ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

စုေပါင္းညီညာ ေကာင္းမႈျဖာ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ အမ်ားျပည္သူလူထုတို႔မွ ယံုၾကည္မြန္ျမတ္လွသည့္ ေစတနာ သဒၵါတရားတုိ႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြမ်ားတို႔အား “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ” အျဖစ္ ကဗၺည္းမွတ္တမ္းတင္႐ွိကာ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ (ကိုယ္က်ိဳးမဖက္) လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ေနၾကသည့္ လူမႈေရးအသင္းမ်ား၊ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတ ေက်ာင္းမ်ား၊ (အခမဲ့) ေဆးခန္းေပးခန္းမ်ား အစ႐ွိသည့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ေက်း႐ြာေဒသမ်ားအထိ လိုအပ္ သည့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း ဆထပ္တန္ဖိုး ထမ္းေဆာင္ေပး႐ြက္လွ်က္႐ွိသည္။

၁၅.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ ကုသေနၾကေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးေငြ (၁၇၃) သိန္း ႏွင့္ လူနာကုတင္ (၆) လံုးတို႔ကို လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္ နာေရးက ူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ထံုးဘိုၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ မိုးေမတၱာပရဟိတ ေသြးလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔ ထံုးဘိုၿမိဳ႕႐ွိ “သာေရးနာေရး လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔” ထံုးဘိုလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ထံုးဘိုၿမိဳ႕သုႆန္၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ေငြက်ပ္ (၈ဝ) သိန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ မီးသၿဂႋဳလ္စက္အား ေလ့လာၾကည့္႐ႈရာ ျပည္ပနည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ ပညာ႐ွင္ ဦးဘြန္တီ၊ ဦးလွႀကိဳင္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔မွ စမ္းသပ္မီး႐ႈိ႕ျပသမႈကို ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ယခင္က ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ရပ္ကြက္ သူ/သားမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ယခု ထံုးဘိုၿမိဳ႕ မီးသၿဂႋဳလ္စက္ တည္ေဆာက္ ရာ၌ သုႆန္ေျမေနရာသည္ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေရဝပ္ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ ေျမေနရာက်ဥ္း၍၄င္း၊ ေျမျမႇဳပ္ ဂူသြင္းျခင္းတို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ႐ွိ၍ မီးသၿဂႋဳလ္စက္အား ေျမျပင္မွ (၁၅) ေပခန္႔ ျမင့္တင္၍ တည္ ေဆာက္ရၿပီး ထူးျခားမႈအျဖစ္ ၿမိဳ႕ခံပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္၍ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ အရာ႐ွိ/ အရာခံ တပ္သားမ်ား၊ ထံုးဘိုၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိ စစ္သည္မ်ားပါမက်န္ လာေရာက္၍ ေစတနာေမတၱာတို႔ျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္အားဒါနျပဳ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ ရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပရဟတိအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား တေသြးတည္း တသားတည္း မိမိတို႔၏ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္တို႔ျဖင့္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္၊ အျခားေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အတုယူစရာ ဂုဏ္ယူစရာဟုပင္ ႐ႈျမင္မိပါေတာ့သည္။ အထူးအားျဖင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ျမ၏ ေမြးရပ္ ဇာတိေျမ ထံုးဘိုၿမိဳ႕ေလးသည္ ေသးငယ္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ စည္းလံုးျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္း၊ ပရဟိတစိတ္ ထက္သန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းအား ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ထံုးဘိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရပ္မိ/ဖ မိဘျပည္သူမ်ား၊ လူမႈေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတြင္လည္း နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွလည္း အာဇာနည္ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး သခင္ျမ၏ ေမြးရပ္ဇာတိမွာ လူမႈေရးသူရဲေကာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထံုးဘိုၿမိဳ႕ မီးသၿဂႋဳလ္စက္သည္ ထင္းေလာင္စာသံုး မီးသၿဂႋဳလ္စက္ျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္၄င္း၊ ေငြကုန္ ေၾကးက် သက္သာမႈ႐ွိေစရန္၄င္း၊ စိမ္းလန္းစိုေျပမႈကို အဓိကထားရန္အတြက္၄င္း၊ သုႆန္ေျမ႐ွိ ေျမလြတ္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ား (ထင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္၍ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားႏုိင္ေသာအပင္မ်ား) အား အကြက္ခ်စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွလည္း တိုက္တြန္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ မီးသၿဂႋဳလ္စက္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးျခင္း၊ သုႆန္ေျမမ်ားအား သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္မႈ ႐ွိေစရန္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လွည္း၊ ေလွ စသည္တုိ႔ကို မတည္လွဴဒါန္းေပးျခင္းတို႔သည္ “မစည္ကားသင့္ေသာအရပ္ကို … စည္ကားေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း” ဟူ ေသာ အယူသီးမႈစကားရပ္အား တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ သာမန္မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာ သာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေနရာ႒ာနမ်ားတြင္ ေစတနာျပတ္ျပတ္ လွဴဒါန္းျခင္းထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၊ က်က္သေရ႐ွိေသာေနရာ၊ မဂၤလာ႐ွိေသာေနရာ႒ာနမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းပါမွပို၍ ကုသုိလ္ရႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္ေနေသာ အစြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ “ေသေသာသူ သည္ သုႆန္သို႔သာ သက္သက္သာသာသြားသင့္သည္” ဟူေသာစကားအတိုင္း ကမၻာေျမျပင္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေသာ သူတို႔အတြက္၄င္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုတို႔အတြက္၄င္း၊ အပူမီးမ်ားၿငိမ္းေအးေစၿပီး ေငြကုန္ေၾကး က်မ႐ွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ အသုဘလိုက္လံပို႔ေသာ ၿမိဳ႕မိ/ဖ မိတ္သဂၤဟတို႔အတြက္လည္း သုႆန္ေျမသည္ အသုဘ႐ႈရန္ သန္႔႐ွင္း သပ္ရပ္ ေသာ တရားဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္သင့္ေသာ အရပ္ ေဒသ ေျမေနရာတစ္ခုျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ မည္သူမဆို ေရာက္ရမည့္၊ သြားရမည့္ အရပ္ေဒသ သည္ သုႆန္ေျမပင္ မဟုတ္ပါလား။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လွဴဒါန္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လိပ္ျပာသန္႔စြာ သီလလံုစြာျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အရပ္ေဒသ၊ ေနရာ႒ာနမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းေပးမႈအား “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ” ဟူေသာ ကဗၺည္းစာ သားေလးသည္ အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး သခင္ျမ၏ ေမြးရပ္ေျမ ထံုးဘိုၿမိဳ႕သုႆန္တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသူတို႔အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူး “သာဓု” ေခၚဖြယ္ရာဟူ၍ တည္႐ွိ ေနေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “စုေပါင္းညီညာ ေကာင္းမႈျဖာ
  1. သာဓု သာဓု သာဓု နာေရးကူညီမႈ ့အသင္းရဲ ့ ေအာင္ျမင္မႈ ့ေတြဆက္လက္အဓြန္ ့႐ွည္ပါေစ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး အတိုက္အခိုက္မွ ကင္းေဝးပါေစ။

Comments are closed.