တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညဳိ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အသံမ်ားသည္ “လူငယ္အင္အား ေအာင္လက္နက္” အတြက္ အားမာန္ျဖစ္ပါေစ

တူေမာင္ညဳိ – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အသံမ်ားသည္ “လူငယ္အင္အား ေအာင္လက္နက္” အတြက္ အားမာန္ျဖစ္ပါေစ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄

မိႈင္း ၂ ခုျဖင့္  လွည့္စားမိႈင္းတုိက္ခဲ့ၾကသည္။

ပထမတစ္ခု(အရင္းခံက်သည့္မိႈင္း)သည္ အုပ္စုိးသူ(နဝတ-နအဖ)စစ္အုပ္စုကဖန္တီးသည့္မိႈင္းျဖစ္သည္။ ထုိမိႈင္းသည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခု (လက္ေအာက္ခံမိႈင္း) သည္ အုပ္စိုးသူဖန္တီးသည့္မိႈင္းကို အမွီသဟဲျပဳၿပီး အတိုက္အခံေတြထဲမွ အခ်ိဳ႕က မိမိ ကိုယ္ကိုလွည့္စားသည့္မိႈင္းပင္ျဖစ္သည္။ “အေျခခံဥပေဒ မရွိတာထက္ ရွိလာတာေကာင္းသည္၊ ဖန္ခြက္ထဲ လံုးဝေရ မရွိတာထက္ ခြက္ တစ္ဝက္ရွိေနတာ ေကာင္းတယ္”၊ “စေပ့ ဆိုတာ တျဖည္းျဖည္းခ်ဲ႕ယူရင္ရတယ္” ဆုိသူတုိ႔၏ မိႈင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထိုမိႈင္း ၂ ခု ပ်က္ျပယ္စျပဳလာေနၿပီ။

သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၏ အေျပာင္းအလဲ ဆိုသည္မွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔အညီ သူတုိ႔အုပ္စုိးမႈအာဏာကို ပုိမိုခုိင္ခံ့ၿပီး အထာက် ေအာင္၊  လိုအပ္သလို ေနရာခ်မြမ္းမံေနသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွ် သာျဖစ္ေၾကာင္း ပို၍ထင္ရွားသိျမင္လာခဲၾကေပၿပီ။

ဒုတိယမိႈင္းဖန္တီးသူမ်ား၏ “လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ”ဆိုသည္ကလည္းထင္သေလာက္အလုပ္မျဖစ္မွန္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ အမ်ားစုကုိယ္၌က တစထက္တစ နားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္ အေနအထားလည္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ (ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း/ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႔မွအပ)သူတုိ႔ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အာဏာရႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ကာခ်ဳပ္စစ္သားအမတ္မ်ား လႊမ္းမိုးမႈကို ငံု႔ခံ ေနၾကသည့္အေျခ အေနလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း/လႊတ္ေတာ္ပ အီထုိင္းေလးလံေနသည့္အေျခအေနမွ ရုန္းထြက္/ေဖာက္ထြက္လိုၾကသည္။ အားမလို အားမရျဖစ္ ေနၾကသည္။ ထိုသုိ႔ အီထုိင္းေလးလံေနသည့္အေျခအေနထဲမွာေဖာက္ထြက္လုိသူမ်ားထဲတြင္လူငယ္ထုက ပုိ၍စိတ္ေဇာထက္ သန္ပါသည္။ လူငယ္ဆိုသည္မွာ ေခတ္ကာလတုိင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လွံသြားအခန္း၊ တံခြန္အခန္းက ပါဝင္ၾကသူေတြမဟုတ္ပါလား။ လူငယ့္သဘာဝကိုယ္၌ကထုံထုိင္းေလးကန္မႈကိုမႏွစ္သက္မခံုမင္၊ မီးေတာက္လုိလႈပ္ရွားေတာက္ပေလာင္ကၽြမ္းေနလိုၾကသည္။ လာမယ့္ ေဘးေျပး ေတြ႔ခ်င္ၾက သည္။ တံုးဆိုတုိက္၊ က်ားဆိုကုိက္လိုက္ခ်င္ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ဆိုလုိသည့္ လူငယ္မွာ အလုပ္သမား လူငယ္၊ လယ္သမားလူငယ္၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လူငယ္ထုကို ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ အီထုိင္းေလးလံေနခ်ိန္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းမွ “ထီးလႈပ္ရွားမႈ” ေပၚေပါက္လာသည္။ ထီးလႈပ္ရွားမႈသည္ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကဦးေဆာင္ၿပီး လူထုအင္အားျဖင့္ ဖိအားေပးအၾကပ္ကုိင္သည့္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီးအေရးဆိုသည့္လႈပ္ရွားမႈစစ္စစ္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္၏ ထီးလႈပ္ရွားမႈက အီထုိင္းေနေသာ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္”ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔လူငယ္မ်ားကို လႈပ္ရွားအားတက္သြားေစပါသည္။ လူငယ္ထုအင္အား၊ လူထုအင္အားျဖင့္ မိမိတုိ႔လိုလားခ်က္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ဆုိသည့္ ယံုၾကည္မႈကို တြန္းအားေပးေနသည္။ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ေစ၊ ၄ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရးျဖစ္ေစ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ေစ” လူထုအင္အားျဖင့္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုလွ်င္ ယခု အေျခအေနထက္ပုိ၍ ခရီး ေရာက္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ကိုျမင္ၾကသည္။

ေဟာင္ေကာင္ထီးလႈပ္ရွားမႈေပၚလာေတာ့ “လမ္းမေပၚတိုက္ပြဲေခတ္ကုန္ၿပီ”ဟု ဆုိခဲ့ၾကသူမ်ားက ေဟာင္ေကာင္လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ခါေတာ္မွီ အသံေပးလာၾကသည္။ သူတို႔ေပးသည့္အသံထဲတြင္ လမ္းမေပၚတိုက္ပြဲ၏ထိေရာက္မႈ၊ လူထုအင္အားႏွင့္ ဖိအားေပးအၾကပ္ကုိင္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို တမင္ဖံုးကြယ္ထားၾကၿပီး၊ “စည္းကမ္းရွိဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွား” ဖုိ႔အေရးကို ဟန္တလံုး ပန္လံုးေျပာေနသည္မွာ ရယ္စရာေကာင္းလွသည္။

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ၊ လယ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔ အႀကံဳအရျဖစ္ေစ၊ စတင္ကေပၚေပါက္လာတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစည္းကမ္းရွိစြာ ေပၚေပါက္လာသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ထု၊ ေက်ာင္းသားထု၊ ျပည္သူလူထုမွ စတင္ၿပီးဘယ္တုန္းကမွ အၾကမ္းမဖက္ခဲ့။ ျပည္သူ႔အင္အား တစထက္တစမ်ားျပား လာၿပီး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေပါင္းစည္းလာေသာအခါ ေၾကာက္ဒူးတုန္လာသည့္ အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ လံုထိန္းရဲ၊ စစ္တပ္တုိ႔ျဖင့္ ဒုိင္းလႊား၊ ဒုတ္၊ မီးခိုးဗံုး၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ မီးေလာင္ဗံုး၊ မီးသတ္ပုိက္၊ ေသနတ္က်ည္ဆံတုိ႔ျဖင့္ အၾကမ္းဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

လူငယ္ထုက ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ၊ ပညာေရးအေျပာင္းအလဲ စျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့အေျပာင္းအလဲမ်ား ကို အလွ်ံညီးညီးဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာေတာင္းဆိုေနၾကတာျဖစ္သည္။

လူငယ္ထုက ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစား၊ အားကိုးၾကသည္၊ တန္ဖိုးထားၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕ လူငယ္မ်ားဆုိလွ်င္ အေမစုအတြက္ အသက္ကိုပင္စြန္႔ရန္အသင့္ရွိေနၾကသည္။ ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးတြင္ အေမစုအတြက္ မိမိအသက္ကို ပဓါနမထားပဲ ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည့္လူငယ္ေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။  အေမစုစကားသည္ သူတုိ႔အတြက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္လာစြမ္းအား၊ ခြန္အားသတၱိကဲ့သုိ႔ပင္။ ဤမွ် ခ်စ္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လူငယ္အင္အားကို အဓိကက်တဲ့ “ေအာင္လက္နက္” ဟု လွပစြာ ကဗ်ည္းထုိးမွတ္တမ္းျပဳ ထားသည္။ ထုိ “လူငယ္အင္အား ေအာင္လက္နက္” ျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း “ဒီစကား”မွာ ခ်ီးမြမ္း ေထာမနာျပဳထားသည္။

“လူငယ္အင္အား ေအာင္လက္နက္မ်ားသည္” အေမ၏အသံကို နားစြင့္ေနၾကသည္။ အေမ၏အမိန္႔သံကိုနာခံၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ ရန္ အသင့္ရွိေနၾကသည္။

ထိုစဥ္ အေမ၏ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ (ဗဟုိလူငယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၊ ပထမအစည္းအေဝး) မိန္႔ခြန္းသည္ လူငယ္ထု ေမွ်ာ္လင့္ ထားသလို အျပည့္အဝမဟုတ္ခဲ့။ လူငယ္ထုေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ  လူငယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ လူငယ္ထုေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ ကုိင္စြဲရမည့္စိတ္ဓါတ္၊သေဘာထား၊လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္တုိ႔ကို ယခင့္ယခင္ မိန္႔ခြန္းမ်ားထက္ရွင္းလင္း၊ ျပတ္သား၊ ထက္ျမက္၊ ၾကည္လင္စြာ ႄမြက္ၾကားလိမ့္မည္ဟု ထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီတခါၾကားရသည့္မိန္႔ခြန္းမွာ ထက္သန္တက္ႂကြမႈဆုိတဲ့ အသက္မာန္ပါဝင္မႈ အားေဖ်ာ့ေနတဲ့မိန္႔ခြန္းျဖစ္ေနပါ သည္။ “အားမာန္”  အစား “တရားသံ” ေတြက ပုိ၍မ်ားေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ဓါးလွံေလးျမားေတြကုိင္ၾကလုိ႔ ေျပာေစခ်င္တာမဟုတ္ပါ။

မိန္႔ခြန္းကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ “အတၱပရမွ်တၾက၊ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်၊ ကုုသုိလ္စိတ္ကိုေမြး၊ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲတတ္ ေအာင္သင္ယူ၊ သိကၡာရွိရွိရံႈးတတ္ဖုိ႔ေလ့လာ၊ ရႈံးတတ္သူေတြဟာ ေနာင္မွာႏုိင္ဖို႔ အလားအလာေတြရမယ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပဳျပင္၊ ကိုယ္ တုိင္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္” ဆုိတာပဲရရွိလိုက္ပါသည္။

အသက္ ၃၀ – ၃၅ သတ္မွတ္ခ်က္ကိစၥမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာကိစၥတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ မိမိ (ႏုိင္ငံ၊အဖြဲ႔အစည္း၊အေျခအေန)၏ ကိုယ္စီထူးျခားခ်က္မ်ားအရ သင့္ေတာ္သလုိသတ္မွတ္ၾကရတာျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲျပင္ လြယ္လုပ္၍ရေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးအရာကိစၥမွာ လူငယ္ထု၏အစဥ္မျပတ္ေပါက္ကြဲေနေသာ အားမာန္ႏွင့္ထက္သန္မႈ အင္ဂ်င္အား တိက်ေသာဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ထြက္ေပါက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသံမ်ားသည္ “လူငယ္အင္အား ေအာင္လက္နက္” အတြက္ အားမာန္ျဖစ္ပါေစ။
တံတုိင္းခတ္ ကာထားေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အား ပုိင္းျဖတ္ကာ သြားႏုိင္မည့္ ဓါး၊ လွံ လက္နက္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါေစ။

ညြန္း –

– “ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဗဟုိလူငယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ပထမအစည္းအေဝး တြင္ေျပာၾကားသည့္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္း”  စာမ်က္္ႏွာ (၁၂) ၊  ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၃ ၊ အမွတ္ ၃၉၊ ၆-၁၀-၂၀၁၄ (တနလၤာေန႔)

– ဒီစကား – စာမ်က္္ႏွာ (၁၃) ၊  ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၃ ၊ အမွတ္ ၃၉၊ ၆-၁၀-၂၀၁၄ (တနလၤာေန႔)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts