တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

“ဘားမား” “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ႏွင့္ တစ္ခါက “တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” (Tu Maung Nyo)

“ဘားမား” “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ႏွင့္ တစ္ခါက “တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက”

တူေမာင္ညိဳ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၃

                        ဘားမား (Burma) ကိစၥသည္ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံအစုိးရအတြက္ အကဲဆတ္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ပံုရသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ (Face book) တြင္ေျပာေနၾကေသာ စကားလံုးႏွင့္ေျပရရလွ်င္ “ဘားမား” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံ အစုိးရ အတြက္ “စန္းစန္းတင့္” (sensitive)ျဖစ္သည္။

            ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာ-လဂ်ားယန္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အေမရိကန္သံရံုးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ရာတြင္ “ဘားမား” ဟူေသာစကားလံုးအပါအဝင္  (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံ အစုိးရအတြက္ “စန္းစန္းတင့္” ျဖစ္ရေသာ ေဝါဟာရမ်ားပါ ရွိ လာသည္။ သုိ႔အတြက္ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံအစုိးရ ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

            ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး တစ္ပါးႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးဝင္စြက္သည္မွာ  ဝါရွန္တန္္အဖို႔ ထမင္းစားေရ ေသာက္ကိစၥကေလးေတြမွ် သာျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ၊ စစ္တပ္၊ တိုက္ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္၊ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ပံ်မ်ားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္၌ လက္ညွိဳးထုိးမလြဲရွိေနသည္။

 ကမၻာ့၏ မည္သည့္ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားတြင္မဆို အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားရွိေနၿပီး၊ ပါဝါအေပ်ာ့၊ ပါဝါအမာမ်ားျဖင့္ စြက္ဖက္ ေနသည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။ “ကုလသမဂၢပဋိဉာဥ္စာတမ္း” ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္အတြက္  အေလးထားစရာမဟုတ္ေခ်။

            (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း “ဝါရွင္တန္သမၼတအိမ္ေတာ္” က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေျပာလွ်င္ က်ိတ္မွိတ္ခံ မည့္ပံုရွိေသာ္လည္း ယခုလို “ရန္ကုန္အေျခစုိက္သံရုံး” က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ကိစၥမွာေတာ့ အနားကပ္ၿပီး နားရြက္တံေတြးဆြတ္ တာခံလိုက္ရသျဖင့္ အေတာ္ေလး မခ်ိမခံသာျဖစ္သြားပံုရပါသည္။ သို႔အတြက္“ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

            ေနာက္ထပ္တစ္ခါ “ဘားမား” စကားလံုးကို သံုးစြဲေျပာဆိုသူက ျပည္တြင္းမွာလာအေျခစုိက္သည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံသံရံုးမဟုတ္၊ ျပည္တြင္းက ပုဂၢိဳလ္က ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္တစ္ခု (ဟူႏုိလူလူ- ေတာင္ကိုးရီးယား) တြင္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ စကားျဖင့္ သံုးစြဲဆက္ဆံေျပာဆုိရသျဖင့္ “ဘားမား” ဟု သံုးသည္လားမေျပာတတ္ေခ်။

            ထုိသုိ႔ “ဘားမား”ဟုသံုးစြဲေျပာဆိုသူမွာ အျခားသူမဟုတ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ပင္ျဖစ္သည္။

            “ဘားမား”ဟု သံုးစြဲရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက လူထုသေဘာထားမခံယူဘဲ။ ၄င္းတုိ႔ သေဘာႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလည္းခဲ့သျဖင့္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိမိအေနျဖင့္ “ဘားမား”လုိ႔သံုးရသည္ကို သေဘာေတြ႔သျဖင့္ “ဘားမား” ဟုသာသံုးေၾကာင္း၊ သံုးစြဲပုိင္ခြင့္လည္းရွိေၾကာင္း သေဘာမ်ိဳးေျပာတာ ဖတ္ဖူးနားေထာင္ဖူးပါသည္။

            (Burma)“ဘားမား”ကို  (Myanmar) “ျမန္မာ” ဟုေျပာင္းစဥ္က (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက ၄င္းတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကို ထည့္ပင္မစဥ္းစားခဲ့ေခ်။ ယင္းသို႔ လူထုသေဘာထားကို ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ။ တုိင္းျပည္၏ နာမည္ကို ၄င္းတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္၊ မတရားေသာကိစၥ၊ မျဖစ္ထုိက္၊ မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥ၊ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ ယင္းသို႔ေသာ သေဘာထား၊ အျပဳအမူႏွင့္လုပ္ရပ္ကို ဖီဆန္ၾကရမည္၊ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္၊ တုိက္ဖ်က္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

            ဤေနရာတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းေပၚလာပါသည္။

            (Burma)“ဘားမား” ကို  (Myanmar)“ျမန္မာ”ဟုေျပာင္းသည္ကို လက္မခံႏုိင္ဟုဆိုသူက  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အဘယ့္ ေၾကာင့္ လက္ခံႏုိင္သနည္း။

            “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရသည္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့သည့္ မတရားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါက ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို“တရားမဝင္/လက္မခံ” ဟုေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို လက္ခံၿပီး၊ (Burma)“ဘားမား” ကို  (Myanmar) “ျမန္မာ” ဟု ေျပာင္းသည္ကို လက္မခံႏုိင္ဟုဆုိ ေနျခင္းမွာ ေရွ႕ေနာက္မညီျဖစ္ေနပါသည္။ ကေလးဆန္သလိုျဖစ္ေနပါသည္။ (ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံအစုိးရအတြက္ ေထာက္ကြက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

            “ဘားမား” ဟူေသာ ေဝါဟာရကို လက္မခံႏုိင္ဘဲ၊ Parent Law ၊ Supreme Law ျဖစ္သည့္ “အေျခခံဥပေဒ” က်ေတာ့ “ေလးစားလိုက္နာ/ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ပါမည္” ဟု လက္ခံေနသည္မွာ တကယ့္အံ့ဖြယ္သုတျဖစ္ေနပါသည္။

            ယခင္က ယင္းသုိ႔ “ဘားမား” သံုးစြဲခဲ့သည့္အေပၚ  ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စာပုိ႔အေၾကာင္းၾကား သတိေပးခဲ့ဖူးသည္။ ယခု လည္း“ ဝမ္နင္” ထပ္ေပးလိမ့္ဦးမည္ထင္သည္။

 ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ကလႊတ္ေတာ္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္  “တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးရွိေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ တရားဥပေဒစုိးမိုးဖုိ႔ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကေနအတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့၊ လႊတ္ေတာ္မရွိခင္ တုန္းက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လူတုိင္းလိုက္နာရမယ္။ လူတိုင္း လိုက္နာဖို႔ လုိတယ္” လုိ႔ ပညာေပးသြားခဲ့သည္။

မည္သူႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ရည္ၫြန္းသလဲဆုိတာ လူတုိင္းသိသည္။

“တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒” ကို “တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လူတုိင္းလိုက္နာရမည္” ဟူေသာ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္လုိက္ျခင္းပင္မဟုတ္ပါေလာ။ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးစကားေျပာလြန္းသူကို တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးစကားျဖင့္ ပုဒ္မခ်ေပး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အမိန္႔၊ ဥပေဒ”ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔သာလွ်င္ျဖစ္ရမည္။ ျပည္သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္ ရန္မဟုတ္။

 “တည္ဆဲအမိန္၊ဥပေဒ” တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈဘဝႏွင့္ယံုၾကည္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေနလွ်င္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္ေနလွ်င္ ထို “တည္ဆဲအမိန္႔၊ဥပေဒသည္ မတရားေသာအမိန္႔ဥပေဒသာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ သုိ႔ပါ၍ “တည္ဆဲ အမိန္႔၊ ဥပေဒ” မွန္သမွ်ကို တရားေသာအမိန္႔ဥပေဒေလာ၊ မတရားသည့္အမိန္႔ဥပေဒေလာ ပထမဦးစြာဆန္းစစ္ၾကရမည္။ မတရားေသာ တည္ဆဲအမိန္႔ဥပေဒျဖစ္ေနလွ်င္ တာဝန္အရ ဖီဆန္ရမည္၊ ခ်ိဳးေဖာက္ရမည္၊ ဆန္႔က်င္ရမည္၊ တုိက္ဖ်က္ရမည္သာျဖစ္သည္။

တစ္ခါက က်ေနာ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္သည္ “မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” ရန္ လမ္းၫြန္ မွာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခါကျဖစ္ပါသည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” သည္ မတရားေသာဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္အျခားေသာ “တည္ဆဲအမိန္႔၊ ဥပေဒမ်ား”တြင္ မတရားေသာအမိန္႔မ်ား၊ အာဏာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ မ်ားစြာပါရွိေနပါ သည္။

 သုိ႔ပါ၍ မည္သူတို႔သည္၊ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေနေစကာမူ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ “မတရားတဲ့ အမိန္႔၊ အာဏာ၊ ဥပေဒ ဟူ သမွ်” (တည္ဆဲ/တည္လတံ)ကို တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾကရဦးမည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ၾကရမည္ဦးမည္။ ဆန္႔က်င္ၾကရဦးမည္။ တုိက္ဖ်က္ၾကရဦးမည္ သာျဖစ္ပါသည္။

ၫြန္း

– ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္

– ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ “လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၂ ျပည့္အခမ္းအနား” တြင္ ေျပာၾကားခ်က္ ၊  ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts