ေၾကာ္ျငာက႑

ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ (၁၉၃၀-၂၀၁၄) ကြယ္လြန္ျခင္း တလျပည့္ဆြမ္းေကၽြး အထိမ္းအမွတ္ (LA) (ေမ ၁၇၊ စေန)

ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ (၁၉၃၀-၂၀၁၄) ကြယ္လြန္ျခင္း တလျပည့္ဆြမ္းေကၽြး အထိမ္းအမွတ္ (LA) (ေမ ၁၇၊ စေန)
မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၄

★ ဆ ရ ာ ႀကီ း ဦ း ဝ င္ း တ င္ အ ထိ မ္ း အ မွ တ္ ဆြ မ္ း ေ ကြ် း ႏွ င့္ ေ အ ာ က္ ေ မ့ ဘြ ယ္ အ ခ မ္ း အ န ာ း ★

★ ေ န႔ စြဲ ။ ။ ေ မ လ ( ၁ ၇ ) ရ က္ ၊ စ ေ န ေ န႔ ၊ ၂ ၀ ၁ ၄ ခု ႏွ စ္ ★

★ အ ခ်ိ န္ ။ ။ ေ န႔ လ ည္ ( ၁ ၂ ) န ာ ရီ မွ ( ၂ ) န ာ ရီ အ ထိ ★

★ ေ ဟ ာ ေ ျပ ာ မ ည့္ သူ ေ မ ာ င္ ရ စ္ ( မို း မ ခ မီ ဒီ ယ ာ ) ★


★ ေ န ရာ ။ ။ ဓ မၼ ေ ဇ ာ တိ ေ က် ာ င္ း ★
4436 WALNUT STREET, BALDWIN PARK, CA 91706.
★ ျပ ည္ သူ႔ ဂု ဏ္ ရ ည္ အ သ င္ း – အ ယ္ (လ္) ေ အ ဌ ာ န ခြဲ မွ စီ စ ဥ္ သ ည္ ★

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts