အေတြးအျမင္

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – အကယ္၍သာ

အကယ္၍သာ
အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) ၊ ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄

၈၈ အေရးအခင္း မတုုိင္မွီ (၈၆ ေလာက္က ထင္ပါတယ္) ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင့္ (စာေရးဆရာ တကၠသုုိလ္ဘုုန္းႏုုိင္)က အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳေဟာေျပာပြဲတစ္ခုုမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွ စကားတစ္ခြန္းကုုိ ယေန႔တုုိင္ အမွတ္ရေနပါတယ္။ ဆရာႀကီးက….အကယ္၍ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ လုုပ္ႀကံ မခံခဲ့ရဘူးဆုုိရင္ ယေန႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ အနည္းဆုုံး ေတာင္ကုုိးရီးယားႏုုိင္ငံအဆင့္မွာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္…လုုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၈၆ ဝန္းက်င္ေလာက္က ဆရာႀကီး ေျပာခဲ့တဲ့ စကားပါ။

အဲဒီလုုိသာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ဖိႏွိပ္အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္တုုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုုိ႔ ဆုုိတာလည္း ေပၚေပါက္လာႏုုိင္ဖြယ္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေအာင္ဆန္း သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းအျဖစ္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ာဝါဟာလားလ္ေနရူးတုုိ႔လုုိ ကမၻာက ေလးစားရတဲ့  ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလုုိသာဆုုိရင္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးလည္း ေပၚေပါက္လာစရာ မရွိေတာ့ဘဲ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆုုိခဲ့တဲ့ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္နဲ႔ အညီ တုုိင္းရင္းသားမ်ား လုုိလားတဲ့ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုအျဖစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ တုုိင္းရင္းသားေပါင္းစုုံနဲ႔ ညီညြတ္မွ်တ သာယာဝေျပာတဲ့ ႏုုိင္ငံအျဖစ္ကုုိ ေရာက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ဂ်ာဝါဟာလားလ္ေနရူးရဲ႕ သမီး အင္ဒီရာဂႏၵီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သလုုိ မ်ိဳးရုုိးလည္းရွိ ပင္ကုုိယ္လည္း ထက္ျမတ္တဲ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုုိဗယ္ဆုုကုုိ ရႏုုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း မရွိႏုုိင္ေတာ့ေပမယ့္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနေလာက္ပါၿပီ။

အဲဒီလုုိသာဆုုိရင္ ရာစုုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့တဲ့ အေမွာင္ေခတ္ႀကီး ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ရွိခဲ့မွာ မဟုုတ္သလုုိ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူခ်စ္တဲ့ တပ္မေတာ္အျဖစ္မွ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ကုုိ ေလွ်ာက်ခဲ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ တစ္ခုုေတာ့ ရွိပါတယ္။ စစ္ဗုုိလ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ လူၿဗိန္းအျမင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလွခ်ည့္ရဲ႕ ဆုုိတဲ့ ယခုုလုုိ အပါယ္ရိကၡာ စုုေဆာင္းခြင့္ေတြေတာ့ လက္လြတ္ ဆုုံးရွဳံးသြားပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လုုိပဲ ျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့။ ၿပီးခဲ့တာ ၿပီးပါေစေတာ့။ အပါယ္ရိကၡာ စုုေဆာင္းတာေတြကုုိ ရပ္ေစခ်င္ပါၿပီ။ လူ နတ္ နိဗၺာန္ သုုံးတန္ေသာ ခ်မ္းသာအတြက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ရိကၡာကုုိသာ စုုေဆာင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္မက်ေသးပါ။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ရိကၡာကုုိ စုုေဆာင္းဖုုိ႔ အခ်ိန္ ရွိပါေသးတယ္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္ေတြကုုိ အကယ္၍သာ ဆိုုတဲ့ အေမြကုုိ မထားခဲ့ေစခ်င္ေတာ့လုုိ႔ပါ။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအေနနဲ႔ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဆုုိတာမ်ိဳး ျပန္လည္ တမ္းတၾကရမယ့္ အျဖစ္ကုုိ မေရာက္ေစခ်င္ေတာ့လုုိ႔ပါ။

ယခုု လာမယ့္ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္သူေတြ လုုိလားတဲ့အတုုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဧကန္မုုခ် ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာသင့္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း ဆုုိတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အတြက္ သိပ္ၿပီး အေရးႀကီးခ်င္မွ အေရးႀကီးပါလိမ့္မယ္။ သုုိ႔ေသာ္ တုုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာအတြက္ေတာ့ သိပ္ကုုိ အေရးႀကီးေနတာ အမွန္ပါပဲ။

ယခုု ပုုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုုလႈပ္ရွားမႈေတြ အရွိန္အဟုုန္ ေကာင္းလာခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ မဟုုတ္ပါဘူးလုုိ႔ ေျပာဆုုိသံေတြလည္း ၾကားလာရပါတယ္။ ဒါဆုုိရင္ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး မဟုုတ္ရင္ ဘယ္စစ္ဗုုိလ္ကုုိ သမၼတ တင္ခ်င္ေသးလုုိ႔ပါလဲ။

အေကာင္းဆုုံးကုုိသာ ေရြးခ်ယ္ခ်င္တာ လူ႔သဘာဝ မဟုုတ္ပါလား။ အေကာင္းဆုုံးရွိပါရက္နဲ႔ အညံ့စားကုုိ ထုုိးတင္ေနမယ္ဆုုိရင္ သဘာဝက်ပါအုုံးမလား။ ဒါေၾကာင့္  ကာယကံရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကုုိယ့္အတုုိင္းအတာ ကုုိယ္သိဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ ကုုိယ့္အတုုိင္းအတာ ကုုိယ္သိၿပီး အသာတၾကည္ ေနာက္ဆုုတ္ေပးလုုိက္တာက အားလုုံးအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။

လူထုုမ်က္ႏွာနဲ႔ တုုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကုုိ ေထာက္ထားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ မတရား အေျခခံဥပေဒကုုိ ဗန္းျပ၊ စကားလုုံးလွလွေတြနဲ႔ ဟန္ေဆာင္အေၾကာင္းျပထားတဲ့ ကုုိယ့္ရဲ႕  အပုုပ္နံ႔လႊမ္းတဲ့ အတြင္းစိတ္ကုုိ အျပင္ကုုိ လွစ္ျပသလုုိ လုုပ္တာဟာ အရွက္ရစရာပါ။ ဣႆာမထား မုုဒိတာ ပြားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ တုုိင္းျပည္အေရးမုုိ႔ပါ။ ေနာက္ထပ္ အကယ္၍သာေတြနဲ႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြကုုိ မဆုုံဆည္းေစခ်င္ေတာ့လုုိ႔ပါ။

အသာတၾကည္ ေနာက္မဆုုတ္ရင္ ေနာက္ဆုုတ္ေအာင္ တြန္းရမယ့္ အေျခအေနေတြ ေရာက္လာႏုုိင္ပါတယ္။ တြန္းရုုံနဲ႔ မေရြ႕ရင္ ေရွ႕ကပါ ဆြဲရမယ့္သေဘာ ျဖစ္လာႏုုိင္စရာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ကလည္းတြန္း ေရွ႕ကလည္းဆြဲရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိးအထိ ျဖစ္လာရင္ မေကာင္းေတာ့ပါ။ မႏုုိင္ကာမွ ေလွ်ာ့လုုိက္ရတဲ့ အေျခအေနအထိ မေရာက္ေစသင့္ပါ။

တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတယ္။ ယခုု လူထုုလက္မွတ္ စုုေဆာင္းေကာက္ယူေနမႈေတြဟာ လမ္းရုုုုိးႀကီးပါတဲ့။ ဟုုတ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မရုုိးႏုုိင္တဲ့ လမ္းရုုိးႀကီးပါ။ လူထုုအေနနဲ႔ တျခားအား မရွိပါ။ လူထုုအတြက္ လူထုုအားသာ ရွိပါတယ္။ လူထုုအားသာလွ်င္ လူထုုအတြက္ အားကုုိးရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ လူထုုအားကုုိ ထိေရာက္စြာ အသုုံးမခ်ႏုုိင္ခဲ့ရင္  ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြလည္း အကယ္၍သာေတြ ေရရြတ္ရင္း အတိတ္ကုုိ တမ္းတရမႈ သံသရာမွ လြတ္လမ္း မျမင္မိေၾကာင္းပါ။

ဒါေၾကာင့္မုုိ႔ အေပၚယံ ကြဲလြဲမႈေတြကုုိ ေခတၱခဏ ေဘးဖယ္ထားလုုိက္ၾကပါ။ ဘုုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကုုိ အေျခခံတဲ့ ဒီမုုိကေရစီနုုိင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ တုုိင္းရင္းသား ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုုံး စည္းလုုံးညီညြတ္ၾကဖုုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္မႈ ျပဳခ်င္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – အကယ္၍သာ
  1. ၆၂ ခု ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ အာဏာမသိမ္းခင္ ဦးႏုေခတ္ ျမန္မာျပည္အေျခအေနဟာ ေတာင္ကိုရီးယားေအာက္မွာမရွိပါဘူး။ ကြၽန္းဆြယ္ပြဲကိုအိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပေပးႏိုင္တာ ယိုးဒယားနဲ႔ျမန္မာဘဲရိွပါေသးတယ္။ ၆၃ ခု ကြၽန္းဆြယ္ပြဲကိုအိမ္ရွင္လုပ္ရမဲ့ သီဟာႏုေခတ္ကေမၻာဒီးယားက သပိတ္ေမွာက္လိုက္ေတာ့ အခုခ်မ္းသာေနတဲ့မေလးရွားက သူအိမ္ရွင္အျဖစ္လက္မခံႏိုင္ေသးပါဘူး၊ ၆၅ ခုႏွစ္မွလက္ခံပါရေစလို႔ေျပာေနရတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကတရုတ္ကြၽန္းလို႔အေခၚခံခဲ့ရတဲ့စကၤာပူဟာ မေလးရွားျပည္ေထာင္စုထဲကခြဲမထြက္ရေသးပါဘူး။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္အာဏာရူးၿပီး အႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ႏိွပ္စက္လိုက္လို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနိမိတ္ဖတ္ခဲ့တဲ့ “ဟိုႏိုင္ငံ”ျဖစ္လုနီးဘဝေရာက္သြားရတာပါ။

Comments are closed.