ရသေဆာင္းပါးစုံ သူတိုု႔အာေဘာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေအး

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – အာဏာရွင္စနစ္ ရဲ႕ လကၡဏာရပ္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – အာဏာရွင္စနစ္ ရဲ႕ လကၡဏာရပ္မ်ား
စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄
 
 

• လမ္းစဥ္ တသြယ္၊ ပါတီ တခု၊ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္
အာဏာရွင္စနစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ တဦး၊ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ တခု၊ စိတ္တိုင္းက် ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ လမ္းစဥ္ တမ်ိဳးတည္းသာ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကီးစိုးေလ့ရွိတယ္။  တခ်ိဳ႕ အာဏာရွင္တိုင္းျပည္ေတြမွာ ပါတီငယ္ တခ်ိဳ႕ကို ဟန္ျပ တည္ေထာင္ခြင့္ ေပးထားေလ့ရွိေပမယ့္ မရွင္သန္ မႀကီးထြားေစဖို႔ရာ အဘက္ဘက္ကေန ႏွိပ္ကြပ္ ထားတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ သူ႔ပါတီ သာ ႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ ျပယုဂ္၊ စုစည္း ညီညႊတ္ ရွင္သန္ ႀကီးထြားရာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္၊ အနာဂတ္လမ္း ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။

• လူတဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လတ္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း
အာဏာရွင္စနစ္မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဆိုတဲ့ “စိတၱဇ” ကို ျမွင့္တင္ထားၿပီး လူထုရဲ႕က႑ ကို ေလွ်ာ့ခ်ထားတယ္။  စိတ္တိုင္းက် ျပ႒ာန္းထားတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒ ဆိုတာေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကို ခံရေလ့လည္း ရွိတယ္။  ဒီသေဘာမွာ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို စည္းရံုးခြင့္၊ အဖြဲ႕အစည္း ထူေထာင္ခြင့္ နဲ႔ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ လံုးဝ ဆိတ္သုဥ္း သြားတယ္။  ပညာေရး စနစ္နဲ႔ လူထု ၾကားခံမီဒီယာမ်ားကို သြတ္သြင္းလိုတဲ့ အယူဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ သက္သက္ အသံုးခ်တယ္။

• ျပည္သူ႔ဘဝ လံုျခံဳမႈ မဲ့ျခင္း
အာဏာရွင္စနစ္မွာ အာဏာပိုင္ နဲ႔ လက္ပါးေစေတြဟာ အာဏာကို အတိုင္းအဆမရွိ က်င့္သံုးခြင့္ရွိတယ္။  ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး နဲ႔ ဥပေဒကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာလည္း အာဏာရွင္ ရဲ႕ လက္ေအာက္၊ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္သာ ရပ္တည္ ရတဲ့အတြက္ လူထုမွာ ခိုကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။  ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းနဲ႔ အတူ လူထုဟာ တရားမဲ့ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပး ေထာင္ခ်ခံရျခင္းေတြကို ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ ေနရေလ့ရွိတယ္။

• စစ္တပ္ နဲ႔ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
အာဏာရွင္စနစ္မွာ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားၿပီး အခြင့္ထူး ခံတယ္။  စစ္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဟာ တည္ၿငိမ္မႈ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို ဦးထိပ္ထားေလ့ရွိတယ္။  စစ္အင္အား ႀကီးမားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံကို ျမွင့္တင္ ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆေလ့ရွိတယ္။  “တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္ အင္အားရွိမည္” ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။  ဟစ္တလာ့ အလိုအရေတာ့ “အဆံုးစြန္ေသာ စစ္ပြဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ နဲ႔ လူမ်ိဳးဟာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေစတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းလမ္းဟာ တိုင္းျပည္ကို ပ်က္စီးေစတယ္” ဆိုတယ္။  ဒါေပမယ့္ ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ နာဇီဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရျခင္း လက္သည္က ေတာ့ “စစ္ဝါဒ” ဆိုတာ သမိုင္းက သက္ေသျပဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

• ဘံုရန္သူ အျဖစ္ အေၾကာင္းအရာ တခုခုကို ေမြးျမဴ ဖန္တီးျခင္း

အာဏာရွင္စနစ္မွာ လူမ်ိဳး/ဘာသာကြဲ အုပ္စု တခုခုကို ႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္သူအျဖစ္ ဗဟိုျပဳ ရန္ျပဳ တိုက္ခိုက္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္တယ္။  ႏိုင္ငံေရး ဝါဒ မတူတဲ့ အုပ္စု တခုခုကုိလည္း အႏၱရာယ္ အျဖစ္ လူထုၾကား ထင္မွတ္မွားေအာင္ ဝါဒျဖန္႔ေလ့ရွိတယ္။  နာဇီဂ်ာမဏီ ေခတ္မွာ ဂ်ဴးေတြနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ရန္သူအျဖစ္ ပံုေဖာ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။  ဗမာျပည္မွာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္ အလြယ္ေျဖရွင္းလို႔ ရႏိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးစုေရးရာ၊ အယူအဆေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းဘဲ စစ္ေရးနည္းသာသံုး ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဳး ရန္သူေမြးထားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး တေငြ႕ေငြ႕ ဆက္ေစခဲ့တဲ့ သေဘာနဲ႔ လည္း အတူတူပါပဲ။  တကယ္ အႏၱရာယ္ မျပဳႏိုင္တဲ့ ရန္သူကို ေမြးရင္း ႏွိမ္နင္းဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လည္း အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ေဒါက္တိုင္ စစ္တပ္အင္အားကို အဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ကာ အာဏာသက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ၾကံေဆာင္တယ္။

• အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး အခန္းက႑ ကို အလြန္အကၽြံ ျမွင့္တင္ျခင္း
“ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖ်က္သမားမ်ားအား ဘံုရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေခ်မႈန္းၾက”၊ “တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာ မေဖာက္” စတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ့ရွိတယ္။  ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ကို ျပည္ပကေန ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္၊ စစ္တပ္ကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္ပ ရန္ေတြကို တြန္းလွန္ ဖယ္ရွားႏိုင္တယ္ အစရွိသလို လူထု ကို ဝါဒျဖန္႔ ယံုမွတ္မွားေစတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ အာဏာရွင္ တိုင္းျပည္ေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားအမုန္းေရာဂါ စြဲကပ္ကာ တံခါးပိတ္ဝါဒသာ က်င့္သံုးတယ္။  အက်ိဳးဆက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ကမၻာမွာ လူဝင္ဆန္႔ႏိုင္မႈ နည္းပါးလာကာ က်န္းမာ၊ ပညာ၊ လူမႈ၊ စီးပြား ခၽြတ္ျခံဳက် ပ်က္စီး ရေလ့ရွိတယ္။  အေကာင္းဆံုး ဥပမာ – အာရွတိုက္ရဲ႕ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မႈ အရွိဆံုး တိုင္းျပည္ ကေန အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ေၾကာင့္ အထီးက်န္ျဖစ္ရင္း ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးအျဖစ္ ထိုးဆင္း သြားခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္ပါ။

• မဟာ ဖို ဝါဒ က်င့္သံုးျခင္း
အာဏာရွင္ စနစ္ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ အခန္း က႑ ကို အေရးမေပး ခြဲျခား ဆက္ဆံ ႏွိမ္ခ် ေလ့ရွိတယ္။  ဒီသေဘာကို ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈထံုးတမ္း အရ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထက္ သာလြန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အစဥ္အဆက္ ရွိခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ မွာ လက္ရွိ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးဒဏ္ေၾကာင့္ လူမႈ၊ စီးပြား နဲ႔ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ခြဲျခား ဖိႏွိပ္၊ ေနရာမရျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနက ေကာင္းေကာင္း ပံုေပၚေစတယ္။

• လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
အာဏာရွင္တိုင္းျပည္ေတြမွာ လူအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ “ငါဒို႔သာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူမ်ိဳးႀကီးေတြ” ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာကို အင္တိုက္အားတိုက္ ဝါဒျဖန္႔ ျမွင့္တင္ ေျပာဆိုေလ့ရွိတယ္။  ဟစ္တလာ ဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အာရီယန္ မ်ိဳးႏြယ္ ဂ်ာမန္ေတြကသာ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆိုၿပီး ဝါဒျဖန္႔ရင္းနဲ႔ လူထု ရဲ႕ အသည္းႏွလံုးေတြကို သိမ္းပိုက္ ဖမ္းစား ႏိုင္ခဲ့တယ္။  မူဆိုလီနီ ကလည္း ေရွးရိုမန္ သူရဲေကာင္း မ်ိဳးႏြယ္က ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားတဲ့ အီတာလ်ံ လူမ်ိဳးေတြကသာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ လူထုကို သူ႔ေနာက္လိုက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။  ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေနမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသာ အာရွတိုက္ႀကီးမွာ ႀကီးစိုးရမယ္ ဆိုတဲ့ ဝါဒမႈိင္းတိုက္မႈနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲ ဆြဲေခၚခဲ့တဲ့ စစ္ဝါဒီမ်ား ႀကီးစိုးရာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မွာလည္း ဒီသေဘာအတိုင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တယ္။

• ျပင္းထန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒ၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား တိုးပြားေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
အာဏာရွင္စနစ္မွာ ႏိုင္င့ံဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဘာသာသာသနာ ဂုဏ္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း မညီညြတ္ မမွ်မတ တရားလြန္ ခ်ီးေျမာက္ ဂုဏ္ေဖာ္ ျမွင့္တင္ေလ့ရွိတယ္။  အဆံုးစြန္ေသာ ရူးသြတ္မႈ သေဘာေဆာင္တဲ့ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ကို လူထုရဲ႕စိတ္ မွာ ခိုင္မာ စြဲထင္၊ တိုးပြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေလ့ရွိတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူမ်ိဳး/ႏိုင္ငံ/ဘာသာ အတြက္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈ နဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္မႈ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ လူအမ်ားၾကား တဖက္စြန္းေရာက္ ရွင္သန္လာတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ာမာဏီ၊ ဂ်ပန္ နဲ႔ အီတလီ တို႔ဟာ သမိုင္းမွာ လူမဆန္ဆံုးေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြကို လူမ်ိဳး/သာသာ မတူသူေတြ အေပၚ လက္ရဲ၊ ဇက္ရဲ အဖတိုင္းျပည္ နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ ဆိုၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့ ၾကတယ္။

• ဘာသာေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာေထြး ေပါင္းစပ္ ယွက္ႏြယ္ ေနျခင္း
အာဏာရွင္တိုင္းျပည္မ်ားမွာ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ တခုခုကို တဖက္ေစာင္းနင္း ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား အားေပးကာ လူထု ေထာက္ခံမႈ ရရွိေအာင္လည္း ၾကံေဆာင္ ေလ့ရွိတယ္။  သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ ရွင္သန္ႀကီးထြား တည္တံ့ ခိုင္ျမဲ ေစဖို႔အတြက္ ဒီအစိုးရ နဲ႔ စနစ္ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ပံုေဖာ္တယ္။  အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္က သူတို႔ တကယ္ လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကံ အားမထုတ္တဲ့ ဘုရား တရားစကား ေတြ အတြင္တြင္ ေျပာေလ့ရွိတယ္။  လူထုကို သူတို႔ ဖန္တီးထားတဲ့ ဝါဒမိႈင္းဆိုးေတြ နဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ဘာသာတရား ကို ခုတံုးလုပ္ မိႈင္းတိုက္ အာဏာသက္ဆြဲဆန္႔ျခင္းပါ။  ဒီသေဘာကို ပါ႒ိ လိုေတြ ရြက္ရြက္ ျပၿပီး ခါးမွာ ေျဗာက္ထိုးလ်က္ ဘုန္းႀကီး ျပန္စာခ် ေလ့ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ခဲ့တဲ့ စာဖတ္သူမ်ား ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာပါ။

• အက်င့္ပ်က္ ျခစား မႈ နဲ႔ ခရိုနီ စီးပြားေရး စနစ္ အျမစ္တြယ္ျခင္း
အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈေတြဟာ တဦးခ်င္းရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ ေဖာက္ျပန္မႈ သေဘာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ လူအမ်ားစု အၾကား ရွင္သန္ ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တရပ္ အေနနဲ႔ တည္ရွိေလ့ရွိတယ္။  တဆက္တည္း အာဏာရွိသူ က လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚ၊ ကၽြမ္းဝင္ရာ မ်က္ႏွာသာေပး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးတဲ့ ခရိုနီ စီးပြားေရးစနစ္ဟာ တိုင္းျပည္မွာ တခုတည္းေသာ ရွင္သန္ႀကီးထြားေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္လာတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ အာဏာပိုင္ရယ္ သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လူတစုရယ္သာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး အပါအဝင္ အေရးပါတဲ့ က႑ တိုင္းမွာ စိတ္တိုင္းက် ထိန္းခ်ဳပ္ ခြစီး ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနႏိုင္ၿပီး အျခား လူတန္းစားအားလံုးဟာ အရိုးအရင္း ေလာက္နဲ႔ မေသရံုစား အရွက္လံုရံု ဝတ္ကာ ဘဝေတြကို ရွင္သန္ဖို႔ ႀကိဳးစားရေလ့ရွိတယ္။

• ေရြးေကာက္ပြဲ အတု ေတြ၊ ေထာင္ခံပြဲ အတုေတြနဲ႔ လူထု ေထာက္ခံမႈ အတုေတြကို ျပသျခင္း
အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟန္ျပ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္း လိုလိုဟာ ရွက္ဖြယ္လိလိ မဲမသမာမႈေတြ၊ မမွ်တမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတယ္။  တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ က ဖိအားမ်ား ၾကံဳလာတိုင္း ေထာက္ခံပြဲေတြ အတင္းအဓမၼ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ရွိေနေၾကာင္းလည္း လိမ္လည္တတ္တယ္။  ဒီသေဘာကိုလည္း တမလြန္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဲေပးခြင့္ရခဲ့တဲ့ ထူးျခားလွတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ျဖတ္သန္းဖူးတဲ့၊ “ေထာက္ခံခ်င္လြန္းလို႔ မနက္ ေလးနာရီ ကတည္းက ကိုယ့္ထမင္းထုပ္ ကိုယ္ထုပ္ၿပီး လာေစာင့္ေနပါတယ္” ဆိုတဲ့ ဟာသ ကို နာနာၾကဥ္းၾကဥ္း ရယ္ေမာ ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဗမာလူထု အလြယ္တကူပဲ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာပါ။

• နိဂံုး

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ စိတ္ပညာရပ္ မွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူေတြဟာ သူတို႔ကို အဓမၼ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ လုပ္ရပ္ ေတြကို နားေယာင္ ျပန္လည္ ကာကြယ္မႈ ေပးတတ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို စေတာ့ဟုမ္း ေရာဂါလကၡဏာ လို႔အမည္ေပးၿပီး စိတ္ေရာဂါ အေနနဲ႔  သတ္မွတ္ေလ့ရွိတယ္။  အေမရိကန္ အက္ဖ္ဘီအိုင္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ အရ ဆိုရင္ ျပန္ေပးဆြဲမႈေတြရဲ႕ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူ သားေကာင္ ေတြဟာ ဒီလို စေတာ့ဟုမ္းေရာဂါ စြဲကပ္ေနေလ့ ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။  ဒီသေဘာဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္၊ ဝါဒမိႈင္းတိုက္မႈ ဒဏ္ကို မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ႀကီးစိုးရာ တိုင္းျပည္ေတြက လူထု အတြက္လည္း အတူတူပါပဲ။  အာဏာရွင္ေတြ အဓမၼ သြတ္သြင္းခဲ့တဲ့ စရိုက္မ်ားဟာ လူအမ်ားအၾကားမွာ ဝင္ေရာက္ ပူးကပ္ေနေလ့ရွိတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရာစုဝက္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ထိခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ စေတာ့ဟုမ္း ေရာဂါ ဘယ္ေလာက္ အထိ စြဲကပ္ေနပါသလဲ။  မသိစိတ္ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၱာန္ မွာ ဘယ္ေလာက္ အာဏာရွင္ အက်င့္စရိုက္ေတြ ကိန္းေအာင္းေနၿပီလဲ။  မ်က္ေမွာက္ေခတ္ (အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား) လူမ်ိဳး/ဘာသာေရး ဆတ္ဆတ္ထိ မခံ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈေတြ၊ စစ္အုပ္စု ေလာ္ဘီလုပ္ လမ္းေၾကာင္းသမွ်ကို နားေယာင္လြယ္မႈေတြကို ၾကည့္ရင္ ဒီေရာဂါ စြဲကပ္မႈ မေသးေၾကာင္း တြက္ဆႏိုင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ စနစ္ဆိုးရဲ႕ အက်င့္စရိုက္ ခံယူခ်က္ဆိုးမ်ား၊ အလုပ္ဆိုး အျပဳအမူဆိုးမ်ားကို လက္ရွိ စစ္တပိုင္း အစိုးရ တြင္မက ျပည္သူ အမ်ားကပါ သိနားလည္သေဘာေပါက္ အလံုးစံု စြန္႔လႊတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ ႏိုင္ရပါမယ္။  ဒီနည္းျဖင့္သာ အနာဂတ္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္း သာယာေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ကာ တိုင္းသစ္၊ ျပည္သစ္ မွာ လြတ္လပ္ ခြင့္တူ ညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အသစ္ေတြ တည္ေဆာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
(ဆက္သြယ္ရန္ – nyeinchanaye81@gmail.com)

မူလ ဗားရွင္း ကို ေခတ္ေမာင္း အြန္လိုင္း စာေစာင္ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၄)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ဧရာဝတီ Blog (ၾသဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၂) တို႔တြင္ အြန္လိုင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။  ယခု တည္းျဖတ္ ဗားရွင္းကို The Ladies News Journal: အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၂၈)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၄-၃၀၊ ၂၀၁၄ ထုတ္ တြင္ ပံုႏွိပ္ခဲ့သည္။  မိုးမခ တြင္ အြန္လိုင္း ထပ္မံ ပံုႏွိပ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts