတ္အစိုးရက တဘက္ကလည္း ဖက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(reform) လႈပ္ရွားမႈ မ်ားလုပ္ျပီး တဘက္ကလည္း (ဒီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခုခံလာႏိုင္တဲ့လူမ်ားကို ရည္ရြယ္တဲ့)- လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈ– ကို လုပ္လာရပါတယ္။

     ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(reform) လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ေသနတ္သံမထြက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အေဆာက္အအံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(structural reform) ဆိုယင္ ပိုျပီးအနာအက်င္မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ခုခံမႈက ျပင္းထန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ မတ္လ(၁၅)ရက္က (လႊတ္ေတာ္-၂-ရပ္အျပီး) က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ–ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက္ခ်န္က “ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားဟာ ကိုယ္ေပါင္ကိုယ္ဓါးနဲ႕လွီးသလိုျဖစ္လို ႕အလြန္နာက်င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အက်ိဳးေက်းဇူး အေျမာက္အမ်ား ရထားသူမ်ား (vested interest groups) ရဲ႕ဆန္႔က်င္ခုခံမႈကလည္း ျပင္းထန္တယ္။” လို႔ေျပာသြားပါတယ္။

တရုတ္ျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးဟာ  ပို႔ကုန္အားျပဳတဲ့  ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ႏွံဳး ဂဏန္း(၂)လံုးရွိေနခဲ့တာ  အႏွစ္(၂၀) နီးပါးရွိခဲ့ပါျပီ။  ၂၀၀၈-ကမာၻစီးပြားေရး   အၾကပ္အတည္း  ႀကံဳလာတဲ့အခါ  (အထူးသျဖင့္ တရုတ္ပို႔ကုန္ေတြ အမ်ားအျပားတင္ပို႔ရတဲ့ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက စီးပြားေရး က်လာတဲ့အခါ)  တရုတ္အေနနဲ႔ သူ႔စီးပြားေရးပံုစံကို  ျပည္တြင္း၀ယ္အားေပၚ  မူတည္တဲ့  စီးပြားေရးပံုစံသို႔  မျဖစ္မေနေျပာင္းဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္္ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက  အစခ်ီလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္– စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ   အစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္မႈေတြကိုေလွ်ာ့ျပစ္ျပီး (ႀကိဳးနီစနစ္ေတြကို ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးတာ)   ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္တာမ်ိဳး။

တရုတ္က သူ႔စီးပြားေရးကို ပိုေႏွးေကြးေသာ္လည္း ပိုေရရွည္ခံမဲ့ပံုစံ (new normal) “ပံုမွန္အသစ္” အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ေက်းလက္ေဒသေတြကို ျမိဳ႕ျပဖန္တီးေပးဘို႔ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပု၈ြလိကပိုင္ေျပာင္းလဲဘို႔ လူဦးေရအတြင္း အသက္အရြယ္မညီမမွ်ျဖစ္ေနမႈ (အသက္ႀကီးသူ မ်ားလာမႈ) ကို ထိန္းညွိၽဘို႔ ႏိုင္ငံျခားအရံေငြ အပိုအလွ်ံမ်ားကို စနစ္တက် အေလအလြင့္မရွိ ျမွပ္ႏွံရင္းႏွီးဘို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ႏြမ္းမႈနဲပါးေစဘို႕ စြမ္းအင္သစ္ရွာေဖြဘို႔  စတာ ေတြ—ဒါေတြဟာ နည္းနာသစ္ေတြ ရွာရမဲ့ေနရာမ်ားပါ။ တီထြင္ဖန္တီးမႈ(innovation)ေတြကို အားေပးလာပါတယ္။

     တျပိဳင္တည္းမွာဘဲ အယင္ေပၚလစီမ်ားေအာက္မွာရွိခဲ့တဲ့ ယိုေပါက္ေတြ(အားနည္းခ်က္မ်ား)ကိုျပင္ဆင္ပါတယ္။

  

   တံခါးဖြင့္ေပၚလစီကာလပိုင္းမွာ အခြင့္ထူးေတြရရွိခဲ့တဲ့ -ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား (State-owned- enterprises S.O.E)မ်ားရဲ႕ အခြင့္အာဏာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပစ္တာ။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႀကီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္ထူးေတြကို ဖ်က္သိမ္းပစ္တာ၊ အခြင့္အာဏာအလႊဲသံုးစားျပဳျပီး လာဘ္ယူလာဘ္စားလုပ္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီးအေရးယူရံုမက ေျပး

ေပါက္ေျပးလမ္းမရွိေအာင္ကိုလုပ္ေဆာင္တာ (အဲဒီလူေတြရဲ႕ေျပးေနက် (safe heaven) ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ အေမရီကန္ ကေနဒါ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ရာဇ၀တ္သားလဲလွယ္ေရး စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ထားတာ)။  စတာေတြကို တျပိဳင္တည္း ေျခလွမ္းညီညီလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

     အမွားက်ဴးလြန္သူမ်ား အေပၚမွာ က်င့္သံုးတဲ့ေပၚလစီမ်ားကလည္း  တရားေသ တသမတ္ တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ အမႈတခုျခင္းစီေပၚမူတည္ျပီးအလြန္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ အေရးယူတာပါ။ ဥပမာ– လက္ဦးမႈရွိရွိ အမွားဝန္ခံသူ၊ လာဘ္စားပစၥည္းမ်ား (ကား အိမ္-ေငြသားမ်ား) ကိုျပန္အပ္သူ ၊ တျခားအမႈမ်ားေပၚေအာင္ကူညီသူ စတာ စတာေတြအေပၚ သက္ညွာစြာ စဥ္းစားေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီကေနႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိတဲ့ ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိေနပါတယ္။

   

  ဒါေတြကေတာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြပါ။

     သံခင္းတမန္ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ပိုမိုတက္ၾကြ ပိုမိုဘက္စံုျပီး လက္ဦးမႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆန္ေရးပံုစံသစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ဘို႔ ႀကိဳးပန္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ(၅)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့သတင္းစာရွင္လင္းပြဲမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။ သူအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ တရုတ္ရဲ႕ေရွ႕ေျခလွမ္းမ်ားကေတာ့—-

၁။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ရဲ႕ (က) အဓိက အာရံုစိုက္မႈ (၁)ရပ္ … တရုတ္ရဲ ႕ေသနဂၤဗ်ဴဟာစီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ ၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမသစ္မ်ား (ကုန္းလမ္း-ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား) (One belt-one road initiative) လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္ ႏိုုင္ငံမ်ား(၅၀ေက်ာ္) အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေပၚလစီပိုင္းဆိုင္ရာ ညိႈႏွိဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး တူညီတဲ့ တရားမွ်တတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခြဲေဝေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဘက္စံု လမ္းေပါက္ေရး (connectivity)မ်ား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔- လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ား အျပီးသတ္္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး အရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ – ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္- စတာ စတာမ်ားနဲ႔ အတူ-အာရွနဲ႔ ဥေရာပ(Eurasia) တိုက္ႀကီး တတိုက္လံုး ျပန္လည္ အင္အားျပည့္္ဆန္းသစ္ တိုးတက္လာေရး (revitalization) ကို ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

    (ခ) အဓိကဦးတည္ခ်က္ (၂) ရပ္ကေတာ့ …(၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏိုုင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္းနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းျပီး ဒီႏွစ္မွာက်ေရာက္တဲ့  အႏွစ္ (ရ၀) ျပည့္ ကမာၻ႕ဖက္ဆစ္စနစ္ ေအာင္ပြဲ (၁၅-၈-၁၉၄၅) အခမ္းအနားေတြကို က်င္းပျပီး ကမာၻ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အင္အားတရပ္အျဖစ္ တရုတ္ျပည္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါမယ္။

       (၂) ဒါ့အျပင္ ေဒသအသီးသီးက “အပူကြက္” (hot spot) မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖ ေျဖရွင္းေပးတာေတြလုပ္ပါ့မယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပထမဆံုးလုပ္ငန္းကေတာ့ … ျပသာနာရဲ႕အရင္းအျမစ္ကို တရားနည္းလမ္းက်က် ဘက္စံုက ေလ့လာနားလည္ယူၾကည့္ရမွာပါ။ ဒီေနာက္ေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာရာမွာ အင္အားသံုးျခင္းတို႔ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္း ဆိုတာေတြထက္ … -ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာတာကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ျပီး သက္ဆိုင္သူအားလံုးက လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဘက္စံုျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ အေျဖမ်ားတစံုလံုး ရွာေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျဖရွင္းရာမွာ ေဆးကုသလိုပါဘဲ။ေရာဂါလကၡဏာေတြကိုတင္ ကုသေပးရံုမက ေရာဂါရဲ႕မူလဇစ္ျမစ္ကိုလည္း ရွာေဖြေဖၚထုတ္ကုသေပးရပါမယ္။ဒါ့အျပင္ ဒီေရာဂါရဲ႕ေရခံေျမခံေတြကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ ဒီေရာဂါျပန္မေပၚႏိုင္မွာပါ။ ဒီလိုနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ တရုတ္ျပည္ရဲ ႕ႏိုင္ငံတကာ့တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ပါ့မယ္ … တဲ့။

      ဒါေတြကေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ၾကမဲ့   တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ ႕ေျခလွမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။    

     

  အခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ (တစံုတရာေအာင္ျမင္မႈလည္းရလာေနတဲ့) တရုတ္ျပည္ရဲ ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

                                                 

၁-၄-၂၀၁၅

     

     

 

     


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts