သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၃)

(မဇိၩမေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇)
ေအာင္ဒင္ – ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၃)

#တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္ေန႕ထုတ္ ဒီမိုကေရစီတူေဒး (Democracy Today) သတင္းစာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားကို ဖတ္႐ႉရပါတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးကိုကို (ကိုကို-စက္မႈတကၠသိုလ္) ရဲ့ စာေရးေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးတစ္ဦးက စာေရးျပန္ၾကားတာလို႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ၾကားပါတယ္။

“၁၀။ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကိစၥကို အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ ဘာကိုေဆြးေႏြးမွာလဲ။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ဖ်က္ျပီး တိုင္းရင္းသားအသီးသီးက အင္အားေတြေပါင္းထည့္ဝင္ျပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ခ်င္လို႕ေတာ့ မရပါ။ ကမၻာမွာ ဘယ္တပ္မေတာ္မဆို စစ္မႈထမ္းစည္းမ်ဥ္းဆိုတာ ရွိပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းနဲ႕အညီ မတည္ေဆာက္လို႕ မရပါ။ ျဖစ္ခ်င္တာကို ဦးစားေပးမလား၊ ျဖစ္သင့္တာကို လက္ခံမလား။ လက္ရွိအစိုးရဟာ အစိုးရပါပဲ။ လက္ရွိအစိုးရကိုေက်ာ္ျပီး အစိုးရလုပ္ခ်င္၍ မရသလို လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ေက်ာ္ျပီး တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ခ်င္၍မရပါ။ ဥပေဒနဲ႕အညီ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕အညီပဲ ေျပာႏိုင္၊ လက္ခံႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

အဲဒီ အရာရွိၾကီးကပဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၆) ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

“၁၂။ ဒီေနရာမွာ တစ္ဆက္တည္းေျပာလိုတာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ ေျခာက္ရပ္ျဖစ္တဲ့- 

(က) ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆနၵရွိရန္၊ 

(ခ) သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ 

(ဂ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ 

(ဃ) ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ရန္၊ 

(င) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္၊ 

(စ) ဒို႕တာဝန္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရမ်ားကို လက္ခံျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္။”

ဒီျပန္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္က “ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရး” ဆိုတာကို လုံးဝေဆြးေႏြးရန္ ဆနၵမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာေတြကိုလည္း စြန္႕လႊတ္မယ္မထင္ပါ။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ဆိုတာေဝးလို႕၊ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္ခံဖို႕ေတာင္ ဆနၵမရွိတာ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္။ ပိုျပီးဆိုးတာက ႏိုင္ငံေရးအရမေက်နပ္လို႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အစိုးရရဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႕ စစ္တပ္ကို အျမင့္မားဆုံးအာဏာေတြ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံရမယ္ဆိုျပီး တစ္ဘက္သတ္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားတာေတြပါ။ တပ္မေတာ္ရဲ့ ဒီလိုရပ္တည္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာရွိေနပါတယ္။

#သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ သေဘာထား

တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ မတူညီတဲ့ သေဘာထားေတြကို အထက္မွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းၾကရာမွာ အစိုးရနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလို႕ မရပါ။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ စီးပြါးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ရဲ့ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားသာမက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရဲ့ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေတြ႕ခံစားေနရတဲ့ သာမာန္လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႕ သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ သေဘာထားကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရွည္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကို အျပီးတိုင္ ရပ္စဲဖို႕ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲ႐ံုနဲ႕ မျပီးပဲ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖရွာႏိုင္ရပါမယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျပီး အာမခံခ်က္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကတဲ့အခါ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈကို စြန္႕လႊတ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းလို႕ လက္နက္မကိုင္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခခံ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားဖို႕ သေဘာတူၾကမွပဲ ျပည္တြင္းစစ္ အမွန္တကယ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ (၁) ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႕

(၂) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥေတြကို ေရွာင္လႊဲလို႕ မရႏိုင္ပါ။တကယ္ေတာ့ ဒီအေရးကိစၥ ႏွစ္ခုဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းအေျဖရွာခ်င္တဲ့ အေရးကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ဒီအေရးကိစၥမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးဖို႕ကို သေဘာတူသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္” မွာ မထည့္သြင္းရင္ေတာင္မွ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား” ခ်မွတ္ဖို႕ ေဆြးေႏြးရာမွာ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းဖို႕ သေဘာတူသင့္ပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ေနျပီးသားဆိုျပီး အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ျငင္းပယ္ေနဖို႕ မသင့္ပါ။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းျပည္ဟာ စစ္ဒဏ္ပိေနတဲ့ တိုင္းျပည္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာ ေဒသေတြမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝသယံဇာတေတြ၊ အရင္းအျမစ္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေပမည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးစီးပြါးမျဖစ္ပဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့ အစားထိုးလို႕မရတဲ့ အဖိုးတန္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် က်ေနာ္တို႕ ဆုံးရွုံးေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ့ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥအဝဝဟာလည္း အနိမ့္က်ဆုံး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက ျပည္သူေတြရဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုံးရွုံးမႈေတြက ၾကီးမားလွသလို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးေၾကကြဲရတာေတြက ပို၍ေတာင္ ၾကီးမားလွပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြဟာ အစိုးရတပ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားတပ္၊ စစ္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးရဲ့ ဒဏ္ပိေနၾကတာပါ။ စစ္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ တစ္ဖြဲ႕က သူတို႕ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို လုယူျပီး ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က အခြန္ေကာက္ပါတယ္။ ေတာင္းယူပါတယ္။ ေတာင္းယူတယ္ဆိုေပမည့္ မေပးပဲ မေနရဲပါ။ သူတို႕ကို စစ္တပ္တစ္ဖြဲ႕က အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျပီး ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က တာဝန္အရဆိုျပီး စစ္သားသစ္စုေဆာင္းပါတယ္။ စစ္တပ္တစ္ဖြဲ႕က ရန္သူ႕ဘက္သားဆိုျပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္လို႕ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကက်ေတာ့ ရန္သူကို သတင္းေပးတယ္ဆိုျပီး စြပ္စြဲအျပစ္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ အႏိုင္က်င့္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအဖို႕ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲတာကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပမည့္ တစ္ခ်ိန္က ရန္ဘက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႕ ေျပလည္ပူးေပါင္းျပီး ျပည္သူလူထုကို ႏွစ္ဆတိုးႏွိပ္စက္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုေတာ့ အလြန္စိုးရိမ္ၾကမွာပါ။

ျပည္တြင္းစစ္ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အင္အားအၾကီးအက်ယ္ခ်ဲ႕ထြင္ျပီး ေခတ္မီေလယဥ္ေတြ၊ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ေနတာပါ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ထဲက စတင္ခဲ့တဲ့ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအရ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြရဲ့ ၾကီးမားတဲ့အစိတ္အပိုင္းကို တပ္မေတာ္အတြက္ သုံးစြဲခဲ့၊ သုံးစြဲေနစဲပါ။အင္အား ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္အတြက္ နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္မွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာရဲ့ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈံးေက်ာ္ကို စစ္စားရိတ္အျဖစ္သုံးစြဲခဲ့တယ္လို႕ သိရျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသက္ဝင္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္က ျပည္ေထာင္စုအသုံးစားရိတ္ရဲ့ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈံးေက်ာ္ေနပါေသးတယ္။

စစ္တပ္အင္အားၾကီးမားလြန္းတဲ့အတြက္ စစ္အသုံးစားရိတ္ကို အမ်ားၾကီး သုံးစြဲေနရတာမို႕ တိုင္းျပည္ရဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအသုံးစားရိတ္မ်ားမွာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေနတာ သိပ္ေတာ့မဆန္းလွပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႕ ပညာေရးအသုံးစားရိတ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအသုံးစားရိတ္ရဲ့ ၃ ရာခိုင္ႏႈံးနဲ႕ ၆ ရာခိုင္ႏႈံးအသီးသီးသာ ရွိပါတယ္။ စစ္အသုံးစားရိတ္ၾကီးမားျပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအသုံးစားရိတ္မ်ားနည္းပါးေနသ၍ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွာ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူအမ်ားတို႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက လြတ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႕ စစ္အသုံးစားရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႕ လက္ရွိတပ္မေတာ္ရဲ့ အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႕ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။

#လက္နက္ကိုင္တပ္အင္အား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ တပ္မေတာ္ကို အင္အားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာလား။ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့ လက္ရွိမူဝါဒမ်ားနဲ႕ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ားေခတ္ကေန ယေန႕အထိ တပ္မေတာ္ရဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရည္မွန္းခ်က္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းလို႕ရရင္ သိမ္းသြင္း၊ ဖ်က္သိမ္းေအာင္ ဖိအားေပးလို႕ ရရင္ ဖိအားေပး၊ စီးပြါးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႕ ဝယ္လို႕ရရင္ ဝယ္ျပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္ခ်င္တာပါ။၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစလို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိပဲ တပ္မေတာ္ရဲ့ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပံုစံနဲ႕ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ရျပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမကို စိတ္တိုင္းက်အုပ္စိုးခြင့္ရေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မ်ားရဲ့ တပ္အင္အားက ေလးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရပ္ရြာကာကြယ္ေရးနဲ႕ တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႕စစ္မဟာဗ်ဴဟာနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႒ာေနျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္း (၅၀၀၀) ေက်ာ္၊ တပ္အင္အား ငါးေသာင္းနီးပါး ရွိပါေသးတယ္။

တစ္ဘက္မွာ အစိုးရနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အားလုံးေပါင္းရင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား တစ္သိန္းေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္က အင္အား ေလးသိန္းေလာက္၊ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက အင္အား တစ္သိန္းနီးပါး၊ စစ္ျပိဳင္ေနဆဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း လက္နက္ကိုင္အင္အား ေျခာက္သိန္းေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္သူ သန္း ၆၀ ေလာက္ရဲ့ ဘဝေတြကို စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနၾကတာပါ။

လက္ရွိျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားက စစ္ျပိဳင္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ သိမ္းသြင္း၊ က်န္တာေတြကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားအတိုင္း ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ေတာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးသြားဖို႕ မရွိပဲ တပ္မေတာ္နဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႕စစ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စုေပါင္းအင္အား ငါးသိန္းေက်ာ္ေလာက္နဲ႕ ျပည္သူေတြကို ဆက္ျပီးစိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနၾကဦးမွာပါ။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ့ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ထာဝရရပ္စဲ၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အျပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္း၊ စစ္အသုံးစားရိတ္ကို အနည္းဆုံးပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ လိုအပ္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္နဲ႕ တပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျပီး အရပ္သားအစိုးရရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရပ္တည္ဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားမ်ားဟာ အလြန္ကြဲျပားျခားနားေနပါျပီ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts