ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

ဗဟၼစိုရ္ အုတ္ျမစ္

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
မတ္လ ၅၊ ၂၀၁၃

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝေဘး၊ စစ္ေဘး အစ႐ွိသည့္ ကူညီေဖးမ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အသိပညာဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ “သုခအလင္း” ပညာဒါန၏ ပထမဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၃) ရက္ေန႔ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔)တြင္ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္အား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစ၍ ေႏြရာသီ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္းအျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလပိုင္း အခ်ိန္ကာလသည္ ကေလးငယ္မ်ား အတန္းတင္စာေမးပြဲအား ေျဖဆိုေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အတန္းတင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)တြင္ ေႏြရာသီ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ (၅) တန္းမွ (၈) တန္းအထိ ကေလးငယ္မ်ား ၁.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္(၉းဝဝ)နာရီ အခ်ိန္တြင္ Section ( A, B, C, D ) အလိုက္ခြဲ၍ တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ကေလးဦးေရ (၂၅ဝ) ဦးတို႔အား ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၅.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ တက္ေရာက္ၾကရမည့္ Section အလိုက္ နာမည္မ်ားအား ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၇.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔မွစတင္၍ နံနက္ (၈းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအထိ (ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ) ေန႔ရက္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီ အေျခခံအဂၤလိပ္စာ သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္သာမက ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းအား တြဲဖက္၍ မတ္လ (၄ ၊ ၅ ၊ ၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (၁) တန္းမွ (၆) တန္းအ႐ြယ္အထိ ကေလးငယ္မ်ားအား နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ေန႔လည္ (၃းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ထိ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္း ျမင့္ေအာင္၊ ကိုရဲ(ေအာင္ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း)၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အသင္းသား ဦးျမတ္သူတို႔ႏွင့္ အတူ (Myanmar Story Tellers) ျမန္မာပံုေျပာသူမ်ားအဖြဲ႔မွလည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျမန္မာ့လူ႔ ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ လူငယ္/ရႊယ္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပံုျပင္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ကေလးမ်ားအား ဘုရား႐ွိခိုးနည္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာစာစဥ္မ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဆံုးမစာမ်ား တရားထိုင္နည္း စသျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္႐ွိသည္။

ကေလးမိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး၊ စာရိတၱေရး၊ စည္းကမ္း႐ိွေစေရး၊ မိဘမ်ား၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ မ႐ိွေသာ္လည္း စိတ္ခ်ရျခင္းတို႔အျပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အသင္း သား/သူမ်ားမွလည္း ကေလးငယ္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈ႕ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံလာခဲ့ ၾကသည္။ Group အလိုက္စာေမးပြဲသို႔ လာေရာက္ေျဖဆိုၾကေသာ ကေလးအမ်ားစု ရာခိုင္ႏႈန္း (၈ဝ) ခန္႔ သည္ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္ၾကားျပသ ေပးၾကေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခအလင္း ပညာဒါနတြင္ အခ ေၾကး ေငြတစံုတရာမယူဘဲ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးႏွင့္အညီ သင္ၾကားျပသေပးေသာ ဆရာ/မမ်ားျဖစ္ ၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုသိုလ္၊ ေစတနာ အဓိကထားေသာ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားရေသာေၾကာင့္ ကေလး မိဘမ်ားသည္ စိတ္ခ်၊ ယံုၾကည္ၾကသျဖင့္ သုခအလင္း ပညာဒါနသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သုခအလင္း ပညာဒါနမွ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လူငယ္ပရဟိတ မ်ိဳးဆက္သစ္သင္တန္း၊ နယ္ ပရဟိတ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းစသည့္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရ႐ိွေစရန္ ဟိုတယ္သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္း၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ ဇင္းသင္တန္း၊ ႐ုပ္/သံ႐ိုက္ကူးေရးသင္တန္း၊ LCCI သင္တန္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ အထက္ English 4-Skills သင္တန္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (ဘာသာစံု) ပညာဒါန၊ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုနည္းသင္တန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇွင့္သင္တန္း၊ ဆရာအတတ္သင္သင္တန္း စသည္တို႔ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း တို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ အသိပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား႐ိွ ဆရာ/မမ်ားအား လစဥ္လစာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ထူးခၽြန္ေသာ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ နယ္ေဒသ႐ိွ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ “သုခအလင္း” စာၾကည့္ တိုက္မွ စာအုပ္မ်ားမွ်ေဝလွဴဒါန္းျခင္း စသည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ကာ ႏွစ္စဥ္ တိုးခ်ဲ႕၍ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ိွပါသည္။

ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ခိုင္မာမွ အေဆာက္အဦး မည္မွ်ျမင့္မားေစကာမူ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္၊ သဘာဝ ေဘးဆိုးတို႔အား ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏုနယ္လွေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်း လိမ္မာမႈ၊ အသိဥာဏ္ဖြင့္ၿဖိဳးမႈ၊ ပညာရည္တိုးျမင့္ေစမႈ၊ ပ႑ိတမိဘဆရာတို႔အား ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈ အေတြး အေခၚေကာင္းမ်ား ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈ စသည့္လူသားအက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးကို ေပးဆပ္ကူညီခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမွဳေရးသမားမ်ားက မိဘဆရာအေပါင္းတို႔နွင့္ လက္တြဲကာ ကမာၻေလာကႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာကာ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားတတ္ေသာ စိတ္္ဓါတ္မ်ား ျမင့္မား တိုးတက္လာေစရန္ အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းရြက္ေပးေနပါေတာ့သည္။
ပညာသင္ရာမွာ အ႐ွက္တရားဟာ ရန္သူပါ။
မိခင္၏ ႏွလံုးသားသည္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းခန္းျဖစ္သည္။
ေလာကမွာ ဘယ္သူေတြ ေမတၱာပ်က္ပ်က္ မိဘႏွစ္ပါးကေတာ့ ေမတၱာမပ်က္ဘူး။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts