သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ -အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)

 

 

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဩဂုတ္ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ အဂၤါေန႕၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆)

ေအာင္ဒင္အေမရိကန္ဆန္ရွင္၊ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္ႏွင့့္္ ျမန္မာ့ခရိုနီမ်ား၊ အပိုင္း (၅)

 

 

#ျပည္သူ႕သေဘာထားက ပိုအေရးၾကီးသည္

 

အေမရိကန္အစိုးရက နံမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ ခရိုနီမ်ားနဲ႕ စတင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျပီးတဲ့ေနာက္ ခရိုနီမ်ားအေနနဲ႕ နံမည္ပ်က္စာရင္းက လြတ္ေျမာက္ေရး ၾကိဳးစားၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ခုအတိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနကို နံမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားေရး ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုၾကတဲ့အခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနကလည္း ဒီခရိုနီမ်ားရဲ့  စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အေဟာင္း၊ အသစ္မ်ားနဲ႕ ကင္းရွင္းျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ ၎တို႕ရဲ့ စီးပြါးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ ၎တို႕ရဲ့ စီးပြါးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟာ က်င့္ဝတ္သိကၡာနဲ႕ ညီ၊ မညီ စစ္ေဆးၾကပါလိမ့္မယ္။ ေဖာ္ျပပါ တိုင္းတာမႈမ်ားအျပင္ အေမရိကန္အစိုးရက အေလးအနက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီခရိုနီစီးပြါးေရးသမားမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ့  သေဘာထားအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ခ်စ္ေအာင္ေနလို႕ ျပည္သူေတြက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသူအတြက္ နံမည္ပ်က္စာရင္းက ဖယ္ရွားခံရေရး လြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြအေပၚ ဆက္လက္ေစာ္ကားေနျပီး ျပည္သူလူထုကလည္း မုန္းတီးနာက်ည္းဆဲျဖစ္သူမ်ား အတြက္ နံမည္ပ်က္စာရင္းက လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ခက္ခဲမွာပါ။

 

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသူေတြပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈေခတ္ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကလို႕ ဒီခရိုနီစီးပြါးေရးသမားေတြကို အမုန္းၾကီးမုန္းၾကေပမည့္ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ဒီခရိုနီေတြ အျမင္မွန္ရျပီး ျပည္သူလူထုဘက္ကို ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ၾက၊ ၾကိဳဆိုၾကမွာပါ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလမွာ ျပည္သူ႕ဘက္ကို ပူးေပါင္းလက္တြဲလာၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကို ျပည္သူလူထုက ဝမ္းသာအားရ ၾကိဳဆိုၾကသလိုေပါ့။

 

ဒါေပမည့္ ခရိုနီမ်ားရဲ့  ျပည္သူ႕ဘက္ကို ကူးေျပာင္းမႈဟာ ႐ိုးသားစင္ၾကယ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ေနရတာကေတာ့ သူတို႕ကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား အနားယူသြားျပီး အခ်ိဳ႕ အရပ္ဝတ္လဲလို႕ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၾကတာေတာင္မွ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားအမ်ားစုရဲ့  အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ မေျပာင္းလဲၾကေသးပါ။ သမၼတ၊ ဒု-သမၼတမ်ားနဲ႕ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား တိုင္းခန္းလွည့္လည္ရာကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ျပီး သမၼတနဲ႕ ဝန္ၾကီးမ်ား လက္ညိႈးညႊန္ရာမွာ အလႉဒါနေတြလုပ္ေနၾကဆဲပါ။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားစုကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ နီးစပ္တဲ့ ခရိုနီမ်ားကပဲ ရရွိေနပါတယ္။ အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဂုဏ္ျပဳဆုေတြကိုလည္း သူတို႕ပဲ အမ်ားဆုံးရရွိေနၾကတာပါ။ တစ္ဖက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ ေဂါက္သီးအတူ႐ိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ မိသားစုေတြကို ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့ေနျပီး တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုရဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို လိုအပ္တာေတြ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပီး ျဖည့္ဆီးေပးလို႕ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို တစ္ျပိဳင္ထဲဝယ္ယူေနတဲ့ ခရိုနီေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။ တစ္ဖက္မွာ လယ္ေျမဧကေပါင္း ေသာင္းနဲ႕ခ်ီျပီး အဓမၼသိမ္းဆည္းလို႕ လယ္သမားမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီး တစ္ဖက္မွာေတာ့ တန္ခိုးၾကီးဆရာေတာ္ေတြကို အျမင့္မားဆုံးကိုးကြယ္၊ ဘုရားေတြတည္၊ ေက်ာင္းေတြေဆာက္ျပီး သာသနာ့ဒယကာအမည္ခံေနတဲ့ ခရိုနီမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။

 

ဒီခရိုနီေတြရဲ့  အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ မေျပာင္းလဲသ၍ ျမန္မာျပည္သူေတြက သူတို႕ကို ခြင့္လႊတ္ဖို႕၊ လက္ခံဖို႕ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြက ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ရင္ အေမရိကန္အစိုးရကလည္း နံမည္ပ်က္စာရင္းက ဖယ္ရွားေပးဖို႕ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ နံမည္ပ်က္စာရင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားေတြ ထပ္ျဖည့္ျပီး တိုးခ်ဲ႕အေရးယူတာေတာင္ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

 

သမၼတ အိုဘားမားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ သမၼတအမိန္႕ ၁၃၆၁၉ (Executive Order 13619) နဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ “လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ဟန္႕တားေႏွာက္ယွက္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေႏွာက္ယွက္ဟန္႕တားသူမ်ား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရႏွင့္ စစ္လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးရွိသူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပါတ္သက္သူမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ  ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား” ကို “နံမည္ပ်က္စာရင္း” မွာ ထည့္သြင္းအေရးယူဖို႕ အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါတယ္။

 

#ႏိုင္ငံေတာ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးသမားတို႕၏ အခန္းက႑

 

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးသမားမ်ားဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့  စီးပြါးေရးမူဝါဒေတြ မွန္ကန္ရင္ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံပိုင္၊ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေလ်ာ့နည္းလို႕ ေစ်းကြက္ကို ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဦးေဆာင္ရမွာပါ။ အစိုးရက ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္း ယွဥ္ျပိဳင္ၾကဖို႕ကိုသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႉျပီး လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမျပဳရင္၊ တိုင္းျပည္နဲ႕ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အင္တာနက္ စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကိုသာ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးျပီး  ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အားေပးမယ္ဆိုရင္  ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ခရိုနီဆိုတာ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့  အဓိကလကၡဏာတစ္ခုပါ။ အာဏာရွိသူထံက အထူးအခြင့္အေရးေတြရလို႕ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပိဳင္ဖက္မရွိလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္လာသူမ်ားဟာ သူတို႕ရဲ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို သူတို႕ရဲ့  ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုသာ မွ်ေဝၾကပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူထံ မွ်ေဝျခင္းမရွိပါ။ သူတို႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မွ်ေဝျခင္းမျပဳပဲ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြဝယ္ယူစုေဆာင္းတာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစုေဆာင္းတာေတြပဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေဆာင္ရြက္သမွ်စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတိုင္းမွာလည္း အမ်ားျပည္သူရဲ့  ေျမေတြကိုသိမ္း၊ အိမ္ေတြကိုဖ်က္၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းေတြကို ဝါးမ်ိဳျပီး ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတာမို႕ အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားမ်ားနဲ႕ အာဏာရွင္မ်ားက အခ်မ္းသာဆုံးမ်ားျဖစ္ေနၾကျပီး ျပည္သူအမ်ားကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နက္ျပီးရင္း နက္ေနရပါတယ္။ နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ားလက္ေအာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေပမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႕  ခရိုနီမ်ားကေတာ့ ကမၻာ႕အခ်မ္းသာဆုံး သူေ႒းၾကီးေတြပါ။ ခရိုနီေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အေကာင္းဆုံး၊ အက်ယ္ဆုံး အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားလို႕ တိုင္းျပည္ရဲ့  အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ဟာ အာဏာရွင္မ်ားနဲ႕ ခရိုနီမ်ားကိုသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေစျပီး တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစတဲ့ တစ္လမ္းသြားစီးပြါးေရးစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနခ်ိန္မွာ လူနည္းစုတစ္စုက ကြက္ျပီး အလြန္အကြၽံခ်မ္းသာေနၾကတာဟာ ရွက္တတ္ရင္ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥပါ။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ ခရိုနီေတြ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ၾကရင္ ေကာင္းရဲ့လို႕ စိတ္ကူးယဥ္မိပါတယ္။ စစ္တပ္ထဲက ျပည္သူေတြဖက္ကူးေျပာင္းရပ္တည္မည့္ သူရဲေကာင္းကို က်ေနာ့တို႕ ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသလို ခရိုနီေတြထဲက အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြါးကို ႐ိုး႐ိုးသားသား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သူရဲေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရာမွာ ေဖာင္ေဒးရွင္းၾကီးေတြတည္ေထာင္ျပီး ပညာသင္စားရိတ္ေတြ ေထာက္ပံ့တာ၊ ေဆး႐ံုၾကီးေတြတည္ေဆာက္ျပီး အခမဲ့က်န္းမာေရးကုသေပးတာေလာက္နဲ႕ မလံုေလာက္ပါ။

 

အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ ေနရိန္ဒရာမိုဒီ (Narendra Modi) က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးလက္ခံျပီး မၾကာခင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာၾကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ရဲရဲေတာက္စကားတစ္ခြန္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။ “အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အိမ္သာေတြတည္ေဆာက္ဖို႕က ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတည္ဖို႕ထက္ ပိုအေရးၾကီးတယ္” တဲ့။ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ့  လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ထဲက အိမ္သာတစ္လုံးေတာင္မရွိၾကတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ (မိသားစုေပါင္း သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္) အတြက္ ေျပာတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း အလားတူပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သာမာန္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ့  ဘဝေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႕၊ ဆင္းရဲတြင္းထဲက ကူညီဆြဲထုတ္ေပးဖို႕က ဒီကေန႕ ခရိုနီၾကီးအခ်ိဳ႕နဲ႕ သူတို႕ကိုးကြယ္ရာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ့  ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

 

တိုင္းျပည္မွာ အဓိကျပသနာျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ ခရိုနီမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္ေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး၊ ေျမယာမဲ့၊ အိုးအိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ ေနစရာဖန္တီးေပးေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လစာနဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံုေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ပေပ်ာက္ေရးစသျဖင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို မိမိတို႕ရဲ့  စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ရရွိတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ရဲ့ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈံးေလာက္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သူရဲေကာင္းမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အဲဒီလို သူရဲေကာင္းမ်ိဳးေပၚေပါက္ခဲ့ရင္ျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့  နံမည္ပ်က္စာရင္းက ဖယ္ရွားေပးဖို႕ သူကိုယ္တိုင္က ေတာင္းဆိုစရာမလိုပါ။ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုေပးၾကမွာပါ။

 

ေအာင္ဒင္
ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts