ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

ထပ္ေျပာရဦးမယ္…. အဘစိန္ေရ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂


၇ – ၉ – ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၆ း ၃ဝ နာရီ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ (၆ း ဝဝ) နာရီအခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ့္ ထံသို႔ေရာက္႐ွိလာေသာ အီးေမးလ္စာတစ္ေစာင္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္အထူး တုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ နာေရးကူညီမႈ စ်ာပနလမ္းေၾကာင္းမွာ စံခ်ိန္သစ္တင္သြားခဲ့ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလို မိုးရာသီ ေအးျမေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ယခင့္ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက ဘဝတစ္ပါးသို႔ေျပာင္းသြားသူဦးေရသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၄ဝ) ဦးေရမွ (၄၅) ဦးေရခန္႔သာရွိခဲ့သည္။ ပူျပင္းလွေသာေႏြရာသီအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူဦးေရအားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၅ဝ) ဦးေက်ာ္ခန္႔သာ ရွိခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ ၇ – ၉ – ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ညေန ၄ း ၃ဝ နာရီအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၅၇) ဦးရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုန္လႈပ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။


ထိုကဲ့သို႔ လူ႔ေလာကႀကီးမွထြက္ခြာမႈမ်ားျပားေနျခင္္းကို ကြၽန္ေတာ္ေတြးေတာစဥ္းစားမိေတာ့သည္။ လူရယ္လို႔ လူ႔ဘဝႀကီးတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အာဏာအတြက္တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ အာဃာတ အတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ စီးပြားေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ ဘာသာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ လူမႈေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ ပညာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ အိမ္္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ၊ အခ်စ္ေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့စစ္ပြဲ စသည့္ …. ဝိေရာဓိစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူသားတို႔ ေသေၾကဆံုး႐ႈံးခဲ့ရမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘဝစစ္ပြဲမ်ား အား ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးစစ္ပြဲ၊ အခ်စ္ေရးစစ္ပဲြဟူေသာ စစ္ပြဲတြင္ က်ဆံုးမႈမ်ားမွာ မေျပာစေလာက္ ရွိေသာ္ျငားလည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အာဏာ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ အာဃာတ … စသည့္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ဆံုးမႈမ်ားသည္ ရာခိုင္ႏႈႈန္းအား ျဖင့္ မ်ားျပားမႈကို သိျမင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝိေရာဓိစစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲသြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻေျမျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာ့ေျမျပင္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား မရမီစပ္ၾကား ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမႈေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔၍ အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္ကာ ေပးဆပ္သြားရင္းျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သ၍ မွန္ကန္ေသာ တရားမွ်တေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔႔ တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္ေရး အျပည့္အဝရရွိေရး လူမ်ဳိးဘာသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔အား လူသားျခင္းစာနာစိတ္ ေမြးဖြားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္ဝမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္ လက္ေတြ႔ခံစားရမႈတခုအား တင္ျပလိုေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားစြာရွိေနသည္ကို သိျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူရယ္လို႔ လူ႔ေလာကႀကီးထဲ ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္ လူ႔ဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးေသာအခ်ိန္ လူ႔ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြားရသည့္အခ်ိန္တြင္ တသက္တာလဲေလ်ာင္းေနရမည့္ သုသာန္ေျမအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ သုသာန္ေျမအေၾကာင္းဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔အတြက္ မဂၤလာမရွိျခင္း၊ ဆက္၍ မဖတ္႐ႈလိုျခင္းတို႔ကို စိတ္ထဲတြင္ မေပၚေပါက္သင့္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခ်ႋဳင္းေျမဟူသည္ကား လူသား အားလံုးႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ပတ္္သက္မႈရွိေနျခင္းဟူ၍ သာဓကရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ျမတ္္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္က ဥပသာလက အမည္ရွိတဲ့ ပုဏၰားႀကီးဟာ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ကိုရံပတ္ထားတဲ့ ေတာင္ငါးလံုးထဲက ဂုဇၩကုဋ္ေတာင္ေပၚကိုတက္သြားၿပီး ေတာင္ထိပ္ကေျမျပန္႔ေလးမွာ သူ႔ ကိုျမဳပ္ဖုိ႔ သားျဖစ္သူကိုျပတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ေတာင္ေအာက္ကိုျပန္ဆင္းလာတဲ့အခါ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႔တယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးၿပီးတာနဲ႔ ဘုရားရွင္ဟာ လူေသမျမဳပ္ဖူးေသးဘူးလို႔ ပုဏၰားႀကီးယူဆထားတဲ့ေနရာကို လုိက္ၾကည့္ၿပီး ဒီဂါထာကို ေဟာၾကားပါတယ္။ ဒီဂါထာအဆံုးမွာ ပုဏၰားႀကီးဟာ ေသာတာပန္တည္ပါတယ္။ ဒီဂါထာဟာ သတၱဝါတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ မ်ားျပားတယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။

ဥပသာလက နာမာနိ၊
သဟႆနိ စတုဒၵသ။
အသိၼ ံပေဒေသ ဒဂနိ
နတိၱေလာေက အနာမတံ။

ပုဏၰားႀကီး သင္ယခုညႊန္ျပေသာေနရာ၌ ဥပသာလကဟူေသာအမည္ျဖင့္ သင္၏အေလာင္းေကာင္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေလးေထာင္တိတိ မီးသၿဂႋဳလ္ ေလာင္ကြၽမ္းျမဳပ္ႏွံခဲ့ဖူးေလၿပီ။ ေလာကေျမအျပင္၌ လူေသေကာင္ပုတ္ မျမႇဳပ္ဖူးေသာေနရာဟူ၍ မရွိေပ။”

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ျပည္ပႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕အသီးအသီးတို႔တြင္ သုသာန္မ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈ ေလ့လာေသာအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ားစြာ ေၾကကြဲမႈကို စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေတာ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္မက အျခားေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူသားတို႔၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအားပို႔ေဆာင္ သၿဂႋဳလ္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ားစြာလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝကိုရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ လူတစ္ေယာက္ေသဆံုးသြားပါက ေျမျမဳပ္ျခင္း၊ မီးသၿဂႋဳလ္ျခင္း စသည့္ အသုဘအခမ္းအနားမ်ား အတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားေသာ္ျငားလည္း အသုဘပို႔သူ၊ အသုဘ႐ႈသူ အေပါင္းတို႔အျပင္ ဘဝတစ္ပါးသုိ႔ ေျပာင္းသြားရွာေသာသူမ်ားအတြက္လည္း ၿငိမ္းေအးမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈတုိ႔ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေအးၿငိမ္းခံစားမႈ ရသမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးထဲတြင္မက ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားပါမက်န္ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေမြးရပ္ေျမ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္သာ ေနာက္ဆံုးေခါင္းခ်ခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိခဲ့ေသာ္ လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းခ်ခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထိုထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အထင္ကရ ဆရာေတာ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဝခရီးအား ေအးခ်မ္းမႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ရပံုမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရကာ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝကိုရရွိခဲ့ေသာ လူပီသစြာရပ္တည္ခဲ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအၿဖစ္ ဂုဏ္ယူမိေသာ္ျငားလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လူ႔ဘဝခရီးအား အဆံုးသတ္ရမည့္ေျမေနရာ (သုသာန္ေျမ) မ်ားအားလည္း သန္႔ ႐ွင္းသပ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ အထင္ကရပန္းၿခံႀကီးမ်ားကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစလိုေသာဆႏၵမ်ား ျပင္းျပခဲ့ရသည္။ ယခုမူ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ သုသာန္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပင္၊ ရြာျပင္္မ်ားတြင္ အခုိင္အမာတည္ၿမဲမႈမရွိျခင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပင္၊ ရြာျပင္မ်ားတြင္သာမက ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၊ ရြာလည္ေခါင္မ်ားတြင္ ခံ့ညား ထည္ဝါစြာျဖင့္ အပန္းေျဖစရာ ဥယ်ာဥ္ျခံႀကီးမ်ားအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ထူေထာင္ထားျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ ရသည္။ ထို႔အျပင္ သုုသာန္ေျမအနီးရွိ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေစ်းကြက္မ်ားသည္လည္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ လံုျခံဳမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ ရပ္ ကြက္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ သုသာန္ေျမႏွင့္နီးလွ်င္ မေနလိုျခင္း၊ သုသာန္ေျမႏွင့္နီးေသာ ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္း စသည့္ အယူသီးမႈမ်ား လႊမ္းျခံဳေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ လူ႔ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးမွတ္တိုင္ေျမေနရာ (လူသခ်ႋဳင္း) ကိုမဆိုထားႏွင့္ … ျပည္ပနိုင္ငံရွိ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေၾကာင္၊ ေခြး၊ ယုန္၊ ငွက္ စသည့္တိရစၧာန္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးခရီးမွတ္တိုင္ျဖစ္ေသာ တိရစၧာန္သခ်ႋဳင္းမ်ားကပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ လူသခ်ႋဳင္းမ်ားထက္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သာယာမႈႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈမ်ားျဖင့္္ ျပည့္စံုေနေတာ့သည္။ ယခုမူ ျမန္မာျပည္ တြင္းရွိ သုသာန္ေျမမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာခ်ံဳပုတ္မ်ား၊ ညစ္ပတ္လွေသာ ရြံႏြံမ်ား၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာအုတ္ဂူမ်ားျဖင့္ ေျခာက္ျခား ဖြယ္ရာရွိေနသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သုသာန္ေျမမ်ားအား တူးေဖာ္ခံရျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သိမ္းဆည္း ခံရျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးေနသူ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ “ေသေသာသူသည္ သုသာန္သို႔သာ သက္သက္သာသာ သြားသင့္သည္” ဟူေသာ ခံယူခ်က္အတိုင္း လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားေသာစိတ္ျဖင့္္ “ေျပာရဦး မယ္… အဘစိန္ေရ” ဟူ၍ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၊ တိုက္တြန္းမႈတခ်က္၊ ဟစ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုထပ္မံ၍ “ ထပ္ေျပာ ရဦးမယ္… အဘစိန္ေရ” ဟူ၍သာ ထပ္မံ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ “သင့္ဘဝ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ လက္က်န္အခ်ိန္ ဇယား (သက္တမ္း ၇၅ ႏွစ္)” ဟူေသာ တြက္ခ်က္မႈဇယားအရ –

သင့္ဘဝ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ လက္က်န္အခ်ိန္ဇယား (သက္တမ္း ၇၅ ႏွစ္)

သင့္အသက္ သံုးၿပီးေသာအသက္ လက္က်န္ရက္

၁ဝ ႏွစ္ – ၃၆၅ဝ (ရက္) – ၂၃၇၂၅ (ရက္)
၁၅ ႏွစ္ – ၅၄၇၅ (ရက္) – ၂၁၉ဝဝ (ရက္)
၂ဝ ႏွစ္ –  ၇၃ဝဝ (ရက္) – ၂ဝဝ၇၅ (ရက္)
၂၅ ႏွစ္ – ၉၁၂၅ (ရက္) – ၁၈၂၅ဝ (ရက္)
၃ဝ ႏွစ္ – ၁ဝ၉၅ဝ (ရက္) – ၁၆၄၂၅ (ရက္)
၃၅ ႏွစ္ – ၁၂၇၇၅ (ရက္) – ၁၄၆ဝဝ (ရက္)
၄ဝ ႏွစ္ – ၁၄၆ဝဝ (ရက္) – ၁၂၇၇၅ (ရက္)
၄၅ ႏွစ္ – ၁၆၄၂၅ (ရက္) – ၁ဝ၉၅ဝ (ရက္)
၅ဝ ႏွစ္ – ၁၈၂၅ဝ (ရက္) –  ၉၁၂၅ (ရက္)
၅၅ ႏွစ္ – ၂ဝဝ၇၅ (ရက္) – ၇၃ဝဝ (ရက္)
၆ဝ ႏွစ္ – ၂၁၉ဝဝ (ရက္) – ၅၄၇၅(ရက္)
၆၅ ႏွစ္ – ၂၃၇၂၅ (ရက္) – ၃၆၅ဝ (ရက္)
၇ဝ ႏွစ္ – ၂၅၅၅ဝ (ရက္) – ၁၈၂၅(ရက္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ထပ္ေျပာရဦးမယ္…. အဘစိန္ေရ

Comments are closed.