တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတဲ့ “ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား” – Tu Maung Nyo

သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတဲ့ “ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား” အေၾကာင္း

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ ရက္ )

မူႏွင့္သေဘာထားကိုေဖၚျပဖို႔ဆိုလွ်င္“ေဝါဟာရ၊စကားလံုး”တို႔ျဖင့္ေဖၚျပရမည္သာျဖစ္သည္။

သံုးစြဲေဖၚျပေသာ “ေဝါဟာရ၊စကားလံုး”တို႔၏ အႏုအရင့္၊ အေပ်ာ့အမာ အေပၚမူတည္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ သေဘာထားကို ရွင္းလင္း စြာသိရွိႏုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေလသံ၊ ဟန္ပန္အမူအရာျဖင့္လည္း သေဘာထားကိုေဖၚျပၾကစၿမဲျဖစ္သည္။

သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္သည္ သူတုိ႔ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ/သေဘာထားအေပၚ စြဲၿမဲစြာရပ္သည္ဟု ေျပာရမည္ထင္သည္။

“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ” ဟူေသာသေဘာထားကို သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရတစ္ဖြဲ႔လံုးႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ အားလံုးကတညီတညာတည္း ယေန႔အထိ စြဲကုိင္ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။

 အဆိုပါသေဘာထားကိုအလြယ္တကူစြန္႔လႊတ္မည့္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ ယေန႔အထိ မေတြ႔ျမင္မိေသးပါ။

“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ” ဟူေသာသေဘာထားသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ သေဘာထားျဖစ္သည္။

 ယင္းသေဘာထားကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ အာဏာအေမြခံျဖစ္ေသာ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ဆက္ခံထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သူတုိ႔သည္“၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး”ကို “မင္းမဲ့စရိုက္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ/ တုိင္းဆူျပည္ဖ်က္လုပ္ရပ္” ဟု သေဘာ ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ “၁၉၈၈ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး” တြင္ နည္းလမ္းပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ပါဝင္ၾကခဲ့ေသာ “အေရးေတာ္ပံု တပ္သား”  မွန္သမွ်သည္ သူတုိ႔ အတြက္ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူ၊  ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားသာျဖစ္ေနေတာ့သည္။

 “၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး” သည္ (မဆလ) တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ (နဝတ-နအဖ) စစ္ အစုိးရသည္  “၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး” ကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းၿပီး အာဏာယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိသည္” ဟု အသိအမွတ္ျပဳလိုက္မည္ဆိုလွ်င္  “၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး” ကုိပါ အသိအမွတ္ျပဳရေတာ့မည္။ ယင္းသို႔အသိအမွတ္ျပဳလိုက္လွ်င္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္ မွ ယေန႔ အထိ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွန္သမွ်ကို ဝန္ခံရေတာ့မည္။ တာဝန္ယူရေတာ့မည္။ တာဝန္ခံရေတာ့မည္။

ယင္းသုိ႔ အသိအမွတ္မျပဳႏုိင္၊ ဝန္မခံႏုိင္၊ တာဝန္မယူႏုိင္သျဖင့္ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ” ဟု မ်က္စိမွတ္ျငင္းကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားလံုးေဝါဟာရအရအျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားျပႆနာျဖစ္သည္။

ႀကံ့ဖြံအစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ဆိုသည္ကို တစ္ခါမွ်ပင္မေပးခဲ့ေခ်။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္း စိန္သည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ ၂၀၄ (က) အရ “ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” သာေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ “အက်ဥ္းသား”မ်ားကိုလည္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ၄၀၁(၁)အရ ျပစ္မႈေႂကြးက်န္“ေႏွာင္ႀကိဳး တည္း၍လႊတ္ေပးျခင္း” သာျဖစ္သည္။

 ဤသို႔ေသာ အေျခအေနအခ်က္အလက္မ်ားအရေျပာရလွ်င္ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ” ဟူေသာသေဘာထားသည္ သမၼတ (ဗိုလ္)  ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအတြက္ ဘယ္လိုမွ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ၊ အေလွ်ာ့မေပးႏုိင္ေသာ သေဘာထားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားအေပၚထားရွိေသာ(ဗိုလ္)  ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၏  အၿငိွဳး၊ အေတးႏွင့္အာဃာတျဖစ္သည္။

 ဤသေဘာထားမွာ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ (ကာလံု)၊ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတို႔၏ ကြဲလြဲမႈမရွိေသာ ဘံု သေဘာထားလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥအေပၚ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ကြဲလြဲမႈ(လံုးဝ)မရွိေခ်။

ကြဲလြဲသည္ဟု ထင္လွ်င္/ျမင္လွ်င္ထိုသုိ႔ထင္သူ/ျမင္သူမ်ား၏ ရုိးအမုိက္မဲမႈသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွန္သမွ် ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ “၂၀၀၈  အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ ၄၄၅ ျဖင့္ အကာအကြယ္ယူထားေသးသည္။

သုိ႔ျဖင့္ သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္က “မတ္ ၁ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း” ထဲတြင္  “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ဟု မသံုး။

 “လက္က်န္ အက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ” ဟုသာသံုးသည္။

ႏုိင္ငံေရး“ယံုၾကည္ခ်က္” ဟုပင္မသံုး။ “ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား” (Prisoner of conscience) ဆိုသည့္ စကားလံုးႏွင့္တူေန မည္စုိးသျဖင့္ တမင္ေရွာင္လႊဲသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ “မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္ အေျခအေန အရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား” ဟုသံုးသည္။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရေခတ္သည္ မတူညီေသာႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ ၊ သေဘာထားရွိသူမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ရံုသာ ခ်ထားခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားကို မေသမခ်င္း ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာေခတ္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕စစ္ေၾကာေရးတြင္၊အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။  အခ်ိဳ႕မွာမူေထာင္ထဲတြင္ ေသေတာ့မည္ဆိုတာ သိသျဖင့္ ေထာင္မွလႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ေထာင္ျပင္ပတြင္ ေသဆံုးၾကရသည္။

 ယေန႔အထိလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္ပံေတာင္းတြင္ မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တုိေက်းရြာအုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်းရြာလယ္သမားမ်ားကို ရဲက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ ခတ္ျခင္းတို႔သည္ထင္ရွားေသာ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ “ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း” သည္ ဘာမွ်မဟုတ္။ ႂကြားလံုးထုတ္မႈ ၊ လိမ္ညာလွည့္စားမႈ ႏွင့္ အၿငွိဳး အာဃာတကိုေဖၚျပျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတဲ့ “ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား” – Tu Maung Nyo
 1. The whole World and we know that Myanmar military regime had done very bad things on their own people in the past. They destroy their own Country and the future of so many generations. President U Thein Sein is part of those sins & crimes. He will have to hold accountability and responsibilities. Whether those military dictators like it or not, they will have to face consequence sooner or later in this life as well as next lives.
  The main purpose of writing this comment is not to support military government, but to reveal the true character and loose moral of Tu Maung Nyo. I am not writing this comment to judge right or wrong for what he written against military dictator in this article. It will be judged by History, not me. You can write or talk all good things with powerful words, absolute truth or the words that people would like to read or hear.
  However the most important thing is “Do as you do, and not necessarily what you say “
  I would say that you and military regime are the similar creature. You write and talk very loudly for Justice, Democracy, Human Rights and so many good words like: Doe Ah Yale thon bar. But all are lies and just an empty shell.
  For the people who don’t know you, they will think that you are fighting for justice and they may worship you as hero for what you wrote.
  The real fact is that you seduced married women of your close friends, colleague from same party and break up their families. You may not believe or may not know how serious the sin of “Du Tha Na Thaw “.
  You say one thing and do another thing. You committed so many bad things like military dictators. You will have to take responsibilities and face the consequence of sins you committed whether you like it or not. You will have to reap what you sow. You will have to payback one way or another for Your Own Karma sooner or later in this life as well as next lives similar to Myanmar military regime.

 2. ေဒါက္တာ ဇီဗားဂိုး စာအုပ္ထဲကလို ဇာဘုရင္လက္ထက္က ၀န္ႀကီးေတြက မဟာေအာက္တိုဘာ
  ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ေတာ့လည္း သူတို ့ဘဲ ၀န္ႀကီးေတြျပန္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဲဒါတင္မကဘူး ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ
  အနစ္နာခံေနရတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ့ ဇနီးေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ၾကာကူလီဇာတ္လမ္းရိုက္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီး ေတြလည္းမနဲေတာ့ဘူး။ ရန္သူထက္စာရင္ အတြင္းစည္းကလူေတြကပို ၿပီးေၾကာက္ဖို ့ေကာင္းပါလား။ NLD လူငယ္မ်ားသတၱိရွိရွိဖြင့္ခ်သင့္တယ္။ ရန္သူကိုသာတိုက္သင့္တာမဟုတ္ဖူး၊ အတြင္းစည္းက ၾကာကူလီမ်ားကိုလည္း အၿပီးအပိုင္ထုပ္ပယ္သင့္တယ္။ သို ့ေသာ္အစြတ္စြဲခံရသူကလည္း ထုေျခခြင့္ရွိရမယ္။ ႀကံဖြတ္ေတြမသိခင္ ရွင္းထားရမယ္။ တေျဖးေျဖး ႀကံဖြတ္ေတြက က်စ္လစ္လာတာနဲ ့အမွ်၊ NLD ကေလ်ာ့ရဲလာတယ္ လို ့ စပယ္ရာေလာက က အိုင္ပက္မွာေပၚေနပါတယ္။

Comments are closed.