မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ျမန္ျပည္သား
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂

● ျပည္သူမွ သမၼတၾကီးသို့ အသိေပးတင္ျပျခင္း
၂၀၁၂ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန့ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္နွာ (၅) တြင္ ပါရွိေသာ “ ျပည္သူသို႔ အသိေပးျခင္း”  သတင္း တိုေလး ဖတ္ရပါတယ္၊၊

ျပည္ေထာင္စု စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ရုံးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရွင္းလင္းရာတြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရး မွဴးရုံး၏ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း တယ္လီဖုန္းအခြန္နွင့္ မီတာခ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅ ဒသမ ၅၅၂ သန္းကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ေပးေခ် ျခင္းမျပဳဘဲ ယာယီအလြဲသုံးစားျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုအေရးယူထားေၾကာင္း ျပည္သူကိုအသိေပးထားေသာ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီသတင္းကိုဖတ္ရျပီး မေနနိုင္ေတာ့လို့ ဒီစာကိုေရးလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူတေယာက္ကသိထားတဲ့ေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးထံ အသိေပးသင့္တယ္ထင္လို႔ပါ။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာရာထူးနွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အိမ္၊ ကား၊ ကြန္ဒိုမ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ အမာခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ITCS Co.,Ltd. နွင့္ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ကုမၸဏီတုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ားျဖင့္ေငြထုတ္ယူကာ ယခုကဲ့သို႔ခ်မ္းသာလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဝင္း လက္ထက္တြင္ ITCS Co.,Ltd. နွင့္ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ကုမၸဏီ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္မွ Digital Microwave ဝယ္ယူျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်ပ္သန္း (၂,၀၀၀) ေက်ာ္၊ မည္သည့္စာရြက္ စာတမ္းမွ်မပါဘဲ (၂) ဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္ယူ သုံး စြဲျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းထြန္းထံ ကေမာၻဇဘဏ္ (ေရႊဂုံတိုင္) မွတဆင့္ ေငြလႊဲေပးပို့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုထိုေသာ ေငြစာရင္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၏ စစ္ေဆးျခင္းမွ အဘယ္ေၾကာင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရ၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ယူ အလြဲသုံးစားျပဳခြင့္ရေနပါသနည္း။

ျမန္မာ႕ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းလက္ခံသူ ITCS Co.Ltd. သို႔ Prepaid Top Up Card မ်ားျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ရာတြင္ စုစုေပါင္း ၁၂ % ကိုအျမတ္အစြန္းအျဖစ္ ရရွိေနၿပီး ၄င္းအျမတ္အစြန္းမွ ၄% ကို ႀကံ႕ဖြတ္ပိုင္ ITCS Co.Ltd မွ အသားတင္ရရွိပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေငြျဖည္႔ကဒ္ ၁၀၀၀၀ တန္တစ္ကဒ္ကို၀ယ္သံုးသည့္အခါတိုင္း ၄၀၀ က်ပ္ကို ႀကံ႕ဖြတ္က အသားတင္ရရွိေနပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေရႊတို႔ ႀကံဖြတ္ တစ္အုပ္စုလံုး ေငြျဖည့္ကဒ္တစ္ကဒ္၀ယ္လၽွင္ ၄၀၀ က်ပ္ရေနၿပီး တစ္ရက္လၽွင္ ေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀၀၀၀ ေရာင္းရမည္ဆိုပါက ၁၀၀၀၀ X ၄၀၀ = ၄၀၀၀၀၀၀ (သိန္း ၄၀) ၀င္ေငြရရွိပါမည္။ တစ္ရက္လ်ွင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင္႔ ေငြျဖည့္ကဒ္ မည္မ်ွေရာင္းရပါသနည္း။

ျပည္သူမ်ား မ်ားမ်ားသံုးေလ သူတို႔အတြက္ မ်ားမ်ား အျမတ္က်န္ေလ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေတာင္ အရွက္မရွိ အိမ္ေဖၚ ၅ ေယာက္၊ အိမ္ေစ ၅ ေယာက၊္ မာလီ ၅ ေယာက္၊ ဒရိုင္ဘာ၅ေယာက္အတြက္ ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ သူေတာင္းစားလို ေတာင္းေနေသး သည္။ အရွက္မရွိေလစြ။

ေငြျဖည္႕ကဒ္ေရာင္းရေငြမွ က်န္ေသာ ၈%ကို Elite Company, တာမိုးညဲ Company ႏွင္႔ Asia Mega Link Co.Ltd တုိ႔မွ အခ်ိဳးက် အရသာရွိစြာ ေ၀ယူၾကပါသည္။ သူတို႔ကေတာ႔ပိုကိုက္မည္ထင္ပါသည္။ေအာ္ ေကာင္းေလစြ ေတဇေရ… ႀကံ႕ဖြတ္တို႔သည္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ကိုပါ ၄င္းတိုိ႕ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ အတင္းတြန္းတင္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား က လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အခြင္႔ထူးခံစီးပြားေရးအေျမာက္အမ်ားကို ဆက္လက္ႀကိဳးကိုင္ႏို္င္ရန္ စီမံလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးကို ေျပာခ်င္ပါသည္ ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ ITCS Company ၾကား ေငြစာရင္းမ်ား၊ ဦးပိုင္ႏွင္႔ MEC တို႔၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို တစ္ခ်က္ေလာက္ စစ္ေဆးၾကည္လုိက္ပါလို႕….လက္ရွိ သူ႕အမ်ိဳးေတြကို သူ႕အနားေခၚထားကာ အကာအကြယ္ယူထား ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း ႏွင္႔ ယခင္၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္တို႔အပါအ၀င္  ႀကံ႕ဖြတ္၏ ဥေသၽွာင္ႀကီးမ်ားပါနားကားကုန္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ မစစ္ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင္႔တစ္ကြ ျပည္သူမ်ားကို ဖြင္႕ခ်လိုက္ရပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Similar Posts

5 thoughts on “ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
  1. ကဲ ဘဲ့နဲ ့လုပ္မလည္း သမတႀကီး၊ ဘဲ့နဲ ့လုပ္မလည္း အမတ္မင္းမ်ား၊ အားလံုးႏွာေစးေနလို ့ေတာ့မရဘူးေနာ္။ တရားဥပေဒအေပၚမွာ ဘယ္သူမွ မရွိရဘူးတဲ့ စာရင္းစစ္ႀကီးေရ၊ ႀကံဖြတ္လည္း တစ္ခ်က္ဆို ကြဲဒါဘဲေပါ့လို ့ဆိုၿပီး
    ျပည္သူ ့ဘက္ကရပ္တည္ျပလိုက္စမ္းပါ။

  2. သိပ္ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ ဆ.သ.ရ က ဒုတိယအင္ခ်ဳပ္ ကားကို ေမာင္းတဲ့ အငယ္တန္းအင္ယာကေတာင္ ကားတိုက္မိတာကို သိန္း(၉၀/၁၀၀)ေလာက္ကိုေတာင္ ခ်က္ခ်င္းေလ်ာ္ႏိုင္ေသးတာဘဲ

  3. Awww….They (The Generals,Cronies, Relatives) are so …so…RICH. We,civilian,people,are so…so…poor.Even they intentionally forced and took many civilians’ lands in the whole country.Yes, we, become poor because,they forced and took away my great grand father land too,in front of Dawei Zaygyee,which is now worth in Billions,because of Italian -Thai.multi billion dollar project.When will our civilian ,will have the Rights of Democracy ?????

  4. “အရင္လုိပါပဲ”.. ၀န္ၾကီးက စၿပီး ေအာက္ေၿခ ေန႕စားအထိ လုပ္စားေနၾကတာေတာ႕ ခုခ်ိန္ထိပါပဲ………လုံးပူး နံပါတ္လွလွေလးေတြေတာင္ သူတုိ႔စိတ္ၾကဳိက္ေရာင္းစားၿပီး မွ ..သူေတာ္ေကာင္းေရာင္ေဆာင္ၿပီး ေလလံတင္ေရာင္းၿပေနတာသာၾကည္႕ေတာ႕…ပါးစပ္ေတြကသာ ပုဂၢလိက လြဲေတာ႕မယ္လုိ႕သာ အရွက္မရွိေၿပာေနၾကတာ…မည္႕သုိ႕ေသာ Plan မွ မရွိ….သူတုိ႕နဲ႔ ပနံသင္႕တဲ႕၀န္ထမ္းေတြကုိပဲ ေနရာေပးၿပီးအက်ဳိးအၿမတ္ထုတ္ေနၾကတဲ႕ သူေတာင္းစားေတြေလ….

  5. ၀န္ၾကီး သိန္းထြန္းေရ မိုဘိုင္းကို ကိုယ့္ငယ္ေမြးကြ်န္ စိုးေအာင္နဲ့ ေဌး၀င္းကို ထားျပီး သိန္း၀င္းလက္ထက္ကလို ဘတ္ဂ်က္ေျဖာင္ျပီး ၀ိုက္မယ္မၾကံနဲ ့….ေခတ္ေတြေျပာင္းသြားျပီ…သိန္း၀င္းလက္ထက္တုန္းက သိန္းငါးေထာင္ တစ္ေသာင္း ဘတ္ဂ်က္ေျဖာင္ျပီးေငြလြဲေပးခဲ့တာ ကို ခံတြင္းေတြ ့ မေနေတာ့နဲ ့….ေတာ္ေလာက္ျပီ…မ၀ေသးဘူးလား

Comments are closed.