စာအုပ္စင္

အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္နွင့္ ဂႏီၵခန္းမ မိန္႕ခြန္း – ဦးၾကည္ေမာင္

အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္နွင့္ ဂႏီၵခန္းမ မိန္႕ခြန္း – ဦးၾကည္ေမာင္

မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၄

စာအုုပ္အမည္ – အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္နွင့္ ဂႏၵီခန္းမ မိန္႕ခြန္း

ေရးသူ – ဦးၾကည္ေမာင္ (၁၉၁၈-၂၀၀၄)

ေတာရုုိင္းႏွင္းဆီစာေပ

၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္လ

ပထမအၾကိမ္္

အုုပ္ေရ – ၅၀၀

တန္ဖုုိး – ၁၅၀၀ က်ပ္

မ်က္ႏွာဖုုံး – သန္းေဌး (ဇီးကုုန္း)

ထုုတ္ေ၀သူ – ဦးသက္ဦး(ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစာေပ)

အမွတ္ ၃၇၅ က်ဴိကဆံလမ္း တာေမြၾကီး (ခ) ရပ္ကြက္ တာေမြျမိဳ႕နယ္

စာမ်က္နွာ – ၁၁၅၊  အခန္းမ်ား- ပထမပုိင္း ၁၄ခန္း

ဒုုတိယပုုိင္း – ဂႏီၵခန္းမတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း ၂ ခန္း

တည္းျဖတ္သူ – ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)

ႏုုိင္ငံေရးသိပံၸက်မ္းကုုိ မဖတ္ဖူးသူမ်ားသည္ ဤစာအုုပ္ကိုုဖတ္လုုိက္ရုုံႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတရားမ်ားအက်ဥ္းကုုိ မွတ္မိသြားႏုုိ္င္ပါသည္။ စာအုုပ္တြင္ အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္ ၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ဂရုုတစုုိက္ျဖင့္ ရွင္းလင္းသြားတာကုုိ ေတြ႕ရသည္။ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံ ရသူနွင့္ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံသူမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားလုုိပဲ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ ကိုုေထာက္ျပထားသည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံေနရသူမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဴပ္ေနတဲ့သူေတြလုုိပဲ အစဥ္အျမဲသတိၾကီးစြာ ထားေနရမည္။ အျမဲသတိရွိေနဖုုိ႕ အေရးၾကီးလွသည္။ ဒါေၾကာင့္ အရုုိက္ခံရသူမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံလူတန္း စားျဖစ္ေနသည္ ဟူ၍ ခဲြျခားျပီးမျမင္လုုိက္ပါနွင့္။ ရုုိက္တဲ့သူေတြနဲ႕ အရုုိက္ခံရသူေတြသည္ တတန္းစားထဲ ျဖစ္ေနျပီး တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနတယ္ဟူ၍ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္တတ္ဖုုိ႕ အေရးၾကီးလွသည္ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။

ထုုိ႕ျပင္ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားဘက္နွင့္ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံေနရသူမ်ားဘက္ကုုိ စဥ္းစားတတ္ေအာင္ေရးသားထားသည္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေရးဘာသာရပ္ကုုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ရူျပီး ဆင္ျခင္သုုံးသပ္ပါက ေတာ္ေတာ္ေလးအက်ဴိးျပဳမည့္ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ျဖစ္သည္။ ပထမပုုိင္းအဆုုံးတြင္ ႏုုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရမ်ား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါသည္။ ယင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမုုိကေရစီ၊ အာဏာရွင္စနစ္၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒ အစရွိေသာ ေ၀ါဟာ၇မ်ား အေၾကာင္းကုုိ ရွင္းျပထားသည္။

စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က အာဏာရွင္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကုုိ ရွင္းသြားေအာင္ ေပးတဲ့ဥပမာတစ္ခုုမွာ “သူတိုု႕လုုပ္တဲ့အလုုပ္ကေတာ့ ဖါေခါင္းဖါသည္အလုုပ္၊ လုုိခ်င္တဲ့နာမည္က မသီလ၊ မသစၥာ … တဲ့။ အဲဒါ အာဏာရွင္ အစုုိးရေတြရဲ႕ သဘာ၀ပဲ။ သူတုုိ႕က ျပည္သူ႕ဆႏၵအရတုုိ႕၊ ဒီမုုိကေရစီဆုုိတဲ့ နာမည္ကုုိေတာ့ လုုိခ်င္ၾကသား။”

ဤစာအုုပ္သည္ ျပည္သူလူထုုအေနႏွင့္ေရာ၊ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံလူတန္းစားမ်ားအေနႏွင့္ေရာ၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားေရာ၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားေရာ ဖတ္ရူသင့္ေသာ စာအုုပ္ျဖစ္ရုုံမက ႏုုိင္ငံေရး လွည့္ကြက္တခ်ဴိ႕နွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္စုုံတရာကုုိ ေပးစြမ္းသြားမည့္ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

အင္း….. ေသခ်ာတာတစ္ခုုကေတာ့ အုုပ္ခ်ဴပ္သူလူတန္းစားမ်ား ကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ဖတ္ၾကမွာပါပဲ ဆုုိတာပါပဲ။ ျပည္သူလူထုုအမ်ားစုုေတြကေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးစာေပအဖတ္နည္းျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးအျမင္မရွိျခင္း၊ ပညာမတတ္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုုတ္ခံလုုိက္ရျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကုုိ သိျမင္တတ္ေသာ စိတ္အေျခခံအားနည္းျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား၏လွည့္ကြက္မ်ားကုုိ ၾကိဳတင္သိျမင္ေသာစိတ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၾကိဳးဆဲြရာ ကမိၾကျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား ခင္းေပးေသာလမ္းကုုိ သာယာမိျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားကုုိ ေ၀ဖန္သုုံးသပ္ေနရမည့္အစား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရွာကာ ကုုိယ့္ဘက္သားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြေနၾကျခင္း စတာေတြနဲ႕ အခ်ိန္ကုုန္ေနၾကပါသည္။

အသိပညာရွိေသာ စိတ္ဓါတ္ေတြ ျမင့္မားေနေသာသူမ်ားကေတာ့ ယေန႕ အုုပ္ခ်ဴပ္လ်က္ရွိၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတုုိ႕က ပညာသိပ္တတ္ေသာ အုုပ္ခ်ဴပ္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကလုုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ သူတိုု႕ကုုိ ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ဖုုိ႔ကုုိေတာ့ ၾကိဳးစားဖုုိ႕အမ်ားၾကီး လုုိပါေသးသည္။ သူတုုိ႕ဖတ္ေသာ စာအုုပ္ေတြ လုုိက္ဖတ္ဖုုိ႕ ေနာက္က်ေကာင္း က်ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးၾကည္ေမာင္၏ ယခုုစာအုုပ္သည္ ထုုိအေရးကုုိုုေရွ႕ရူဴေပးကာ လမ္းခင္းေပးေနသည့္ စာတစ္အုုပ္ အျဖစ္ လမ္းညႊန္ေပးလုုိက္ရပါေၾကာင္း။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts