အေတြးအျမင္

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – အကာအကြယ္မဲ့ရရွာတဲ့ ျမတ္ဆရာေတြ

 

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)   – အကာအကြယ္မဲ့ရရွာတဲ့ ျမတ္ဆရာေတြ
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅

ဆုုံးမသြန္သင္ အတတ္ပညာသင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားဟာ အနႏၱဂုုိဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္ငါးပါးထဲမွာ တပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ေမြးမႈအားလုုံးထဲမွာ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးမႈကုုိ ျမတ္ေသာအသက္ေမြးအျဖစ္ ဘုုရားရွင္ ခ်ီးမြမ္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ေတြထက္ ေက်းလတ္ေတာရြာေတြရဲ႕ ပညာေရးနိမ့္က်မႈက ပုုိဆုုိးပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ေတာရြာမ်ားမွ ကေလးငယ္ေတြကုုိ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေပးေနၾကတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕ ေစတနာေမတၱာကုုိ ေလးစားတန္ဘုုိးထားထုုိက္ပါတယ္။ အစုုိးရစာသင္ေက်ာင္းမရွိတဲ့ ေက်းလတ္ေဒသေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးကုုိ သက္ဆုုိင္ရာတုုိ္င္းရင္းသားလူမ်ိဳးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ စတဲ့ အစုုိးရမဟုုတ္တဲ့ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြက တႏုုိင္တပုုိင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူေပးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုုိးရမျဖည့္ေပးႏုုိင္ေသးတဲ့ ကြက္လပ္ကုုိ သူတုုိ႔က ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းေပးေနၾကတာပါ။

ဆရာ့ဂုုဏ္ေက်းဇူးကုုိ ေလးစားတန္ဘုုိးထားတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဆရာမေတြ ရက္ရက္စက္စက္ အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရမႈဟာ တုုံလႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ဆုုိးပါ။  ရွမ္းျပည္နယ္ ေကာင္းခါးရြာကေလးမွ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ေယာက္ အဓမၼျပဳက်င့္အသတ္ခံရမႈဟာ လူသားမဆန္လြန္းတဲ့ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေခတ္နဲ႔မျခား ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ စစ္တပ္ေရာ အစုုိးရပါ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ ရာဇဝတ္မႈခင္းေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ ေပၚေပါက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြတ္သတင္းေထာက္ကုုိပါႀကီးအသတ္ခံရမႈ၊ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရးမွာ ေဒၚခင္ဝင္းအသတ္ခံရမႈေတြကုုိ အစုုိးရက တရားမွ်တမႈရွိစြာ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ မျပဳလုုပ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ထုုိျဖစ္ရပ္ေတြဟာ တစတစ ေမွးမိွန္သလိုု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလုုိျဖစ္ေအာင္လည္း သက္ဆုုိင္ရာအစုုိးရတာဝန္ရွိသူေတြ အခ်ိန္ဆြဲဗ်ဴဟာခင္းေနသလားဆုုိတာ သံသယဝင္စရာေတြပါ။

ယခုုကဲ့သုုိ႔ စစ္တပ္နဲ႔ အစုုိးရက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈခင္းေတြကုုိ ယခင္စစ္အစုုိးရအဆက္ဆက္ သတင္းအေမွာင္ေခတ္မွာ ျပည္သူအမ်ား သိရွိခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြက ထုုတ္ျပန္တဲ့ စစ္တပ္က်ဴးလြန္တဲ့ မုုဒိမ္းမႈ လူသတ္မႈ ရြာမီးရွိဳ႕မႈ စသည္ျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူသားမဆန္မႈ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈအေၾကာင္းေဖၚျပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကုုိ အစုုိးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ အစုုိးရမီဒီယာေတြက တမင္လုုပ္ႀကံဖန္တီးမႈ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဝါဒျဖန္႔ ပုုံေဖၚခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။

၈၈ အေရးအခင္းေနာက္ပုုိင္း စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းလုုိက္တဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တုုိင္းရင္းသားအရပ္ေဒသေတြကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမကုုိ ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚေန ဗမာအမ်ားစုုျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားဟာ တုုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္တပ္က်ဴးလြန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကုုိ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ မ်က္ျမင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ယခုုအခ်ိန္မွာေတာ့ အထုုိက္အေလွ်ာက္ရလာတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ လူသားမဆန္တဲ့ မတရားမႈသတင္းေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းဆုုိသလိုု ကမၻာပ်ံ႕သြားပါတယ္။ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ေယာက္ရဲ႕  အျဖစ္ဆုုိးေၾကာင့္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ား ဝမ္းနည္းပူေဆြးၾကရပါတယ္။ သုုိ႔ေသာ္ ပူေဆြးေနရုုံနဲ႔ မၿပီး။ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ျပည္သူလူထုုကလည္း တက္ႏုုိင္သည့္ဘက္မွ ဝုုိင္းဝန္းကူညီေပးၾကရပါလိမ့္မယ္။

အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးေဖၚထုုတ္ေပးရမယ့္ အဓိကတာဝန္ရွိသူဟာ အစုုိးရသာျဖစ္တယ္ဆုုိတာကေတာ့ ေျပာေနစရာမလုုိေတာ့ပါ။ မတရားမႈေတြကုုိ တရားမွ်တစြာ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မျပဳပါက မတရားမႈေတြဟာ တစတစ ထူေျပာပ်ံ႕ႏွံ႔လာႏုုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိေနတာကုုိ  လူတုုိင္းနားလည္ႏိုုင္ပါတယ္။ ကုုိယ္မထိေတာ့ ကုုိယ္နဲ႔မဆုုိင္သလိုု သေဘာမထားသင့္ေပ။ တေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ထုုိျဖစ္ရပ္ဆုုိးမ်ိဳး မိမိထံေရာက္လာႏုုိင္တာကုုိ လူတုုိင္းလူတုုိင္း အေလးအနက္ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။  ခလုုတ္ထိမွ အမိတရမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစသင့္ပါ။

ဘယ္အရာမွ် မၿမဲဘူးလုုိ႔ ဘုုရားေဟာထားပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာရာထူးအာဏာလည္းမၿမဲ၊ အသက္ခႏၶာလည္းမၿမဲ၊ ေလာကမွာ ၿမဲတဲ့အရာ ဘာမွ်မရွိပါ။ တေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အရာရာတုုိင္းဟာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားရစၿမဲ ဓမၼတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ကဒါဖီရဲ႕ ေနာက္ဆုုံးအခ်ိန္ဟာ လူတုုိင္းအတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာပါ။ အာဏာရွင္ကဒါဖီဟာ ေလာကငရဲကုုိ ေနာက္ဆုုံးအခ်ိန္ပုုိင္းအထိ ႀကဳံေတြ႔ခံစားၿပီး ဘဝအဆုုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။ လူသာမာန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏုုိင္တဲ့ တကယ့္ငရဲမွာ သူ ဘယ္လိုု ခံစားေနရမွာလဲ။ ထုုိအခ်ိန္က်ခါမွ အေမေရ…အေမေရ…လိုု႔ တေနလုုိ႔ေရာ အက်ိဳးရွိႏုုိင္ပါေတာ့မလား။ လူသားအားလုုံး သံေဝဂတရား ဆင္ျခင္ပြားမ်ားႏုုိင္ၾကပါေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts