လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား

စိတ္၀င္စားဖြယ္ လူမႈဖြံ႔ျဖဳိးေရးကြန္ယက္ နဲ႔ ကိုုေနမ်ဳိးဇင္တိုု႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

စိတ္၀င္စားဖြယ္ လူမႈဖြံ႔ျဖဳိးေရးကြန္ယက္ နဲ႔ ကိုုေနမ်ဳိးဇင္တိုု႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

မိုုးမခေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂

 

စစ္မႈထမ္းေဟာင္း၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရး ႏိုုးၾကားတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ကိုုေနမ်ဳိးဇင္န႔ဲ မိတ္ေဆြေစတနာရွင္မ်ား စုုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈဖြံျဖဳိးေရးကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းပုုံကိုု သူတိုု႔ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ဆက္ထားတာကိုု ကူးယူေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္။

သူတိုု႔ကြ            န္ယက္လႈပ္ရွားမႈက ဗီဒီယိုုမွတ္တမ္းမ်ားကိုုလည္း ယူက်ဳ ခ်န္နယ္မွာ တင္ဆက္ႏိုုင္သေလာက္ စုုစည္းတင္ဆက္ထားတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။

ယခုုအခ်ိန္မွာေတာ့ အလုုပ္သမားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ အာဏာရွင္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ားဆီကိုု ကိုုယ္တိုုင္သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားကိုု သြားေရာက္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ နည္းပညာအသုံးခ် အေျခခံသင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ် မွ်ေ၀ေပးေနတာကိုုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

သူတုုိ႔စတင္ခဲ့တဲ့ အေျခခံကိုု ေအာက္ပါအတိုုင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

 

ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ယက္ ဧ။္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား Our Obective..

by Nay Myo Zin on Saturday, 26 May 2012 at 08:12 ·


မိမိတို႕ ကြန္ယက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

§  မၾကာခင္ ႏိုင္ငံတြင္း အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မယ့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အေတြးအေခၚခံယူခ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ ကနဦး တာထြက္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႕ ကြန္ယက္က စံျပျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

Our Obective..

We aim our network to be the role model one with good start at speedy forthcoming drastic changes in economy, society and people’s mindset in our country- Myanmar.

……………………….

ဘယ္လို ေရွးရႈခ်က္မ်ဳိးမွာ မဆို အေျခခံ အက်ဆံုးနဲ႕ အလိုအပ္ဆံုးက ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ ေစတနာနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႕ လူငယ္ေတြက ကနဦး စံနမူနာ အျဖစ္ လူထုယံုၾကည္ေအာင္ လူအမ်ား အက်ဳိးကို ပရမွ်တတဲ့ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးနဲ႕လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပသေစလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

All plan basically needs to be implemented with honest and sincere attitude by its team. Our group of youth wish to prove this ethic and build the public confidence by leading volunteer services for needy people.

…………………………………

-လူထု အၾကားသြားလာ လႈပ္ရွား၊ လူထု ဘ၀ကို အေျခခံက်က် ေလ့လာျပီး ႏိုင္ငံစနစ္သစ္ အတြက္ အံ၀င္ဂြင္က် အေလာေတာ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နည္းနိသ်ည္းေတြကို ေလ့လာစူးစမ္းျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ႏိုင္ငံသားတို႕ကို စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္း ၊ အေတြးအေခၚ၊ လူေနမႈ ဘ၀တို႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေအာင္ အကူအညီေပးသင့္တာေပးနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ္။ လက္တြဲေခၚသင့္တာ ေခၚမယ္၊ အဓိကျဖစ္တဲ့ လူထု စား၀တ္ေနေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရတန္သမွ်ေသာ နည္းေတြသံုးျပီး ျမင့္တင္ေဖးမ ထိန္းသိမ္း ေပးဖို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

………………………

We will mingle among public and observe the Myanmar nationals in their all walks of  lives and help them adapt with fast-developing country and promote their status of lives (morality, discipline, way of thinking) by inrroducing most suitable methods and systems. We will organize to perform the tasks whatever is necessary – teaching, guiding, supporting..etc to raise up their social status by any means.

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ

သံုးခြ ေဒသမွာ က်ေနာ္တို႕ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တာေတြ-

– အခုဆို လတ္တေလာ လူထု အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေရရွားပါးမႈ ျပသနာကို က်ေနာ္တို႕ ကြန္ယက္ လူငယ္ေတြက ကိုယ္စီအသိနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ တာ၀န္ယူျပီး ရသေလာက္ျဖည္းျဖည္း အကူညီေပးလာတာ စက္ေရတြင္း ၈ တြင္းနဲ႕ အထက္   တူးေဖၚလွဴဒါန္းႏိုင္ျပီျဖစ္တယ္ လူဦးေရအားျဖင့္ ငါးေထာင္နဲ႕ အထက္ကို ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကျခင္းကေန ကင္းေ၀းေစႏိုင္ျပီျဖစ္တယ္။

သူတို႕ ေသာက္သံုးေရကန္ၾကီးေတြကို ပိုမိုခိုင္မာထုထည္ၾကီးေအာင္ ေရသိႈေလွာင္မႈ ပိုမ်ားေအာင္ ေငြအား စက္အားနဲ႕ ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

What we have done..

In Thone-gwa area, part of works which our network team has been done for local people with their basic needs were – providing water and sanitary services. By now, eight     motor-pumping wells have been donated which can sufficiently provide some 5000 people who are now away from worries about water.

Future Plan (ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ)

-ျပည္သူလူထု ေသာင္းသိန္းမက ကို သူတို႕ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘ၀ အခက္အခဲ ၊ လူလုပ္ အခက္အခဲ၊ ရိုးရာ အခက္အခဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕ ကန္႕သတ္မႈ အခက္အခဲ၊ ေဒသတြင္း မျငိမ္းခ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ အခက္အခဲ၊ စနစ္ေဟာင္းက ပံုသြင္းက်န္ မွားလဲြတဲ့ အယူအသံုး စံႏႈန္းေတြကေန ဖယ္ခြါတိုးတက္ေရး အဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲ စတာေတြ အမ်ားၾကီးကို တာ၀န္အသီးသီးနဲ႕ ကိုယ္စီဆက္စပ္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေျဖရွင္းပ့ံပိုး လမ္းေဖါက္ၾကဖို႕ စိတ္ကူးထားပါတယ္

Another part of our plan is to try to unitedly construct a new  path by clearing the various obstacles which millions of people has been experiencing and suffering for many decades in their daily lives, chances for earning,  cultural barriers, unfair limitations by rulers, wrong standards of old-fashioned eras,

တဆက္ထဲမွာပဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ကုစားျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ကူေပးႏိုင္ဖို႕ အရွိအတိုင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနေတြကို လုပ္ပါမယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႕ညွိႏႈိင္းျပီး တကယ့္ကို လူထုအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ကြန္ယက္၀င္ေတြက ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ လူထု အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို  သယ္ပိုးပါမယ္။

At the same time, field research works will be carried out to recuperate the weak points of local education, health and economy system. Network team will perform frank and honest cooperation with authourities to establish effective supports for public needs.

Example

§  သူတို႕ ေဒသမွာ သိပ္ပံနည္းက်က်နဲ႕ ေရခ်ဳိဘယ္လို ရွာေဖြတူးေဖၚျပီး ထုတ္လုပ္ရင္ ရမလဲ ဆိုတာ စနစ္တက် ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီး စက္ေရတြင္းေတြ တကယ္ လိုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ ဖူလံုသည္အထိ တူးေဖၚလွဴဒါန္းေပးတာမ်ဳိးေတြ လုပ္လို႕ရမယ္။

Example

Field study will be carried out to find out scientifically and systematically how fresh water can be explored and retrieve, followed by installing sufficient motor-pumping wells as donation for the needs of people.

ေနာက္ဆံုး ေျမေအာက္က ေရခ်ဳိ ဘယ္လိုမွ မထြက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာေသခ်ာသြားရင္ ရရွိႏိုင္တဲ့ တြင္းေရ ေနာက္က်ိေနတဲ့ ေရေတြကို ဘယ္လို သန္႕စင္နည္းေတြ သံုးျပီး ေသာက္သံုးဖို႕ ေဘးကင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မလဲ နည္းလမ္းေတြ ရွာ နညး္ပညာေတြ အေထာက္အကူ ေတြ တပ္ဆင္လွဴဒါန္းေပးႏိုင္တယ္။

Even if fresh water is not available in the area, we will find ways and methods how to purify the filthy water to transform to safe and hygienic  drinkable  water.

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ သဘာ၀ ေနေရာင္ျခည္သံုးျခင္း ၊ ေလအားကို အသံုးျပဳျပီး ေျမေအာက္ေရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရငန္ကို ေရခ်ဳိျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္တဲ့ နညး္ပညာမ်ဳိး အထိ ေမ်ာ္ျမင္ေတြးဆ လွဴဒါန္းမႈေတြ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္

If  possible, creative ideas to be encoiraged to invent the methods to transform ground water or sea water to drinkable fresh water using natural solar and wind energies.

 ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ မိမိတို႕ ကြန္ယက္သည္ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားမွာ တပိုင္တႏိုင္ စက္ေရးတြင္းမ်ားလွဴဒါန္းေပးယံုတင္မကပဲ။ သစ္ပင္ ရွားပါးတဲ့ ရြာေတြမွာ သစ္ပင္ေပါက္ေတြ အံုနဲ႕က်င္းနဲ သြားေရာက္စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ကမ္ပိန္းေတြ ဆက္လုပ္ဖို႕ထိ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ယခု ဒီစာမ်ားကို မိမိတို႕ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာျပည္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစလိုတဲ့ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ဆီ လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႕ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္သူ ကိုခင္ေမာင္ေလး

တင္ျပသူ

ေနမ်ဳိးဇင္  

ကြန္ယက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူ             


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

2 thoughts on “စိတ္၀င္စားဖြယ္ လူမႈဖြံ႔ျဖဳိးေရးကြန္ယက္ နဲ႔ ကိုုေနမ်ဳိးဇင္တိုု႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
  1. ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး နယ္လွည္႕ အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ေတြနဲ႕ နယ္လွည္႕ စာၾကည္႕တိုက္ ေရြ႕လ်ား ကား အစီအစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖၚျဖစ္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Comments are closed.