ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

နာေရးကူညီမႈအသင္း
စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂

● NED အတြက္ ဦးေက်ာ္သူ၏ ျပည္ပခရီး
National Endowment for Democracy (NED) ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္း႐ွိ ဒီမိုကေရ စီအေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

National Endowment for Democracy (NED) ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ေနသူ (၅) ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၉.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ည (၇း၄၅) နာရီ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွထြက္ခြာခဲ့ သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ သုႆန္မ်ားအားေလ့လာရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ.၉.၂ဝ၁၂ (ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ NED အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

● လူမႈေရးႏွင့္ မီဒီယာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာမွာတစ္ေနရာ၊ လူတစ္ဦးမွ အျခားလူတစ္ဦးထံသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဆက္ သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို မီဒီယာဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာထြန္းကားလာသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ မီဒီယာ သည္ လူထုဆက္သြယ္ေရး အဓိပၸါယ္ေဆာင္လာေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ ကူညီေဖးမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ လူမႈေရး႐ုပ္/သံကြၽမ္းက်င္ မႈဆိုင္ရာ ႐ိုက္ကူးျခင္းသင္တန္း (၁/၁၂) ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရန္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အသင္းသား/သူမ်ား၊ ဝန္ ထမ္းမ်ားတို႔အား ၂၇.၈. ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဦးသက္မြန္ (TVသက္မြန္)၊ ကိုမ်ိဳး (ျမန္မာစာ)၊ ဦးျမတ္ေဆြ (ဒါ႐ိုက္တာ-မိုးၿခိမ္းညံ)၊ ဦးလံုး (Cameraman) တို႔မွ လူေတြ႔စစ္ေဆး အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး၂၈.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီမွ ညေန (၄းဝဝ) နာရီအထိ အပါတ္စဥ္ (အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔) အျဖစ္ သင္တန္းကာလ (၁၅) ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

 

 

 

လူမႈေရး႐ုပ္/သံ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ႐ိုက္ကူးျခင္းသင္တန္း (၁/၁၂) ၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဦး သက္မြန္ (TVသက္မြန္)၊ ဦးျမတ္ေဆြ (ဇာတ္ၫႊန္း/ဒါ႐ိုက္တာ)၊ ကိုမ်ိဳး – ျမန္မာစာ (ေပၚျပဴလာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္)၊ ဦးလံုး (Cameraman)၊ အ ၾကည္ေတာ္ (စာေရးဆရာ)၊ ကိုဝင္းေမာ္ (ေ႐ႊသံစဥ္) အစ႐ွိသည့္ ပညာ႐ွင္မ်ားတို႔မွ စာေတြ႔/လက္ေတြ႔အား စနစ္တက်သင္ၾကားပို႔ခ် မည္ ျဖစ္သည္။

 

 

သင္တန္းဖြင့္ပြဲ၌ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ The Art of Freedom Film Festiveal အတြက္ ဖန္တီး႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ “FREEDOM” အမည္ Shot Story မွတ္တမ္းအား သင္တန္းသား/ သူမ်ားအား ျပသခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ လူမႈေရး႐ုပ္/သံကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ႐ိုက္ကူးျခင္းသင္တန္း ပို႔ခ်မည့္ ဆရာမ်ားတို႔မွ ဘာသာရပ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းအား မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ရာ –

● စာေရးဆရာ (အၾကည္ေတာ္)
“သတင္းသမားသည္ စာေရးနည္းကိုသိရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းသည္ လူထုကိုကိုယ္စားျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္စနစ္အား ထင္ဟပ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း” သင္တန္းသား/သူမ်ားအား မိတ္ဆက္သြားခဲ့သည္။

● ကိုမ်ိဳး (ျမန္မာစာ)
သတင္းသည္ မီဒီယာထဲမွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)အတြက္ သတင္းမွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စ်ာပန (နာေရး) လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု လိုက္ပါ၍ သတင္းယူလွ်င္ မည္သို႔ေသခဲ့ရျခင္း အစ႐ွိသည္အား လိုတို႐ွင္းေမးျမန္း သိ႐ွိႏိုင္ရန္ အေျခ အေနေပၚ မူတည္၍ ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းပံု ေမးျမန္းနည္းအား အက်ဥ္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

● နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဒုဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္
သတင္းေရးသားရာတြင္ လိုတို႐ွင္းႏွင့္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ နားလည္လြယ္ကူေအာင္ေရးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ပံု႐ိုက္ရာတြင္လည္း တိက်ျပတ္ သားၿပီး စာလံုးတစ္ေသာင္း ပံုေကာင္းတစ္ခုရေစရန္ ႐ိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ရမည္ကို အက်ဥ္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

● ဦးဝင္းေမာ္ (ေ႐ႊသံစဥ္)
သတင္းအမွန္မ်ားကိုသာ ျပည္သူလူထုဆီ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီေရးသားတင္ျပေပးႏိုင္ရန္ စသျဖင့္ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

● ဦးျမတ္ေဆြ (ဒါ႐ိုက္တာ မိုးၿခိမ္းညံ)
မိမိတို႔သည္ နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္း (သို႔) အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး (သို႔) လူနာတင္ယာဥ္ အစ႐ွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား လိုက္ပါကူညီ သည့္အခါတြင္ မိမိတို႔လို္က္ပါကူညီခဲ့သည့္ ျမင္ကြင္းအေပၚအား မိမိကိုယ္တိုင္သတင္းေရးသား၍ အသင္းသို႔တင္ျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္စု၊ အသံမ်ားအားရယူ၍ အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားမည့္ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ေရးသားတင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

● ဦးလံုး (Camera man)
ဗီဒီယိုကင္မရာ၏ ႐ႈေဒါင့္ႏွင့္ ႐ိုက္ကြင္း႐ိုက္ကြက္မ်ား၊ လွ်ပ္တျပတ္႐ိုက္ကြက္မ်ားအား မည္သို႔လ်င္ျမန္စြာ႐ိုက္ကူးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုက္ ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား အခ်ိန္ရပါက ျပသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

● ဦးသက္္မြန္ (TV သက္မြန္)
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သုခေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ေဆးကုသသည့္ လူနာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို Interview ေမးျမန္းအျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗြီဒီယိုကင္မရာအား စည္းစနစ္က်နစြာ ႐ိုက္ကူးတတ္ေစရန္ သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္အတြက္ မီဒီယာ ေလာက မီဒီယာအက်ိဳးႏွင့္အတူ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဒြန္တြဲလွ်က္႐ွိၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာသည္ မျဖစ္မေနယွဥ္တြဲၿပီး လိုအပ္ လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၌ လူမႈေရး႐ုပ္/သံ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၁/၁၂) အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းကာလ (၁၅) ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ေပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Similar Posts