မွတ္စုုမွတ္တမ္း ရသေဆာင္းပါးစုံ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

ေအာင္တင္ထြန္း – ကြန္းလံုအနီး တာတိလိန္တိုက္ပြဲ ၂/၇၈

ေအာင္တင္ထြန္း – ကြန္းလံုအနီး တာတိလိန္တိုက္ပြဲ ၂/၇၈
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄ 

တပ္ရင္း။         ။ အမွတ္ ၈ ေျခလ်င္တပ္ရင္း
တပ္မ။        ။ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မ
တည္ေနရာ။    ။ ဘီးလင္း / ေမွာ္ဘီ
အေၾကာင္းအရာ။    ။ အမွတ္(၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္
ရက္စြဲ။        ။ ၁၉၇၈ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ၇က္ေန႔
တိုက္ပြဲတည္ရာ။    ။ တာတိလိန္ေတာင္ေၾကာ

အပိုဒ္(၁) ။    အမွတ္ (၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္းသည္ ၂.၂.၇၈ ရက္ေန႔တြင္ မံုးက်က္ရြာမွထြက္ခဲ့ၿပီး ၃.၂.၇၈ ရက္ေန႔တြင္ နားတီးသို႔ေရာက္ၿပီး ၄.၂.၇၈ ရက္ေန႔တြင္ ကြမ္လံုၿမိဳ႕ အမွတ္ (၉၉) တပ္မ၏ နည္းဗ်ဴဟာ (၉၉၃) သို႔ သတင္းပို႔ရ ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔၏ ခလရ (၈) စက(၁) ေနာက္ဆံုးစစ္ထြက္အင္အားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ခြဲ(က)    ခလရ (၈) စက႐ံုး ၂၂ ေယာက္၊ ရင္းမႉးအပါအဝင္
ခလရ (၈) လက္နက္ႀကီးစု ၁၈ ေယာက္
”       တပ္ခြဲ (၁) ၇၈ ေယာက္
”       တပ္ခြဲ (၂) ၇၆ ေယာက္
စုစုေပါင္း ၁၉၄ ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။
အရာရွိ ၉ ေယာက္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၁၈၅ ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။
တပ္ခြဲ (၁) ကို ဗိုလ္ႀကီးထြန္းျမင့္
တပ္ခြဲ (၂) ကို ဗိုလ္ႀကီးျမင့္ေသာင္း တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး
စစ္ေၾကာင္း႐ံုးကို ဗိုလ္ႀကီးရန္ေအးက စီမံကြပ္ကဲပါသည္။
ေထာက္လွမ္းေရးမႉး ဗိုလ္ထြန္းေအာင္သာသည္ ရင္းမႉးႀကီးႏွင့္တြဲ၍ စီမံကြပ္ကဲပါသည္။

လက္နက္ႀကီးတပ္စုမွ တပ္ၾကပ္ထြန္းခင္ကေတာ့ ၇၅မမ ေနာက္ပြင့္ႏွင့္ ၃ လကၼစိန္ေျပာင္းတို႔အား ႀကီးၾကပ္ေသာ အၾကပ္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါတို႔သည္ ရတခလရ (၈) စက (၁) ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေနအထားျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ (၂)။    
ရတခလရ (၈) စက (၁) သည္ ၅.၂.၇၈ ရက္ေန႔တြင္ ကြမ္လံုကူးတို႔ဆိပ္သို႔ ဦးတည္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တပ္မ ၉၉၃ ႏွင့္ တပ္မ ၆၆၁ တို႔ ညႇိႏႈိင္းေနေသာေၾကာင့္ဟု ေနာက္မွသိရပါသည္။ ရတခလရ (၈) သည္ တပ္မ (၇၇) ၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း တရင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅.၂.၇၈ ရက္ေန႔တြင္ ခလရ (၄) တပ္ရင္းမႉးႏွင့္ေတြ႔ၾကၿပီး ထိုေန႔ညေန ၅း၃၀ ခ်ိန္ခန္႔တြင္ နန္႔ဟူးရြာမွျဖတ္ၿပီး ေတာင္ ေၾကာႀကီးတခုေပၚသို႔ တက္ေနၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႔တက္ေနခ်ိန္တြင္ မီးက်ည္ ၂ ခ်က္ပစ္သည္ကို မင္ရၿပီး အေျမာက္ပစ္သံမ်ားကိုပါ ၾကားေနရပါသည္။

ထိုသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ခ်ီတက္ေနရာမွ တာတိလိန္ေတာင္ေၾကာသို႔ ထိုေန႔ည ၈း၄၀ ခ်ိန္ေလာက္တြင္ လက္နက္ငယ္ပစ္ခတ္သံမ်ားကို ၾကားလိုက္ ရပါသည္။ မၾကာမီ လက္နက္ႀကီး ၈၁ မမ က်သံမ်ားကိုပါ ဆက္တိုက္ၾကားေနရၿပီး က်ေနာ္တို႔ဘက္မွ ရွင္းလင္းေနေၾကာင္းကို သိရပါသည္။ မၾကာမီ တပ္ရင္းမႉးမွ စက္႐ံုးအဖြဲ႔ ေရွ႕တက္လာရန္ အမိန္႔ေပးေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႏွင့္႐ံုးအဖြဲ႔၊ ရင္းမႉးလက္ေျဖာင့္တပ္စိတ္တို႔ ေရွ႕တက္ လာၾကပါသည္။ ထိုေန႔ည ၉း၂၀ ခန္႔ေလာက္တြင္ တပ္ခြဲ (၁) မွ အလုပ္သင္ဗိုလ္ မင္းေအာင္ႏွင့္ ဒုတပ္ၾကပ္ရီထြန္းအပါအဝင္ ရဲေဘာ္ (၆) ေယာက္ လက္နက္ႀကီးထိမွန္၍ က်ဆံုးသြားၾကပါသည္။ တဆက္တည္းပင္ တပ္ခြဲ (၂) တပ္စု (၁) မွ ဗိုလ္ေဌးေအာင္သည္ လက္နက္ငယ္ ထိမွန္၍ ေပါင္ ၂ ေခ်ာင္း မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့ပါ။

ထိုအခ်ိန္ ဗိုလ္ႀကီးျမင့္ေသာင္းႏွင့္ တပ္စိတ္ ၁ စိတ္ ေနာက္မွတက္လာၿပီး ရင္းမႉးႏွင့္ အဆက္အသြယ္လႈပ္ရွားေနပါသည္။ ဗကျမင့္ေသာင္း တပ္ခြဲသည္ ေနာက္ပိုင္းမွအကာျဖစ္ၿပီး ဗကထြန္းျမင့္တပ္ခဲြသည္ ပြိဳင့္ရွင္းတပ္ခြဲျဖစ္ပါသည္။

ထိုေန႔ည ၁၁ နာရီခန္႔ေလာက္တြင္ အပစ္ရပ္တန္႔ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ၉၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္ေရး (၆၂) စက္ျဖင့္ ပို႔ေနပါသည္။ တပ္ရင္းမႉးမွ ရန္သူ႔အင္အားကို ၃၀၀ ေလာက္သာခန္႔မွန္းၿပီး မိမိတို႔ မနက္လင္းပါက ေခ်မႈန္းၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အေရာက္ခ်ီတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ ေနပါသည္။ ၎ေနာက္ နံက္လင္းအားႀကီး ၄ နာရီခ်ိန္တြင္ ထပ္မံျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အမိန္႔ေပးကာ လံုလံုျခံဳျခံဳေနၾကဖို႔ သတိေပး ေနပါသည္။
ဒီလိုႏွင့္ ၆.၂.၇၈ ရက္ေန႔ ၀၆၀၀ နာရီခ်ိန္ထိ ဘာမွ ထူးျခားမႈမရွိေတာ့ပါ။ ၀၇၀၀ ခ်ိန္တြင္ ကြမ္လံုမွ စက္ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ယူေနပါသည္။ လက္နက္ႀကီး ၁၂၀မမ အေျမာက္ကုန္းမွ ပစ္မွတ္ၫႊန္းကို ေတာင္းဆိုေနသံ ၾကားရပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးမႉး ဗိုလ္ထြန္းေအာင္သာႏွင့္ က်ေနာ္သည္ ေျမပံုကိုၾကည့္၍ ပစ္မွတ္ၫႊန္းကို ေပးေနရပါသည္။

တပ္ခြဲ (၁) မႉး ဗိုလ္ႀကီးထြန္းျမင့္သည္ တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးတင္ၾကည္အား ရန္သူ႔အေျခအေနအင္အားမ်ားေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ၁၅၀၀ ေယာက္ ထက္မနည္းေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၿပီး လက္ရွိတည္ေနရာကိုျပင္ဆင္ၿပီး ခံစစ္ေနရာေရြးရန္ တင္ျပသံကို ၾကားလိုက္ပါသည္။ ၎ေနာက္ တပ္ရင္း လက္နက္ႀကီးတပ္စုအား အဆင့္သင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ ဗကထြန္းျမင့္မွ အမိန္႔ေပးေနပါသည္။

တပ္ရင္းမႉးသည္ တပ္ခြဲမႉး၏တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံေသာ္လည္း မိမိလက္ရွိေနရာ မေကာင္းေသာ္လည္း ကြမ္လံု အေျမာက္ကုန္းသို႔ ပစ္မွတ္ ၫႊန္းေပးၿပီးသည့္အတြက္ မိမိႏွင့္မွားယြင္းမွာ စိုးရိမ္သည္ကတေၾကာင္း၊ လက္ရွိေရာက္ရွိၿပီးေနရာထက္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနရာယူပါက တပ္မမွအေရးယူမည့္အတြက္ေၾကာင့္ တပ္ခြဲမႉး၏စကားကို ျငင္သာစြာျဖင့္ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ရန္သူသည္ မိမိတို႔အား အင္အားအနည္းငယ္ျဖင့္ ေခ်ာက္လွန္႔ေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ယခုလိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ဳိး မ်ားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ရယ္သြမ္းေသြးလိုက္ပါသည္။

၆.၂.၇၈ ရက္ေန႔ ၀၈း၄၀ ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ထိပ္တိုက္ေတာင္ကုန္းမွ စကားေျပာသံမ်ားၾကားရၿပီး လက္နက္ငယ္ပစ္သံမ်ားႏွင့္အတူ လက္ပစ္ဗံုး မ်ားေရာၿပီးကြဲသံမ်ား ၾကားရပါသည္။ ပစ္ခတ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ က်ေနာ္တို႔ရွိရာစစ္ေၾကာင္း႐ံုး၏ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ဒုတပ္ၾကပ္ေမာင္ ႏြယ္ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္က်ၿပီး အဆက္အသြယ္ လံုးဝမရရွိေတာ့ပါ။ ၎ႏွင့္အတူ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္ျမင့္တို႔ က်ဆံုး သြားၾကပါသည္။ က်ေနာ္၏ေဘးနံဝဲယာတို႔တြင္လည္း ေနရာအႏွံ႔အျပား လက္ပစ္ဗံုးမ်ားက်လာၿပီး လက္ေျဖာင့္တပ္စိတ္မွ တပ္သားထိန္ လင္း၊ တပ္သားအံုးေရႊတို႔ က်ဆံုးသြားျပန္ပါသည္။ လက္ေျဖာင့္တပ္စိတ္မႉး တပ္ၾကပ္သိန္းေငြသည္လည္း လက္နက္ႀကီးထိမွန္၍ မလႈပ္ရွား ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္းမႉးသည္ ရဲေဘာ္တို႔ ေတာင့္ထား၊ တလကၼမွ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ႏွင့္ဟု အမိန္႔ေပးေနသည့္ၾကားမွ စစ္ေၾကာင္း႐ံုး၏ ကာပစ္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တပ္ခြဲ (၁) တပ္စု (၂) သည္ အထမ္းသမားမ်ားႏွင့္အတူ အံုးအံုးၾကက္ၾကက္ႏွင့္ ေျပးလႊားေနသည္ကို ျမင္လိုက္ ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တိုက္ပြဲအေျခအေနသည္ ပိုမိုဆိုးဝါးျပင္းထန္လာပါေတာ့သည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ေလာင္ခ်ာ (ငွက္ေပ်ာဖူး) တို႔သည္ မိုးသီးမိုးေပါက္ပမာ က်ေနာ္တို႔တည္ရွိရာသို႔ က်ေရာက္ေနၿပီး မိမိတို႔၏ေရွ႕ဘက္စစ္မ်က္ႏွာသည္ လံုးဝလႈပ္ရွားမႈမရွိေတာ့သေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္။

တပ္ရင္းမႉးမွ ၇၅မမ ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးေသာအခါ ဒုဗိုလ္ခင္အုန္းမွ လက္နက္ႀကီးပစ္ရန္ကိုျငင္းဆုိၿပီး တန္ျပန္လာမည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ လက္နက္ႀကီးတပ္စုအား ပစ္ပိုင္နယ္မ်ားေပးၿပီး ေနရာယူေနပါသည္။ က်ေနာ္တို႔႐ံုးအဖြဲ႔သည္လည္း လူမ်ားကြဲေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈခက္ခဲေနသျဖင့္ က်ေနာ္သည္ ရင္းမႉးႀကီးရွိရာသို႔ ေပါင္းလိုက္ပါေတာ့သည္။

တပ္ခြဲ (၁) တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ႀကီးလွေမာင္ ဦးစီးေသာတပ္စုဘက္မွ အျပင္းအထန္ပစ္ခတ္သံမ်ား မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ၾကားရၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈ တည္ၿငိမ္သြားပါသည္။ မၾကာမီ ၎တို႔ဘက္မွ က်ားထိုးသံၾကားရၿပီး မိမိတို႔အတြင္းသို႔ ရန္သူမ်ား ထိုး ေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရပါ သည္။

ရင္းမႉးႀကီး၏စစ္မ်က္ႏွာဘက္မွတဖန္ ေလာင္ခ်ာႏွင့္ စက္ႀကီးပစ္သံမ်ားၾကားရၿပီး ပစ္ခတ္မႈသည္ ၃ ဘက္ညႇပ္ပိတ္ေနပါေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တပ္ခြဲ (၂) မႉး ဗိုလ္ႀကီးျမင့္ေသာင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္းေရး/ေထာက္ဗိုလ္ႀကီးရန္ေအးတို႔ႏွင့္ လံုးဝအဆက္အသြယ္မရေတာ့ပါ။ တပ္ရင္းမႉးႀကီးသည္ စုိးရိမ္ေနေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ဆရာၾကည္ေအာင္၊ က်ဳပ္တုိ႔ဆုတ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္၊ ခင္ဗ်ား႐ံုးအဖြဲ႔ ဒီကိုစုပါ၊ က်ဳပ္တို႔ လမ္းေပၚကိုျဖတ္ကူးမယ္လို႔ေျပာၿပီး ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎၏ကိုယ္ရံ တပ္သားေအးေမာင္သည္ ဦးစြာျဖတ္ကူးရာ ရန္သူ၏ စက္ငယ္ျဖင့္ ထိမွန္က်ဆံုးသြားပါၿပီ။ ရန္သူ႔လက္နက္ငယ္သည္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေနသည္ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္မွ ရင္းမႉးႀကီး အား ယခုခ်ိန္ မကူးရန္ေျပာရာ ဆရာၾကည္ေအာင္- ယခုလဲကူးရမွာဘဲ၊ ေနာင္လဲကူးရမွာဘဲဆိုၿပီး ေျပာေျပာဆိုဆိုျဖတ္၍ကူးရာ ကိုက္ ၃၀ ေလာက္ သာရွိေသာအကြာအေဝးၾကားတြင္ ရင္းမႉးႀကီးထိမွန္သြားပါၿပီ။ ရန္သူ၏ ထပ္မံပစ္ခတ္ေနေသာၾကားမွ ရဲေဘာ္တို႔၊ ငါ့ကို ထားခဲ့ ေတာ့၊ မင္းတို႔ဆုတ္ေတာ့လို႔ အမိန္႔သံထြက္လာပါေတာ့တယ္။ ထိုအမိန္႔သံေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔စစ္ေၾကာင္းသည္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ခုခံေနရာမွ ႐ုပ္႐ုပ္သဲသဲျဖစ္ၿပီး ေျပးလႊားသံမ်ား ဆက္တိုက္ၾကားေနရပါေတာ့တယ္။ ရင္းမႉးလဲ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ က်ဆံုးသြားပါေတာ့တယ္။

ပြိဳင့္ရွင္းတပ္ခြဲ (၁) ၏ တပ္စု (၃) သည္ လံုးဝၿငိမ္သက္ေနၿပီး တပ္စိတ္ (၂) တပ္ၾကပ္ေက်ာ္ျမင့္(၂) ဦးစီးေသာ တပ္စိတ္ဘက္မွသာ ပစ္ခတ္ သံမ်ား ၾကားေနရပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတပ္ခြဲ (၂) သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ လံုးဝအဆက္အသြယ္မရေတာ့ပါ။ တပ္ၾကပ္ႀကီးေလးေမာင္သည္လည္း က်ဆံုးသြားပါသည္။ ေဆးမႉးတပ္ၾကပ္ႀကီးတင္လွသည္လည္း က်ဆံုးေၾကာင္း အေလာင္းကိုေတြ႔ရပါသည္။
က်ေနာ္တို႔စစ္ေၾကာင္းတြင္ပါေသာ လက္နက္ႀကီးတပ္စုသည္ ၎တု႔ိတာဝန္ယူေသာ လက္နက္ႀကီးအနားတြင္မရွိေတာ့ဘဲ အျခားေနရာကို တာဝန္ယူကာပစ္ခတ္ေနေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွ တိုက္ပြဲစမွၿပီးဆံုးသည္အထိ လက္ နက္ႀကီး တခ်က္မွမပစ္ခတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

၆.၂.၇၈ ရက္ေန႔ ၁၁၄၀ ခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္သည္ ဘယ္ဒူးေခါင္းတြင္ လက္နက္ႀကီးအစ ၂ စႏွင့္ ညာဒူးေခါင္းတြင္ ေက်ာက္တံုးႏွင့္တိုက္မိေသာေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ က်ေနာ္ႏွင့္အတူ လက္ေျဖာင့္တပ္စိတ္မွ တပ္သား လိန္းတက္ (ယခု က်ေနာ္အတူ) ႏွင့္ တပ္သား ေက်ာ္မိုးေအာင္ (BE 908) (စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ တြဲဘက္ ထားသူ) တို႔သံုးေယာက္ အတူရွိေနၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတပ္ၾကပ္ေက်ာ္ျမင့္ တပ္ခြဲ (၂) သည္ လက္နက္ႀကီးထိမွန္ၿပီး (ဝမ္းဗိုက္) က်ေနာ္တို႔ႏွင့္တပါတည္း အတူလုိက္ပါသည္။

နာရီပုိင္းသာျခားေသာ က်ေနာ္တို႔တပ္မွ အျခားရဲေဘာ္မ်ား တပ္ခြဲ (၁) တပ္ခဲြ (၂) တို႔မွ စုေပါင္းမိေသာအခါ ၎တို႔၏ မ်က္ျမင္ေျပာျပခ်က္အရ တိုက္ပြဲတခုလံုးကို ျခံဳငံုၾကည့္လိုက္ပါက တိုက္ပြဲ၏ထိုခိုက္က်ဆံုးမႈသည္ ၉၄ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာႏွင့္သံု႔ပန္း ၃၅ ေယာက္ဟူ၍ က်ေနာ္ သိရပါသည္။ (၁၃) ေယာက္ကိုသာ ေခၚေဆာင္လာၿပီး (၂၂) ေယာက္ကို စစ္ေျမျပင္မွ ျပန္လႊတ္လိုက္ပါသည္။။

အပိုဒ္ (၃)။    အရာရွိမ်ား၏က်ဆံုးစာရင္းမွာ=

(၁) တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးတင္ၾကည္
(၂) တပ္ခြဲ (၁) မႉး ဗိုလ္ႀကီးထြန္းျမင့္
(၃) ေထာက္လွမ္းေရးမႉး ဗိုလ္ထြန္းေအာင္သာ
(၄) အလုပ္သင္ဗိုလ္ ဗလမင္းေအာင္
အၾကပ္ႀကီးမ်ား၏အမည္စာရင္း (က်ဆံုး)
(၁) တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ႀကီး လွေမာင္ – တပ္ခြဲ (၁)
(၂) ေဆးမႉးတပ္ၾကပ္ႀကီး တင္လွ – စစ္ေၾကာင္း႐ံုး
(၃) တပ္ၾကပ္ႀကီး ေလးေမာင္ – တပ္ခြဲ (၁)
(၄) ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္ျမင့္ – စစ္ေၾကာင္း႐ံုး
(၅) တပ္စိတ္မႉး တပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ျမင့္ – တပ္ခြဲ (၁)
(၆) လက္ေျဖာင့္တပ္စိတ္မႉး တပ္ၾကပ္ သိန္းေငြ – စစ္ေၾကာင္း႐ံုး
(၇) ဗဟိုဆက္သြယ္ေရး (ဗဆသ) ဒုတပ္ၾကပ္ ေမာင္ႏြယ္

အပိုဒ္ (၄)။    သတင္းရယူမႈ
ရတခလရ (၈) စက (၁) သည္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ခလရ (၄) သို႔ စစ္ကူရန္ျဖစ္ၿပီး ရန္သူ႔အင္အား လႈပ္ရွားမႈသတင္း လံုးဝမရရွိပါ။ ေျမပံုႀကီးေပၚ တြင္ စစ္တိုက္ေနေသာ စစ္ဗ်ဴဟာမႉးႀကီးတို႔သတင္းကိုသာ ယံုၾကည္ၿပီး ခ်ီတက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။    ။

[၁၉၇၈ ခုက မဆလစစ္တပ္နဲ႔ ဗကပတပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ဖမ္းဆီးရမိသံု႔ပန္းအစစ္ခံခ်က္ကုိ သမိုင္းမွတ္တမ္းတခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ တယ္။]

ေအာင္တင္ထြန္း


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts

One thought on “ေအာင္တင္ထြန္း – ကြန္းလံုအနီး တာတိလိန္တိုက္ပြဲ ၂/၇၈
  1. မဆလ-ဗကပ ဗမာအျခင္းျခင္းတိုက္ၾကတာ .. ဆႏၵေစာတဲ့ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြ… အဂၤလိပ္ကလြတ္လပ္ေရးေပးပါေတာ့မယ္.. ဒုကမၻာစစ္အျပီး သူတို႕ချမာလဲ အဂၤလိပ္အင္ပါယာၾကီးျပိဳကြဲေနလို႕ .. အာဏာေသခ်ာမလႊဲႏိုင္ျဖစ္ေနခ်ိန္ .. ဇြတ္အတင္းပဲ၊ ရရင္ရ-မရရင္ခ် …ဆိုျပီးေတာင္းေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ေပးလိုက္ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း ကရင္-ဗမာ၊ ဗမာအခ်င္းခ်င္းတိုက္ရင္း.. ျဖစ္သမွ်ေတြ လူငယ္စစ္သား၊ေက်ာင္းသားေတြပဲ ေသေက်ပ်က္သုန္းရင္း ဘာႏိုင္ငံဘဝေရာက္ေနတာ .. သင္ခဏ္းစာယူမလိုလိုနဲ႕ ေဒါသ၊ေလာဘ၊ေမာဟ .. ေငြ၊အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရ……တရုပ္ျပည္ ၂၀၀၄ ဒီဇင္ဘာ အျပီးသတ္ ဘာဘ္စားတဲ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေသဒဏ္၊ ပစၥည္းအကုန္သိမ္း၊ ေထာင္ခ် …အရင္ ၅ႏွစ္တုန္းကလူေတြ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူ၊ ဒဏ္ေပးတဲ့ စနစ္ ျမန္မာျပည္လဲ ျဖစ္လာဖို႕မ်ားပါတယ္။ လက္ရွိ လာဘ္စားတိုက္ဖ်က္ဥပေဒက ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ရဘူး ဆိုေပမဲ့ ဥပေဒဆိုတာ လူလုပ္တဲ့ စာရြက္ပဲဆိုတာ မေမ့သင့္ပါ။ ငါမေသခင္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲေတြ ရပ္၊ ေဝစုခြဲတာမွ်တေစခ်င္ျပီး ဝမ္းနည္းျခင္းေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းခ်င္ပါတယ္ကြယ္။ ဘဘၾကီး

Comments are closed.