မွတ္စုုမွတ္တမ္း အုန္းႏိုင္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

အုန္းႏိုင္ – စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က ၁၉၉၀ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ (၁၃)

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က ၁၉၉၀ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ (၁၃)

အုန္းႏိုင္၊ ေမ ၂၊ ၂၀၁၄

ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရးအဖဲြ ႔အဆင့္ဆင့္

အစည္းအေဝးျပီးသြားေတာ့ ဦးေအးသန္းျပန္သြားေပမယ့္ က်ေနာ္ ဝမ္းေလွ်ာေနလို ႔ မျပန္နိုင္ေသးပါ။ စမ္းေခ်ာင္း ေဇယ်ဝတီလမ္းအိမ္မွာပဲ ေဆးထိုးေဆးစားတစ္ပတ္ေလာက္  ေနျပီးမွ ျပန္ရပါတယ္….။ ျမိဳ့ ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း.. စည္းရံုးေရး၊ မဲဆြယ္ေရးေတြဆက္ထြက္ရတာေပါ့…။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ႔ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီ  ဖဲြ ႔စည္းေရးကိုပါ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္.။ ဗဟိုကေရြးေကာက္ပဲြ  ေအာင္နိုင္ေရး  ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို  သူ ႔ရက္နဲ ႔ သူ   ဖဲြ႔စည္းျပီးေအာင္ နိႈးေဆာ္ထားတယ္…။

ဗဟို ေအာင္နိုင္ေရး ေကာ္မတီက   (၁.၁၂.၈၉)၊

တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီက (၁၅.၁၂.၈၉)..၊

ျမိဳ ႔နယ္ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီကို ေတာ႔  (၄.၂.၉ဝ)မွာ  ဖဲြ့စည္းျပီးခဲ့ပါျပီ..။

ေက်းရြာနဲ ႔ရပ္ကြက္ ေအာင္နိုင္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကိုသာ (၂ဝ.၃.၉ဝ)ေန ႔  ေနာက္ဆံုး ထားျပီး  ဖဲြ႔စည္းနိုင္ရန္အားထုတ္ရပါတယ္။

ေပါင္းတည္ျမိဳ ႔နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားကေတာ႔…

၁။ဦးျမေမာင္                             (စည္း/ေကာ္မတီ)          ဥကၠဌ

၂။ဦးစံျမင့္                             (ျပင္ပပုဂၢိဳလ္)                 ဒုဥကၠဌ

၃။ဦးေအာင္ထြန္းျမိဳင္                    (အင္န္အယ္လ္္ဒီအဖဲြ ႔ဝင္)                ဒုဥကၠဌ

၄။ဦးေက်ာ္မင္း                             (အင္န္အယ္လ္္ဒီအဖဲြ ႔ဝင္)              ဒုဥကၠဌ

၅။ဦးစိုင္းေနညြန္ ႔                      (စည္း/ေကာ္မတီ)          အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

၆။ဦးၾကည္ဝင္း                              (စည္း/ေကာ္မတီ)                တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၁)

၇။ဦးစန္းယု                              (လူငယ္/စည္း)                      တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၂)

၈။ဦးေဌးလြင္                             (စည္း/ေကာ္)                     တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၃)

၉။ဦးေအာင္တင္                              (စည္း/ေကာ္)                   ဘ႑ာေရးမွဴး(၁)

၁ဝ။ဦးတင့္လြင္                             (စည္း/ေကာ္)                   ဘ႑ာေရးမွဴး(၂)

၁၁။ဦးထြန္းေရႊ                           (အဖဲြ ႔ဝင္)                     စည္းရံုးလံွဳ ႔ေဆာ္ေရးမွဴး(၁)

၁၂။ဦးသိန္းလြင္                          (စည္း/ေကာ္)                     စည္းရံုးလံႈံ ႔ေဆာ္ေရးမႉး(၂)

၁၃။ဦးျမင့္စိုး                          (စည္း/ေကာ္)                     သတင္းနွင့္ျပန္ၾကားေရးမွဴး(၁)

၁၄။ဦးတင္ဦး                              (စည္း/ေကာ္)                     သတင္းနွင့္ျပန္ၾကားေရးမွဴး(၂)

၁၅။ဦးသိန္းလွ                            (စည္း/ေကာ္)                     မဲစာရင္းစိစစ္ေရး(၁)

၁၆။ဦးေဇာ္ဝင္းေဌး                        (လူငယ္/စည္း)                      မဲစာရင္းစိစစ္ေရး(၂)

၁၇။ေဒၚျမတ္ျမတ္ခိုင္                     (လူငယ္/စည္း)                      ၾကိဳဆိုဧည့္ခံေရးမွဴး(၁)

၁၈။ေဒၚရီရီခ်စ္                            (လူငယ္/စည္း)                    ၾကိဳဆိုဧည့္ခံေရးမွဴး(၂)

၁၉။ဦးရဲျမင့္                            (ျပင္ပ)                         ပို ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး(၁)

၂ဝ။ဦးရဲေဆြ                              (ျပင္ပ)                         ပို ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး(၂)

၂၁။ဦးေဌးလြင္                            (စည္း/ေကာ္)                     ဥပေဒေရးရာမွဴး

၂၂။ဦးလွေမာင္                            (အဖဲြ ႔ဝင္)                     အမွဳေဆာင္

၂၃။ဦးခင္စိန္                            (စည္း/ေကာ္)                     အမွဳေဆာင္

၂၄။ဦးသန္းစိုး                           (အဖဲြ ႔ဝင္)                     အမွဳေဆာင္

၂၅။ဦးေအာင္ျမိဳင္                        (အဖဲြ ႔ဝင္)                     အမွဳေဆာင္

တို ႔  ပါဝင္ပါတယ္။

ျမိဳ ႔နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဖဲြ ႔မ်ား အျမန္ဖဲြ႔စည္းဖို ႔စာလည္းထြက္တယ္..။ က်ေနာ္တို ႔   နယ္ထြက္တဲ့အဖဲြ႔ေတြကလည္း ေရာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဖဲြ ႔စည္းေပးတယ္…။

အဓိကအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔အဖဲြ ႔အစည္းဟာ   ေရြးေကာက္ပဲြေန႔က်ရင္   မဲရံုတိုင္းမွာ …

ေအာင္နိုင္ေရးအဖဲြ ႔နဲ႔ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္  ရိွေနရမယ္…။

ဧည့္ခံၾကိဳဆိုေရး  အဖဲြ႔  ရိွေနေနရမယ္…။

မဲရံုမွာ   တစ္စံုတစ္ရာ  ျပႆနာေပၚရင္ တာဝန္ခံျပီး ေျပာနိုင္ဆိုနိုင္မယ့္သူ  ရိွေနရမယ္..။

တာဝန္ခံျပီး မေျပာနိုင္ရင္ေတာင္မွ ျမိဳ ႔နယ္ကို ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားမယ့္   အဖဲြ ႔ရိွေနရမယ္…။

ဒါမွ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္အဖဲြ ႔ ၾကီးတစ္ခုအေနနဲ ႔   တစ္ဖက္က  ေလးစားခံရမယ္..။ ပ်က္တီးပ်က္ေခ်ာ္ မလုပ္ရဲေစရဘူး…။ တစ္ဖက္ကဆိုရာမွာ  ျပိ ဳင္ဘက္အဖဲြ ႔အစည္းေရာ..။ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ေရာ..။ မဲရံုမွဴးနဲ ႔ မဲရံုအဖဲြ ႔  ေရာေပါ့…။

ဒါက က်ေနာ္က  ဟိုတစ္ခိ်န္က ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပဲြသံုးခုနဲ ႔  ၾကံဳ  ဖူးတာရယ္၊ တကၠသိုလ္ကသမဂၢေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ   ၾကံဳဖူးတဲ ႔  အေတြ ႔အၾကံဳ ေတြရယ္ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ျပီးျပင္ဆင္ကာ၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္   တြန္းလုပ္ရတာေတြေပါ့….။

“ တစ္ျပည္လံုးတက္တက္ၾကြ ၾကြ”

ဒီလိုနဲ ႔  ဧျပီလဆန္းမွာ   အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပည္လံုးကၽြတ္  ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီမ်ားနဲ ႔   ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  အစည္းအေဝးကို က်င္းပျပန္ပါတယ္…။ဒီတစ္ခါေတာ့ အထက္ျမန္မာျပည္
နွစ္ရက္..။ ေအာက္ျမန္မာျပည္  နွစ္ရက္စီခဲြ  က်င္းပတာမို ႔  နည္းနည္းေတာ့ အရင္တစ္ခါထက္  သက္ေတာင့္သက္သာရိွပါတယ္။

ဧျပီလ  နွစ္ရက္နဲ ႔  သံုးရက္ေန ႔  မ်ားမွာ အထက္ျမန္မာျပည္အျဖစ္….

၁။ကခ်င္ျပည္နယ္

၂။ကယားျပည္နယ္

၃။ခ်င္းျပည္နယ္

၄။စစ္ကိုင္းတိုင္း

၅။မေကြးတိုင္း

၆။မနၲေလးတိုင္း

၇။ရွမ္းျပည္နယ္တို ႔  စည္းေဝးၾကတယ္…။

က်ေနာ္ တို ႔က   ေနာက္တစ္ရက္ျခား ဧျပီလ(၅)ရက္ နဲ ႔ (၆) ရက္ေန့မ်ားမွာ  ေအာက္ျမန္မာျပည္အျဖစ္…

၁။ကရင္ျပည္နယ္

၂။တနသၤာရီတိုင္း

၃။ပဲခူးတိုင္း

၄။မြန္ျပည္နယ္

၅။ရခိုင္ျပည္နယ္

၆။ရန္ကုန္တိုင္း

၇။ဧရာဝတီတိုင္းတို ႔ စည္းေဝးၾက  ပါတယ္…။

အစည္းအေဝး  သဘာပတိအျဖစ္ဦးေအာင္ေရႊ..၊ ဗဟိုေအာင္နိုင္ေရးဥကၠဌအျဖစ္ ဦးခ်စ္ခိုင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးၾကည္ေမာင္၊ ဦးခ်မ္းေအးတို ႔  က ေအာင္နိုင္ေရးအဖဲြ ႔ မ်ားရဲ ႔  တာဝန္မ်ားနဲ ႔ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးလို ႔  အနိုင္ရတဲ့အခါ လုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုတင္ျပၾက ပါတယ္..။ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးကလည္း မိမိတို ႔ကိုယ္ကိုမိမိတို ႔  မိတ္ဆက္ရင္း ေဒသအေတြ ႔အၾကံဳ မ်ားကို ေျပာျပၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ  လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲသေလာက္ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆနၵတက္ၾကြ မွဳဟာ အံ့မခန္းျဖစ္ရတယ္လို ႔  သိရပါတယ္..။ ဒီလို  တစ္ဦးခ်င္းေျပာျပၾက တဲ့အခါက်မွ    က်ေနာ္တို႔  ေပါင္းတည္ ျမိဳ ႔နယ္က   ဘယ႔္ေလာက္  နည္းစနစ္တက်  လုပ္ေနနိုင္တယ္ဆိုတာ ပိုျပီးထင္ရွားလာပါတယ္..။

သဘာပတိဦးၾကည္ေမာင္ကေတာ့   ေရြးေကာက္ပဲြဟာ  ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္ ႔သတ္မႈေတြ   ေအာက္က လုပ္ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမွဳၾကီး  ရဲ ႔ အဆက္လို႔ ျပည္သူေတြကခံယူထားတာမို ႔ဘယ္သူအနိုင္ရမယ္၊ ဘယ္သူ့ကိုမဲေပးမယ္ ဆိုတာစိုးရိမ္ေနစရာကိုမရိွဘူး…။ဒီအတိုင္းပဲ အေရြးခံရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာလည္း ျပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္  စစ္သလားမစစ္ဘူးလား ေမးခြန္းထုတ္စရာ မဟုတ္ဘူးလို ႔ေျပာပါတယ္…။

ကိုကိုးကြ်န္း  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးလွသန္းကိုလည္း ဒီအစည္းအေဝးမွာ ေတြ ႔ရပါတယ္။ သူကေတာ့ ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြမွာတကယ့္ဟီးရိုးပါပဲ…။ ဒါေပမယ့္ သူ ႔ခမ်ာ အခုအထိကို ကိုကိုးကြ်န္းကို ေရြးေကာက္ပဲြစည္းရံုးေရးအတြက္ သြားခြင့္မရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္   သတင္းေတြ ၾကားေနရပါတယ္…။

ဦးလွသန္း   မလာနိုင္လည္း  မပူပါနဲ႔တဲ႔…။ ဦးလွသန္းကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြရက္မွာေတာ့ ေရာက္ေအာင္ကို သြားျပီး   အေျခခ် စည္းရံုးမယ္လို႔  ေျပာပါတယ္..။  သူက တစ္ဆက္တည္းပဲေရြးေကာက္ပဲြျပီးလို ႔  ဒီမိုကေရစီအစိုးရဖဲြ ႔နိုင္ရင္ ကိုကိုးကြ်န္းကိုအပန္းေျဖကြ်န္း အျဖစ္ ဖန္တီးျပီး   ရာသီမေရြး  သြားနိုင္ေအာင္  စီစဥ္ထားမယ္လို ႔ ေျပာပါတယ္…။ တကယ္ေတာ႔   ကိုကိုးကြ်န္းကို  ရန္ကုန္တိုင္းထဲ  ထည့္ထားျပီး ကိုကိုးကြ်န္းရဲ ႔  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ ေတြဟာ ရန္ကုန္မွာပဲရံုးစိုက္တယ္…။  ဦးလွသန္ း  ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္  အမည္စာရင္းသြင္းတာ၊ အာမခံေငြတင္တာ၊ စိစစ္ခံရတာေတြအားလံုးကို ရန္ကုန္မွာပဲလုပ္ရတာမို ႔   ကိုကိုးကြ်န္းကို ေရြးေကာက္ပဲြအခိ်န္မွာ မ်က္နွာျပဖို ႔  ပဲအေရးၾကီး ပါတယ္…။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts