ပါရီေမာင္ အခန္းဆက္မ်ား ေလာကဓာတ္ခန္း

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၃၊ ပထမပိုင္း)

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၃၊ ပထမပိုင္း)

ပါရီေမာင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)

Lesson 3 ( Leçon 3 ) 

အပိုင္း (၁)

Noun  and Vocabulary ( Noms et Vocabulaires ) နာမ္မ်ား ႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား

( အျပာေရာင္ ျဖင့္ ျပင္သစ္အေခၚအေဝၚႏွင့္ အသံထြက္ ကို ေဖၚျပထားပါသည္။)

သင္ခန္းစာ တခုစီတိုင္းသည္  ျပင္သစ္စာ၏ အေျခခံ သေဘာကို နားလည္ ရန္သာ စတင္ေလ့လာ ျခင္းျဖစ္ေသာေႀကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑တိုင္း သည္ လံုးဝ ျပည့္စံုဦးမည္ မဟုတ္ပါ ။သို႕ေသာ္ ဂ႐ုစိုက္ႀကိဳးစားလွ်င္ အေတာ္အသင့္ ေျပာနိုင္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် အတိုခ်ံဳး၍ ဗမာဆန္ဆန္ ရွင္းျပသြားပါမည္။

ဥပမာ – အေခၚအေဝၚ မ်ားျဖစ္ေသာ  နာမ္ ( Noun ) သင္ခန္းစာတြင္ ရွိသမွ် နာမ္မ်ားကို သရုပ္ခြဲ ေဖၚျပေနပါလွ်င္ စကားေျပာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္ ႀကန္႕ႀကာမည္စိုးသည့္ အတြက္ ေဝါဟာရ တိုးပြားရန္   လင့္မ်ားကို ညႊန္ျပေပးသြားပါမည္။ ထပ္မံ၍ သက္ဆိုင္ရာ က႑အတြက္ ျပန္လည္ ညႊန္းဆို၊ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းသည့္ အခါမွသာ ျပည့္စံုေအာင္ ေဖၚျပပါမည္။

နာမ္မ်ားကို အနည္းကိန္း မွ အမ်ားကိန္းသို႕ ေျပာင္းျခင္း ( Singular to Plural ) ၊

အဖိုနာမ္ မွ အမ နာမ္ သို႕ ေျပာင္းျခင္း ( Masculine to Feminine ) မ်ားတြင္ ပံုေသ ေျပာင္းရေသာ ဥပေဒသမ်ား ၊ ထူးျခားေသာ စာလံုးမ်ား ( Exceptional ) မ်ားအတြက္ အလြတ္မွတ္ထားရျခင္း မ်ားရွိပါမည္။ အဆံုးသတ္စာလံုး ကိုႀကည့္ျပီး ခြဲျခားျခင္းမ်ားလည္းေပးသြားပါမည္။

ေဝါဟာရမ်ား ( Vocabulaires )

Les Légumes ေလ ေလ ဂ႐ုမ္း မ္(Vegetables)     ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

( ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ ဥပမာ ေပးျခင္း အတြက္ မလြဲ မေရွာင္သာ အသံထြက္ကိုဗမာလိုေရးပါမည္။လင့္ေပးထားေသာေဝါဟာရမ်ားအတြက္ဗမာလိုအသံထြက္မေရးေပးပါ။)

အထက္ပါလင့္မွစာလံုးမ်ားကိုႀကည့္ပါက စာလံုးမ်ားသည္ « e » ႏွင့္ဆံုးေသာနာမ္သည္အမနာမ္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရမည္။

De l’ail (m)-     ႀကက္သြန္ျဖဴ

(une gousse d’ail/ un bulbe ou une tête d’ail)

ႀကက္သြန္ျဖဴ တမႊာ ၊   ႀကက္သြန္ျဖဴ တဥ

Un artichaut (m)-   ပန္းဖူးနွင့္ တူေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္တမ်ိဳး

Des asperges (m)-  ကညြတ္ မ်ား

Une aubergine (f)-  ခရမ္းသီး

Un brocoli(m)-   ပန္းေဂၚဖီ အစိမ္း

Du brocoli                                        Une carotte (f) –   မုန္လာဥနီ

Un champignon (m)-   မွိဳ

Un chou (m) –  ေဂၚဖီထုပ္

Un chou de bruxelles (m)- ေဂၚဖီထုပ္ အေသးစား ( ေဂၚလီလံုး အရြယ္)

Un chou-fleur (m)-  ေဂၚဖီပန္း

Un chou  rouge (m)- ေဂၚဖီထုပ္ ခရမ္းေရာင္

Une citrouille (f)-  ေရြဖရုံသီး

Un concombre(m)-   သခြားသီး  ( e ျဖင့္ အဆံုးသတ္ေသာ္လည္း အဖိုနာမ္)

Une courge (f)     ေက်ာက္ ဖရုံသီး

Une courgette (f) –  ေက်ာက္ ဖရုံသီး ( သခြား သီး အရြယ္ အရွည္)

Une endive (f) –    ပန္းနွင့္ တူ ေသာ ေဂၚဖီ တမ်ိဳး

Un épinard (m)-  ဟင္းနုနြယ္

Un épi de maïs (m)-  ေျပာင္းဖူး တဖူး

Une frisée (f)- ေဂၚဖီထုပ္ႏွင့္ တူသည္၊ အနားတြန္ ့ ေလးမ်ားရွိသည္။

Une laitue (f)-   မုန္ညင္းတမ်ိဳး

Un navet (m)-  မုန္လာဥ

Un oignon (m)-  ႀကက္သြန္

Un oignon rouge (m)-   ျကက္သြန္ အနီေရာင္

Une patate douce (f) – ကန္ဇြန္းဥ ၊ အာလူး အနီေရာင္ ၊ စိမ္းစားဥမ်ား

Un piment rouge (m)-   ျငဳပ္သီး အေတာင့္ ပြ နီ

Un poireau (m)-   ႀကက္သြန္  မိတ္ အႀကီး စား နွင့္ ဆင္သည္

Un poivron jaune (m) – လက္သီးဆုပ္ခန္ ့ ရွိေသာ ျငဳပ္ပြ ( အနီ၊ အစိမ္း၊ အဝါ  ေရာင္ မ်ား ရွိ သည္)

Un poivron rouge (m) – ျငဳပ္ပြ အနီ

Un poivron vert (m) – ျငဳပ္ပြ အစိမ္း

Une pomme de terre (f) – အာလူး

Un radis (m) – မုန္လာဥနီ (လံုး ေသာ )

Une tomate(f)- ခရမ္းခ်ဥ္သီး

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အေခၚအေဝၚမ်ား ေလ့က်င့္ရန္ လင့္ခ္

http://www.youtube.com/watch?v=ZdTAFyEebfs

Nouns  ( Les Noms )  နာမ္ မ်ား

ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္  Article ( Article ) မ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္ေပးထားေသာ နာမ္အခ်ိဳ႕ကိုေက်ညက္ေအာင္ေလ့က်င့္ျပီးမည္ထင္ပါသည္။

သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ နာမ္အားလံုး သည္ အဖိုနာမ္ သို႕မဟုတ္ အမနာမ္ တခုခု တြင္ ပါဝင္ေနပါမည္။

သက္မဲ့ နာမ္မ်ား ၏ ပံုေသ သတ္မွတ္ထား ျခင္းကို မည္သည့္ အခါမွ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း

သက္ရွိနာမ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ …. စားပြဲ la table,   ကား la voiture,    အိမ္ la maison    တို႕သည္ ပံုေသျဖစ္ႀကပါသည္။

             သို႕ေသာ္

             ေႀကာင္(အထီး) le chat,  ေႀကာင္(အမ)la chatte ဟုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ယခု နာမ္မ်ားကို အုပ္စုခြဲျခား ထားပံုကို ေဖၚျပပါမည္။

Noms Communs   သာမန္နာမ္မ်ား …. (အရာဝထၱဳပစၥည္းမ်ား၊ သက္ရွိသက္မဲ့အားလံုး၊)

            ဥပမာ …  sac  အိတ္, rose ႏွင္းဆီပန္း၊ chat ေႀကာင္၊

Noms Concrets  ရုပ္၊ျဒပ္ အျဖစ္တည္ရွိေသာနာမ္မ်ား….( ျဒပ္ဝထၱဳ အျဖစ္ကိုင္တြယ္ထိႏိုင္ေသာအရာမ်ား)

            ဥပမာ …  livre စာအုပ္ ၊ eau ေရ ၊ fruit အသီး၊

Noms Abstraits  ရုပ္ဝထၱဳ ကိုင္တြယ္ မရႏိုင္ေသာနာမ္မ်ား…( အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခံစားမွဳအေခၚအေဝၚမ်ား)

            ဥပမာ ……beauté လွပမွဳ , gentillesse ႀကင္နာျခင္း, opinion ထင္ျမင္ခ်က္၊

Nom Propre  အမည္သီးျခားရွိနာမ္မ်ား … (သတ္မွတ္ထားေသာကိုယ္ပိုင္   အမည္မွည့္ေခၚထားသည့္အမည္မ်ား)

ဥပမာ .. Paris , Yangon, Mandalay, France, Jean , Philippe

( သို႕ေသာ္ le breton သည္ ျပင္သစ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ ဘာသာ စကားကိုေခၚ၍    le Breton သည္ အေနာက္ပိုင္းေဒသတြင္ေနထိုင္သူ သို႕မဟုတ္ ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္။ စာလံုး အႀကီးႏွင့္ ေရးသားမွဳေပၚတြင္ မူတည္ျပီးခြဲပါသည္)

သို႕ေသာ္ …..

 livre  စာလံုး တမ်ိဳး တည္းပင္  စာအုပ္ ၊ ျဗိတိသွ် စတာလင္ေပါင္ေငြ  ဟု အဓိပါယ္ ၂ မ်ိဳးထြက္ပါသည္။

Noms Collectifs   အမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေခၚေသာနာမ္မ်ား

            ဥပမာ …..  le bétail  ကြ်ဲ ႏြား အုပ္စု  ၊  la foule  လူအုပ္စု  ၊  la flotte  စစ္သေဘာၤ အုပ္စု

            ( ထိုစာလံုးမ်ားကို အမ်ားကိန္းသုိ႕ ေျပာင္းလဲျပီးမသံုးရပါ)

Noun တခုကိုသံုးတိုင္းမလြဲမေသြသက္ဆိုင္ရာ  (Article) ကို  နာမ္၏ ေရွ႕မွ ထည့္ေပးရပါမည္။ (မထည့္ရေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္မွေဖၚျပပါမည္)

စာလံုးတလံုး၏ ျပင္သစ္ေခၚအေဝၚ နာမ္ ကို သိျပီဆိုသည္ႏွင့္  အရင္ဆံုး သိရမည္မွာ ထိုနာမ္သည္ အဖိုနာမ္လား၊ အမနာမ္လား ဆိုသည္ က အေရးႀကီးဆံုးပါ။ နာမ္တခုကို အဖိုနာမ္ အမနာမ္ မသိလွ်င္ေတာ့ ျပင္သစ္ စာေႀကာင္းတခုတည္ေဆက္ဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ မွန္ကန္စြာ စကား ေျပာဆို ႏိုင္ဖို႕ လံုးဝမ ျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ……..

 ၁။  သူနဲ႕ ဆိုင္တဲ့  Article(Article) ကို ေရြးရပါေတာ့မယ္၊ အဲဒီမွာလဲ Definite Article(Article Défini), Indefinite Article (Article Indéfini)ေရြးရတာအျပင္၊ အဖိုနာမ္ ၊ အမနာမ္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ Articleကို ေရြးရပါမယ္။

၂။  နာမ္စား Pronoun ( Pronom ) ကို ေရြးျပီးေျပာဆိုဖို႕ လည္း အဖိုနာမ္၊အမ နာမ္သိရပါမယ္။

၃။  ခ်ိန္ညွိခ်င္း Agreement ( Accord ) လုပ္ရာတြင္ သိရပါမယ္။

၄။  နာမဝိေသသန မ်ား Adjectives ( Adjectifs ) အတြက္ မျဖစ္မေန သိရပါမယ္။

အစမွာ နဲနဲ လံုးလည္လိုက္ေနတာေတြ သေဘာေပါက္ သြားရင္ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္သြားမွာပါ။

( ႀကံဳလို႕ ေျပာဦးမယ္ ပါရီေမာင္တို႕ ျပင္သစ္စာ သင္ကာစက ဆိုရင္ ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ ထိုးျပတဲ့ ပ႐ိုဂ်က္တာက ႐ုပ္ပံု မွဳန္ဝါးဝါးက ဘာပံုမွန္းမသိ၊ အဖန္တရာေတေအာင္ ဖြင့္ထားတဲ့ တိပ္ေခြရဲ႕ အသံကို ေကာင္းေကာင္း မႀကားရတာ နဲ႕ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ေႀကာက္ေႀကာက္နဲ႕ ဘာမွန္းမသိ ပဲ ေအာ္ေနခဲ့ရတာေတြ၊ ေမးစရာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းေတြ က်ေတာ့လဲ အတူတူနဲ႕ အနူနူေတြ ၊ တႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္လိုက္တာ မေျပာနဲ႕ေတာ့၊ စာသင္ႏွစ္ ၂ႏွစ္ေလာက္ႀကာမွပဲ နားရည္လည္ေတာ့တယ္ ။ ျပင္သစ္ စာေႀကာင္းကို ဗမာလို အေျပာင္အပ်က္ အဓၶိပါယ္ နဲ႕ မွတ္ရတာေတြ လဲရွိေသးတယ္။ )

ဆက္ႀကရေအာင္ ……….

အရင္ဆံုး ဥပမာ အေနနဲ႕

ပန္းသီး    Apple ကို ျပင္သစ္လို သိဖို႕  အဘိဓၶါန္မွာ ရွာတဲ့အခါ  pomme  ( n/f ) ဆိုတာကို ေတြ႕မယ္၊ တခ်ိဳ႕ အဘိဓၶါန္ေတြမွာ အသံထြက္ သေကၤတေတြပါေနေသးတယ္။ n သည္ Nomျဖစ္တဲ့ နာမ္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။

ဆိုခ်င္တာက ( f ) ကို အေသမွတ္ဖို႕ပဲ ၊  အဓိပါယ္ကေတာ့   ပန္းသီး ဆိုတာ အမ နာမ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္

Article  နဲ႕ တြဲ သံုးတဲ့ အခါ မွာ

Une pomme ,      la pomme ,        des pommes ,      les pommes    ဆိုျပီး ျဖစ္ရပါတယ္။

ထပ္ျပီး ရွင္းရရင္

Une pomme  – ပန္းသီး တလံုး  ဆိုျပီး၊ ပန္းသီးရဲ႕ အေႀကာင္းကို စတင္ ေျပာဆို တဲ့ အေနနဲ႕ Indefinite Articleကို သံုးရပါတယ္။

ထိုပန္းသီးႏွင့္ ပါတ္သကျ္ပီး ဆက္လက္ေျပာဆို ေရးသားတာေတြမွာေတာ့

La pomme  ဆိုျပီး ( Definite Article )အေနနဲ႕ ဆက္လက္ေျပာဆို သံုးစြဲ သြားရမွာပါ။ des pommes, les pommesဆိုရင္ ပန္းသီးမ်ား လို႕ ျဖစ္သြားျပီေပါ့။

သက္မဲ့ နာမ္ေတြ ရဲ႕ အဆံုး သတ္စာလံုး သည္ « e »  ျဖင့္အဆံုးသတ္လွ်င္အမ်ားအားျဖင့္  « အမနာမ္ » ဟုမွတ္ပါရန္။

« e »  ျဖင့္ အဆံုးသတ္ ျပီး  အဖိုနာမ္ ျဖစ္ေသာ စာလံုးအနည္းငယ္သာ ရွိသျဖင့္ ပံုေသမွတ္ရန္ေပးပါမည္။

အသီးအႏွံမ်ားအေခၚအေဝၚမ်ားကိုေလ့က်င့္ရန္လင့္

http://www.youtube.com/watch?v=lkavvrQPMaQ

သင္ခန္းစာ အသစ္ထပ္ မတင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ရရွိျပီးေသာ လင့္မ်ားမွ အသံကို တထပ္တည္း က်ေအာင္ေလ့က်င့္ ျခင္းျဖင့္  စာေႀကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ အခါတြင္ လွ်င္ျမန္ မွန္ကန္ စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါမည္။

                                                   နာမ္မ်ား  အပိုင္း ( ၂ ) ဆက္ရန္………..


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၃၊ ပထမပိုင္း)
  1. ေလ့လာေနခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ …………..

Comments are closed.