သတင္းပေဒသာ

ျပည္သူ႔အသံနဲ႔ ျပည္သူ႔ညီလာခံ

မုိးမခအေထာက္ေတာ္
ေအာက္တုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂
 
• လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ျပည္သူ႔ညီလာခံမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ယၡဳလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအမ်ဳိးသားေရးျပႆနာႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္း ေရးကိစၥ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပဲြမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးကိစၥ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ တရားမဝင္ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီကိစၥ၊ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝန္းလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည္႔ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ေဆြးေႏြးရန္ လက္ပန္း ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေဒသျဖစ္သည့္ ဆည္တည္းေက်းရြာတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈) ရက္ႏွင့္ (၁၉) ရက္ေန႔မ်ား တြင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ျပည္သူ႔ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ညီလာခံႀကီးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ားမွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ဳိးစံုၾကားမွ တခဲနက္တက္ေရာက္လာၿပီး ျပည္သူတို႔ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားေနရသည့္ျပႆနာမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် လြတ္လပ္ပြင္႔လင္းစြာျဖင္႔ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေဆြးေႏြးကာ ညီလာခံႀကီးမွ ျပည္သူတို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆) ခ်က္ ခ်မွတ္အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည္႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီး၏ သဝဏ္လႊာမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ယေန႔ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ အေျခခံက်ေသာျပႆနာမ်ားကို ထင္ဟပ္ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံႀကီး (၁၁) ရပ္ကို ေႂကြးေၾကာ္ရင္း ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

• အထူးေက်းဇူးတင္ျခင္း
၁။ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔ဘဝအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးခြင္႔ရေသာ ပထမဦး ဆံုးညီလာခံႀကီးျဖစ္သည္။

၂။  ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲႀကိဳးစားခဲ႔ၾကေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဆားလင္းႀကီးေဒသ ေက်းရြာ (၂၆) ရြာႏွင္႔ ဆည္တည္းေက်းရြာျပည္သူမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊

၃။ ညီလာခံႀကီးသို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေသာ အလႊာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သဝဏ္လႊာမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား ေပး ပို႔ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးႏွင္႔ အားေပးဂုဏ္ျပဳေသာ ျပည္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို၎ အေလးအနက္ဂုဏ္ ျပဳပါေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းတင္အပ္ပါသည္။
…. …. ….

• လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ျပည္သူ႔ညီလာခံႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
၁။ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း လံုးဝရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏စကားအတိုင္း ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ေနထိုင္လာခဲ႔ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ႏိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးမ်ား အျပည့္အဝေပးရန္ႏွင့္ ယၡဳလက္ရွိကာလတြင္ တရားမဝင္ခိုးဝင္လာ ေသာဘဂၤါလီမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကဲ႔သို႕ေသာ တတိယႏိုင္ငံ တႏိုင္-ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ရပ္စဲေရးကိုခ်က္ျခင္းလုပ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြျဖင္႔ အေျဖရွာရန္ဆံုးျဖတ္သည္။

၄။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၅။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အားမတိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၆။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၇။ လယ္ယာေျမမ်ား မတရားသိမ္းပိုက္ေနမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၈။ လယ္သမားမ်ား၏ဘဝကို အာမခံသည့္လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား ဥပေဒေပၚထြက္လာေစရန္ ဆံုးျဖတ္ သည္။

၉။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကိုအာမခံသည့္ မွ်တသည့္အင္းလုပ္ငန္းဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၀။ လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၁။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္သည့္အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားေပၚထြက္လာရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၂။ လြတ္လပ္ေသာအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားေပၚထြက္လာရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၃။ အလုပ္သမားထုအေပၚမတရားဖိႏွိပ္ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနမႈမ်ား အားရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၄။ အလုပ္သမားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးကို လံုေလာက္သည့္အနိမ့္ဆံုး အေျခခံလစာကို အျမန္ဆံုးသတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၅။ အစိုးရတိုက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားေပၚထြက္လာေစမည့္ ေက်ာင္းသားထု အက်ဳိးစီးပြား ကိုအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရွိိေစမည့္ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အခြင့္အေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္မည့္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကိုရရွိေစႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တကၠသိုလ္မ်ား အက္ဥပေဒတရပ္ အျမန္ ဆံုးေပၚထြက္လာေစရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၆။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံု တရား၀င္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္႔ ျပည္သူလူထုရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔မွ တရားမွ် တစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

၁၈။ လက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကို လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူ႔ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၉။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၀။ (၁၉၅ဝ)  အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ည) ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၁။ ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ/ နည္းဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၂။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဥပေဒတရပ္ေပၚထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၃။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေနျခင္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားက ခ်က္ ခ်င္းရပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၄။ အမ်ဳိးသၼီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင္႔အေရးရရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၅။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၂၆။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး လက္ခံႏိုင္သည္႔ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လံုညီလာခံႀကီး အျမန္ဆံုးေခၚယူက်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

• လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ျပည္သူ႔ညီလာခံႀကီးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား
၁။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး …. …. …  (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၂။ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း လံုးဝရပ္ဆိုင္းေရး. … …. …  (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၃။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၄။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၅။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၆။ မတရားမႈမွန္သမွ် တြန္းလွန္ေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၇။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံု တရားဝင္ေပၚေပါက္ေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၈။ အလုပ္သမားမသမဂၢႏွင္႔ လယ္သမားသမဂၢမ်ားေပၚေပါက္ေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၉။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႃခြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၁ဝ။ အမ်ဳိသၼီးမ်ား – အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔ တန္းတူညီတူအခြင္႔အေရး ရရွိေရး …. …. … (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)
၁၁။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး တန္းတူညီတူပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံႀကီးက်င္းပေရး …. …. …  (ဒို႔အ ေရး ၊ ဒို႔အေရး ၊ ဒို႔အေရး)

အေရးေတာ္ပံု …. …. … (ေအာင္ရမည္၊ ေအာင္ရမည္၊ ေအာင္ရမည္)လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ျပည္သူ႔ညီလာခံ။
၂ဝ၁၂ ခု၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉) ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း (၄) ရက္။

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေဒသ
ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts