သတင္းပေဒသာ

ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ရွိ

ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ရွိ

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ (ရန္ကုန္)၊ ဇန္န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ေဖ့စ္ဘြတ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမယ့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာမွာ ေမးမယ့္ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၁ ခု ထြက္လာပါတယ္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ မိသားစုေရးရာ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈ အျပင္ အိမ္တြင္းေနထိုင္မႈ လူမႈေရးအခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရ၊ မီး၊ ေလာင္စာ၊ အသုံးအေဆာင္၊ အိမ္သာ အခ်က္အလက္ေတြ ပါရွိပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေမးခြန္းေတြက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တုန္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ၁၀ႏွစ္ ၁ၾကိမ္ ေကာက္ယူတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ေကာက္ယူတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္သန္းေခါင္စာရင္းမွာ မပါပါဘူး။

ျမန္မာျပည္ရွိ လူဦးေရ၊ ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားဦးေရနဲ႔ စာရင္း၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြကို အမွန္တကယ္ ေကာက္ယူျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ေျမမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ဳိးက် သတ္မွတ္ေရးတို႔မွာ အက်ဳိးရွိေအာင္ ထိေရာက္ေအာင္ သုံးစြဲႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

၂၀၁၀ အေမရိကန္သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ၾကတုန္းကေတာ့ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာေတြထဲမွာ Burmese လား၊ Myanmar လို႔ ထည့္မလား၊ တိုင္းရင္းသားေတြက သီးသန္႔ တိုင္းရင္းသားအမည္ေတြ ေရးထည့္ၾကမလား အျငင္းပြားခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆုံးမေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြအတြက္ အေမရိကန္လူဦးေရ သန္း ၃၀၀ ထဲက အာရွသား ၁၇သန္းထဲမွာ Burmese အမည္ေပါက္နဲ႔ လူဦးေရ ၁၀၀,၂၀၀ (၁ သိန္းနဲ႔ ၂ ရာ) စာရင္းေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာလည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအလိုက္ လူဦးေရနဲ႔ ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္မႈ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိျပီး ထုတ္ျပန္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ၾကပါမယ္။ ျမန္မာျပည္က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈက မတ္ ၃၀ ကေန ဧျပီ ၁၀ ရက္အတြင္း ပညာေရး၀န္ထမ္း ၁ သိန္းကို သုံးျပီး  ေကာက္မွာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိတယ္၊ လူမ်ဳိးစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိး ရွိတယ္လို႔ပဲ ေယဘူယ် ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

ေကာက္ယူမယ့္ ေမြးခြန္းေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ ေမးျမန္းမည့္ေမးခြန္းမ်ား
၂၀၁၄ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္

၁။ အမည္
၂။ အိမ္ေထာင္္ဦးစီးႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု
၃။ က်ား/မ
၄။ ျပည့္ၿပီးအသက္
၅။ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန
၆။ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ
၇။ လူမ်ိဳး
၈။ ကိုင္ေဆာင္သည့္ ကတ္ျပားအမ်ိဳးအစား
၉။ မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေန
၁၀။ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားလာျခင္း အေၾကာင္းအရာ
၁၁။ ပညာေရး အေၾကာင္းအရာ
၁၂။ အလုပ္အကုိင္ အေၾကာင္းအရာ
၁၃။ ကေလးေမြးဖြားျခင္း အေၾကာင္းအရာ (အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္)
၁၄။ အိမ္ပုိင္ဆိုင္မႈ အေျခအေန
၁၅။ အလင္းေရာင္အတြက္ မီးအသံုးျပဳမႈ
၁၆။ ေသာက္သံုးေရ ရရိွမႈ
၁၇။ ေလာင္စာအသံုးျပဳမႈ
၁၈။ အိမ္သာ အမ်ိဳးအစား
၁၉။ အိမ္ေထာင္စုရိွ ပစၥည္းမ်ား
၂၀။ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာက္ရိွေနသူမ်ားစာရင္း
၂၁။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လအတြင္း အိမ္ေထာင္စု၀င္ ေသဆံုးမႈ

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ရွိ
  1. အေမရိကန္ကူညီေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    ျမန္မာ့သမိုင္း ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မရွိခဲ့ပါ၊ မွန္းေျချဖင့္သာ ျဖည့္သြင္းရတယ္။ ယေန႔ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ စာရင္း ေကာက္မယ္။

    ဌာနဆိုင္ရာ၊ညီညြတ္မႈ၊ အထူသျဖင့္ေထာက္ပံ့ေငြ စို႔စို႔ပို႔႔ပို႔ တစ္ေထာက္ပံ့ေငြကို စားမာန္ခုတ္၊ ကန္ထ႐ိုက္ေပး ေဝမွ်စားသူမ်ား အေရးယူရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစနစ္ကိုပဲ သံုရပါမည္။ ဆီးဂိမ္းတြင္ ဘယ္လိုသုံးၿပီး ဘယ္သူကန္ထ႐ိုက္ရသြားလို႔၊ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းသိၾကျပီး၊ မီဒီယာေတြေကာ သိၾကတယ္။ အားနာေသာေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားမွသာ ေဖၚျပလွ်င္ သိပ္မထိေရာက္လွပါ။ (The Voice editorial)

    သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ျပည္သူလူထုက အမွန္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သူတို႕အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေပးျပီး၊ ခ်ဥ္းကပ္ရပါမယ္။ အင္အားသံုး၊ ကားပါမစ္ကဲ့သို႕လာဘ္ေပးျပီး အတင္းၾကပ္ မလုပ္ပဲ ပါဝင္ေစရန္၊ စစ္တပ္အင္အားမပါပဲ KIA၊ Wa, Shan, Chin, Kayah, Karen စသည့္ ခက္ခဲေဒသမ်ားကို ေဒသခံမ်ားသာ၊ အခစားေငြရေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

    အဲ..လူမ်ိဳးေနရာမွာေတာ့ ျပသနာပါ။ ျမန္မာဖခင္၊ ကရင္မိခင္ ဆိုရင္ ျမန္မာ၊ကရင္လို႕ မွတ္ပံုတင္မွာေရးရတယ္။ ၄မ်ိဳးေလာက္ စပ္ရင္ေတာ့ အရွည္ၾကီးပဲ။ ႏွစ္သက္တဲ့ လူမ်ိဳးကိုပဲ ေရးသင့္ပါတယ္။ တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ ဘဂၤလား လူမ်ိဳးျပသနာလည္းရွိပါတယ္။ ဒါလဲ US Census 2010 တုန္းက ေျဖရွင္းနည္းကို သံုးမယ္ထင္ပါတယ္။

Comments are closed.