မွတ္စုုမွတ္တမ္း အုန္းႏိုင္

အုန္းႏုိင္ – ဂႏၵီခန္းမေၾကညာစာတမ္း (၁၀)

အုန္းႏုိင္ – ဂႏၵီခန္းမေၾကညာစာတမ္း (၁၀)
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၄
 
 

• ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္
ေန႔လည္ပိုင္း အစည္းအေဝး ျပန္စေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုယ္စား၊
ဦးစိုးသိန္း(ေမာင္ဝံသ)က   ျပန္လည္ေျဖၾကား  ႐ွင္းလင္းပါတယ္။အခ်ဳပ္ကေတာ႔ ဒီေန႔ အဓိက အက်ဆံုးဟာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ျဖစ္တယ္။ဒါအတြက္ပထမအဆင့္အေနနဲ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး ေျပလည္ရမွာ ျဖစ္တယ္..။ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးရက္သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုဖို႔ နဝတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို နဝတ က အခ်ိန္ဆြဲေနၿပီး အခုဒီက ပဏာမၫွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးလုပ္ေတာ့မွ နတဝ က(၁/၉၀)ကိုေၾကညာတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ ေၾကညာခ်က္ပဲျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလို သေဘာထားႏွစ္ခုျဖစ္ေနလို႔လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ပိုၿပီး လိုအပ္လာပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတယ္ဆိုရာမွာလည္း တျခားပါတီလူပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ေရာၿပီး ေဆြးေႏြးတာက တစ္ပိုင္း ျဖစ္ၿပီးေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားစုအႏိုင္ရ တဲ့ ပါတီနဲ႔ သီးျခားေတြ႕ဆံုဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားရမွာက တစ္ပိုင္းပါ။ေပၚထြန္းလာမယ့္လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို သာေရးဆြဲရမယ့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မျဖစ္ေစရပဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သာျဖစ္ေစရပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ေရခဲတံုးလို မဟုတ္ပါဘူး။ သံမဏိလံုး လိုျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႔ျပန္ၾကားခ်က္ ဒုတိယပိုင္းကေတာ့ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာလည္း (၁) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႕ (၂) လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးကိစၥေတြအတြက္ သာ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒ(ယာယီ) ဟာလည္းအာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ သာ ျဖစ္ၿပီး ဒီအထဲမွာ လည္း ျပည္နယ္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ားပါ ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဘဲ ရွိဦးမွာပါ။ အားလံုးပါဝင္မဲ့ အမ်ိဳးသား ညီလာခံႀကီး ေခၚယူၿပီး မွေရးဆြဲမဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံံဥပေဒႀကီး ေပၚေပါက္လာမွ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုအသစ္ႀကီး ျဖစ္လာမွာပါ။ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ မေပၚမီ ၾကားကာလမွာေတာ့ မာရွယ္ေလာကာလ ဘဲ ရွိေနဦးမယ္လို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။

ဦးစိုးသိန္းလည္း ဒီေလာက္ေျပာဖို႔ကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕စကားေတြကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ကိုးကားၿပီး ေတာ့ေျဖၾကားပါတယ္။ (ၿပီးမွ က်ေနာ္က ေနာက္မိေသးတယ္။ ဘယ္သူမွ်တိုက္ၾကည့္ႏိုင္တာမွ မဟုတ္ဘဲ ဆိုၿပီး ရုတ္တန္း ေတြ မ်ားလားကြာဆိုေတာ့ သူကဟာ—ဟုတ္ပါတယ္ အစ္ကိုႏိုင္ရဲ႕ ဒီလို အစည္းအေဝးႀကီးမ်ိဳးမွာ ဘယ္ ရုတ္တန္းလုပ္လို႔ ျဖစ္မလဲ ျပန္ေျပာေတာ့မွ.. က်ေနာ္ ေနာက္တာ မွားသြားၿပီ
ဆိုတာ သိရပါတယ္။ က်ေနာ္ ေနာက္တာက သူ႔ကို ေနာက္တာေပမဲ့ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္။)

ေနာက္ အစီအစဥ္ ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ပါ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားဟာ အျမဲပင္ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ထိုင္မေနပါဘူး။ အခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရမဲ့ စာတစ္ေစာင္ေရးထားပါတယ္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔တရားဝင္ ေရွ႕ေန အျဖစ္ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမွာမို႔ ေဒၚစုနဲ႔ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းထားပါတယ္။ဥပေဒေၾကာင္း အရ ဆိုရင္ ဆိုၿပီး ေဒၚစုကိုဖမ္းထားတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ” ရဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္ မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မက ဘာဆိုတယ္။ ဘယ္ပုဒ္မ အရ ဘယ္လို အယူခံ စစ္ရမယ္။ စသျဖင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ေတြ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါတယ္။ ဥပေဒ အရ တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္သလိုႏိုင္ငံေရးအရလည္း အခု အစည္းအေဝး ကိုတက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားစုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး အေရးဆိုမဲ့ စာၾကမ္း ဆိုၿပီး ဖတ္ျပပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးဖို႔ ဆိုတာ စာသားဘယ္လိုေရးထားထား၊ဘာကိုးကားခ်က္မွ ပါပါ မပါပါ အစကတည္းက လူတိုင္းက ျဖစ္ေစခ်င္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာျဖစ္လို႔ ဘာမွ အျငင္းမပြားဘဲ အားလံုး လက္မွတ္ထိုးဘို႔သေဘာတူၾကမွာပါ။ ဒါကို အေဆာတလ်င္မလုပ္လို႔သာ ေျပာေနရတာပါ။

ေနာက္ အစီအစဥ္ကေတာ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးေက်ာ္မင္း(ဗိသုကာ) က လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူ ေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဒီအစည္းအေဝးႀကီးကို တက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၉၂)ဦး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီခြဲ(၂) က ကိုယ္စားလွယ္(၄)ဦးတို႔လက္မွတ္ေရးထိုးမဲ့ စာမူၾကမ္းကို ဖတ္ျပပါတယ္။ ဒါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကို လိပ္မူၿပီး အေၾကာင္းအရာက “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအခန္း(၂) ပုဒ္မ(၃) အရ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အျမန္ေခၚယူေရးကိစၥ”လို႔ဆိုပါတယ္။

အပိုဒ္ (၁) မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ(၂၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးမွာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လံုးလံုးလ်ားလ်ား အႏိုင္ရရွိခဲ့တာကိုေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထင္ရွား ေနပါၿပီ။

အပိုဒ္(၂) မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔ က နဝတ ကထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္(၁/၉၀) မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရြးခံရတဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေရးကို နဝတ ကေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေဖာ္ျပတာကို ႀကိဳဆိုတယ္။

အပိုဒ္(၃)မွာ အခု ေခၚယူမဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟာတိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၂(က) မွာအတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။

အပိုဒ္(၄) မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ေျပာၾကားခဲ့တာကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ “ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ ေျပာစရာရွိရင္ေျပာမယ္။ အခုတစ္မ်ိဳး အခုတစ္မ်ိဳး ဆိုရင္ကတိမတည္၊ ကတိမတည္ လို႔ ရွိရင္ သံသယ စိတ္ေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ ဆိုတာဟာတိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာခံတာဘဲ။ အစိုးရဆိုတာကလည္း တိုင္းသူျပည္သား အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လို႔ ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရေအာင္မွာ ရွိရမယ္။ ဘာညာဒါေတြဟာ ဘာမွ ေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။ ဒို႔တစ္ေတြ ဒါေတြကို နားလည္ၿပီးသားပဲ”။လို႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက္ေန႔က နဝတ ႏွင့္ တဝတ ပဝတမ်ားညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အပိုဒ္(၅)မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းတစိတ္တပိုင္းကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားျပန္ပါတယ္။“တခ်ိန္က ေရွ႕ေနခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးကႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ အေရးႀကီးပံုနဲ႕ အဓိက က်ပံုကိုေျပာဆိုခဲ့တယ္။ တို႔ရဲ႕လက္ရွိ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း က်င္းပရန္သာ ျဖစ္ၿပီး ခုတင္က ပုဂၢိဳလ္ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေျခခံဥပေဒ ကိစၥကို မစဥ္းစားႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီကိစၥကတို႔အပိုင္းလည္းမဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥက တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တရားခံျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကိုေရးခ်င္ရင္လည္း ေရးႏိုင္တယ္။အေဟာင္းကိုျပင္ၿပီး သံုးမယ္ဆိုရင္လည္း သံုးႏိုင္တာပဲ။၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ တိုင္းမွဴးတပ္မမွဴး မ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေျပာၾကားခဲ့တာကို (၁၁.၅.၉၀) ေန႔ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္လို႔ ကိုးကားထားပါတယ္။

စာပိုဒ္(၆)မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ရဲ႕ စကားေတြဘဲထပ္မံကိုးကားၿပီး “တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက အဓိက မဟုတ္ဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကအဓိက လို႔ ေျပာတာလည္း ၾကားရတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ယာယီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးၿပီး အာဏာလႊဲ။ ၿပီးေတာ့မွ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုအခ်ိန္ယူေရးဆြဲရမယ္လို႔လည္း ေျပာတာ ၾကားရတယ္။ ဒါကေတာ့ ႀကိဳက္တာလုပ္ၾကပါ။တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ဘဲ ကတိ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တပ္မေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကတိအတိုင္းေရြးေကာက္ပြဲက ပထမ လုပ္ရမွာမို႔ အဓိကလို႔ေျပာခ်င္တယ္။(၄၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔မွ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းကိုသတိထားမိပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အပိုဒ္(၇)ကေတာ့ အဲဒီလိုေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ကေျပာၿပီးမွ (၂၇. ၇. ၉၀) ေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ (၁/၉၀) ရဲ႕အပိုဒ္ (၂၀) က်ေတာ့ “ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲ ၾကရန္ တာဝန္ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။”… လို႔ ဆိုျပန္ပါေရာ။ေနာက္ ဒီ (၁/၉၀) ရဲ႕ အပိုဒ္ (၂၁) မွာဘဲ “ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာရယူေရး အတြက္ယာယီ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ၍ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုမည္သည့္နည္း ႏွင့္မွ် လက္ခံမည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ပါကဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”။ ဆိုတာေတြ ပါေနေတာ့အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ေျပာထားတာက တစ္မ်ိဳး၊ အခု(၂၇.၇.၉၀) ေန႕ထုတ္ (၁/၉၀) ေၾကညာခ်က္က တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အပိုဒ္(၈) ကေတာ့ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးက ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး အမ်ားသေဘာတူလက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုမဲ့ အဓိက စာပိုဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။(က) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း(၂) ပုဒ္မ (၃) အရ လႊတ္ေတာ္
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္စက္တင္ဘာလ အတြင္း ေခၚယူေပးရန္။(ခ) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း အတည္ျပဳျခင္း၊ျပဌာန္းျခင္း သည္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သာ ျဖစ္ေစရန္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဆိုတာပါဘဲ။ သည္စာကို ဦးေက်ာ္မင္း(ပိသုကာ) က ဖတ္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္၊ေနာက္အစီအစဥ္ကေတာ့ ဒီပဏာမ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးႀကီးက အားလံုး အတည္ျပဳရမဲ့ဂႏၵီခန္းမ၊ ေၾကညာစာတမ္း ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကဖတ္ၾကားပါတယ္။

ဂႏၵီ ခန္းမ ေၾကညာစာတမ္းမွာ စာပိုဒ္ (၁၃) ပိုဒ္ပါပါတယ္။ အပိုဒ္(၁) မွာေတာ့ ဒီညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးႀကီးက ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး တညီတညြတ္ထဲ ဆံုးျဖတ္ေၾကညာတာ ျဖစ္တယ္လို႔နိဒါန္းခ်ီလိုက္ပါတယ္။ အပိုဒ္ (၂) မွာ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ တျပည္လံုး မဲဆႏၵနယ္(၄၈၅) နယ္ အနက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပါတီခြဲ ႏွစ္ခုက စုစုေပါင္း (၃၉၆) နယ္မွာ အႏိုင္ရခဲ့လို႔ ကမၻာ႔ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးမ်ား အရ ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရ ဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့ မဲဆႏၵရဲ႕ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို အခိုင္အမာ ရရွိၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အပိုဒ္(၃) မွာေတာ့ ဒီလို ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးသြားရင္အျမန္ဆံုး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေပးဖို႕ ဓမၼတာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခုရက္ေျခာက္ဆယ္ရွိသည့္တိုင္ မဖြဲ႕စည္းရေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အႏိုင္ရ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ အက်ိဳးစီးပြား၊ အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြား၊ ေတြကိုအေျခခံထားၿပီး တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စိတ္ဓါတ္နဲ႕ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေစတနာ အျပည့္အဝနဲ႕ ပြင့္လင္း ႐ိုးသားစြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႕ နဝတ ကို အဆိုျပဳထားေပမဲ့လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ၾကားခ်က္မရွိတာကိုေဖာ္ျပပါတယ္။

ေနာက္တပိုဒ္ကေတာ့ တျပည္လံုးက ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ ျပည္သားအားလံုးက လက္ရွိ စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈ၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနရမႈ၊ ေသာက ဗ်ာပါဒ ေတြကင္းေဝးေစဖို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ အျမန္ကူးေျပာင္းရန္ ဆႏၵရွိေနတာကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အပိုဒ္ (၅) မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို အျမင့္ဆံုးမ႑ိဳင္အျဖစ္ထားရွိၾကပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႀကီး တစ္ရပ္ ရွိမွသာ ကမၻာက ေလးစားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အပိုဒ္(၆) ကေတာ့ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ျပည္သူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕
ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕အညီ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း(၂) ပုဒ္မ (၃) မွာပါတဲ့အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ အျမန္ဆံုး ေခၚယူဖြဲ႕စည္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီလို႔ပါရွိပါတယ္။ တဆက္တည္းဘဲ ေနာက္တပိုဒ္မွာ တာဝန္ရွိတဲ့ သူမ်ား က်င့္ဝတ္သိကၡာ ရွိမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးဖို႔မပ်က္ကြက္သင့္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

အပိုဒ္(၈) မွာေတာ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခန္း(၁)ပုဒ္မ (၂)က အရ “လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုသည္”.. လို႔ျပဌာန္းထားခ်က္အရ အခု ေခၚေပးရမဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဟာလည္း “တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ဘူး” ဟု အေလးအနက္ ခံယူထားတဲ့ အျပင္အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္လည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က “ယာယီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ” တစ္ရပ္ရွိၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အပိုဒ္(၉) မွာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု သစ္ အတြက္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု တစ္ရပ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပါဝင္တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သာလွ်င္ ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ အဲဒီလို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာလည္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ က အျခားလိုအပ္သူမ်ားနဲ႕ က်ယ္ျပန္႔စြာညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားဘို႔ကိုလည္း ခံယူၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အာဏာစက္ အရွိန္အဝါ မရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို အျခား ဘယ္ေနရာမွာမွ ဆြဲဘို႔ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုးေခၚယူေပးဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

အပိုဒ္(၁၀) မွာေတာ့   ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး မွဒီမိုကေရစီ အခြင္အေရးေပးရမယ္…။ အခု စစ္အစိုးရမို႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး မေပးေသးဘူး ဆိုတာ သဘာဝ မက်ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ဘို႔ ျပည္သူက လံုေလာက္တဲ့ မဲဆႏၵေပးၿပီး ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္အခုကတည္းက ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒ ကန္႔သတ္မႈေတြ ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ရရွိထားတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကန္႔သတ္မႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းေပးၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းထားတာလည္းလႊတ္ေပးသင့္ပါၿပီလို႔ ပါပါတယ္။

အပိုဒ္ (၁၁) ကေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အခု အခ်ိန္ဟာ တစ္ပါတီ စနစ္ကေနၿပီး ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို
ကူးေျပာင္းရမဲ့ အခ်ိန္မို႔လို႔ စုေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ျပႆနာအမ်ားအျပား ရွိေနဦးမယ္ ဆိုတာ နားလည္ထားပါတယ္။ နဝတ နဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေလးေလးစားစားနဲ႕ တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလုပ္ကိုင္ရမဲ့ အခ်ိန္တခ်ိန္ ေတာ့ရွိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ

၁။ ပြင့္လင္း ႐ိုးသားမႈနဲ႕ အျပန္အလွန္ ေလးစားလိုက္နာေရး မူ
၂။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူ
၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေခ်ာေမြ႕ေသာ နည္းကို အသံုးခ်ေရးမူ
၄။ အာဃာတ ကင္းစင္ေသာ အေထြေထြ သဟဇာတ ျဖစ္မႈကို ေရွ႕ရႈေရးမူ တို႔ကိုကိုင္စြဲထားရမယ္ လို႔ ခံယူထားတာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အပိုဒ္(၁၂) မွာေတာ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးဖို႔  ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ဟာျပည္သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုး အခြင့္အေရးတစ္ရပ္မို႔ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ခံယူပါတယ္။        ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း(၂) ပုဒ္မ(၃) အရ(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူေပးပါလို႔တညီတညြတ္ထဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာ စာတမ္း မူရင္းကလည္း ညက္ေညာလွတဲ႔အျပင္..ဖတ္ျပတယ္ဆိုေပမဲ့ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြရဲ႕ျဖည့္စြက္တင္ျပခ်က္ေတြကလည္း ပိုင္လွတာမို႔ ဒီႏွစ္ရက္စလံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕တင္ျပခံစားခ်က္ေတြကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းတာေတြေၾကာင့္ လက္ခုပ္သံမစဲ ဩဘာသံ မစဲ တက္ၾကြ စြာဘဲ ၿပီးသြားပါတယ္။
ေနာက္ အစီအစဥ္ကေတာ့ ဒီအစည္းေဝး မွာ တင္သြင္း ဆံုးျဖတ္မဲ့ အဆို ငါးရပ္အတည္ျပဳျခင္း ေျခာက္ရပ္၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း တစ္ရပ္တို႔ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလြင္က ဖတ္ၾကားျပပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္မဲ့ အဆို ငါးရပ္ရဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့

၁။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးရန္
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမ်ားစု အႏိုင္ရေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးရန္
၃။ နဝတ ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ လိုအပ္သလိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ႕သို႔
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွင္းေၾကာင္း။
၄။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္။
၅။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္တားဆီးကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။


အတည္ျပဳျခင္း ေျခာက္ရပ္ရဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့..

၁။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ ပထမ ေန႔တင္သြင္းခဲ့ေသာႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳမယ္။
၂။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္ဆံေရး လမ္းညႊန္ကို အတည္ျပဳမယ္။
၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တားဆီးထားရာက လႊတ္ေပးဘို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုတဲ့ စာကို အတည္ျပဳမယ္။
၄။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နဲ႔စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳမယ္။
၅။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ၁၉၉၀ ျပည့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းလႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ လက္မွတ္ထိုး တင္ျပတဲ့ စာကို အတည္ျပဳမယ္။
၆။ ဂႏၵီ ခန္းမ ေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳမယ္။ဆိုတာေတြပါဘဲ။


မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတစ္ရပ္ကေတာ့
၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္(၁)က အေရြးခံရတဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမေမာင္ (၁၈.၆.၉၀) ေန႔က ကြယ္လြန္သြားတာကို
ဝမ္းနည္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္တယ္။ဒါေတြကို ဦးလြင္က ဖတ္ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ သဘာပတိ ဦးၾကည္ေမာင္ကအစည္းအေဝးႀကီးရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ ကို ရယူကာ အစည္းအေဝးႀကီးက တညီတညြတ္ထဲအတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းပံုစံကေတာ့ မဆလ ေခတ္က အႏွစ္သံုးဆယ္နီးနီးက်င့္သံုးခဲ့လို႔ အသားက်ေနတဲ့ ပံုစံပါ။ က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႕ေတာ့မတူပါ။

ၿပီးေတာ့ အစည္းအေဝးကို ခဏရပ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လဘက္ရည္နဲ႔ဧည့္ခံပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးရမဲ့ စာ ႏွစ္ေစာင္ကိုအခန္းအနားသဘာပတိ ဦးၾကည္ေမာင္က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ဦးစီ သဘာပတိေရွ႕စင္ျမင့္ေပၚကို တက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးၾကပါတယ္။

ဒီေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ေရႊက ဤအစည္းအေဝးႀကီးေအာင္ျမင္ေအာင္အဘက္ဘက္က ကူညီၾကတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းေရာ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ပါ အသီးသီးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Similar Posts