Tu Maung Nyo – “ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

April 21, 2012

“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

တူေမာင္ညိဳ။ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၂
           “ေလးစားလုိက္နာ” လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ 
           “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး” ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေနတယ္ တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားေလး၊စကားစုေလး” ကုိ ဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ ၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ျပင္မေပးခ်င္ရတာလဲ/ ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ရတာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို
ဘယ္လုိေျဖၾကမလဲ။
 ပုဒ္မ။  ၆ (စ)  “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး “ဦးေဆာင္မႈ” အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”
အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက “ဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့စကားလံုး က ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုးလား။အဲဒီစကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆို လာရင္ အဆိုျပဳလာရင္ ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲ ဆိုၿပီးအလြယ္္တကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။ 
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက လက္မခံတာ ဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။
စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ျငင္းခုန္ေနတာလား။
မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရ မွာလား။
“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔စကားရပ္က ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကို ကပ္သီးကပ္သပ္
အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကို လူေတြကစကားလံုးေတြစကားစုေတြကို သဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ။လူေတြေရးထားတာကို လူေတြကျပင္ေပးဖို႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ ဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူး။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကို မသံုးဘဲ၊ အမူ အယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုး အျဖတ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ (၁၆၆)ဦးေသာ စစ္သားအမတ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားမရွိရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ပါဘူး။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ေရးဟာလက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊   ဦးသန္းေမာင္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ကဲ့သို႔ “ဘာမဟုတ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈ” လို႔ ၾကည့္ျမင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရွိသူေတြသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  (NLD)ပါတီကို ဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္အားစုေတြရဲ႕အသံသိပ္ မၾကားရတာလည္း ထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္ စကားလံုးသက္သက္ကို အျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပာ ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ ၃ ရပ္ (တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး )နဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေန တဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ထံ (NLD) ပါတီ က စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါ တယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။
သတိျပဳမိတ့ဲအခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္(၁၉ ၾသဂုတ္၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတ ေတြ႔ဆံုတဲ့သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္း လည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာမေတြ႔မိပါဘူး။
၁၄ ဧၿပီမွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတ ထံ “အႀကံျပဳစာ ” တင္ပါတယ္။
၁၉ ဧၿပီမွာ ေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးက ဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ခံုရံုးက လက္ခ်ာ ရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၿပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အမွဳတစ္ခု ၾကားနာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႕ေနပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္”
လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚ အၾကမ္းဖ်င္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။ သမၼတ မတတ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ပါ တယ္။
သမၼတက “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္သာေပးႏုိင္တဲ့ သမၼတျဖစ္ ပါတယ္။ အခုကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး) တာေတြနားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာ သေဘာမတူတာ ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ (NLD) ပါတီက စာေရးတင္ျပတာျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီး ရွင္းျပသလို “ရွင္းျပ” (လက္ခ်ာထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
ၫြန္း
       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား
      Photo from : Time – Picurte of Thein Sein from Time’s The 100 Most Influential People in the World

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

43 Responses to Tu Maung Nyo – “ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

 1. pn wara on April 21, 2012 at 1:57 pm

  ဟုတ္တယ္ တူေမာင္ညိဳ- ခင္ဗ်ားေထာက္ျပတာမွန္တယ္။ အစကထဲက ျပင္ဘို ့ခက္ခဲေအာင္လုပ္ထားတာ။
  NLD ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပီး လႊတ္ေတာ္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တာ ဆန္ရွင္ ရုပ္သိမ္းေရး ေပၚလစီ ကို အေကာင္အထည္ေဖၚတာလို ့ျမင္တယ္ဗ်။ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ မၾကာခင္ျမင္ေတြ ့ရပါေတာ့မယ္။

  • ေအာင္ေမာင္း on April 22, 2012 at 11:55 am

   စစ္တု၇င္ျပိ ုင္ပြဲျကီးကခုမွစတာပါ။ ပြဲမျပီးခင္ဗမာေတြမျမင္ေသးတာေကာင္းပါတယ္။ အေမ၇ိကန္၊
   အီးယူ နဲ ့ျဗိတိန္ ကေတာ့ဘယ္သူေအာင္ပြဲခံမယ္ဆိိုတာသိေနသလုိပါပဲ။

 2. hlatun on April 21, 2012 at 5:31 pm

  အေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္ကဆြဲထားတာဆုိေတာ့ ဦးသန္းေရႊအတြက္ တိုင္းျပီးခ်ဳပ္ထားတဲ့ အင္က်ီ ဦးသိန္းစိန္ ၀တ္ရသလုိျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိမွ ၾကည့္မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအျမင္လွေစဘုိ႕
  ျပင္သင့္တာျပင္ၾကပါစုိ႕။ အေျခခံဥပေဒက စာသားမသုံးပဲ တရားရုံးက က်မ္းထုပ္ကိုင္ျပီး လြတ္ေတာ္အားလုံးျပန္က်မ္းက်ိန္ၾကည့္ပါ။ ။ က်မ္းစူးမဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီး လြတ္ေတာ္ေတာင္ မိုးက်ဳိးပစ္ခံရခ်င္ခံရမွာ၊ ဘုရားရွင္က တရားေတာ္ကုိ ေလးစားလိုက္နာသူကုိတရားေတာ္က ျပန္ေစာင့္ေရွာက္မည္ေဟာပါသည္။ ငါ့တရားေတာ္ကုိကာကြယ္ၾက မေဟာခဲ့ပါ။ဦးသန္းေရႊကုိ ကာကြယ္ၾကသေဘာျဖစ္ေနသလား။

 3. metain on April 21, 2012 at 8:05 pm

  ျပင္လို႕မရတာဘာမွမရွိပါ
  ျဖစ္ႏိုင္တာကေနစသင္႕ပါတယ္
  ျဖစ္ခ်င္တာေတြျဖစ္သင္႕တာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ္႕မယ္

 4. tomawak on April 21, 2012 at 8:14 pm

  Very good analysis.
  We all know what is the regime’s real desire. They will not give up easily.
  Their desire is just want to free from those sanctions, not to change for the best of the country of Burma.
  They had been seized the power for decades.They oppressed and failed to do anything good.They still trying to grip the power for so many ways.
  The funny thing is people like thant myint oo, u myint who are advisers to puppet president thein sein. They know what exactly all of these ex-military people are made of. I can’t understand why these PhD guys are working under non-educated regimes?
  This is just beginning, we will see more mess later.

  • Maung Win on April 22, 2012 at 11:28 am

   It is apparent that these guys are not fit in the human society. They themselves are also happy to work with animal society. Let it be, let it be.

 5. ိdawei on April 21, 2012 at 9:13 pm

  ၿပည္သူ တစ္ေယာက္ေနနဲ႔ ထင္ၿမင္တာကေတာ့
  အစ အမွား တာကို မၿပင္နိင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ဘယ္လို ေသခ်ာပါမလဲ။
  NLD က ၿပည္သူ႔အတြက္ လုပ္လုပ္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ ကို လာတာပါ
  ဇိမ္ခံ ဖို႔ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာေနၿပီ၊၊ဒီကိစၥ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
  လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ပညာမတတ္ တဲ့ သူ ေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားေနတယ္ ဆိုတာ ယုံၾကည္ပါရေစ၊၊
  သူတို႕ ေတြ က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ လူထု အတြက္ အလုပ္ မလုပ္ၾက ဘူး ၊၊

  • maburma ma on April 22, 2012 at 1:22 pm

   hello dawei….what you say is true..

 6. yawna on April 21, 2012 at 9:13 pm

  yes, we will see soon .

 7. ေမာင္ျငိမ္း on April 21, 2012 at 10:01 pm

  NLD က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္မယ္လို႕ေျပာျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ဖို႕ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာပဲ။
  အေရးၾကီးတာက၊ နအဖ လို သူတို႕လိုရင္ “ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမ ” မလိုရင္ “ ငျမ ” ေခၚတာမ်ိဳး
  မျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။

  • may on April 22, 2012 at 1:32 pm

   good!

 8. NL on April 21, 2012 at 11:36 pm

  ေျပာင္းလဲေနပါသည္လုိ.ဆိုတဲ.ျမန္မာျပည္ျကီးဟာ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္စြာနဲ.ေျပာင္းလဲေနသလားအတုအေရာင္လားဆိုဒါကေတာ.ရုပ္လုံးတျဖည္းျဖည္းနဲ.ေပၚလာျပီ၊ ဆက္ျပီးဖိအား၀ိုင္းေပးလုိက္ရင္ေတာ.ျဖင္.လုံးလံုးကိုေပၚသြားမွာဘဲ

  • ေစာကလိုတူး on April 22, 2012 at 8:20 am

   သမတသေဘာတစ္ခုတည္းနဲ ့ျပင္လို ့မရပါဘူး.ဒီမိုကေရစီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမွာပါ. လြွတ္ေတာ္ထဲမွာတျခားပါတီေတြလည္းရိွေနတယ္.စကားလုံးမျပင္ရင္အေျခခံဥပေဒျပင္လို ့မရဘူးဆိုရင္ ေတာ ့လည္းမတက္နဲ ့ေပါ ့.ဘယ္စကားရပ္နဲ ့ဘဲက်မ္းက်ိန္သည္ျဖစ္ေစအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ခြင္ ့ရိွတယ္ ဆိုရင္ေတာ့တက္ကိုတက္ရမယ္ေပါ့.အေျခခံဥပေဒကိုအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ပါတီတစ္ခုတည္းနဲ ့ျပင္လို ့ရတာလည္း မဟုတ္.

 9. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on April 22, 2012 at 4:11 am

  ဆရာညိဳ လို ့ဘဲေခၚပါရေစ (တူဆိုတဲ့ အဓိပၸယ္က၊ ထုတဲ့တူလည္းျဖစ္တယ္၊ စားတဲ့တူလည္း – တရုတ္တူ – ဂ်ပန္တူ – ကိုရီးယားတူ စသည္ျဖင့္ကြဲျပားေနတာေၾကာင့္ပါ)။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဆရာညိဳ ဟာေခသူမဟုတ္ပါလို ့က်ေနာတို ့လွည္းတန္းေစ်းေရွ ့လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ ၀ိုင္းကအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ အိုင္က်ဴေတာ္ေတာ္ျမင့္တယ္၊ တိၾကတဲ့အမွတ္အသားေတြေဖၚထုပ္ေရးသားႏိုင္တာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ သမတအႀကံေပးေတြ၊ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ အမတ္ေလာင္းျပဳတ္ေတြ ထက္ ေတာ္တယ္ဆိုတာ ရာႏႈံးျပည့္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထဲက လူေတြ ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ဆရာညိဳရယ္ – “ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ – ဆိုၿပီးရပ္မထားပါနဲ ့၊ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဘာလုပ္ သင့္သလည္း၊ သမတ ဘာလုပ္သင့္သလည္း ဆိုတာလည္း အႀကံေပးဦးမွေပါ့။ လုပ္ထာ မလုပ္ထာသူတို ့သေဘာ၊ သူတို ့အလုပ္။ တေလာက ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဆိုၿပီးရာထူးတိုးေတာ့၊ က်ေနာ္တို ့စကား၀ိုင္းဆူပြက္လာတယ္။ ဘယ္အဆင့္ကို ဒုတိယ ဆိုၿပီးသံုးတာလည္း စသည္ျဖင့္စကားမ်ားလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၾကက္သားသယ္ အေဒၚႀကီး မယ္ဘု ၀င္ရွင္းမွ ရွင္းသြားတယ္၊ ေနာက္ကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (အ၀က္သား၊ အစိတ္သား၊ ငါးဆယ္သား၊ ၇၅ က်ပ္သား) ဆိုၿပီး ကြင္းစ ကြင္းပိတ္နဲ ့ေရးရင္ၿပီးတာဘဲ ေပါ့တဲ့။ အဲဒီ့လိုဘဲ ဆရာညိဳရဲ ့ မွတ္ခ်က္ေတြကလည္း (အ၀က္သား၊ အစိတ္သား၊ ငါးဆယ္သား၊ ၇၅ က်ပ္သား) မွန္ႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ခန္ ့မွန္းေပးပါ။ အဲဒီ့လိုမွ မဟုတ္ရင္ – မနက္ျဖန္ မိုးရြာရင္ရြာမယ္၊ မရြာရင္မရြာဘူး – ဆိုတဲ့ မိုးေလေ၀သ ေၾကညာခ်က္လိုေတာ့ က်ေနာ္ တို ့လို လူဘိန္းေတြမ်က္ေစ့လယ္ေအာင္မလုပ္ပါႏွင့္ ခင္ဗ်ား။

  • ေအာင္ေမာင္း on April 22, 2012 at 11:45 am

   ဘာဆက္လုပ္၇မလဲဟုတ္စ၊ လည္းတန္းကပ်ာေလာင္ေ၇ သိခ်င္၇င္ ေအာက္ဘက္မွာ ေမာင္၀င္း၇ဲ ့
   ေ၀ဖန္အျကံျပ ုခ်က္ေလးကဖတ္ျကည့္ပါဉီး။

 10. zaw on April 22, 2012 at 4:25 am

  သိသိၾကီးနဲ့စစ္အစိုးရကိုအႏုိင္ရမယ္မွန္းသိရဲ့နဲ့ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးၿပီ။(စစ္အစိုးရရဲ့ဖြင့္ထားတဲ့လမ္းကိုသိသိၾကီးနဲ့ဝင္ခဲ့တာ)မၿပိဳင္ေတာ့ပါဘူးဆိုဘူးေၾကြးေၾကာ္ထားၿပီး-ဒီလိုဝင္ၿပိဳင္ေတာ့သူတို့အေၿခခံဥပေဒကိုအသိမွတ္သလိုၿဖစ္သြားၿပီေပါ့-ဒါေတြနားလည္ၿပီးသားပါ။မၿပိဳင္ခင္ထဲကေၿပာင္းဖို့ေၿပာေပါ့.အခုမွေၿပာရင္ဟုိဘက္ကၿပင္ေပးလိမ့္မယ္.အားၾကီးၾကီးေစာင့္ေန။

 11. ေစာပညာ on April 22, 2012 at 4:45 am

  က်ေနာ့ အျမင္ေျပာရရင္ “အေျခခံဥပေဒ” ဆိုတာဟာ လူသားေတြက ဖန္တီးထားတာပါ ။ ကိုယ္ဖန္တီးထားတဲ့ အရာတခ်ိဳ႔ဟာ လူသားေတြ အတြက္ အက်ဳိးမျပဳဘူး အက်ိဳးမရွိဘူးဆိုရင္ ျပဳျပင္သင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔ မျပဳျပင္ခ်င္ရတာလဲ၊ စဥ္းစားၾကပါ။ ဘယ္သူမွ အသက္ (၁၅၀)အထိ မေနၾကရပါဘူး။ ဘဝဟာ တခဏေလးပါ၊ သခၤါရသေဘာကို ဘယ္သူမွ မလြန္ဆန္ႏိုင္ပါဘူး။ သန္းေရႊလည္း ေသမွာဘဲ ၊ မင္းေအာင္လႈိင္လည္း တစ္ေန႔ေသမွာဘဲ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ ေရးဘို႔လိုသည္။ ဒါမွ ေနာင္သံသရာအတြက္ စိတ္ခ်ရမွာေနာ္….ဒယ္အိုးကေတာ့ ကိုယ့္ကို မ်က္ႏွာလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး။

  • Maung Win on April 22, 2012 at 11:21 am

   ၇ပါတယ္။ အေျခခံဉပေဒမျပင္ခ်င္၇င္မသူေတာ္ေတြနဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္း
   ပစ္ ၇င္၇ပါျပီ။

   • maburma ma on April 22, 2012 at 1:31 pm

    very good idea..

   • သိထားပါ on April 23, 2012 at 12:01 am

    ဒီလုိေတြးတယ္ဆုိလည္း သူ့ေန၇ာနဲ့သူေတာ့မွန္ေနမွာပါ။
    ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစားေနာက္တပ္မေတာ္တစ္ခုေတာ့ အ၇င္ဖဲြ့စည္းထား၇မယ္ထင္တယ္။
    စစ္သားက က်ားခုံေပၚက က်ား၇ုပ္လုိေတာ့ ေတြ့က၇ ဒုတ္ေခ်ာင္းခ်ဳိးပီးထည့္လုိ့၇မွာမဟုတ္ဘူး။

  • Mon on April 24, 2012 at 5:57 pm

   Saw Pyinya, yes, it can change, but they don’t want to….That’s the thing….

 12. Maung Maung on April 22, 2012 at 10:25 am

  မွန္တယ္၊သိပ္မွန္တယ္ ( ျပင္လို႕မရတာဘာမွမရွိပါ
  ျဖစ္ႏိုင္တာကေနစသင္႕ပါတယ္
  ျဖစ္ခ်င္တာေတြျဖစ္သင္႕တာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ္႕မယ္)
  ဒါေပမဲ့NLD အပါအ၀င္ျပည္သူေတြ(ခင္ဗ်ားတို႔၊က်ေနာ္တို႔အားလံုး)၀ိုင္းလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္၊

 13. Set Htun on April 22, 2012 at 10:37 am

  Don’t worry, we will see elected NLD as member of parliament (MP) to play in certain space
  (Mg Suu Sun).
  Mg Suu Sun, one of the Myanmar realistic political predictors and present game came true what he said though most do not appreciate.

 14. Ag Ng Ag on April 22, 2012 at 10:42 am

  The Generals Think Everyone as a Fighting Ball. So all of you Don’t get it and wait for Another 50 yrs???

  Don’t ask what NLD will do because NLD did somethings in the past???, didn’t they??

  All of politicians should suck Generals’s Ball very gently so Burma will be approche to the Democratic Country.

 15. မြန္လူမ်ိဳးတဦး on April 22, 2012 at 10:50 am

  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ခံတယ္ဗ်ာ…..။
  အခုလို အေသးစိတ္ကအစ ဂရုစိုက္ျပီး တိုင္းျပည္အတြက္
  တစိုက္မတ္မတ္အလုပ္လုပ္နိုင္ပါေစဗ်ာ……။

 16. Truth on April 22, 2012 at 11:05 am

  း) ေဆာင္းပါးရွင္ ေရးတာေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္.
  ခဲ တစ္လံုးနဲ့ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ ပစ္တယ္..
  သမၼတ ကိုလည္းေျမွာက္ေပးသလို.. ျပည္ပ ကလူေတြ ၀ိုင္းေညွာ္ ဖို့အတြက္လဲ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတယ္..
  ေတာ္ပါေပတယ္.. ဟက္ဟက္

 17. Maung Win on April 22, 2012 at 11:13 am

  ခီ်းထုပ္ေတြကုိ၀င္ျပီး၇ွင္းလင္း၇ေတာ့မယ္ဆုိမွေတာ့ခီ်းေစာ္နံမွာကိုေျကာက္ေန၇င္၇ည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္
  ကုိေ၇ာက္ပါ့မလားလုုိ ့စိုး၇ိမ္မိတယ္။ လုပ္ငန္းျကီးျကီးလုပ္မယ္လို ့၇ည္၇ြယ္ထား၇င္ေတာ့အဲသည္စကား၇ပ္ကုိေမ့ထားေစလုိပါတယ္။ အေျခခံဉပေဒကိို ကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္ဖို ့မေျပာနဲ ့ေလးစားစ၇ာလည္းမလိုဘူး၊ အေျခခံဉပေဒကို
  ေ၇းဆြဲခဲ့သူေတြကုိယ္တိုင္က ျပည္သူေတြကုိ၇က္၇က္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာေမ့ေနျကျပီလား၊ ၇ဲေဘာ္တို ့
  ၇ထားတဲ့အခြင့္ေ၇းကုိလက္လြတ္မခံဖုိ ့လိုတယ္။

 18. key on April 22, 2012 at 11:33 am

  ဒါကေတာ့ ”လုံး၀ (၀)” ျပင္ဖုိ့မလုိတဲ့အ၇ာပါ။
  ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္တယ္ဆုိတာ ၇ုိး၇ွင္းပါတယ္။
  မိဘက သားသမီးကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္တယ္။
  တစ္နွစ္သားကေလးကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာင့္တယ္ဆုိပါစုိ ့-
  သူ ့ကုိ တစ္နွစ္သာေလးဘ၀ကပဲဘာမွမေျပာင္းလဲွ၇ေအာင္ ထားလုိက္တာမဟုတ္ပါဘူး
  ေကၽႊးသင့္တာေကၽႊးျပီးျပဳစုေစာင့္ေ၇ွာက္၇မယ္ ။ အႏၱ၇ယ္ မျဖစ္ေစဖုိ့ကကြယ္၇မယ္ အမွားေတြ
  မလုပ္မိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပး၇မယ္ လမ္းေႀကာင္းေပး၇မယ္ ။ ဒီသေဘာပါ ။ ကၽႊန္ေတာ္ တုိ့နုိင္ငံ
  အေနနဲ့ပဲႀကည့္လုိက္ပါ ဘုိးဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ၇ွာင္လာတယ္ ။
  ဒီနုိင္ငံႀကီးကုိ သူတုိ့လက္ထက္က အတုိင္းထား၇မယ္လုိ့ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး ဒီထက္ေကာင္းေအာင္
  ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပီး ေစာင့္ေ၇ွာက္သြား၇ပါမယ္ ။ က်မ္းျပဳသူက ဒီသေဘာလုိ့ထင္ပါတယ္ ဒါကုိဘယ္လုိတလဲြ
  ေတြးပီး အတင္းျပင္ခုိ္င္းေနလဲေတာ့ နားမလည္ေတာ့ပါဘူး။

  • maburma ma on April 22, 2012 at 1:46 pm

   hello mr..mrs. key…medication time…medication time….

  • La Minn on April 22, 2012 at 3:36 pm

   စကားလံုးကို ျပင္ျခင္း.. မျပင္ျခင္းထက္ ေနာက္ကြယ္က လႊတ္ေတာ္၊ ေကာ္မရွင္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အၾကီးအကဲေတြရဲ့ စိတ္သေဘာထားမွန္နဲ႔ ရပ္တည္မႈကို ျမန္မာနဲ႔ ကမာၻသိေအာင္တူးဆြမႈတစ္ခုပါ..
   စကားလံုးအေပၚမွာ ထိရွခံစားေနၾကတာမဟုတ္ဘူးလို႔.. . ယူဆပါတယ္။
   အခ်ိန္တန္ရင္ အင္အယ္ဒီက လႊတ္ေတာ္ကို တက္ကိုတက္မွာပါ.. ဒါက အခုခ်ိန္မွ ေနာက္ဆုပ္လို႔ရတဲ့ အရာမ်ဳိးမွ မဟုတ္တာ.. ဒါကိုလည္း လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ သိရွိနားလည္ၿပီးသားပဲ.. ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ သူတို႔ေတြ အခ်င္းခ်င္း သိၾကပါတယ္။
   အစိုးရိမ္လြန္ေနတာက ျပည္သူေတြပါ။ ဒါကလည္း ျဖစ္သင့္တဲ့ အစိုးရိမ္လြန္မႈမ်ဳိးပါ..

 19. La Minn on April 22, 2012 at 3:10 pm

  ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့…
  ျပင္စရာရွိတာ မျပင္ေပးလည္း လႊတ္ေတာ္တက္စရာရွိတာ တက္မွာေပါ့.. အခု၂၃ရက္ ေန႔လႊတ္ေတာ္က အရင္မၿပီးျပတ္ေသးတာေတြကို ျပင္ဖို႔ ရက္ပိုင္းပဲ က်င္းပတဲ့ဟာပဲ.. ေဒၚစုတို႔ကို အတင္းတက္ခိုင္းေနတာက သမၼတၾကီးရဲ့ ျပည္ပခရီးစဥ္မွာ မ်က္ႏွာပန္းလွဖို႔လို႔ထင္တယ္။
  သူတို႔က ျပင္မေပးရင္ သမတနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကား..ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြလို႔ ေျပာေနတဲ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ နာယကေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက အမတ္ေတြရဲ့ အျမွီးအေမာက္မတည့္မႈ၊ သေဘာထားရပ္တည္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းကို ျမန္မာနဲ႔ ကမာၻကို အသိေပးၿပီးျဖစ္သြားတာေပါ့။ တကယ့္အစစ္အမွန္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္မယ့္လႊတ္ေတာ္လား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္လား ဒီအခ်ိန္မွာ တိတိပပ သိခြင့္ရၿပီ။ ဒီအေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး လုပ္စရာ၊ ျပင္ဆင္စရာေတြ.. မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြ အေပၚမွာ ေျပာင္းလြဲျပင္ဆင္လို႔ ရႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျဖစ္ေအာင္ေတာင္ အေျခခံဥပေဒထဲက အခ်က္အလက္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္အစား ေလးစားလိုက္နာပါမည္လို႔ ျပင္ေပးခဲၿပီးၿပီပဲ အခုမွ ဒါေလးကိုကန္႔သတ္ေနတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ့ စိတ္ရင္းအမွန္က ဘယ္လိုဆိုတာ ျပည္သူေတြ သိခြင့္ရသြားတာေပါ့.. ႏို႔မို႔ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဖခင္လိုသေဘာထားေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေမာင္ႏွမ အရင္းေတြလို သေဘာထားပါတယ္။ သူ႔ကို လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ဖို႔ၾကိဳဆိုပါတယ္… လို႔ေျပာခဲ့တာေတြက တကယ္လား၊ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာတာလားဆိုတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားလာလိမ့္မယ္။
  ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဒီစကားလံုး ျပင္ျပင္.. မျပင္..ျပင္ အင္အယ္လ္ဒီကေတာ့ အခ်ိန္တန္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို တက္စရာရွိ တက္မွာပဲလို႔ထင္တယ္။

 20. ThanPhaye on April 22, 2012 at 9:20 pm

  က်ြန္ေတာ္အၿမင္တခုတည္းနဲ ့ေၿပာရင္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အေမစုပါတီ(NLD) က (တစည)ပါတီကိုမဲအၿပတ္သတ္နဲ ့အနိင္ရခဲ ့တယ္၊ဒါေပမဲ ့အေမစုပါတိီ (NLD) က၁၉၉၃ အေၿခခံဥပေဒေရးဆြဲတဲ ့အခါတရားမွ်တမူ ့မရွိလို ့လြတ္ေတာ္ကိုသပိတ္ေမွာက္ၿပီးလြတ္ေတာ္တည္းမ၀င္ခဲ ့ဘူး၊အဲဒီအခ်ိန္ကလြတ္ေတာ္ထဲ၀င္ၿပီးအေၿခခံဥပေဒကို၀ိုင္း၀န္းေရးဆြဲခဲ ့မယ္ဆိုရင္ ၂၅ရာခိုင္ႏဳန္းစစ္သားေတြလြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖို ့ေနေနသာသာလြတ္ေတာ္တံခါး၀ကိုကပ္လို ့ေတာင္ရမွာမဟုတ္ဘူး၊သူတို ့ေရးခ်င္တိုင္ေရးလို ့ရမွာမဟုတ္ဘူး၊အခုကိုယ္ကိုတိုင္မ၀င္ေတာ ့သူမ်ားလုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ခြင္ ့ေပးသလိုၿဖစ္သြားၿပီ၊အခုတခါလြတ္ေတာ္ထဲမ၀င္ရင္သူတို ့ကိုဒုတိယအၾကိမ္အခြင္ ့အေရးေပးသလိုထပ္ၿဖစ္သြားၿပီ၊ၿပည္သူေတြလည္းနင္းၿပားဘ၀ကဘယ္ေတာမွတက္ေတာ ့မွာမဟုတ္ဘူး၊ၿပည္သူေတြနင္းၿပားဘ၀ကလြတ္ေအာင္အေမစု(NLD)ပါတီကိုအကုန္ပုံေအာၿပီမဲေပးခဲ ့ၿပီးၿပီ၊ၿပည္သူေတြရဲ ့တာ၀န္ေၾကၿပီေနာ္၊က်န္တာေတြကအေမစု(NLD)ပါတီရဲ ့တာ၀န္ပဲေနာ္၊လြတ္ေတာ္တံခါး၀ေရာက္ၿပီမွေနာက္ၿပန္မလွည္ ့ပါနဲ ့ဗ်ာ၊သူတို ့ရဲ ့လွည္ ့ကြက္ထဲထပ္ၿပီမ၀င္မိပါေစနဲ ့၊ၿပည္သူေတြရဲ ့နင္းၿပားဘ၀ကိုစာနာနားလည္ေပးပါ၊အားကိုးပါတယ္အေမ။

  • Mon on April 24, 2012 at 5:46 pm

   Very good, Than Pyae for saying what we wanted to say….Absolutely right…

 21. key on April 23, 2012 at 12:38 am

  မွန္လားဆုိတာ မသိေပမယ့္ ထင္တာေလးေတာ့နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါတယ္..
  ဖဲြ ့စည္းပုံဥပေဒဆုိတာ နုိင္ငံ၇ဲ့အသက္လုိမ်ဳိးမ၇ာပါ။
  လုိက္နာပဲလုိက္နာပါမယ္ဆုိတာ အစုိး၇အဖဲြ့၀င္ေတြနဲ့ ဥပေဒျပဳေ၇းအဖဲြ ့ေတြမေျပာနဲ ့
  သာမန္ျပည္သူေတြက ေျပာမယ္ဆုိ၇င္ေတာ့ တာ၀န္မယ့္လြန္း၇ာက်ပါတယ္။
  အသက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ကာကြယ္ဖုိ ့ အစားအေသာက္ေတြလုိအပ္မယ္ သန္စြမ္းဖုိ့ ထုိက္သင့္တဲ့ေလ့က်င့္
  မွဳမ်ဳိးေတြလုိမယ္ နာမက်န္းတဲ့အခါေဆးကုိအသုံးျပဳသင့္ျပဳ၇ပါမယ္။
  နုိင္ငံေတာ္၇ဲ့အသက္ျဖစ္တဲ့ ဖဲြ ့စည္းပုံကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္တယ္ဆုိတာလည္း အသက္တစ္ေခ်ာင္း
  လုိပဲတန္ဘုိးထား၇ပါမယ္ ။ျပင္စ၇ာ၇ွိ၇င္ အထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့အ၇ာေတြကုိပဲ ျပည့္စြက္ျပင္ဆင္၇မွာမ်ဳိးပါ ။ေဆးတုိက္၇မွာ
  မ်ဳိး၇ွိသလုိ ၊ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္၇မွာမ်ဳိးလည္း ၇ွိမွာပါပဲ ။ဒါေပမယ့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္မယ္ဆုိတဲ့
  တန္ဘုိးထားမွဳကုိေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ့က မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

  • နဂါးမင္းေဆြ on April 23, 2012 at 1:11 pm

   လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အသက္လား..
   ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာက တိုင္းျပည္အတြက္လား..
   ဥပမာ။ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမွာ သူတို႔ရဲ့ အတိတ္ကလုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို မထိပါးႏိုင္ေအာင္ အတိအလင္း ေရးစြဲထားတယ္.. ဒါၾကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုတာ.. တိုင္းျပည္အတြက္လား.. ဘယ္သူ႔အတြက္လည္း..
   ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အရင္းအျမစ္က ဘယ္ကို ဦးတည္သလဲ..

   တကယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ဆိုရင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ယံုတက္မကဘူး.. ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဦးညြတ္ ပူေဇာ္ပါမည္လို႔ေတာင္ ထပ္တိုးသင့္တယ္..

   • key on April 24, 2012 at 9:34 am

    ကုိ နဂါးမင္းေဆြ
    နည္းနည္းကပ္ပီးေျပာႀကည့္၇ေအာင္
    ၁။ က်မ္းက်ိန္၇မယ့္စာပုိက္ထဲမွာ လက္၇ွိလုိ့ေကာ (၂၀၀၈) ဖဲြ့စည္းပုံလုိ့ေကာ ပါတာမေတြ့၇ပါဘူး။
    ေခတ္အဆက္ဆက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ ဖဲြ့စည္းပုံလုိ့ျပည့္ျပည့္စုံစုံေျပာ၇င္ပုိမွန္မယ္ထင္တယ္။
    ဒါဆုိ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပုံေႀကာင့္ဆုိတဲ့အေႀကာင္းျပခ်က္က အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့ဘူးလုိ့ေျပာလုိ့၇ပါတယ္။
    ၂။ ကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္တယ္ဆုိတာကုိပဲ တနည္းထပ္ပီးဥပမာေပးခ်င္ပါတယ္။
    လြတ္ေတာ္ဆုိတာ ဥပေဒျပဳေ၇းလုိ ့ေျပာႀကတဲ့အတုိင္း လြတ္ေတာ္ထဲကသူေတြက ဥေပေဒကုိျပင္ဆင္
    ထိန္းသိမ္း၇ပါမယ္။ဒါေႀကာင့္ ဖဲြ့စည္းပုံဟာသူတုိ့အပုိင္လုိ့ေျပာ၇င္ေတာင္မမွားပါဘူး။ဒါဆုိ သူတုိ့ပုိင္တဲ့အ၇ာကုိ
    ကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္၇မယ္ဆုိတာ လြန္တယ္လုိ့ေျပာနုိင္လား ။ ဥပမာ ကၽႊန္ေတာ္ပုိင္တဲ့ ျခံထဲမွာ ကၽႊန္ေတာ္စုိက္
    သင့္တာစုိက္မယ္ ကၽႊန္ေတာ္သေဘာက်သလုိျပင္ဆင္မယ္။ဒါေပမယ့္ တစ္ျခားတစ္ေယာက္က ဟုိလုိမလုပ္နဲ့ ဒီဟာမစုိက္နဲ့ လာမေျပာနဲ့ ။ ဒါဟာကၽႊန္ေတာ္ပုိင္တာျဖစ္လုိ့ ကၽႊန္ေတာ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္၇မယ့္တာ၀န္ပဲ။
    အဲလုိမကာကြယ္၇င္ လာခ်င္တဲ့သူလာပီးလုပ္ခ်င္၇ာလုပ္သြားမွာေပါ့ ။ဖဲြ့စည္းပုံလည္းဒီအတုိင္းပါပဲ လူတစ္ေယာက္က ဒီဖဲြ့စည္းပုံဟာ သူ့အတြက္ (သူ့အမွားအတြက္) ကာကြယ္လုိ့မ၇နုိင္လုိ့ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ျပင္လုိက္ဆုိ၇င္ လုိက္ျပင္ေပး၇မွာလား။အဲဒါဆုိ၇င္ေတာ့ ၇ွိေနဖုိ့ေတာင္မလုိေတာ့ဘူး ကုိျဖစ္ခ်င္တာသာ ကုိယ္လုပ္ႀကေတာ့ လွ်င္သူစားလုိ့ေျပာ၇ေတာ့မယ္ထင္တယ္။
    ၃။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ေဒၚစုကုိ အမတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ့ အစုိး၇က ကန့္သတ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးကုိ လစ္လွ်ဴ၇ွဳပီး
    အမတ္ျဖစ္ေအာင္ဆဲြတင္ေပးလုိက္၇တယ္။ဒါက လူေတြက သူတုိ့ျဖစ္ခ်င္တာမုိ့ ဘာမွမေျပာတဲ့အျပင္ ၀မ္းသာႀကတယ္။မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လည္းေတာင္းဆုိႀကတယ္။ေနာက္တစ္ခါ အားလုံးသေဘာမက်တဲ့သူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ေလာက္ ေဒၚစုလုိ့ပုံစံနဲ့၀င္လာ၇င္ ဘယ္လုိတားဆီးမလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားမိပုံေတာင္မ၇ႀကဘူး။
    အဲအခ်ိန္က်မွ ဒါဟာ ဘယ္ပုဒ္မနဲ့ညွိပါတယ္သြားေျပာ၇င္ ဟုိက ဘာေျပာမလဲ ။တစ္ဖက္ထဲသိပ္မေတြးပါနဲ့
    ကန့္သတ္ခ်က္ဆုိ၇င္ေတာ့ ႀကုိက္တဲ့သူအတြက္ေကာ မႀကိုက္တဲ့သူအတြက္ေကာ အတူတူပဲျဖစ္ဖုိ့လုိမယ္ထင္ပါတယ္။

    • နဂါးမင္းေဆြ on May 1, 2012 at 1:57 am

     ၁။ က်မ္းက်ိန္မႈမွာ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလို႔ တိုက္ရိုက္မပါေပမယ့္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုၾကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္လို႔ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ..။ အသားလြတ္ၾကီး မိုးၾကိဳးပြတ္၊ ဘုရားစူး လုပ္တန္းကစားတာ မဟုတ္ေလာက္ဘူး ထင္တယ္ေနာ..
     ၂။ ဖြဲ႔စည္းပံုက သူတို႔ (လႊတ္ေတာ္အမတ္)ေတြအပိုင္ဆိုရင္.. အဲဒီအမတ္ဆိုတာေတြက ျမန္မာျပည္တနံတလ်ား ေဒသအသီးသီးက ျပည္သူေတြက ကိုယ္စားျပဳတင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြမို႔ သူတို႔အပိုင္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ျပည္သူေတြ ပိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပါယ္ဆီေရာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူပိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပည္သူေတြအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ရင္ အက်ဳိးမရွိတာေတြရွိရင္ ျပည္သူဆႏၵနဲ႔ အဆိုင္းမတြ ျပင္ကိုျပင္ႏိုင္ရမယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ေတာ့ ျဖစ္ဖို႔လိုမယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ သူတို႔(လႊတ္ေတာ္အမတ္)ဆိုတဲ့ လူေတြက ျပည္သူက အမွန္အကန္ တင္ေျမွာက္ထားတာမဟုတ္ပဲ၊ အာဏာရွင္က တင္ေျမွာက္ထားတာျဖစ္လို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူေတြဟာလည္း အာဏာရွင္တစ္ဦးတည္းကို ကာကြယ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လားလားမွ်မဆိုင္ပါ။ ခင္ဗ်ားေျပာသလို လွ်င္သူစားသြားတာ၊ ညစ္ရဲသူစားသြားတာ လို႔လဲ ေျပာႏိုင္ေကာင္းပါရဲ့။
     ၃။ အဲဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ကန္႔သတ္ထားတာေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာရွိရင္ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္လုပ္လို႔ ရတဲ့ အရာေတြပါ။ “အားလုံးသေဘာမက်တဲ့သူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ေလာက္ ေဒၚစုလုိ့ပုံစံနဲ့၀င္လာ၇င္ ဘယ္လုိတားဆီးမလဲ”… ဆိုတာကေတာ့ ရယ္စရာၾကီးပါ။ အားလံုးသေဘာမက်မွေတာ့ ၀င္လာစရာ အေၾကာင္းကို မရွိပါဘူး။ ေဒၚစု၀င္လာတာ အာဏာရွင္ၾကီးရဲ့ မဟာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးလို႔မဟုတ္ပါဘူး… အားလံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး.. တကမာၻလံုးက သေဘာက် ေထာက္ခံလို႔ပါ… ဒိအတြက္ေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔ key ရယ္..

     ခင္မင္တဲ့စိတ္နဲ႔ လက္အေညာင္းခံ ျပန္ေရးေပးတာပါ။
     ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ ဘာေျပာေျပာ ထပ္မေရးေတာ့ဘူး..
     ကိုယ္ပိုင္အျမင္ရွိတဲ့ key ကိုေလးစားပါတယ္.. သေဘာထား တိုက္ဆိုင္တာ၊ မတိုက္ဆိုင္တာကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးပါ။

 22. Nai Kyaw Sein on April 23, 2012 at 7:25 am

  က်ဳပ္တို.ေတာရြာမွာ အေဖလုပ္တဲ့သူက ႀကက္၀ိုင္းကေန အရက္မူးတိုင္းကြက္နဲ.ျ ပန္လာေတာ့ သားျဖစ္တဲ့သူကို( သား အေဖေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ အေဖလုပ္တလို မလုပ္နဲ. ႀကားလား)တဲ့ သားျဖစ္တဲ့သူက အေဖကသားကိုခဏ ခဏဆုံးမတယ္ အေဖ့ကိုေရာ ဘယ္သူဆုံးမ မလဲ ေျပာေတာ့ အေဖက ဟိတ္ သား မင္းကိုငါေမြးခဲ့တာ စကားမရွည္နဲ. ေအာ္ေငါက္တာ သားက ေအာင့္သက္သက္နဲ.လွည့္ထြက္သြားတယ္။ယခုလည္း ေညာင္၂ပင္လား ေဂြး၂ပင္လားညီလာခံမွာ ယခင္ဖြတ္အႀကီးအကဲရဲ.သေဘာအတိုင္းေရြးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ကိုဖြတ္ပါတီက မကာကြယ္ရင္ ဘယ္သူ.ကိုကာကြယ္ခိုင္းအုံးမွာလဲ ျပည္သူေတြသေဘာမက်တဲ့ ဥပေဒ စကားလုံးေတြကို ဘာလုိ.ေျပာင္းလို.မရတာလဲ ၁၉၄၇ ကဥပေဒ၁၉၇၂မွာေျပာင္း၁၉၇၂ဥပေဒ၂၀၀၈မွာေျပာင္းနဲ.အမ်ိဳးမိ်ဳးေျပာင္းနဲ.လုပ္ခဲ့ႀကတယ္ ယခုဥပေဒကို ကာကြယ္ဖို.ဆိုရင္ တခ်က္ခ်င္း ျပည္သူကိုခ်ျပ ျပည္သူေတြလက္ခံရင္ ကာကြယ္ရတာ သဘာ၀က်တယ္ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေဆာရီးဘဲ။

 23. မုဒိတာ on April 23, 2012 at 10:10 am

  အေမစု လုပ္၇ပ္ကို အၿပည္႕အဝ ေထာက္ခံပါသည္ ၊။။။။

 24. Go * on April 23, 2012 at 6:08 pm

  Agree that “safeguard” does not mean “can not repair”-like that family’s father safeguards house , but can repair unsuitable parts of house.

  “Respect and follow” is more than that ; means to agree to do according to instructions.

  Advise to ignore the dignity, go to Hlutaw unless there is any unknown/behind curtain reason. It is enough to show junta’s true skin to local and oversea , now.

  NLD is not facing prophets of God , just facing opposite extremes.

  Good politician does not need to be so stubborn or straight forward . Cleverness and flexibility is one of the qualities of good politician.

  Your main target is what? Dignity or succeeding purposes? Don’t forget 2015 people gold cup!!!

 25. Max zaw zaw on April 24, 2012 at 6:36 am

  Good one

 26. Mon on April 24, 2012 at 6:20 pm

  Look!! Most of all of your saying are right. The thing is ‘TRUST’ which is the essential thing of everything we do, isn’t it??? Who can trust this current military and USDP back-up government with 100%???? That’s the thing..That’s why NLD is trying to make sure not to be cheated or not to be treated powerabusively as usual…..We understand fully the menaing of ‘safe-guard’ which is supposed to be in the oath as usual like the other countries do, BUT how can we trust these people when we want to change it????
  The thing is that one of the three main reasons of NLD’s entering by-election is to change their so-called one-sided constitution for the sake of our Burmese people, right? SOoooo, it is really a matter to clarify as we cannot trust these people in the power…..To be trusted, you got to show yourself to be trustworthy…

 27. zaw naing on April 25, 2012 at 3:00 am

  က်ေနာ္ အျမင္ တင္ျပခ်င္တယ္။ NLD က ျပင္ခ်င္တာ ကို ျပႆနာတရပ္ လုပ္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ႕ ကိစၥ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားစြာမွာ ေတြ႕ရတယ္။ စာသားကို ျပင္ေပးနိုင္တဲ့ USDP အမ်ားစု လႊမ္းမိုးတဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ” ဘာေၾကာင့္ မျပင္ေပးနိုင္ပါ” ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခ အခ်က္ အလက္ေတြ အေပၚ အင္တာနက္ ေ၀ဖန္ေရးသမားေတြ ေ၀ဖန္တာ မေတြ႕ရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒၾကီး ဟာ ဘုရားေဟာေဒသနာေတာ္ ၾကီးလဲ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားေဟာေဒသနာေတာ္ၾကီး ျဖစ္တာေတာင္ ေ၀ဖန္ခြင့္ရဦးမယ္။ အေျခခံ ဥပေဒၾကီး ကို တီထြင္ေရးဆြဲခဲ့သူေတြ ရွိဦးမွာပါ။ ျပည္သူထမင္း၀၀မစားရ- လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပိုဆိုးသြားမွာ ကို အနာဂတံ ဥာဏ္ေတာ္ၾကီးေတြနဲ႕ တင္ၾကိဳ ျမင္ေနရလို႕ ” ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ဖို႕ ” ကေန နဲနဲ ေလးမွ မေလွ်ာ့ေပးတာလား။ က်မ္းက်ိန္ စာ ပိုဒ္ က ျပည္သူေတြ ေရးဆဲြခဲ့တာ ဆိုယင္—ခု စာပိုဒ္ျပင္ေရး—-ျပည္သူေတြကို တာ၀န္ ျပန္ေပးလိုက္တာ ပိုေကာင္းမယ္။ လူထုထဲခ်ေပးလိုက္ယင္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အေျဖထြက္လာမယ္လို႕ ဆိုင္ရာကိုအၾကံေပးခ်င္တယ္ဗ်ာ။

Archives