သန္း၀င္းလႈိင္

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္ဆန္းေသာ္

သန္း၀င္းလႈိင္
ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂
 နွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္ဆန္းေသာ ပထမဆုံးလ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔ကို `ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔´ ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏွစ္ေဟာင္းမွႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ဟု ေခၚၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတုိင္း၌ ယင္းေန႔ကို ကိုယ့္ဓေလ့ႏွင့္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ က်င္းပကာ အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ဘာသာအလုိက္၊ မိမိယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္းအရ ႏွစ္မ်ားကို ေရတြက္သည့္ အစဥ္အလာကို လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဟူသည့္ အပိုင္းအျခားကို သတ္မွတ္သည့္ ကာလမွစ၍ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ဟူေသာ ေ၀ါဟာရေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့သည္ကိုမူ မည္သူမွ် မသိေခ်။

အေဟာင္းမွအသစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္းကား ႏွစ္လိုဖြယ္ ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းျခင္းကို မဂၤလာဟု အမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ `မဂၤလာ´ ၏ အဓိပၸါယ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက `မဂၤ´ သည္ မေကာင္းေသာ အရာျဖစ္၍၊ `လာ´ သည္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဟု အနက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဂၤလာသည္ မေကာင္းေသာ အရာကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္႐ွိရာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား ကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည္ကို မဂၤလာတစ္ပါးဟု ယူဆၾကျခင္းမွာ ဆီေလ်ာ္လွေပသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္းျမစ္ေရလွ်ံသည့္ ဇြန္လလယ္မွ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးေရာမလူမ်ိဳးတို႔ကမူ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ဂ်ဴးလီယက္ဆီဇာက တံခါးေပါက္မ်ားႏွင့္ အစႏွင့္အဆံုးကို အစိုးရေသာ ေဂ်းနပ္နတ္မင္း (Janus) အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယင္းကို အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚထားေသာ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ေလသည္။ ယခုအခါ အင္ဂိုလာ၊ ဘ႐ူးႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ကင္မ႐ြန္း၊ ဖူဂ်ီ၊ ဂါဘြန္၊ ဂါနာ၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဂ်ပန္၊ ကင္ညာ၊ လာအို၊ မာဂတ္စကာ၊ မေလး႐ွား၊ ေမာ္လဒိုက္၊ မာလီ၊ ေမာ္ရီ႐ွပ္၊ မိုဇမ္းဘစ္၊ နမ္ဘီယာ၊ နယူးဇီလန္၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါပူ၀ါးနယူးဂီနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကြန္ဂိုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆီနီဂယ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ တန္ဇန္းနီးယား၊ ထိုင္း၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဇန္ဘီယာ၊ ဇင္ဗာေဘြ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔တို႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကလည္းေကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ လ ၂ ရက္ေန႔ကို စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား (ကိုးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ) တို႔ကမူ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို ဇန္န၀ါရီလ၏ ပထမဆံုးေန႔ (The first day of January) ဟူ၍ အထိမ္းအမွတ္ျပဳကာ ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

` အလယ္ေခတ္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၁၅၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (၁၃) ဆက္ေျမာက္ ဂရက္ဂိုရီ လက္ထက္ (၁၅၇၂-၈၅) တြင္ တီထြင္ခဲ့ေသာ ဂရက္ဂရီယန္ျပကၡဒိန္ (Gregorian Calendar) ကို ေရာမကက္သလစ္ဂိုဏ္း၀င္တို႔ လက္ခံ အသံုးျပဳလုိက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔သဖြယ္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ယခင္က ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ၾကသည္။ ယိုးဒယားႏွစ္၏ ေလးလႏွင့္ ငါးလ တို႔၏ အကူးတြင္ က်င္းပေသာ ပြဲကား လူထု၏ ႏွစ္ကူးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလအတြင္း႐ွိ လကြယ္ေန႔၊ လဆန္း ၁ ရက္၊ လဆန္း ၂ ရက္တို႔တြင္ မည္သည့္ေန႔ရက္၌ ႏွစ္သစ္ကူးရန္ အခါေတာ္မဂၤလာက်ေရာက္သည္ကို ပုဏၰားဟူးရားတို႔က တြက္ခ်က္၍ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ တြက္ခ်က္ေပးေသာ အစဥ္အလာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ရ႐ွိခဲ့ဟန္တူ သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌မူ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ အယူ၀ါဒအလိုက္ႏွင့္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသအလုိက္ ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္ ကြဲျပားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာသံျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပါရစီ လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ကူးခ်ိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ျဖစ္၍ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒီတို႔၏ ႏွစ္ကူးခ်ိန္သည္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္၍ ေဒ၀ါလီမီးထြန္းပြဲေတာ္ဟု ေခၚၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဟိႏၵဴတို႔မူ ကား ဟိႏၵဴျပကၡဒိန္၏ ဆယ့္တစ္လေျမာက္ျဖစ္ေသာ ဖာဂြန္းလတြင္ က်င္းပေလ့႐ွိသည္။ ယင္းကို ဟူလီပြဲေတာ္ဟု ေခၚသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အႀကိဳႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ ဟူ၍ သံုးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကိုမူ ဇန္န၀ါရီလ၏ ပထမဆံုးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အားလပ္ရက္အျဖစ္ က်င္းပၾကသည္။

ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ ႏွစ္စဥ္ တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္၍ က်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ တန္းခူးလဆန္း ၂ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ၁၀ ရက္တိုင္တုိင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ေအဒီ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဒါက္တာတီသံျပာ၊ ဦးလူနီ၊ ေဒါက္တာျမတ္စံ၊ ဦးစံလံုးႏွင့္ အျခားကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ `ေဒါကလု´ သို႔မဟုတ္ `ကန္းေဆယာ (ခ) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး´ မွ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုရာမွ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယခင္က ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးက်င္းပသည့္ေန႔မွာ တစ္ေနရာ၊ တစ္ေဒသ မတူကြဲျပားလ်က္႐ွိၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသမွ ကရင္အခ်ိဳ႕မွာ ေတာင္ယာ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးလွ်င္ ႐ိုးရာအ႐ိုးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးမွ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ သႀကၤန္က်ၿပီး ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လဲကယ္ဘာသာ၀င္ကရင္မ်ားက သီတင္းကၽြတ္ အတြင္း စေနေန႔တစ္ရက္ရက္ကို ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ကရင္မ်ားက ကမၻာ့ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အတြင္း႐ွိ ကရင္မ်ားက တပို႔တြဲလဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ျပာသိုလဆန္း တစ္ရက္ေန႔ကိုလည္းေကာင္း က်င္းပၾကၿပီး က်င္းပသည့္ ေန႔ရက္မ်ား ကြဲျပားလ်က္႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေန႔ရက္အျဖစ္ ကရင္သကၠရာဇ္ ၂၆၇၇ ခုႏွစ္ သေလထိုင္ခုတ္ဖို လဆန္း တစ္ရက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း တစ္ရက္ (ခရစ္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔) မွ စကာ ယေန႔ထိ တုိင္ေအာင္ ကရင္အမ်ိဳးသား ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္မပ်က္က်င္းပလ်က္ ႐ွိေနပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁ ရက္) စေနေန႔သည္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ လႊင့္တင္ေသာ ကရင္ အမ်ိဳးသားအလံသည္ အနီ၊ အျဖဴ၊ အျပာေရာင္မ်ားျဖင့္ ျခယ္သထားၿပီး တက္သစ္စေန၀န္းႏွင့္ ဖားစည္ပံုတို႔ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ သူရသတၱိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ အျဖဴေရာင္သည္ ဘ၀ႏွင့္ စိတ္ထားမ်ား ျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ အျပာေရာင္မွာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္းႏွင့္သစၥာ႐ွိျခင္း၊ တက္သစ္စေန၀န္းမွ ေရာင္ျခည္ကိုးသြယ္၊ နဒီကိုးသြယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဘ၀တိုးတက္သာယာျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္လိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဖားစည္သည္ ယဥ္ေက်းမႈဘ၀ႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ အားမာန္၊ ဖားစည္တီးခတ္သံ၊ ကၽြဲခ်ိဳမႈတ္သံ၊ ျမဴးၾကြသြက္လက္ေသာ ဒံုးယိမ္းညာသံမ်ား ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသီခ်င္းသံမ်ားျဖင့္ စုစည္းညီၫြတ္မႈျပယုဂ္ကို လွစ္ဟေနမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

႐ွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ပိဋကတ္သံုးပံု႐ွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေဒသနန္ခ်ိဳျပည္သို႔ စတင္ေရာက္႐ွိလာသည့္ သာသနာႏွစ္ ၄၅၀ ျပည့္နွစ္ နတ္ေတာ္လသည္ ႐ွမ္းတို႔အတြက္ ထူးျမတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္မွစတင္၍ ႐ွမ္းသကၠရာဇ္ကို စတင္ေရတြက္ခဲ့သည္။ ခ်ယ္ရီပန္းပြင့္ေသာ လရာသီျဖစ္ေသာ နတ္ေတာ္လမွ စတင္၍ ႐ွမ္းတို႔၏ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီတြင္ ဦးဆံုးလအျဖစ္ တင္စားေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လကြယ္ေန႔ ညသန္းေခါင္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္သည္ ႐ွမ္းႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုးၿပီးေျမာက္၍ ည ၁၂ နာရီ ေက်ာ္လြန္သည္ႏွင့္ ႐ွမ္းသကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေသာ ႐ွမ္းႏွစ္သစ္သို႔ ကူး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ႐ွမ္းတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ရက္ေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္) သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ႐ွမ္းတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ွမ္း႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ခႏၱီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃၊ ၁၄ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း စည္ကားစြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ကယားလူမ်ိဳး (ကရင္နီ) တို႔၏ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ အျဖစ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ (တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္) ေန႔ကို သတ္မွတ္ၾကသည္။ ကယားလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ကလူ မဂၤလာပြဲေတာ္ဟု ေခၚသည္။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထံုးစံအတိုင္း ဖားစည္တီး၍ ကခုန္ျခင္း၊ အိမ္သစ္တက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကား တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္းတြင္ က်င္းပေလ႔႐ွိၾကသည္။ ယင္းပြဲေတာ္ ကို စြမ္သာပြဲဟု ေခၚၾကသည္။

႐ု႐ွားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ႏွစ္မဆန္းမီညဥ္႔တြင္ `ႏွစ္သစ္၌ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္သစ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ပါေစ´ ဟု ဆိုကာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ဇာဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ႐ု႐ွားႏုိင္ငံ၌ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးမတ္မ်ားသည္ ကရင္မလင္နန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္သို႔ ထြက္ကာ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ယခင္က ႐ု႐ွားႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၆၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မဟာပီတာဘုရင္ (၁၆၈၉ – ၁၇၂၅) လက္ထက္မွစ၍ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ယေန႔တုိင္ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ ႐ု႐ွားတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ေသဆံုးသူမ်ားသည္ လူ႔ေလာကႀကီးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ…. ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ားသည္ တေက်ာင္းတဂါထာ၊ တ႐ြာတပုဒ္ဆန္းသလို ျဖစ္ေနၾက ေသာ္လည္း လူတိုင္းသည္ႏွစ္သစ္ကို မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနၾကသည္မွာ အားလံုးတူညီေနေသာ ဆႏၵပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

(ႏွစ္သစ္တြင္ လူသားတုိင္း ဆန္းစ လပမာ ခ်မ္းျမသာယာ႐ွိၾကပါေစသတည္း။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts

One thought on “ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္ဆန္းေသာ္
  1. (ယခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လကြယ္ေန႔ ညသန္းေခါင္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္သည္ ႐ွမ္းႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုးၿပီးေျမာက္၍ ည ၁၂ နာရီ ေက်ာ္လြန္သည္ႏွင့္ ႐ွမ္းသကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေသာ ႐ွမ္းႏွစ္သစ္သို႔ ကူး၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ႐ွမ္းတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ရက္ေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္) သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ )

    ဒီစာပိုဒ္ပါ အေၾကာင္းတစ္ခ်ဳိ ့သည္ မွားေနပါသျဖင့္ ေထာက္ျပခ်င္ပါသည္။ ယခုႏွစ္သည္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ႏွစ္သို့ ကူးေျပာင္းေသာႏွစ္မဟုတ္ပါ။ ၂၁၀၆ မွ ၂၁၀၇ ႏွစ္သို့ ကူးေျပာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာလိုပါသည္။

Comments are closed.