Han Thit Naing ဓာတ္ပုံသတင္း

ဟန္သစ္ႏိုင္ – ေနာ္လွလွစိုး ရန္ကုန္ခရိုင္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္

 

ဟန္သစ္ႏိုင္ – ေနာ္လွလွစိုး ရန္ကုန္ခရိုင္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄

ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္လွလွစုိး (ခ) စူဇန္နာက  နိုဝင္ဘာ ၂၁ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၆လမ္း MJN ခမ္းမတြင္ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စစ္တမ္းသည္အေရးႀကီးသည့္အတြက္ လူဦးေရအနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးနွင့္ ပန္းျခံမ်ားအေရအတြက္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရၿပီး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ လက္တဲြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာနိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရနွင့္ ကားစီးေရ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ ပုိမ်ားျပားေသာ္လည္း ၾကပ္တည္းျခင္းမရွိသည့္ပုံစံမ်ိဳး ကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္မ်ားတြင္ မဲပုံးမ်ားေထာင္ေသာအခါ မပ်က္မကြက္ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ မဲထည့္ၾကေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အမိႈက္မ်ားသည္  က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ေန႔တဓူဝသြားေရးလာေရး ဒုကၡမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုသည္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္မဲထည့္သင့္ေၾကာင္း အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ေဒၚေနာ္လွလွစုိးမွေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “(ဒို႔ၿမိဳ႕ကို ဒုိ႔ပိုင္သည္) ဒုိ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ – ဒုိ႔မွာတာဝန္ရွိတယ္ –  ဒုိ႔အားလုံး လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္ပုဒ္ေလးနဲ႔ က်မက မဲဆြယ္စည္းရုံးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေနာ္လွလွစုိးကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႔အစည္းမွ ဦးကုိကုိိႀကီးကေျပာရာတြင္ –

“နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား အေရးႀကီးသလို ၿမိဳ႕ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္လည္း နိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္မႈ အေျပာင္းအလဲကုိ ႀကီးႀကီးမားမား အက်ိဳးသတ္ေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္တိုင္အစုိးရ လုပ္မည့္သူမ်ားကုိ အားေပးမယ္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ေဒၚေနာ္လွလွစုိးကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္း ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စြမ္းရည္သတၱိရွိၿပီး အိမ္ေထာင္မႈအပိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခဲြနိုင္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အကူးအေျပာင္းတြင္ ပထမဆုံးျဖစ္လာေသာ YCDC ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ကုိယ္ပိုင္ဆိုင္ေအာင္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ေသာသူကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးလို႔  ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ေနမည့္အစား တိုင္းရင္းသူ တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ နိုင္ငံရဲ႕ဘယ္အစိတ္ပိုင္းမွာပဲေနေန က်ေနာ္တို႔မွာ ဘာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ကန္႔သတ္မႈမွမရွိပဲ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕အခြင့္အေရးကုိ ရန္ကုန္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ တိုင္းရင္းသူတစ္ေယာက္ဟာ တတ္တတ္ၾကြၾကြနဲ႔ ခံစားခြင့္ရွိတယ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေနာ္လွလွစုိးကုိ ၁၉၆၅ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဝိဇၨာ-သိပံၸ တကၠသုိလ္မွ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ မဟာသိပံၸ ဘဲြ႔ရရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ ပင္စီဗင္းနီးယား အေရွ႕ပုိင္းတက ၠသုိလ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာကုိ ဆက္လက္ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး စီပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈပညာျဖင့္ မဟာဝိဇ ၨ ာဘဲြ႔ရရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္နိင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ ကုိယ္တိုင္ခ်ီးျမွင့္ေသာ လူမႈထူးခြ်န္ဆုကုိလည္း ရရွိခဲ့သည္။  ကရင္အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔တြင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ေဆာင္ကြန္ရက္တြင္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔မ်ားကြန္ရက္တြင္ သဘာပတိ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)၊  ကန္ေပါက္ လူမႈစီးပြားေရးအဖဲြ႔တြင္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ(၂၀၀၇-၂၀၀၉)၊ World Vision Myanmar (၁၉၉၅-၂၀၀၆) တို႔တြင္လည္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts